PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 [314] 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454

 1. SZČO a nezdaniteľná čiastka na manželku
 2. Daňové priznanie 2007
 3. Ako uviest v danovom priznani dochodok?
 4. uvažujem správne?
 5. vyradenie majetku
 6. Kedy daňový úrad vracia preplatok?
 7. Prenajom bytu v bezpodielovom spoluvlastnictve
 8. DPH - dodatočné priznanie
 9. Nezaplatený záväzok už neexist.firme
 10. Chýbajúce čísla faktúr
 11. Orná pôda - predaj
 12. Cenné papiere- zisk do 24900,-
 13. DPH a nájom
 14. nezdanitelná čiastka na manželku
 15. Návšteva daňového úradu
 16. Doklad z pokladne nad 50 000 - čo s tým?
 17. Podané DP a došlá Fa
 18. Zaradenie majetku
 19. Daň z príjmu v CZ
 20. účtovanie výsledku hospod.
 21. Daň za prenájom nehnuteľností
 22. účtovanie výsledku hospod.
 23. Daň z príjmu, momentálne som študentom dennej formy VŠ
 24. nezrovnalosť - daň
 25. odp.položka
 26. Služobná cesta
 27. DP A a príjem v Nemecku
 28. FO nepodnikatel - uroky v banke
 29. predaj tovaru zamestnancom-dodanenie
 30. Daňové priznanie áno alebo nie
 31. 429 daňová versus účtovná
 32. Taliansko-potvr.o príjme-CUD 2007
 33. konatel ako statutar je nejake riziko?
 34. Zučtovanie preddavku
 35. Príjem z Nemecka, poistenie na Slovensku
 36. účet 654
 37. Preddavky na dan v r.2008
 38. Kombinované príjmy a daňový bonus
 39. zrušenie živn. a peniaze na účte
 40. Paušálne výdavky
 41. prijimy-Francuzsko
 42. invalidný dôch.,PN,nezamestnaný
 43. Dohoda o vykonani prace
 44. Invalidny dochodca, chranena dielna, dan z prijmu
 45. Neoprávnene vyplatený daňový bonus a jeho vysporiadanie
 46. Mylná úhrada záväzku s.r.o. fyzickou osobou
 47. ako zaúčtovať úhradu?
 48. preukázanie príjmov -ZŤP-S
 49. Nájomné
 50. KRÁTKODOBÝ MAJETOK
 51. povinnosť podať DP
 52. Evidencia pohľadávok & záväzkov
 53. odpis prenájmu
 54. Danova strata
 55. Prijaty dar na 413
 56. automobil - 1% - úprava nákladov
 57. Zdaňovanie zahraničných príjmov
 58. diéty - zúčtovanie
 59. Práca včechách na prac.zmluvu
 60. DP typ B - dôchodca
 61. Súkromný účet
 62. termín ukoncenia dokladovej inventúry
 63. Daň z prenájmu - u matky starajucej sa o dieta do 6rokov
 64. Daňové priznanie - rok 2007
 65. Súrne - TP na Renault 5, nemá niekto??? Prosíííím
 66. Zaradenie DHM po ukončení leasingu /LZdo 31.12.2003/
 67. Daňová exekúcia
 68. Ukončeni živnosti a leasing 2004
 69. Kam zauctovat v JU nakup kolkov?
 70. daňové priznanie študenta
 71. Ako začať podnikať
 72. Sprostredkovanie predaja bytu
 73. Jazdy
 74. Manželka
 75. Predaj budovy
 76. Faktúra
 77. účtovanie ZI
 78. Daňové priznanie brigádnika
 79. Výpoved a zrušenie bežného účtu v s.r.o.
 80. Obcianske zdruzenie - dupl.uhrada FA
 81. AKA ZMLUVA
 82. Evidencia bez OM?
 83. PHM a priemerná cena
 84. Krádež a vyplnenie DP
 85. Faktúra, ktorá asi nikdy nebude uhradená
 86. Firma odkúpila zákazníkov internetu od živnostníka!!!
 87. Preplatok z RZ započítaný nedoplatkom
 88. prenájom internetového servera
 89. Provízie po ukončení sprostredkovania
 90. Konateľ + SZČO - podiel na zisku
 91. Pouzitie kolkov a vratenie platby
 92. odpisová skupina - zariadenie na poskytovanie internetu
 93. odpis organu
 94. postupeny zavazok
 95. Danové priznanie PO
 96. dan z nehnutelnosti ako danový výdavok
 97. Dan z úrokov
 98. Krádež majetku ziskaného darovaním
 99. Predaj nehnuteľnosti
 100. účtovanie dotácie
 101. Krajčírka a skladová evidencia
 102. Refakturácia dopravy
 103. Škoda a dph
 104. Rozpustenie opravnej polozky k zasobam, rezervy na reklamaciu
 105. zaúčtovanie preddavku
 106. dan z prijmu - dividendy
 107. stavba
 108. peňažný denník pri paušálnych výdavkoch
 109. Ročné zúčtovanie dane z príjmu - čo patrí do príjmu?
 110. Diéty ČR
 111. Vyplnenie danoveho priznania.
 112. PHM tankovaná v zahraničí
 113. Nedokončená výroba- sklad
 114. nepeňažný príjem - prehliadka u lekára
 115. Dp za rok 2007-paušálne výdavky
 116. Dodanie služby SK platcom DPH na Ukrajine
 117. Po daňovej kontrole.
 118. DzP FO
 119. Peňažný dar
 120. Danove priznanie typu A pre fyzicke osoby
 121. faktúra s DPH alebo bez do Talianska,Rakuska....
