PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 [317] 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. auto
 2. živnosť - príjem len z ČR
 3. Odpočitateľná položka a MD
 4. Zaokruhlovanie ročnej dane
 5. Daňové priznanie ?
 6. Prenájom bytu - DP - DIČ
 7. Zaplatená dan z prijmu za rok 2006
 8. daňové priynanie ya rok 2007
 9. odpočítateľná položka na družku
 10. Vrátenie daňového bonusu
 11. Predaj bytu a BSM
 12. Prenájom
 13. Správny kurz pri vkladoch a výberoch SZČO z valutovej pokladne
 14. Vrátený tovar
 15. Nezdaniteľná časť na manželu
 16. ukradnuté účtovné doklady
 17. konateľ požičia sro-cke požičane peniaze...
 18. daňové priznanie,práca v ČR
 19. Práca v zahraničí a DP
 20. Ojazdený automobil a DPH
 21. Odkúpenie obchodného podielu za korunu
 22. Paušálne výdaje a nedoplatok z RZZP
 23. Osobné auto-kúpna zmluva-splátky
 24. Účtovné odpisy
 25. Reklamačný poriadok
 26. reklamácia tovaru
 27. daň (ne)zaplatená v zahraničí
 28. Zverejnenie účtovnej závierky ?
 29. Uznanie výdavkov
 30. daňový a účtovný odpis
 31. Predaj s.r.o. a daň z príjmu
 32. Dôchodca SZČO
 33. Ako uctovať?????
 34. zmena vzniku daňovej povinnosti pri finančnom lízingu
 35. uplatnovanie DPH SZČO
 36. Ucet v banke
 37. Fakturácia prenájmu neziskovým organizáciám
 38. Doplnkové dôchodkové sporenie - výber čiastky
 39. Pozastavená činnosť
 40. Kam zaúčtovať zaplatené poistné za rok 2006 v roku 2007?
 41. SZCO a stravne
 42. Odpis auta kupeneho cash
 43. Sklad
 44. rezerva na dovolenku pri minimalnej mzde
 45. odpisové sadzby
 46. Kúpa bytu a následný predaj
 47. Zmena - účtovanie dotácií
 48. ako zistím kto je platcom dph
 49. SZČO-Diety v Česku po celý rok
 50. Nákup PC na splátky
 51. účtovanie ZI
 52. Vyplnený cestovný príkaz
 53. Čo všetko môžem dať do nákladov?
 54. Prenájom bytu, DP
 55. Odpisy
 56. náhrada škody na dlhodobom majetku
 57. člentsvo v medzinárodnej organizácii
 58. ako nahodiť hlavnú knihu?
 59. Faktura
 60. Príjem znalca + príjem zo živnosti
 61. Vrátené nájomné
 62. pohĺadávky voči zamestnancom - stravné lístky
 63. Tabulka odpisov
 64. COLNÁ KONTROLA-DOVOZ
 65. potreba euromincí - 1.1.-16.1.2009
 66. odpis HIM
 67. Dôchodza - vyplnenie daň. priznania
 68. Kladné úroky a DP typ B FO
 69. dražba účtovanie
 70. prerušenie živnosti
 71. výkaz o majetku a záväzkoch
 72. kurzove rozdiely k 31.12.2006 a 2007
 73. odpočet dph - stále dokolečka
 74. Oneskorené zistenie
 75. Medzinarodne DIC
 76. odstupné a daň
 77. Mlynská technológia
 78. Zahŕňa sa príjem z urbáru do paušálnych výdavkov
 79. je to príjem za rok 2007 z prenájmu bytu ?
 80. poistná udalost
 81. nárok na daňový bonus
 82. Neuhradená faktúra.
 83. rezerva na náklady zo služieb nájmu
 84. Poskytnutá záloha a vyúčtovanie
 85. Krátkodobý majetok
 86. Auto na leasing
 87. Kurzový rozdiel ku dnu uzavierky
 88. Dan z prijmu
 89. zasoby - Vykaz o MaZ v jednoduchom učt.
 90. Do akej odpisovej sk. zaradit fitness zariadenia ?
 91. premlčaná pohľadávka
 92. Úhrada faktúry
 93. Oriflame a zdaňovanie
 94. Stravné lístky
 95. Účtovať ako službu alebo materiál?
 96. DPH pri výstavníckych službách
 97. stavebny pozemok v zahranici a DPH
 98. sklad - kovošrot
 99. JÚ-prerušená živnosť
 100. Lesing tlačiarne od 1.1.2008
 101. Leasing v EUR v JU
 102. Daň z príjmu dôchodca
 103. dôchodkové sporenie
 104. obedy-FA
 105. Paušálne výdavky a poistné
 106. Daňové priznanie typ B
 107. Zmluva o vypozicke vs danove priznanie
 108. Predaj auta
 109. úhrada faktúry
 110. Uznaný náklad
 111. Nehnuteľnosť
 112. doklad o prijimoch v inom jazyku
 113. Paušalne príspevky
 114. Ukončenie živnosti v PU
 115. rozdelenie zisku
 116. Spostredkovateľ
 117. DP typ A - príjem z ČR.
 118. FO podnikajuca v zahraničí na živnosť
 119. nedoriešený účt.prípad z roku 2004 !!!
