1. daňová kontrola (2 replies)
 2. skrášlenie okolia spoločnosti kvetmi (4 replies)
 3. Iné aktíva a iné pasíva (0 replies)
 4. Exekúcia (3 replies)
 5. služby vo vlastnej režii (1 replies)
 6. Študent - platba zdravotného (0 replies)
 7. DPH registrácia (15 replies)
 8. Česká koruna v dodacom liste? (2 replies)
 9. Ročné zúčtovanie (0 replies)
 10. Výbery zo zahr.účtu a kurz.rozdiely (5 replies)
 11. Pokladnicne doklady (5 replies)
 12. Nakup ojazdeneho vozidla kategorie N1 (5 replies)
 13. PÚ, chov brojlerov (5 replies)
 14. Publikácia "Aktuálne DPH" č.7 (10 replies)
 15. refakturacia (2 replies)
 16. Dátum prepočtu cudzej meny pri vystavenej fakture (12 replies)
 17. faktúra do Kórei (1 replies)
 18. Dobrovoľné nemocenské pripoistenie (6 replies)
 19. Pokuta (7 replies)
 20. použitie súkromného automobilu na pracovnú cestu (136 replies)
 21. doklad za ubytovanie v Maďarsku (5 replies)
 22. upomienka (7 replies)
 23. Fa do ČR s DPH alebo bez DPH (4 replies)
 24. Parkovacie miesto (6 replies)
 25. prevztie záväzku (1 replies)
 26. Chybné daňové priznanie (15 replies)
 27. Stravné a vreckové do ČR (4 replies)
 28. příjmy ČR, živnost SR...? (0 replies)
 29. Milionarska daň - súrne (1 replies)
 30. Dodatočné DP k dani z príjmu a odvody. (4 replies)
 31. tovarový sklad (11 replies)
 32. Reorganizácia daňovej a colnej správy (2 replies)
 33. Predlženie lehoty na podanie DP a vrátenie daňového bonusu (3 replies)
 34. JU + neplatca DPH + ceny (8 replies)
 35. Účet 591!!!! (75 replies)
 36. Stravné lístky a faktúra (7 replies)
 37. Problém s faktúrou a úhradou z poisťovne (1 replies)
 38. zriad. vydavky pri prevode obchodnych podielov (2 replies)
 39. Pouzivanie sluzobneho auta pocas materskej dovolenky (3 replies)
 40. Uhrada za sluzby verejnosti (4 replies)
 41. Dodatková dovolenka (4 replies)
 42. dátum zdaniteľného plnenia (19 replies)
 43. Dohoda o pracovnej činnosti (2 replies)
 44. Ekonomická analýza (2 replies)
 45. Prenájom auta (28 replies)
 46. Daňové priznanie z motorových vozidiel (10 replies)
 47. Zlúčenie firiem (2 replies)
 48. ako začať s účtovaním? (0 replies)
 49. Príležitostné vyplatenie príjmu (0 replies)
 50. Kedy zaradiť do DHM ? (1 replies)
 51. Účtovanie dotácie v JÚ (1 replies)
 52. Daň z motorových vozidiel (2 replies)
 53. faktúra (1 replies)
 54. elektronický podpis na faktúre (2 replies)
 55. Rozhlasová a televízna spoločnosť (2 replies)
 56. dátum zdaniteľného plnenia (2 replies)
 57. Ako zaučtovať podvod? (9 replies)
 58. Dan za komunalny odpad (0 replies)
 59. strážna služba (5 replies)
 60. rozdiel medzi investíciou a zariadením v projekte (0 replies)
 61. Začiatok používania auta na podnikanie (6 replies)
 62. MZDA pri 2 zamestnaniach (7 replies)
 63. Dodatočné DPH (95 replies)
 64. Zúčtovanie zálohy (25 replies)
 65. DPH a stavba domu (8 replies)
 66. odpustenie casti dlhu (3 replies)
 67. Predaj pozemku FO (3 replies)
 68. manko, krádež (7 replies)
 69. Nárok na dovolenku (2 replies)
 70. Refakturácia havarijného a zmluvného poistenia (12 replies)
 71. PROTOKOL O VYRADENÍ DHM Z POUŽÍVANIA (1 replies)
 72. Sprostredkovanie predaja nehnuteľnosti. (2 replies)
 73. daň z príjmu - práca v zahraničí (1 replies)
 74. nákup v zahraničí (1 replies)
 75. účtovanie zásob (31 replies)
 76. Vyjadrenie DRSR (45 replies)
 77. Účtovanie auta N1 (17 replies)
 78. daňová kontrola a zodpovednosť účtovníčky (20 replies)
 79. používanie auta na podnikanie (12 replies)
 80. TAX (0 replies)
 81. náhrada za pohonné hmoty (2 replies)
 82. zahraničná pracovná cesta - vyúčtovanie (6 replies)
 83. Opäť prehľad (13 replies)
 84. Hypoteka+DPH (0 replies)
 85. Software na štatistické výkazy (3 replies)
 86. Čo s pohľadávkou (1 replies)
