1. uzávierka (6 replies)
 2. zdanovacie obdobie v PO (1 replies)
 3. Daňové priznanie v občianskom združení (0 replies)
 4. Vysporiadanie havarijneho poistenia (0 replies)
 5. el.reg.pokladňa a PC preradený z OV do podnikania (0 replies)
 6. daňové priznanie (0 replies)
 7. príkazová faktúra (0 replies)
 8. dan z nehnutelnosti (0 replies)
 9. DP:student-praca v Anglicku-nezamestnany (1 replies)
 10. DP typ A (15 replies)
 11. UCTOVANIE DANE Z PRIJMU PO (3 replies)
 12. zdanenie príjmu zo SF (2 replies)
 13. Predčasný dôchodok- doba určitá (3 replies)
 14. Výkazy v JÚ - zaokrúhľovanie (1 replies)
 15. Kaucia - príjmom štát. rozpočtu (1 replies)
 16. príjem z penájmu (0 replies)
 17. FA z DE (s DPH) (0 replies)
 18. Refaturácia do ČR (0 replies)
 19. hlasenie a zrazkova dan (5 replies)
 20. zdanenie príjmov z ČR - stolár (10 replies)
 21. danove priznanie_rocne zuctovanie na zdravotnom poisteni (2 replies)
 22. Príloha a materská (7 replies)
 23. SZCO a mesacne preddavky na dan. Odkedy a kolko ? (3 replies)
 24. výkaz ziskov a strát (12 replies)
 25. Daňové priznanie FO (2 replies)
 26. daň výhri (1 replies)
 27. Dobropis k leasingu (12 replies)
 28. Kurzove rozdiely (4 replies)
 29. Opravne polozky k pohladavkam (5 replies)
 30. Prerušenie živnosti - daňové priznanie a kurzy na prepočet (1 replies)
 31. faktúra v EUR - korunový účet (21 replies)
 32. Výherné hracie automaty(VHA) a DP (16 replies)
 33. Základné imanie-nepeňažný vklad (7 replies)
 34. Prerušenie živnosti (5 replies)
 35. Prílohy k DP B (10 replies)
 36. Účtovanie DPH a PODZ z predfaktúry a faktúry na prelome rokov (0 replies)
 37. dan z prijmu a CR (0 replies)
 38. Príjmy z Anglicka (7 replies)
 39. Licenčné poplatky-Panenské ostrovy-Zrážková daň (0 replies)
 40. Prenájom nehnuteľností - platenie preddavkov (2 replies)
 41. odpisy minulých období (0 replies)
 42. nárok zamestnancov na hrubé mzdy (2 replies)
 43. aký doklad za vybraté peniaze? (2 replies)
 44. Výkaz o majetku DHM (14 replies)
 45. daňový bonus (1 replies)
 46. daňové priznanie FO (1 replies)
 47. hlasenie - danovy bonus (3 replies)
 48. odkupna cena pri finančnom prenájme (1 replies)
 49. kde v DPFO B zapísať porušenie §11ost.4.písm c.) (3 replies)
 50. Daň z úroku (7 replies)
 51. Ekonomicky, personálne prepojená osoba, alebo spriaznená osoba (0 replies)
 52. daňový doklad k prijatej zálohe (6 replies)
 53. opravné DP (5 replies)
 54. DPFO A (14 replies)
 55. Remeselné živnosti (0 replies)
 56. P45 (0 replies)
 57. SZČO odvody do soc.poisťovne (2 replies)
 58. Súkromné auto, náhrady za km (3 replies)
 59. Auto zaradené do podnikania, používané na súkr.účely (0 replies)
 60. Autorský honorár z Poľska (2 replies)
 61. ročné zúčtovanie dane (1 replies)
 62. Zaúčtovanie zdravotky a sociálky (1 replies)
 63. odpisovanie darovanej budovy (0 replies)
 64. poplatok za vedenie účtu, internet, preddavky, cestovné (2 replies)
 65. Kúpa pozemku v JÚ (12 replies)