 120. Dan z prijmu SZCO
 121. uctovanie dodavky novin
 122. faktúra cez internetový obchod
 123. Jazykový pobyt
 124. Inventár
 125. internet
 126. Praktická stránka účtovania
 127. prenájom
 128. Doba odpisovanie pri tech. zhodnotení HIM
 129. lehoty
 130. Odpočet Dph
 131. Dotácia
 132. Príjmy podľa § 6 a 8
 133. Zákonný rezervný fond
 134. zálohy
 135. pomoc pri DP ako dalej ?
 136. réžia, alebo materiál
 137. Danove priznanie
 138. Dan z prijmu - predaj bytu
 139. Náklady s presťahovaním zamestnanca
 140. Odpocet DPH pri leasingu automobilu N1
 141. Uctovanie prevodu penazi na osobny ucet
 142. zmluva - košikarsky kurz
 143. Účtovanie nákladov správcu konkurznej podstaty
 144. Chybne vystavný bonus oberateľovi
 145. Dobrobis alebo minusova FA
 146. kolky-ceniny
 147. Daňový bonus 2007
 148. Inventarizácia účtu 249
 149. Služba do zahraničia, odkaz na paragraf
 150. DPH
 151. Prijmy z Írska
 152. ako opravit dan. priznanie DPH
 153. nova priecka -TZ budovy?
 154. množstevný bonus
 155. Daň z úrokov
 156. Daňové priznanie (práca v zahraničí)
 157. Cestovné účty pri SZČO v zahraničí
 158. Daňové priznanie - príjmy z Veľkej Británie
 159. PHM
 160. uplatnenie výdavkov mob. telefón
 161. Podat alebo nepodat danove priznanie?
 162. Kurzové rozdiely v JÚ
 163. Témy ohľadne dane z predaja a prenájmu nehnuteľnosti
 164. Súhrn tém na otázky dotácie z ÚP, ESF a ich účtovanie
 165. Prenájom bytu a náklady na energie
 166. príjem z predaja zdedenej nehnuteľnosti
 167. Nájomné, úprava priestorov a DPH
 168. 1.FO Materská dovolenka+záv. činnosť 2.FO strata podnikanie+záv. činnosť
 169. Komplikovaná otázka
 170. N1 - odstránenie mriežky
 171. nezdanitelna polozka - prijmi v CR
 172. Príspevok na SZČ
 173. remeselna zivnost?
 174. Príjem v zahr.a daň.bonus
 175. ako zauctovat?
 176. PAYPAL -bankovy ucet, uctovanie
 177. zahraničie - DP
 178. cestovne naklady
 179. motorové vozidlo
 180. Zmluva o spolupráci... provízia
 181. riadky 46 až 48 v DP FO A
 182. Prepočítací kurz - § 31
 183. stravne
 184. Daňové priznanie FO - Anglicko
 185. S DPH alebo bez DPH?
 186. DP typ A - příjmy z ČR a bonus na dítě SR
 187. Podanie danoveho pri pozastaveni zivnosti
 188. Auto v JÚ
 189. Daňové priz.A r.64
 190. Paušálne výdavky a PN
 191. ktorý paragraf
 192. podvojne ucto a zivnostnik
 193. Daňový bonus na dieťa
 194. jednoduché účtovníctvo-pomoc
 195. hlásenie o vyúčt.dane zo závislej činnosti
 196. účtovanie miezd
 197. ako je to vyplnenim danoveho priznania-?
 198. Zmluva o dielo
 199. Hladam pracu
 200. ex-študent a práca v ČR- vrátenie daní
 201. fa v AUD a úhrady v SKK
 202. dodatočné daňové priznanie
 203. automobil - odpisy
 204. SZČO + dôchodca
 205. kam preúčtovať zostatok účtu 324
 206. Ubytovanie dozornej rady s. r. o. - daňový náklad ?
 207. Danove priznanie - otazocka
 208. Nevyčerpaná rezerva
 209. Ako postupovať pri prerušení szčo a vytvorení s.r.o?
 210. úrok z úveru a prenájom
 211. mrp
 212. Preddavok platený v roku 2007 a vyúčtovanie v roku 2008
 213. odpisy zapožičanie majetku
 214. Príjem z ČR a vedenie JU
 215. práca SZČO v dánsku
 216. SZČO + ZAMESTNANEC
 217. Daň v zahraničí
 218. Daň z príjmov - predaj RD
 219. uctovnictvo bez zivnosti
 220. Vyúčtovanie prac. cesty
 221. Daň z príjmu - SZČO
 222. Trovy a platobný rozkaz
 223. Dodatočné daňové priznanie
 224. vreckové - zahraničná prac. cesta
 225. FA
 226. Faktúra za r. 2007
 227. aktivácia-vlastné výrobky
 228. valutova pokladna
 229. Dôchodcovia a daňové priznanie
 230. Manko na zásobách.
 231. Ročné zúčtovanie dane 2007 dôchodca
 232. dph pri dobropisoch na dialnicné známky
 233. odmeny zamestnancom
 234. bankový účet a platobné karty
 235. Účtovanie odstupného a odchodného
 236. Prerušené odpisy HIM
 237. premenlivy plat
 238. Pozemkové spoločenstvá
 239. Aké zaradenie do odpisovej skupiny
 240. Otazka ohladom dani z prijmu PO
 241. Prehlasovanie auta - prosim o radu
 242. Paušálne výdavky - 4O alebo 6O% ...
 243. daňový bonus
 244. Kolaudácia a oneskorená faktúra
 245. koeficient
 246. Kaderníctvo
 247. Došlá fa vystavená v roku 2008, služby dodané v roku 2007
 248. Prerušenie živnosti a záväzky
 249. Uzávierka v PU v Pohode
 250. uctovanie VK