 87. cestovna kancelaria a DPH (15 replies)
 88. Vývoz do EU cez USA (7 replies)
 89. zivnost (2 replies)
 90. prevzatý leasing a odpisy (4 replies)
 91. Školenie na výkon činnosti oslobodenej od DPH. (1 replies)
 92. Refakturácia úrokov (1 replies)
 93. nadobudnutie tovaru v EU, bez toho aby opustil uzemie EU (5 replies)
 94. Ukončenie živnosti (3 replies)
 95. oslobodené služby § 39 finančné služby (1 replies)
 96. Účtovná závierka (2 replies)
 97. uplatnenie nakladov so spatnou platnostou (0 replies)
 98. DPH a Oneskorená Faktúra (14 replies)
 99. porušenie zmluvy - pokuta (9 replies)
 100. Vymena hotovosti v pokladni za Euro (5 replies)
 101. Podpis na faktúre (20 replies)
 102. Daňoví priznanie z DPH (9 replies)
 103. Prevod medzi dvoma devízovými účtami (5 replies)
 104. DHIM (2 replies)
 105. Úroky z investície do nehnuteľnosti (8 replies)
 106. zostatková cena predaného počítača (2 replies)
 107. atutokredit a odpočet DPH z osobného auta (5 replies)
 108. Materiál na výrobu nábytku (6 replies)
 109. Faktura zr.2007 a DPH do zajtra (17 replies)
 110. Narok na odpocet DPH pred / po registracii. (25 replies)
 111. Zla vyska platby do RF (0 replies)
 112. vystavba prijazdovej cesty na pozemku (10 replies)
 113. Výpisy z Tatra banky (0 replies)
 114. Intrakomunitárny obchod (2 replies)
 115. Duálne zobrazovanie SKK - EUR (214 replies)
 116. tlacivo na vratenie nadmerneho odpoctu (3 replies)
 117. Dodanie tovaru a montáž - aký účet? (7 replies)
 118. Tlačivo Daňové prizn. FO typ. B (2 replies)
 119. Certifikácia a DPH (2 replies)
 120. Súdna vrátka - ako účtovať v JÚ (2 replies)
 121. Štatistické zisťovania (7 replies)
 122. Dovoz z Číny (2 replies)
 123. AKÝ ÚČET POUŽIŤ? (2 replies)
 124. došlá faktúra (3 replies)
 125. kúpa nábytku (3 replies)
 126. Požičané auto - uznané výdavky (6 replies)
 127. Darovanie-riadok DPH (1 replies)
 128. DPH postupenie pohladavky zahranicnej firme (1 replies)
 129. DPH / samozdanenie (1 replies)
 130. Daňová povinnosť pri dodaní tovaru s inštaláciou z ČR (2 replies)
 131. prosím o preloženie do Anliny (8 replies)
 132. Kam daňovú povinnosť DPH. (1 replies)
 133. DPH a Švajčiarsko (38 replies)
 134. Automobil po autonehode. (6 replies)
 135. Samozdaniť ojazdené auto z Belgicka? (4 replies)
 136. DPH !!!!!!!!!!!! (8 replies)
 137. doúčtovanie DPH (5 replies)
 138. Poškodený tovar (3 replies)
 139. doúčtovanie DPH (1 replies)
 140. prepravné služby (2 replies)
 141. Nákup tovaru v ČR v hotovosti (8 replies)
 142. Vratenie dani na zaklade rocneho zuctovania (1 replies)
 143. DPH (0 replies)
 144. Certifikácia výrobku - účtovanie (3 replies)
 145. Samozdanenie? (1 replies)
 146. Dosť súrne: § 10 zák. o DPH (1 replies)
 147. Pomoc (1 replies)
 148. Vodičák na matorku (1 replies)
 149. Pozastavená živnosť a automobil (3 replies)
 150. finančný rabat (10 replies)
 151. dan z predaja nehnutelnosti (2 replies)
 152. fa z česmadu (8 replies)
 153. Vymeranie Dph v Pohode (3 replies)
 154. Autoplachta (1 replies)
 155. Dan Motorove vozidla + vyuctovanie sukr. auta pouz. na podnikanie (19 replies)
 156. prechod z PU na JU (9 replies)
 157. leasing auta - obstaranie (3 replies)
 158. Faktúra za tovar z ČR (0 replies)
 159. auto na uver ako suk.os alebo SZČO (15 replies)
 160. Riadok 35 a 36 v tlačive DP DPH (12 replies)
 161. Náležitosti faktúry a pokladničného bloku po prijatí Eura (2 replies)
 162. Oprava odpočítanej dane (2 replies)
 163. Geometrický plán a technické zhodnotenie (11 replies)
 164. Osobná potreba (4 replies)
 165. Daňové priznanie DPH a nulové pohyby (4 replies)
 166. premlčanie platby poistného (16 replies)
 167. Obratový bonus s DPH alebo bez DPH (6 replies)
 168. odpočet pri registrácii (2 replies)
