PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 [318] 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. Paušálne výdavky - 4O alebo 6O% ...
 2. daňový bonus
 3. Kolaudácia a oneskorená faktúra
 4. koeficient
 5. Kaderníctvo
 6. Došlá fa vystavená v roku 2008, služby dodané v roku 2007
 7. Prerušenie živnosti a záväzky
 8. Uzávierka v PU v Pohode
 9. uctovanie VK
 10. Prijem zo zahranicia
 11. Snežná fréza - preukázanie spotreby
 12. účtovanie
 13. Stravné lístky
 14. Úroky platené pozadu
 15. uctovanie faktur
 16. Dodatočné daňové priznanie dani z príjmu za rok 2005
 17. daňové priznanie FO-typ B
 18. danove priznanie
 19. stravné - ešte raz
 20. JU - remeselnik, pausalne vydavky - ako zuctovat RZZP _ preplatok
 21. Odpisy
 22. DPH – individuálny dovoz nového os. automobilu – fyzická osoba
 23. vypis z DP pre soc.poist.
 24. Vedenie jednoduchého účtovníctva
 25. Chýbajúca upomienka
 26. DP typu B - prenájom nehnuteľností
 27. SZČO-príjem z PN
 28. Záloha za tovar, na ktorý nie je nárok na odpočet DPH
 29. Reklama Google a DPH
 30. zamestnanec, sprostredkovateľ bez príjmu a DP
 31. Paušálne výdavky alebo preukázateľné?
 32. dotacia PSVaR
 33. Daňový bonus
 34. Malotraktor a odpisová skupina
 35. osobne prava zamestnancov
 36. hľadám časopis Účtovníctvo
 37. Uctovanie odvodov SZCO do SP
 38. Príjmy z Rakúska
 39. chybajuce bloky - nafta
 40. Pocitac na splatky
 41. Fa 2007
 42. zmluva o lektorskej činnosti
 43. nezdanitelna čast
 44. fa za telefon
 45. Chyba vo výkaze majetku a záväzkv
 46. Poistna udalost
 47. obrat zo živnosti a z predaja pozemkov
 48. Živnostník v zahraničí
 49. materska a podnikanie
 50. Majetok jeho delenie?
 51. Vratenie dane z prijmu
 52. Spätný leasing - strata z predaja leas.spol.
 53. Účtovanie spotreby PHM vozidla
 54. sprostredkovatel poistenia
 55. stravne v ČR
 56. Zaúčtovanie softwaru
 57. DP vytlačené PC
 58. učtovanie bez učtovníka
 59. Invalid a dane -ako?
 60. uznat ako vydavok alebo nie?
 61. Invalidny dôchodca ako sprostredkovatel poistenia
 62. Výška prenájmu
 63. Odpočítateľná položka na manželku ČID
 64. Prepočítavací kurz
 65. Paušálne výdavky v roku 2008
 66. Mínusový začiatočný zostatok na účte
 67. prechod z paušálnych výdavkov na skutočné
 68. DPH odpočet-osobné motorové vozidlo?
 69. auto N1 odp.DPH a predaj
 70. Daň z príjmu u osobného asistenta pre ZťPS
 71. Koeficient DPH - nájom - daňové priznanie riadky v ktorých sa prejavuje
 72. Mandátna zmluva - účtovanie
 73. dp anglicko
 74. vyradenie , odpis ťažného koňa
 75. nákup tovaru pred začatám živnosti
 76. Združenie FO a dokladovanie dotacie UP
 77. DPH z PHM čerpaných v SR na faktúre zo zahraničia
 78. prerušená živnosť
 79. 1/2 odpisy
 80. strata a nerozdeleny zisk
 81. sadzba dane
 82. Praca v anglicku DP2007
 83. Poistenie pri leasingu
 84. konzultacie na DP 2007
 85. Odpisy Dlhodobého majetku
 86. Práca SZČO v Nemecku, príjem zo slovenskej firmy
 87. Najomna zmluva
 88. Je potrebné podať opravné DP - DPH?
 89. reklama
 90. Dodanenie tovaru na výstupu
 91. daň za komunálny odpad a nový dom
 92. Traktor a PHM
 93. dôchodca
 94. Daň za zamestnancov
 95. vklad tichého spoločníka
 96. predplatne casopisu - dph
 97. vyúčtovacia faktúra SPP
 98. zmena bankového účtu v priebehu roka
 99. účtovné odpisy
 100. Darovanie prijateho daru
 101. Mesačná uzávierka
 102. Umorenie daňovej straty
 103. diety pracovníka v zahraničí
 104. Daň z predaja nehnuteľnosti čo možno odpočítať
 105. daňový - nedaňový náklad
 106. inventarizačné rozdiely - čo s nimi?
 107. účtovníctvo farnosti
 108. Preplatok zdravotného poistenia
 109. Učtovanie dražby majetku
 110. OZ platca či neplatca
 111. Daňove Priznanie - dlhodobe pôsobenie v zahraničí
 112. zrušenie DPH
 113. DHM a skončenie živnosti
 114. daňové priznanie a paušálne výdavky
 115. stravné kúpené zamestnancom
 116. poradte prosim- prijmy v zahranici
 117. Úhyn zvieraťa
 118. Paušál a pohľadávka
 119. samozdanenie...
