PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 [317] 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. Daňové priznanie ?
 2. Prenájom bytu - DP - DIČ
 3. Zaplatená dan z prijmu za rok 2006
 4. daňové priynanie ya rok 2007
 5. odpočítateľná položka na družku
 6. Vrátenie daňového bonusu
 7. Predaj bytu a BSM
 8. Prenájom
 9. Správny kurz pri vkladoch a výberoch SZČO z valutovej pokladne
 10. Vrátený tovar
 11. Nezdaniteľná časť na manželu
 12. ukradnuté účtovné doklady
 13. konateľ požičia sro-cke požičane peniaze...
 14. daňové priznanie,práca v ČR
 15. Práca v zahraničí a DP
 16. Ojazdený automobil a DPH
 17. Odkúpenie obchodného podielu za korunu
 18. Paušálne výdaje a nedoplatok z RZZP
 19. Osobné auto-kúpna zmluva-splátky
 20. Účtovné odpisy
 21. Reklamačný poriadok
 22. reklamácia tovaru
 23. daň (ne)zaplatená v zahraničí
 24. Zverejnenie účtovnej závierky ?
 25. Uznanie výdavkov
 26. daňový a účtovný odpis
 27. Predaj s.r.o. a daň z príjmu
 28. Dôchodca SZČO
 29. Ako uctovať?????
 30. zmena vzniku daňovej povinnosti pri finančnom lízingu
 31. uplatnovanie DPH SZČO
 32. Ucet v banke
 33. Fakturácia prenájmu neziskovým organizáciám
 34. Doplnkové dôchodkové sporenie - výber čiastky
 35. Pozastavená činnosť
 36. Kam zaúčtovať zaplatené poistné za rok 2006 v roku 2007?
 37. SZCO a stravne
 38. Odpis auta kupeneho cash
 39. Sklad
 40. rezerva na dovolenku pri minimalnej mzde
 41. odpisové sadzby
 42. Kúpa bytu a následný predaj
 43. Zmena - účtovanie dotácií
 44. ako zistím kto je platcom dph
 45. SZČO-Diety v Česku po celý rok
 46. Nákup PC na splátky
 47. účtovanie ZI
 48. Vyplnený cestovný príkaz
 49. Čo všetko môžem dať do nákladov?
 50. Prenájom bytu, DP
 51. Odpisy
 52. náhrada škody na dlhodobom majetku
 53. člentsvo v medzinárodnej organizácii
 54. ako nahodiť hlavnú knihu?
 55. Faktura
 56. Príjem znalca + príjem zo živnosti
 57. Vrátené nájomné
 58. pohĺadávky voči zamestnancom - stravné lístky
 59. Tabulka odpisov
 60. COLNÁ KONTROLA-DOVOZ
 61. potreba euromincí - 1.1.-16.1.2009
 62. odpis HIM
 63. Dôchodza - vyplnenie daň. priznania
 64. Kladné úroky a DP typ B FO
 65. dražba účtovanie
 66. prerušenie živnosti
 67. výkaz o majetku a záväzkoch
 68. kurzove rozdiely k 31.12.2006 a 2007
 69. odpočet dph - stále dokolečka
 70. Oneskorené zistenie
 71. Medzinarodne DIC
 72. odstupné a daň
 73. Mlynská technológia
 74. Zahŕňa sa príjem z urbáru do paušálnych výdavkov
 75. je to príjem za rok 2007 z prenájmu bytu ?
 76. poistná udalost
 77. nárok na daňový bonus
 78. Neuhradená faktúra.
 79. rezerva na náklady zo služieb nájmu
 80. Poskytnutá záloha a vyúčtovanie
 81. Krátkodobý majetok
 82. Auto na leasing
 83. Kurzový rozdiel ku dnu uzavierky
 84. Dan z prijmu
 85. zasoby - Vykaz o MaZ v jednoduchom učt.
 86. Do akej odpisovej sk. zaradit fitness zariadenia ?
 87. premlčaná pohľadávka
 88. Úhrada faktúry
 89. Oriflame a zdaňovanie
 90. Stravné lístky
 91. Účtovať ako službu alebo materiál?
 92. DPH pri výstavníckych službách
 93. stavebny pozemok v zahranici a DPH
 94. sklad - kovošrot
 95. JÚ-prerušená živnosť
 96. Lesing tlačiarne od 1.1.2008
 97. Leasing v EUR v JU
 98. Daň z príjmu dôchodca
 99. dôchodkové sporenie
 100. obedy-FA
 101. Paušálne výdavky a poistné
 102. Daňové priznanie typ B
 103. Zmluva o vypozicke vs danove priznanie
 104. Predaj auta
 105. úhrada faktúry
 106. Uznaný náklad
 107. Nehnuteľnosť
 108. doklad o prijimoch v inom jazyku
 109. Paušalne príspevky
 110. Ukončenie živnosti v PU
 111. rozdelenie zisku
 112. Spostredkovateľ
 113. DP typ A - príjem z ČR.
 114. FO podnikajuca v zahraničí na živnosť
 115. nedoriešený účt.prípad z roku 2004 !!!
 116. Dan z prijmu SZCO
 117. uctovanie dodavky novin
 118. faktúra cez internetový obchod
 119. Jazykový pobyt
 120. Inventár
 121. internet
 122. Praktická stránka účtovania
 123. prenájom
 124. Doba odpisovanie pri tech. zhodnotení HIM
 125. lehoty
 126. Odpočet Dph
 127. Dotácia
 128. Príjmy podľa § 6 a 8
 129. Zákonný rezervný fond
 130. zálohy
 131. pomoc pri DP ako dalej ?
