PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 [312] 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. Faktúra za telefón
 2. moj prvy cestak
 3. Koncoročná inventúra
 4. zdanenie podielovych fondov
 5. výkaz o príjmoch a výdavkoch
 6. Davka v nezamestnanosti a DP
 7. Akú čiastku si môže odpočítať?
 8. stravné poukážky
 9. dodavateľské faktúry
 10. Odpočítateľná položka u dôchodcu
 11. Odpočítateľná položka na manžela
 12. Odpisy stroja a stavba vo vlastnej réžii
 13. Dan z minimalnej mzdy
 14. Daňové priznanie.
 15. FINANCNY PRENAJOM
 16. Príjem z ČR
 17. Prijmy z Nemecka od slovenskeho zamestnavatela
 18. Miliónová výhra
 19. Dokedy podať DP pre FO
 20. prenajatý automobil od otca
 21. poistne plnenie
 22. Vyplnenie tlačiva DPPO za rok 2007 - ak je strata
 23. 60% pausal - kontrola DP
 24. preplatok
 25. zdravotné poistenie konateľa - náklad sro?
 26. Práca v zahraničí
 27. Predaj obch.podielu
 28. Prílohy k DP typ "B"
 29. Zálohová platba
 30. nahrada skody
 31. Likvidačné odvody
 32. Odpočet životného poistenia 1rok áno, 2rok nie?
 33. Počítač do 30.tis
 34. krádež auta v r.2007 - plnenie v r.08
 35. Samostatne hosp. rolnik a DB????
 36. záväzky
 37. Blocek za spracovanie uctovnictva
 38. PHL, LPG
 39. Daňové priznanie
 40. Dan z vynosov z lesov
 41. Vináreň ako s.r.o.
 42. DP, príjmy z Anglicka
 43. hráčska zmluva profesionálna
 44. Postúpená pohľadávka
 45. Ako mám zaúčtovať vytvorenie web stránky?
 46. DPFO B
 47. Odkúpenie podielu združenia
 48. Združenie založené za účelom zakúpenia HM
 49. Miesto zdanenia FO
 50. Záväzky z minulých rokov
 51. nedoplatok na zdravotnom poitení a DP
 52. splatky
 53. Danove priznanie + vratene preddavky ZP
 54. faktúry za mobil
 55. Paušálne výdavky a výkazy k DP
 56. Neznáma platba
 57. prechod z JU do PU
 58. Zaúčtovanie mzdy+odvody za mesiac december 2007
 59. prerušenie živnosti a podanie daňového priznania
 60. Oslobodenie od dane a dan.priznanie?
 61. zaokruhlovanie v DP
 62. Príjem z prenájmu ornej pôdy
 63. nezdanitelna cast
 64. Nedaňové odpisy - kam v DP?
 65. kávovar
 66. osobná spotreba FO-v podvojnom účtovníctve
 67. Ako uviesť príjmy z UK v slovenskom daňovom priznaní
 68. pohladavky
 69. důchodok a daň príjmu
 70. životné poistenie platené v ČR
 71. Odpočítateľná položka na manželku
 72. nezdaniteľná časť - dôchodca
 73. chodník
 74. Došlé faktúry
 75. Leasing N1 a DPH
 76. Podiely HV z Urbáru
 77. Strata umorenie-daň.priznanie PO 2007
 78. odpoč.položka na manželku
 79. DP A - preplatok dane
 80. Nadobudnutie nového dopr. prostriedku M1
 81. podať daňové priznanie
 82. SZCO + prijem z prenajmu
 83. Exekútor a odpočet
 84. družka
 85. Vytvorenie krát.rezervy na ročné zúčtovanie
 86. potvrdenie
 87. Ktorá odpisová skupina?
 88. stravne v zahranici pre SZCO
 89. Práce na dohodu
 90. Združenie FO - súhrn tém
 91. len zrazkova dan . hlasenie
 92. cestovný lístok
 93. Dodatočné DP k DPH?
 94. Preplatok dane a daň.bonus
 95. 315/602
 96. Stravné lístky
 97. Účtovanie kúpu počítačovej zostavy na splátky
 98. účtovanie dotácie z ÚPSVR
 99. DP -kúpa a predaj pozemku manželmi
 100. Prevod z devízového účtu SZČO na osobný účet
 101. preplatok dane a daňový bonus
 102. preradenie počítača zo súkromného majetku do majetku podnikateľa
 103. Predaj bytu a pozemku
 104. Vyplatenie podielu na zisku spoločníkovi sro
 105. vyplňanie tlačív na Internete
 106. práca v anglicku na živnosť
 107. daň z odmien
 108. Nezdaniteľná časť ZD a čiastočný invalid
 109. Zaradenie PC do majetku
 110. dvojite zdanenie
 111. Zabudnutá faktura
 112. dotácia
 113. náhrada príjmu
 114. Odpočítatelná položka na manželku
 115. výber z účtu v cudzej mene
 116. odňaté provízie-učtovanie
 117. nedoplatok z RZZP
 118. Leasing obstaraný v 07, používaný v 08
 119. Odpis pohľádávky
 120. ukoncenie zivnosti a DPH
 121. Dan z prijmu z budovy v munosti sluziacej na podnikanie
 122. Odpisová skupina
 123. Ukoncenie zivnosti co s DPH (komplikovane)
 124. Co s drobnym majetkom pri prechode na pausalne vydavky?
 125. zodpovedny zastupca-povinnosti
 126. Vyplnenie vypisu z DP pre soc. poist. pre subeh
 127. Daňový bonus - sumár tém
 128. Materiál
 129. daňový bonus
 130. Vyradenie DHNIM a zrusenie zivnosti