 66. STANDARDY A UCTOVANIE V BANKACH (4 replies)
 67. oneskorene platby v ju (4 replies)
 68. Predaj auta (22 replies)
 69. Prenájom časti nehnuteľnosti (1 replies)
 70. mám platiť konces.poplatky? (1 replies)
 71. Paušálne výdavky - vyplnenie daňového priznania (18 replies)
 72. zníženie ZD u dôchodcu (1 replies)
 73. daňový základ pri zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva (zámena) nehnuteľností (0 replies)
 74. Výkaz o majetku a záväzkoch (20 replies)
 75. Nárok na nezdaniteľnú položku (1 replies)
 76. Problém s potvrdením. (1 replies)
 77. daňová strata (1 replies)
 78. Daň z príjmu FO a zahraničné príjmy (3 replies)
 79. dotácia z ÚP - upresnenie (1 replies)
 80. daňová strata (0 replies)
 81. Rozpúšťanie dotácie z úradu práce (15 replies)
 82. Paušálne výdavky - aké prílhoy sa dávajú k DP (4 replies)
 83. Zdanenie príjmov v ČR (+podpora v nezam.) (2 replies)
 84. Pohľadávky starých rokov (6 replies)
 85. Danove, studentka, mam to dobre? Pomozete? (4 replies)
 86. danove priznanie - aj zahranicny prijem (1 replies)
 87. vysporiadanie faktúry (6 replies)
 88. daňové priznanie a odvody (3 replies)
 89. bloky pri cestovnych prikazoch? (27 replies)
 90. Paušalne výdavky a dohoda (3 replies)
 91. daňové priznanie (1 replies)
 92. kam zapísať odvody? (4 replies)
 93. Daň z predaja pôdy (3 replies)
 94. odpočet straty na daňovom priznaní (4 replies)
 95. Daňový bonus (4 replies)
 96. dohoda alebo zmluva (2 replies)
 97. DPH na konci roka (1 replies)
 98. minimalny zisk (1 replies)
 99. pozast.živnosť a účtovanie výdavkov (1 replies)
 100. danove priznanie v zahr. CR (0 replies)
 101. Aká je suma daňového bonusu? (2 replies)
 102. Zrážková daň a daňový bonus (1 replies)
 103. Nezaplatená 11/12/ splátka leasingu. (1 replies)
 104. Účtovanie poistnej udalosti (2 replies)
 105. Mimoriadny vydaj - prijem (2 replies)
 106. Stravné lístky pri prechode nového roka (10 replies)
 107. Predaj majetku po zrušení registrácie platcu DPH (1 replies)
 108. SZČO a vykonané RZ predavkov DzP zo ZČ (2 replies)
 109. jak započítat placení zálohy do DPPO (1 replies)
 110. Služba do EU (3 replies)
 111. zamestnanec a zúčtovanie dani z príjmu (3 replies)
 112. dan z prijmu - výdavok? (3 replies)
 113. Kúpa ojazdeného auta v zahraničí (4 replies)
 114. SZCO - zahranicna pracovna cesta s dennym dochadzanim (3 replies)
 115. Nespotrebovaný materiál-paušálne výdavky (0 replies)
 116. Občianske združenie daňové priznanie (28 replies)
 117. stravne SZCO - doklad uctenka z restauracie - vyjadrenie DU (1 replies)
 118. SZČO a životná poistka (5 replies)
 119. ZASOBY TOVARU A PRECHOD NA DPH (3 replies)
 120. klimatizácia (15 replies)
 121. vyrovnanie pôžičky konateľa (0 replies)
 122. nadčasy (1 replies)
 123. zavisla cinnost+SZCO+provizie DPP (6 replies)
 124. Daňové a práca v Taliansku (1 replies)
 125. vklad budovy do majetku szčo (2 replies)
 126. do akej výšky? (10 replies)