 132. réžia, alebo materiál
 133. Danove priznanie
 134. Dan z prijmu - predaj bytu
 135. Náklady s presťahovaním zamestnanca
 136. Odpocet DPH pri leasingu automobilu N1
 137. Uctovanie prevodu penazi na osobny ucet
 138. zmluva - košikarsky kurz
 139. Účtovanie nákladov správcu konkurznej podstaty
 140. Chybne vystavný bonus oberateľovi
 141. Dobrobis alebo minusova FA
 142. kolky-ceniny
 143. Daňový bonus 2007
 144. Inventarizácia účtu 249
 145. Služba do zahraničia, odkaz na paragraf
 146. DPH
 147. Prijmy z Írska
 148. ako opravit dan. priznanie DPH
 149. nova priecka -TZ budovy?
 150. množstevný bonus
 151. Daň z úrokov
 152. Daňové priznanie (práca v zahraničí)
 153. Cestovné účty pri SZČO v zahraničí
 154. Daňové priznanie - príjmy z Veľkej Británie
 155. PHM
 156. uplatnenie výdavkov mob. telefón
 157. Podat alebo nepodat danove priznanie?
 158. Kurzové rozdiely v JÚ
 159. Témy ohľadne dane z predaja a prenájmu nehnuteľnosti
 160. Súhrn tém na otázky dotácie z ÚP, ESF a ich účtovanie
 161. Prenájom bytu a náklady na energie
 162. príjem z predaja zdedenej nehnuteľnosti
 163. Nájomné, úprava priestorov a DPH
 164. 1.FO Materská dovolenka+záv. činnosť 2.FO strata podnikanie+záv. činnosť
 165. Komplikovaná otázka
 166. N1 - odstránenie mriežky
 167. nezdanitelna polozka - prijmi v CR
 168. Príspevok na SZČ
 169. remeselna zivnost?
 170. Príjem v zahr.a daň.bonus
 171. ako zauctovat?
 172. PAYPAL -bankovy ucet, uctovanie
 173. zahraničie - DP
 174. cestovne naklady
 175. motorové vozidlo
 176. Zmluva o spolupráci... provízia
 177. riadky 46 až 48 v DP FO A
 178. Prepočítací kurz - § 31
 179. stravne
 180. Daňové priznanie FO - Anglicko
 181. S DPH alebo bez DPH?
 182. DP typ A - příjmy z ČR a bonus na dítě SR
 183. Podanie danoveho pri pozastaveni zivnosti
 184. Auto v JÚ
 185. Daňové priz.A r.64
 186. Paušálne výdavky a PN
 187. ktorý paragraf
 188. podvojne ucto a zivnostnik
 189. Daňový bonus na dieťa
 190. jednoduché účtovníctvo-pomoc
 191. hlásenie o vyúčt.dane zo závislej činnosti
 192. účtovanie miezd
 193. ako je to vyplnenim danoveho priznania-?
 194. Zmluva o dielo
 195. Hladam pracu
 196. ex-študent a práca v ČR- vrátenie daní
 197. fa v AUD a úhrady v SKK
 198. dodatočné daňové priznanie
 199. automobil - odpisy
 200. SZČO + dôchodca
 201. kam preúčtovať zostatok účtu 324
 202. Ubytovanie dozornej rady s. r. o. - daňový náklad ?
 203. Danove priznanie - otazocka
 204. Nevyčerpaná rezerva
 205. Ako postupovať pri prerušení szčo a vytvorení s.r.o?
 206. úrok z úveru a prenájom
 207. mrp
 208. Preddavok platený v roku 2007 a vyúčtovanie v roku 2008
 209. odpisy zapožičanie majetku
 210. Príjem z ČR a vedenie JU
 211. práca SZČO v dánsku
 212. SZČO + ZAMESTNANEC
 213. Daň v zahraničí
 214. Daň z príjmov - predaj RD
 215. uctovnictvo bez zivnosti
 216. Vyúčtovanie prac. cesty
 217. Daň z príjmu - SZČO
 218. Trovy a platobný rozkaz
 219. Dodatočné daňové priznanie
 220. vreckové - zahraničná prac. cesta
 221. FA
 222. Faktúra za r. 2007
 223. aktivácia-vlastné výrobky
 224. valutova pokladna
 225. Dôchodcovia a daňové priznanie
 226. Manko na zásobách.
 227. Ročné zúčtovanie dane 2007 dôchodca
 228. dph pri dobropisoch na dialnicné známky
 229. odmeny zamestnancom
 230. bankový účet a platobné karty
 231. Účtovanie odstupného a odchodného
 232. Prerušené odpisy HIM
 233. premenlivy plat
 234. Pozemkové spoločenstvá
 235. Aké zaradenie do odpisovej skupiny
 236. Otazka ohladom dani z prijmu PO
 237. Prehlasovanie auta - prosim o radu
 238. Paušálne výdavky - 4O alebo 6O% ...
 239. daňový bonus
 240. Kolaudácia a oneskorená faktúra
 241. koeficient
 242. Kaderníctvo
 243. Došlá fa vystavená v roku 2008, služby dodané v roku 2007
 244. Prerušenie živnosti a záväzky
 245. Uzávierka v PU v Pohode
 246. uctovanie VK
 247. Prijem zo zahranicia
 248. Snežná fréza - preukázanie spotreby
 249. účtovanie
 250. Stravné lístky