 131. DP za rok 2007 FO a dobrovolne nezamestnany
 132. Bezúročná pôžička
 133. Poskytnutý preddavok na účte 314 - zrušenie
 134. DP a nezdan. čiastka
 135. Dev.účet=kurzová strata=nesedí saldokonto
 136. FONDY - autuálne minimálne platby do fondov
 137. Preplatok dane z minulého roku
 138. kam zaradit solarne kolektory
 139. socilana poisťovňa
 140. Totálna havária automobilu
 141. Dan z najmu ak su dvaja majitelia + vydavky za elektrinu
 142. Nesprávny údaj v DP PO
 143. Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 144. socialna poistovna
 145. Rozdelenie príjmu z prenájmu
 146. Určenie rezidencie
 147. DPH a úrok v ďalších rokoch lízingu
 148. výška platu vs. daň
 149. Oslobodenie od DPH pri dovoze
 150. Reštitúcie
 151. Daňové priznanie typu A - zamestnanec zomrel v roku 2007
 152. Zamestnanec zomrel v roku 2007
 153. Súdna pohľadávka
 154. pohľadávky
 155. poskytnute preddavky na DHIM
 156. Fakturácia služieb
 157. predčasný dôchodca - SZČO
 158. Hmotný majetok
 159. O aký príjem sa jedná?
 160. Ako na to Daňový Bonus
 161. Výkaz o majetku a záväzkoch
 162. Výkaz o majetku a záväzkoch.
 163. Ukončenie 2007 a začiatok 2008
 164. vratenie preplatku na dani
 165. živnosť v anglicku
 166. Hlásenia Dane z príjmu FO, PO
 167. Zrušenie živnosti a preplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2007
 168. Zivotne poistenie - porusenie podmienok uplatnenia nezdanitelnej casti zakl. dane
 169. Odvoz komunálneho odpadu v minulom roku
 170. vyrovnanie po rozvode
 171. DPH pri predčasne ukončenom leasingu
 172. Odberateľská súťaž - prosím o radu
 173. Prerušenie živnosti a výdavky v ďalších obdobiach
 174. študent VŠ a nárok rodiča na daňový bonus
 175. Prenájom bytu u SZČO
 176. Maximálny príjem ???
 177. odpisy
 178. trovy súdneho konania v roku 2007
 179. Zrušená živnosť a DP 2007
 180. Odpis pohľadávky
 181. Zaúčtovanie zmluvy
 182. Odložený daň.záväzok
 183. splátkový kalendár na daň z príjmov
 184. odpisy - skladka
 185. Daňové priznanie ??????????????
 186. ročné zúčtovanie v SR aj ČR
 187. Výsledok z hospodárenia za účtovné obdobie - mínusové
 188. Účtovné výkazy za rok 2007 vytlačené v MONEY S3 - nie sú ako origináli. Môžu sapodať?
 189. DPPO pre firmu v konkurze
 190. Neuznané DPH po daňovej kontrole
 191. Neplatič DPH a drobný HNM
 192. Ako na životné poistenie?
 193. Pozastavena zivnost a praca poradcu
 194. daňový bonus
 195. DPH z ČR
 196. SZCO a prechod z preukaz. vydavkov na pausalne
 197. Prieskum trhu - odpisovať?
 198. pomocne prace
 199. Môže prejsť na paušálne výdavky keď..
 200. DP a ročné zúčtovanie
 201. realizovateľné cenné papiere
 202. sro a DPH
 203. odpisy nehnuteľnosti ako výdavok z príjmov z prenájmu
 204. vystaviť DBP ?
 205. Podnikateľská činnosť obce
 206. Faktúry na prelome rokov
 207. DPFO B - prijem zo zahranicia+prijem z prenajmu
 208. rozpustenie nákladov k tovaru
 209. prijatá zábezpeka
 210. Zrušenie živnosti
 211. preddavky
 212. Dva krát narátaná DPH
 213. dan.priznanie-poznamky k uct.zavierke
 214. Príležitostná výpomoc-príjem do 24.900,-Sk.
 215. Daň vyberaná zrážkou
 216. SZČO poskytuje služby výhradne v zahraničí
 217. zalohová faktúra
 218. Doklad o príjme z Anglicka
 219. analytická evidencia
 220. zalohová faktúra
 221. Ukončenie združenia FO
 222. ako mám odpísať nákl.auto?
 223. Veľkosť písma na páske z ERP
 224. nezdaniteľná časť
 225. zriaďovacie výdavky
 226. Prenájom izieb v byte
 227. dobropis
 228. Platca DPH
 229. am bezplatné zabezpečenie obedov pre zestnancov na pracovisku
 230. Tvorba rezerv
 231. Vyučtovanie plynu
 232. Pozastavená živnosť a účtovanie
 233. Faktúra za skladovanie
 234. Bloček z reg.pokladne
 235. Jedná sa o VOZD?
 236. účtovanie 341
 237. DP-Rodicovska dovolenka a prenajom bytu
 238. Prikazna zmluva medzi FO
 239. neviem si rady s kurzovým rozdielom
 240. Odvody po preruseni zivnosti
 241. Prerušená živnosť - odpisy majetku
 242. platenie preddavkov
 243. Predaj časti podniku
 244. Časť V. Hlásenia o vyúčtovaní dane
 245. Daň z úrokov v banke
 246. Preplatenie lekárskej prehliadky
 247. Ako vypočítať odpočítateľnú položku?
 248. bankové výpisy
 249. Kúpa tovaru od FO-nepodnikateľa
 250. ako zaučtovat