 127. vystavená fa v r.2007, odberateľ ju nedostal (2 replies)
 128. Poznamky k učtovnej závierke (25 replies)
 129. Pomoc so ZS s novou firmou (1 replies)
 130. vyklad postupov uctovania casove rozlisenie (5 replies)
 131. Nulové daňové priznanie (14 replies)
 132. dá sa uplatniť nájomné, el. a pevná linka ako výdavok? (13 replies)
 133. nulové daňové priznanie (1 replies)
 134. Dochodca s prijmom 52387 Sk (8 replies)
 135. odpisy v JU (2 replies)
 136. Predaj psa (4 replies)
 137. SZČO - odvody cez súdneho exekútora (2 replies)
 138. Prerušenie živnosti a prechod na pušálne výdavky (3 replies)
 139. Poznámky k uzávierke (2 replies)
 140. Možnosť zarobiť si (6 replies)
 141. odpisy technického zhodnotenia (0 replies)
 142. Spoluúčast a pokuta za nenahlásenie udalosti (0 replies)
 143. Súvaha (6 replies)
 144. Opravná položka k pohľadávke a tvorba rezervy (8 replies)
 145. haliere v pokladni SF (0 replies)
 146. Vyplatená majetková ujma z pozemkového spoločenstva (0 replies)
 147. Nákup DHIM - výkaz o príjmoch a výdavkoch (2 replies)
 148. Pozastavenie živnosti. (5 replies)
 149. vstupná lekárska prehliadka (0 replies)
 150. rezerva na audit (21 replies)
 151. pripočítateľné položky (1 replies)
 152. prechod na paušál (2 replies)
 153. Účet 591 (1 replies)
 154. Opravné alebo dodatočné DP??? (1 replies)
 155. účtovanie vráten.prepl. na DzPFO (4 replies)
 156. prijem zo zahraničia a odpočet na daňovníka 95 616,- (5 replies)
 157. danove priznanie (9 replies)
 158. Opravné daňové priznanie (10 replies)
 159. bločky PHM a cesťák (8 replies)
 160. Registracia za platcu DPH u sudneho znalca (14 replies)
 161. neúplné prílohy k DP B - r. 2007 (3 replies)
 162. Predaj HM spoločníka s.r.o. (1 replies)
 163. Dan z prjmju FO pracujuca v zahranici (1 replies)
 164. s.r.o. bez zamestnancov (5 replies)
 165. dátum - predpis dph (2 replies)
 166. Nezaúčtovaný odpis DHM v minulom roku (4 replies)
 167. Kto pomoze s danovym priznanim? (7 replies)
 168. Prílohy k DP typ A (1 replies)
 169. kupa auta pre FO v krajinach EU (0 replies)
 170. Výpočet preddavku na daň FO (32 replies)
 171. Odpis predané auta (1 replies)
 172. ako zaučtovať daň z MV ? (1 replies)
 173. peňažná výhra ako zaučtovat (3 replies)
 174. Vykazanie tvorby rezerv z 2006 (G) v novom vykaze (7 replies)
 175. autonehoda v rodine (3 replies)
 176. CUDZINEC-prech.pobyt, DoVP+PZ za r. 07 (0 replies)
 177. Zásoby predaj - zmluva (9 replies)
 178. zahraničie (0 replies)
 179. daňové priznanie (22 replies)
 180. Zamestnanec v Slovinsku -DP v SR (10 replies)
 181. Daň z predaja nehnutelnosti (6 replies)
 182. Odpočítateľná položka na manžela - prosím poraďte (3 replies)
 183. DP a potvrdenie zo Španielska (1 replies)
 184. prevádzková réžia v pomere ku nakúpenému tovaru (5 replies)
 185. Odpisy a prerušenie živnosti (2 replies)
 186. rezerva na finacn.bonus odberatela ?! (2 replies)
 187. paušálne výdavky:-) (11 replies)
