PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 [315] 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. vyradenie majetku
 2. Kedy daňový úrad vracia preplatok?
 3. Prenajom bytu v bezpodielovom spoluvlastnictve
 4. DPH - dodatočné priznanie
 5. Nezaplatený záväzok už neexist.firme
 6. Chýbajúce čísla faktúr
 7. Orná pôda - predaj
 8. Cenné papiere- zisk do 24900,-
 9. DPH a nájom
 10. nezdanitelná čiastka na manželku
 11. Návšteva daňového úradu
 12. Doklad z pokladne nad 50 000 - čo s tým?
 13. Podané DP a došlá Fa
 14. Zaradenie majetku
 15. Daň z príjmu v CZ
 16. účtovanie výsledku hospod.
 17. Daň za prenájom nehnuteľností
 18. účtovanie výsledku hospod.
 19. Daň z príjmu, momentálne som študentom dennej formy VŠ
 20. nezrovnalosť - daň
 21. odp.položka
 22. Služobná cesta
 23. DP A a príjem v Nemecku
 24. FO nepodnikatel - uroky v banke
 25. predaj tovaru zamestnancom-dodanenie
 26. Daňové priznanie áno alebo nie
 27. 429 daňová versus účtovná
 28. Taliansko-potvr.o príjme-CUD 2007
 29. konatel ako statutar je nejake riziko?
 30. Zučtovanie preddavku
 31. Príjem z Nemecka, poistenie na Slovensku
 32. účet 654
 33. Preddavky na dan v r.2008
 34. Kombinované príjmy a daňový bonus
 35. zrušenie živn. a peniaze na účte
 36. Paušálne výdavky
 37. prijimy-Francuzsko
 38. invalidný dôch.,PN,nezamestnaný
 39. Dohoda o vykonani prace
 40. Invalidny dochodca, chranena dielna, dan z prijmu
 41. Neoprávnene vyplatený daňový bonus a jeho vysporiadanie
 42. Mylná úhrada záväzku s.r.o. fyzickou osobou
 43. ako zaúčtovať úhradu?
 44. preukázanie príjmov -ZŤP-S
 45. Nájomné
 46. KRÁTKODOBÝ MAJETOK
 47. povinnosť podať DP
 48. Evidencia pohľadávok & záväzkov
 49. odpis prenájmu
 50. Danova strata
 51. Prijaty dar na 413
 52. automobil - 1% - úprava nákladov
 53. Zdaňovanie zahraničných príjmov
 54. diéty - zúčtovanie
 55. Práca včechách na prac.zmluvu
 56. DP typ B - dôchodca
 57. Súkromný účet
 58. termín ukoncenia dokladovej inventúry
 59. Daň z prenájmu - u matky starajucej sa o dieta do 6rokov
 60. Daňové priznanie - rok 2007
 61. Súrne - TP na Renault 5, nemá niekto??? Prosíííím
 62. Zaradenie DHM po ukončení leasingu /LZdo 31.12.2003/
 63. Daňová exekúcia
 64. Ukončeni živnosti a leasing 2004
 65. Kam zauctovat v JU nakup kolkov?
 66. daňové priznanie študenta
 67. Ako začať podnikať
 68. Sprostredkovanie predaja bytu
 69. Jazdy
 70. Manželka
 71. Predaj budovy
 72. Faktúra
 73. účtovanie ZI
 74. Daňové priznanie brigádnika
 75. Výpoved a zrušenie bežného účtu v s.r.o.
 76. Obcianske zdruzenie - dupl.uhrada FA
 77. AKA ZMLUVA
 78. Evidencia bez OM?
 79. PHM a priemerná cena
 80. Krádež a vyplnenie DP
 81. Faktúra, ktorá asi nikdy nebude uhradená
 82. Firma odkúpila zákazníkov internetu od živnostníka!!!
 83. Preplatok z RZ započítaný nedoplatkom
 84. prenájom internetového servera
 85. Provízie po ukončení sprostredkovania
 86. Konateľ + SZČO - podiel na zisku
 87. Pouzitie kolkov a vratenie platby
 88. odpisová skupina - zariadenie na poskytovanie internetu
 89. odpis organu
 90. postupeny zavazok
 91. Danové priznanie PO
 92. dan z nehnutelnosti ako danový výdavok
 93. Dan z úrokov
 94. Krádež majetku ziskaného darovaním
 95. Predaj nehnuteľnosti
 96. účtovanie dotácie
 97. Krajčírka a skladová evidencia
 98. Refakturácia dopravy
 99. Škoda a dph
 100. Rozpustenie opravnej polozky k zasobam, rezervy na reklamaciu
 101. zaúčtovanie preddavku
 102. dan z prijmu - dividendy
 103. stavba
 104. peňažný denník pri paušálnych výdavkoch
 105. Ročné zúčtovanie dane z príjmu - čo patrí do príjmu?
 106. Diéty ČR
 107. Vyplnenie danoveho priznania.
 108. PHM tankovaná v zahraničí
 109. Nedokončená výroba- sklad
 110. nepeňažný príjem - prehliadka u lekára
 111. Dp za rok 2007-paušálne výdavky
 112. Dodanie služby SK platcom DPH na Ukrajine
 113. Po daňovej kontrole.
 114. DzP FO
 115. Peňažný dar
 116. Danove priznanie typu A pre fyzicke osoby
 117. faktúra s DPH alebo bez do Talianska,Rakuska....