 120. Vedenie JU + paušálne výdavky
 121. Úžitkový automobil
 122. tovar na sklade k 31.12.2007
 123. SZČO+starobný dôchodok
 124. prvé kroky pri účtovaní v PU
 125. DPH pri preprave
 126. Počítač na splátky
 127. Sprostredkovanie medzi dvomi krajinami
 128. Daň z prenájmu bytu
 129. Preddavková faktúra do EÚ a zdanenie
 130. Výkaz DPH
 131. odpočítateľná položka na manžela
 132. prerušenie odpisov
 133. obchodný podiel
 134. základ DPH
 135. Je to zrážková daň - TV Markíza?
 136. nulovy leasing
 137. Predaj auta
 138. kurzové rozdiely
 139. Cestovné náhrady mimo Zák. práce.
 140. Dodatočné daňové priznanie z PPO
 141. cateringová akcia
 142. Dohoda o pracovnej činnosti a cestovné náhrady
 143. Oznamovacia povinnosť pri použití motor.voz.
 144. ako dostať úroky z úveru do nákladov?
 145. Potvrdenie na uplatnenie nezdaniteľných častí
 146. pomerné odpočítanie dane pri predaji kolkov
 147. PREDAJ BYTU a nasledna KUPA NOVEHO BYTU
 148. Pripočitateľné a odpočiteľné položky
 149. zaradenie majetku pri povolení na dočasné užívanie
 150. Chybné účtovanie
 151. Refundácia DPH zo zahraničia
 152. Znalci a výdavky
 153. Daňová strata = DP
 154. Zaúčtovanie faktúry za zloženú zálohu
 155. účtovanie školenia
 156. ročné zúčtovanie alebo DP
 157. Tlačové zostavy
 158. Daň motorové vozidlo
 159. Vykonanie práce SZČO pre SZČO
 160. Inventarizácia - zálohované obaly
 161. Tabuľka na zaokrúhľovanie
 162. Kurzové rozdiely po 1.1.2008
 163. dph pri pozastavenej živnosti
 164. Potisk alebo grafická priprava na odevy
 165. Danové priznanie a prijmy aj zo Švajčiarska
 166. Za akú cenu dávať do podnikania.....
 167. Daňový bonus.
 168. Účtovanie PH v RO v roku 2008
 169. Úhrada DzP FO-výdavok?
 170. daňové priznanie
 171. Nájom pôdy neplatcovi DPH
 172. rezerva v Czk
 173. Danim v Polsku i na Slovensku ..?
 174. Colnica DPH
 175. Prefakturácie stav.prác a pauš.výdavky
 176. Odpočet DPH a "vyhlásienie..."
 177. Fakturácia prác vykonaných v r.2006
 178. Prerušenie živnosti a odvody
 179. mesačný platca DPH
 180. rozdelenie zisku v sro
 181. rezervný fond v sro
 182. strata v sro a DP typú B ako FO
 183. samozdanenie DPH a tretie krajiny...
 184. ZI v eurách a rozdiel v Sk
 185. stravne listky
 186. ceny pohonných hmôt
 187. Krátkodobý majetok
 188. danove priznanie - DPH
 189. prelom rokov a uctovanie vynosov u lekara
 190. DP 2007
 191. ako zaúčtovať vrátenie peňazí pri reklamácii?
 192. závislá činnosť + podnikanie
 193. nedoplatky/VOZD
 194. Zaútovanie preddavku na DM
 195. Prijem z prenajmu (priklad)
 196. odvody do ZP a SP ako záväzok?
 197. Potvrdenie o prijmoch zo závisl. činnosti FO
 198. Daň z prenájmu - byt DOLEZITE
 199. Povinnosť vystaviť fa do 15 dní od dodania
 200. DPH - s či bez
 201. Neuplatnený nadmerný odpočet
 202. vydaje
 203. DPH pri spracovaní materiálu z krajiny EU na Slovensku
 204. podiel s.r.o. v českej spoločnosti
 205. Neuplatnený odpis
 206. Preplatok na dani - pohľadávka?
 207. Výkaz ziskov a strát za rok 2007 - rezervy za rok 2006
 208. Neexistuje zoznam záväzkov
 209. prerušenie odpisov DM--Jedn.učto
 210. updade - účtovanie
 211. danove priznanie
 212. Predaj nehnuteľnosti
 213. Zdanenie prijmu zo zahranicia
 214. § 10 zákona o DPH
 215. Daň z prenájmu bytu
 216. Predčasný starobný dôchodca a práca na dohodu
 217. daňový výdavok-praca v zahraničí
 218. Odpočítateľná položka
 219. Valutová pokladňa
 220. Lieh
 221. zrážková daň
 222. Prenájom pôdy platený pozadu
 223. faktura od neplatcu DPH
 224. dlhodobý úver
 225. REZIDENT_určenie podľa kritérii
 226. preplatok a nedoplatok rz zdravotneho poistenia
 227. Švajčiarsko
 228. Kurzové rozdiely v jednoduchom účtovníctve účtovanie
 229. Pracujúci dôchodca a odpočet na manželku
 230. Sprostredkovanie a DPH
 231. Prívesný vozík a daň z motorových vozidiel
 232. prevod pohladavky a pokracovanie v exekucii
 233. Dotácia ÚP
 234. Odpisy?
 235. Ako vysporiadať - ukončenie živnosti?
 236. stravné
 237. PHM v nádrži
 238. Lesing- neplatca DPH
 239. Ďaň z úrokov na účte SZČO v ČR
 240. odpis - polomotor
 241. Rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi
 242. DP - Anglicko
 243. cestovné náhrady
 244. uplatnenie odpoc.polzky na manzelku
 245. DP a práca v Anglicku
 246. Použitie 2% z daní
 247. Spotové obch. - deriváty
 248. Zrazkov dan z banky
 249. Kedy dodatočné daň.priznanie
 250. GPS - ako zaúčtovať ?