 188. Danove priznanie poberatela starobneho dochodu (7 replies)
 189. Cestovne nahrady kumulativne? (0 replies)
 190. Zaradenie auta do podniaknia,leasing a odpisy (5 replies)
 191. Nákup tovaru z DPH neplatcom DpH (2 replies)
 192. Tlač priznania zo stránok drsr (0 replies)
 193. príspevok z ÚPSVaR (11 replies)
 194. Daň z príjmu typ A (4 replies)
 195. paušál 40% alebo skutočné náklady? (1 replies)
 196. treba aj prílohy? (0 replies)
 197. Fakturovanie nepodnikateľovi (1 replies)
 198. Leasing (13 replies)
 199. predaj mot. vozidla (0 replies)
 200. priklad vypisaneho tlaciva (1 replies)
 201. odpočet DPH pri nákupe vozidla M1 v hotovosti (2 replies)
 202. Potvrdenie (0 replies)
 203. Vyhlásenie -VOZD? (2 replies)
 204. Danova kalkulacka (0 replies)
 205. Zaokruhlovanie (0 replies)
 206. DP - príjem zo záv.čin.+príjem z prenájmu (20 replies)
 207. podla coho viem,aky typ priznania pouzijem,myslim teda typ A alebo B (8 replies)
 208. Zaradenie a odpisy -otvarka lomu (4 replies)
 209. Nezdaniteľná časť na daňovníka (23 replies)
 210. JU a bankové výpisy (33 replies)
 211. SZCO (3 replies)
 212. Prevádzková réžia (1 replies)
 213. Zapísanie diét do peňažného denníka (7 replies)
 214. dotácia pre poľnohospodárstvo (1 replies)
 215. Ako zaradit (4 replies)
 216. Odpisy nehnuteľnosti v súkromnom vlastníctve pri prenájme (0 replies)
 217. Orange (7 replies)
 218. Kupa ojazdeneho auta a odpocet DPH (1 replies)
 219. Poistné platené v ČR (0 replies)
 220. zdravotní prohlídka (0 replies)
 221. Príjem rakúsko (2 replies)
 222. Úhrada ubytovania - faktúra versus pokladničný doklad (1 replies)
 223. poplatok za oneskorenie platby (19 replies)
 224. Uplatnenie DPH (3 replies)
 225. Grant z MK (0 replies)
 226. Danovy bonus za minule roky (12 replies)
 227. Potvrdenie o príjmoch FO (4 replies)
 228. zásoby pri prechode do PU (1 replies)
 229. Pracovný pomer v Rakúsku a DP (8 replies)
 230. daňový odpis a účtovný odpis (4 replies)
 231. SZCO, prvy rok podnikania, dobrovolne odody socialka - danovo uznatelny vydavok? (7 replies)
 232. Daň z prenájmu bytu (3 replies)
 233. Bežný účet (2 replies)
 234. JU - material alebo rezia (2 replies)
 235. Preplatok (0 replies)
 236. odpocit.polozka na manzelku (5 replies)
 237. Daň z prijmu rok 2007 práca v Rakúsku ako zamestnanec zahraničnej firmy (0 replies)
 238. odpisy 4 roky (4 replies)
 239. zaradenie motorového vozidla (2 replies)
 240. stravné a živnostník - (0 replies)
 241. Opäť leasing - odpisy (15 replies)
 242. DP nezamestnany-zivnostnik (1 replies)
 243. paušálne výdavky- kam šupnúť zvyšný materiál (0 replies)
 244. PHM (5 replies)
 245. Re: prechod z paušálnych výdavkov na jednoduché (2 replies)
 246. vysoka daň za rok 2007 (1 replies)
 247. Sadzba Odpisovej skupiny (2 replies)
 248. finančný dar pre SZČO darovacou zmluvou (0 replies)
 249. vyplatený daň. bonus za dieťa za min. rok a vyplatená maródka zo soc. poisťovne (1 replies)
 250. zrusenie zivnosti a DPH (1 replies)