 122. Daň z prenájmu bytu.
 123. dôchodca za výsluh rokov
 124. Daň z prenájmu bytu
 125. zaplatená daň za rok 2006
 126. daňový bonus
 127. Zle zaúčtované odpisy v r.2006
 128. Dlhodobý majetok
 129. prerušená živnosť a prijaté platby za staré pohľadávky
 130. paušálne výdavky alebo skutočné náklady?
 131. Operatívny leasing z Českej republiky
 132. Príjem z Francúzska
 133. dan z príjmu
 134. poskytnutá služba-zdanený príjem na bank.účet
 135. ukoncenie zivnosti
 136. Výkaz o P a V (zrušenie a začatie živnosti)
 137. sociálne a zdravotné poistenie za minulé roky
 138. Preklep na faktúre
 139. Systém účtovania
 140. Bankový účet
 141. daň z úrokov
 142. Zaradenie budovy na základe znaleckého posudku
 143. Daňový bonus
 144. paušálne výdavky
 145. Starý počítač - nový počítač
 146. Odpisy
 147. preplatenie lístkov na vlak SZČO
 148. Učtovanie Súkromného zdravotného strediska
 149. Tovarove skupiny
 150. fakturácia za letenky
 151. Výdavky pred začatím živnosti
 152. Manko na sklade spôsob B
 153. Daň z príjmu predaja bytu - vlastníctvo 2 mesiace
 154. Ako na to?
 155. DP - zásoby
 156. účtovanie nákladov oproti 221
 157. repre URGENTNE
 158. nadobudnutie - krádež tovaru
 159. Nezdanit. čiastka na daňovníka 95616,-Sk ???
 160. Daň z poľnohospodárskej dotácie
 161. Uzávierka-nesúlad str.Aktív a Pasív
 162. Príjemky
 163. Leasing a DPH
 164. predaj majetku v s.r.o.
 165. Neplatca blokuje na ERP s DPH
 166. výdavky percentom pri dan.priznaní
 167. Záhadný prepočet???
 168. dovoz z Poľska
 169. Faktúra - DPH??
 170. Zdaniť či nezdaniť?
 171. prenájom bytu nezaradiť do OM
 172. nezrovnalosť na účte 321-Dodávatelia
 173. Zníženie straty - možnosti riešenia
 174. náhrady pri služobnej ceste živnostníka
 175. Zúčtovanie preplatku dane.
 176. výdavky na zahraničnú pracovnú cestu
 177. čiastočná likvidácia
 178. zavazky k 31.12.2007
 179. JÚ ale paušálne výdavky
 180. skartovanie dokladov
 181. Úhrada odvodov do ZP
 182. nespotrebované poistné
 183. odpočítatelná položka
 184. Predaj motorového vozidla do ČR
 185. Konecne zostatky 311,321
 186. socialny fond
 187. Dlhodoby majetok alebo technicke zhodnotenie?
 188. poplatok za znečistovanie ovzdusia
 189. zmluva o dielo - paragraf
 190. lízing v euro zost. cena
 191. účet 385
 192. Poplatok za prevod vlast. práva
 193. Kurzové rozdiely z platených preddavkov
 194. lízing v euro
 195. DDP
 196. Oslobodenie od dane za dom
 197. prenájom bytu bez platenia služieb
 198. Zálohová faktúra
 199. Leasing automobil - ešte raz
 200. Dotácie.
 201. Živnostník - bordel v dokladoch?
 202. Dobrovoľná registrácia DPH - kontroly
 203. Interný doklad.................
 204. Sprostredkovateľ poistenia
 205. vykazy
 206. náhrada škody na vyhorenom sklade
 207. Leasing r. 2004
 208. Leasing automobil
 209. Ekonomické, alebo personálne prepojenie
 210. Dan z prenajmu - poprosim o pomoc
 211. Obstarávacia cena
 212. predaj bez zisku
 213. Nerozdelený zisk použitý na HIM
 214. odpočítateľná položka u zamestnávateľa a DP
 215. .
 216. prijatý finančný dar v občianskom združení
 217. Mandátna zmluva
 218. Živnosť a dochodca
 219. neuhradena faktura
 220. Dlh voči soc. poisťovni
 221. Kúpa automobilu do s.r.o.
 222. príjem v SR a ČR v roku 2007
 223. Cestak bez dokladovania
 224. nesedí účet 331-zamestnanci
 225. ročné zúčtovanie preddavkov na daň
 226. student a letne WAT
 227. Daňové priznanie
 228. Prvý odpis z prenájmu
 229. Účtovanie dotácie - prosba o pomoc
 230. Dovoz ojazdeného auta a DPH pri neplatcovi DPH
 231. Kurzový rozdiel
 232. Zrušenie RP
 233. Nákup kancelárskeho nábytku
 234. ostatný príjem občana
 235. LEASING EUR ???????????SK
 236. Dôchodca - dane
 237. Milionarska dan
 238. rocne zuctovnie bez dan. priznania
 239. Oprávnenie živnostníka používať auto podnikateľa
 240. zaokruhľovanie DPH a daňové priznanie
 241. Preddavky FO
 242. Leasing a platca DPH
 243. Zivnost + vdovsky prispevok
 244. účtovné =daňové odpisy
 245. prerušenie odpisov na 1 rok
 246. Otvorenie kníh novej s.r.o.
 247. Daň a daňový bónus
 248. Príjem z Anglicka, SR a riadok 54 DP-A
 249. ako získať potvrdenie o príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti
 250. Kedy 341 a kedy 342