 169. ODVODY DO POISŤOVNÍ (12 replies)
 170. Dan z úroku (1 replies)
 171. Inventarizacia pokladne (211) (3 replies)
 172. Použitie vlastného vozidla pri SC (5 replies)
 173. Faktúra z ČR a prefakturácia do ČR (1 replies)
 174. nadmerny odpocet a dodatocne DP (8 replies)
 175. zariadenie služobného bytu (1 replies)
 176. Aktivacia podla IFRS (2 replies)
 177. Fa od neplatcu DPH a refak. do zahraničia (2 replies)
 178. vystavená fa do čiech a dph (0 replies)
 179. rozbitnosť a nepodarky vo výrobe (0 replies)
 180. Havária ťahača - totálka - vysporiadanie (3 replies)
 181. Nové vykurovanie dielní (1 replies)
 182. Vratenie dane - materska+rodicovska (7 replies)
 183. SL - odpočet DPH u platcu (5 replies)
 184. Stravné (11 replies)
 185. Koncesionárske popolatky (6 replies)
 186. kedy podat DP z DPH (7 replies)
 187. Na cestách po novom (4 replies)
 188. Podnikateľ ČR + podnikateľ SR (1 replies)
 189. Náklady na UPC (4 replies)
 190. nulové DPH a nadmerný odpočet (2 replies)
 191. Nákup stroja a odpisy (3 replies)
 192. Ako Fakturovať neplatca/platca (3 replies)
 193. "poskladaný" software (6 replies)
 194. Dodatočné daňové priznanie FO"A" (0 replies)
 195. dph CK (0 replies)
 196. Faktura so zalohou (4 replies)
 197. predaj hotoveho vyrobku zahranicnej fyzickej osobe (1 replies)
 198. dorub na cestnej dani, na dani z mot. voz. (7 replies)
 199. Vlozenie pocitaca do podnikania (2 replies)
 200. Nedoplatená fa (1 replies)
 201. § 10 zákona o účtovníctve - výklad (8 replies)
 202. PN SZČO a r.2007 (14 replies)
 203. Školenie v ČR (4 replies)
 204. Vstupná cena technického zhodnotenia (1 replies)
 205. Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva bytu (0 replies)
 206. Sprostredkovanie zo zahraničia (2 replies)
 207. DPH a CZ (12 replies)
 208. Predaj pozemku s oplotením (2 replies)
 209. vyradenie auta (0 replies)
 210. Zákon o daniach z príjmov v angličtine (2 replies)
 211. Súhrnný výkaz k DPH (6 replies)
 212. Finančný príspevok na osobné ochranné pracovné prostriedky (2 replies)
 213. Zriadovacie náklady (1 replies)
 214. Zaradenie zamestnanca do plat.triedy a skupiny (0 replies)
 215. DOVOZ TOVARU (10 replies)
 216. Auto manžela a DPH (4 replies)
 217. Výdavky na auto v organizačnej zložke (0 replies)
 218. dan z Talianska (2 replies)
 219. Faktúra z prepravu bez dph (4 replies)
 220. Uplatniť DPH zo zálohy danej neplatiteľovi (2 replies)
 221. Plátca DPH - mesačný alebo štvrťročný? (4 replies)
 222. DPH pri nákupe pohľadníc (1 replies)
 223. Štvrťročný prehľad (9 replies)
 224. dph CK (1 replies)
 225. predaj nákladného auta (6 replies)
 226. Odpočítanie dane pri registrácii platiteľa (2 replies)
 227. Samozdanenie (1 replies)
 228. Úžitkové vozidlo a DPH (9 replies)
 229. vypocet koeficientu dph (109 replies)
 230. Osvedčenie o registrácii a pridelení DIČ (2 replies)
 231. Výdavky a požičané auto (12 replies)
 232. Chýbajúce faktúry za vedenie účtovníctva (18 replies)
 233. Prijatá záloha a daňový doklad (1 replies)
 234. leasing a fakturka (1 replies)
 235. prerušenie živnosti a po uplynutí zrušenie (10 replies)
 236. Cestovný príkaz zahraničný (0 replies)
 237. Stravné lístky (0 replies)
 238. Google Adwords (3 replies)
 239. preddavky na práce (12 replies)
 240. DPH za tovar z Čiech (1 replies)
 241. Reprezentačné-tenisová hala (9 replies)
 242. Zaplatené odvody z účtu priaťeľky nie majiteľa živnosti (14 replies)
 243. ojazdené autá (14 replies)
 244. Poskytovateľ reklamnej plochy (6 replies)
 245. vyplnenie tlačiva - len prijatý DBP (6 replies)
 246. Vzorky (6 replies)
 247. Ako fakturovať (1 replies)
 248. Je právo na odpočítanie? (3 replies)
 249. Zaradenie zamestnanca do plat.triedy a skupiny (6 replies)
 250. Súhrnný výkaz k DPH (4 replies)