 118. Daň z prenájmu bytu.
 119. dôchodca za výsluh rokov
 120. Daň z prenájmu bytu
 121. zaplatená daň za rok 2006
 122. daňový bonus
 123. Zle zaúčtované odpisy v r.2006
 124. Dlhodobý majetok
 125. prerušená živnosť a prijaté platby za staré pohľadávky
 126. paušálne výdavky alebo skutočné náklady?
 127. Operatívny leasing z Českej republiky
 128. Príjem z Francúzska
 129. dan z príjmu
 130. poskytnutá služba-zdanený príjem na bank.účet
 131. ukoncenie zivnosti
 132. Výkaz o P a V (zrušenie a začatie živnosti)
 133. sociálne a zdravotné poistenie za minulé roky
 134. Preklep na faktúre
 135. Systém účtovania
 136. Bankový účet
 137. daň z úrokov
 138. Zaradenie budovy na základe znaleckého posudku
 139. Daňový bonus
 140. paušálne výdavky
 141. Starý počítač - nový počítač
 142. Odpisy
 143. preplatenie lístkov na vlak SZČO
 144. Učtovanie Súkromného zdravotného strediska
 145. Tovarove skupiny
 146. fakturácia za letenky
 147. Výdavky pred začatím živnosti
 148. Manko na sklade spôsob B
 149. Daň z príjmu predaja bytu - vlastníctvo 2 mesiace
 150. Ako na to?
 151. DP - zásoby
 152. účtovanie nákladov oproti 221
 153. repre URGENTNE
 154. nadobudnutie - krádež tovaru
 155. Nezdanit. čiastka na daňovníka 95616,-Sk ???
 156. Daň z poľnohospodárskej dotácie
 157. Uzávierka-nesúlad str.Aktív a Pasív
 158. Príjemky
 159. Leasing a DPH
 160. predaj majetku v s.r.o.
 161. Neplatca blokuje na ERP s DPH
 162. výdavky percentom pri dan.priznaní
 163. Záhadný prepočet???
 164. dovoz z Poľska
 165. Faktúra - DPH??
 166. Zdaniť či nezdaniť?
 167. prenájom bytu nezaradiť do OM
 168. nezrovnalosť na účte 321-Dodávatelia
 169. Zníženie straty - možnosti riešenia
 170. náhrady pri služobnej ceste živnostníka
 171. Zúčtovanie preplatku dane.
 172. výdavky na zahraničnú pracovnú cestu
 173. čiastočná likvidácia
 174. zavazky k 31.12.2007
 175. JÚ ale paušálne výdavky
 176. skartovanie dokladov
 177. Úhrada odvodov do ZP
 178. nespotrebované poistné
 179. odpočítatelná položka
 180. Predaj motorového vozidla do ČR
 181. Konecne zostatky 311,321
 182. socialny fond
 183. Dlhodoby majetok alebo technicke zhodnotenie?
 184. poplatok za znečistovanie ovzdusia
 185. zmluva o dielo - paragraf
 186. lízing v euro zost. cena
 187. účet 385
 188. Poplatok za prevod vlast. práva
 189. Kurzové rozdiely z platených preddavkov
 190. lízing v euro
 191. DDP
 192. Oslobodenie od dane za dom
 193. prenájom bytu bez platenia služieb
 194. Zálohová faktúra
 195. Leasing automobil - ešte raz
 196. Dotácie.
 197. Živnostník - bordel v dokladoch?
 198. Dobrovoľná registrácia DPH - kontroly
 199. Interný doklad.................
 200. Sprostredkovateľ poistenia
 201. vykazy
 202. náhrada škody na vyhorenom sklade
 203. Leasing r. 2004
 204. Leasing automobil
 205. Ekonomické, alebo personálne prepojenie
 206. Dan z prenajmu - poprosim o pomoc
 207. Obstarávacia cena
 208. predaj bez zisku
 209. Nerozdelený zisk použitý na HIM
 210. odpočítateľná položka u zamestnávateľa a DP
 211. .
 212. prijatý finančný dar v občianskom združení
 213. Mandátna zmluva
 214. Živnosť a dochodca
 215. neuhradena faktura
 216. Dlh voči soc. poisťovni
 217. Kúpa automobilu do s.r.o.
 218. príjem v SR a ČR v roku 2007
 219. Cestak bez dokladovania
 220. nesedí účet 331-zamestnanci
 221. ročné zúčtovanie preddavkov na daň
 222. student a letne WAT
 223. Daňové priznanie
 224. Prvý odpis z prenájmu
 225. Účtovanie dotácie - prosba o pomoc
 226. Dovoz ojazdeného auta a DPH pri neplatcovi DPH
 227. Kurzový rozdiel
 228. Zrušenie RP
 229. Nákup kancelárskeho nábytku
 230. ostatný príjem občana
 231. LEASING EUR ???????????SK
 232. Dôchodca - dane
 233. Milionarska dan
 234. rocne zuctovnie bez dan. priznania
 235. Oprávnenie živnostníka používať auto podnikateľa
 236. zaokruhľovanie DPH a daňové priznanie
 237. Preddavky FO
 238. Leasing a platca DPH
 239. Zivnost + vdovsky prispevok
 240. účtovné =daňové odpisy
 241. prerušenie odpisov na 1 rok
 242. Otvorenie kníh novej s.r.o.
 243. Daň a daňový bónus
 244. Príjem z Anglicka, SR a riadok 54 DP-A
 245. ako získať potvrdenie o príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti
 246. Kedy 341 a kedy 342
 247. vymena skrin
 248. zrazené stravné zo mzdy
 249. VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA
 250. príjmy z predaja zeleniny