1. zaradenie auta v Alfe (1 replies)
 2. neskora registracia v ZP (7 replies)
 3. Vrátenie dane z podielových fondov (5 replies)
 4. podanie daňového priznania po ukončení činnosti (7 replies)
 5. predaj bytu (2 replies)
 6. DB-strata podnikanie (3 replies)
 7. Robím účtovníctvo stavebnej firme a neviem si poradiť s niektorými vecami. (5 replies)
 8. príjmy z prenájmu hnuteľných vecí (20 replies)
 9. Faktúra za sprostredkovanie a storno (6 replies)
 10. leasing os.autom. a prerušená živnosť (1 replies)
 11. Obstar.cena pri predčasnom ukonč. leasingu (7 replies)
 12. Predaj pozemku získaného vydržaním (1 replies)
 13. ODPOCITATELNA POLOžKA NA šTUDENTA (4 replies)
 14. Daňové priznanie FO B (0 replies)
 15. Vzor zápisu z kontroly účtovných dokladov. (0 replies)
 16. Služba v inom štáte EÚ. (4 replies)
 17. zostatková cena (3 replies)
 18. paušálne 40% 60% (6 replies)
 19. list vlastníctva (4 replies)
 20. Zriaďovacie náklady (20 replies)
 21. Zdaňovanie príjmov rozhodcov (1 replies)
 22. Mobilný telefón za 1,- Sk - (5 replies)
 23. investicný majetok? (4 replies)
 24. Platenie súkromnou kartou ?? (3 replies)
 25. Potvrdenie o príjme a nevyplatená mzda (0 replies)
 26. preplatenie nákladov zamestnanca zamestnávateľom - je to zdanitelný príjem (8 replies)
 27. fa za skodu a poistne plnenie (2 replies)
 28. remeselná živnosť -paušálne výdavky (9 replies)
 29. odpočítateľná položka na manželku (32 replies)
 30. zaradenie počítač + softwér (10 replies)
 31. CHD a paušálne výdavky (0 replies)
 32. zdaňovanie príjmu za klinické skúšky (16 replies)
 33. SZCO v Slovinsku (4 replies)
 34. Zúčtovanie SF 2007 (2 replies)
 35. Typ daňového priznania - zrážková daň (1 replies)
 36. Treba podať danové priznanie? (9 replies)
 37. predaj tovaru zo živnosti do s.r.o. (2 replies)
 38. Remeselné činnosti. (4 replies)
 39. Odloženie zaradenia HIM (18 replies)
 40. Faktúr Shell (0 replies)
 41. Výdavky percentom a úroky z BU (2 replies)
 42. súkromné peniaze na podnikateľ. účte (1 replies)
 43. Literárny fond (13 replies)
 44. Mylná platba a súkr. pl. cez ID (3 replies)
 45. výkaz o majetku a záväzkoch (2 replies)
 46. Ako zdaniť vysúdenú mzdu z roku 2006 v roku 2007 ? (0 replies)
 47. decembrovy vypis (2 replies)
 48. Vyradenie vozidiel a leasing. (0 replies)
 49. kúpa automobilu na tretinové splátky (1 replies)
 50. príjem z Írska (1 replies)
 51. úhrada odoslanej zahraničnej faktúry a kurzové rozdiely (13 replies)
 52. Predaj podniku (0 replies)
 53. BSM (3 replies)
 54. Deň dodania služby. (5 replies)
 55. Náhradné diely do zásoby? (4 replies)
 56. preddavky na daň FO a pozastavená živnosť (2 replies)
 57. Paušálne výdavky a dotácia? (11 replies)
 58. Ako zaúčtovať technické preukazy? (11 replies)
 59. Účet 541 (3 replies)
 60. Záloha JU (3 replies)
 61. danove priznanie (2 replies)
 62. Uroky z hypoteky ako danovy naklad - predaj bytu (8 replies)
 63. Oznámenie DÚ k zdaňovaniu príjmu zo zahraničia (1 replies)
 64. Pneuservis na "leasovanom aute" (1 replies)
 65. správne vyplnené DP FO typ A (2 replies)
 66. nájom nebytových priestorov (3 replies)
 67. pozastavená činnosť a potom nezamestnaný (7 replies)
 68. strata min.rokov (1 replies)
 69. SZČO - stravné (5 replies)
 70. danove priznanie - prijem z prevodu vlastnictva nehnutelnosti (3 replies)
 71. kurz pri faktúre (6 replies)
 72. Daňový bonus (1 replies)
 73. Odpočet DPH (1 replies)
 74. Daňové priznanie a predaj nehnuteľnosti (8 replies)
 75. oprava auta v ČR (0 replies)
 76. Rozhodnutie o vyradení pohľadávky (0 replies)
 77. Daňové priznanie PO (1 replies)
 78. prerušenie odpisov (13 replies)
 79. Odložené daňové odpisy (3 replies)
 80. zamestnanie živnostníka (8 replies)
 81. Prenájom bytu (0 replies)
 82. kurzy a 3kolenia (1 replies)
 83. 331 zamestnanci (7 replies)
 84. odpisy (33 replies)
 85. Daň z úrokov zo stavebného sporenia (1 replies)
 86. Účet (0 replies)
 87. prijmy aj z Kapitaloveho majetku (7 replies)
 88. školenie (1 replies)
 89. Uctovanie - poistky (6 replies)
 90. česká firma (0 replies)
 91. Ako zaúčtovať zabezpečovací prevod? (6 replies)
 92. Prenájom auta paušálne výdavky (8 replies)
 93. Cesťáky (10 replies)
 94. Zauctovanie vydajky z ineho roku (2 replies)
 95. aktivačná činnosť v RO (4 replies)
 96. fa bez DPH (1 replies)
 97. Dańové priznaie typ ,,B,, (13 replies)
 98. zásoby v JÚ (12 replies)
 99. Dobropis Le Cheque Dejeuner (11 replies)
 100. odpočet straty v DP PO (66 replies)
 101. odhlásenie DPH (3 replies)
 102. paušálne výdavky a ukončenie živnosti (56 replies)
 103. Česká pokladňa (14 replies)
 104. Zauctovanie vydajky z ineho roku (3 replies)
 105. Opravné položky a odpis pohľad. (18 replies)
 106. vyučt. zahr. cesty (1 replies)
 107. Nárok na daňový bonus (12 replies)
 108. Neprihlasene auto - problem :( (4 replies)
 109. Ako evidovat prijmy v pripade pausalnych vydavkov ? (6 replies)
 110. Náklady pri prenájme bytu v OV (0 replies)
 111. urok ktory treba zdanit (0 replies)
 112. predaj bytu a trvalý pobyt (2 replies)
 113. Auto v podnikaní (39 replies)
 114. Neomezená daňová povinnost (2 replies)
 115. Pausalne vydavky a prijmy sekom z USA (2 replies)
 116. Daňové priznanie FO B (1 replies)
 117. Základné imanie nepeňažný vklad (4 replies)
 118. prerušenie a obnovenie zivnosti (4 replies)
 119. ÚVERY (1 replies)
 120. Naklady (1 replies)
 121. Dodávateľ z EU, neplatca DPH (6 replies)
 122. dofakturovanie dodatocnych nakladov (0 replies)
 123. nezdaniteľná časť na manželku a odstupné (1 replies)
 124. poradte prosim! dan z predaja auta (18 replies)
 125. Dodanie v SR-faktura do zahranicia (2 replies)
 126. Sklad - spôsob B a predaj tovaru (9 replies)
 127. Faktúra v EUR (3 replies)
 128. Nahlásenie auta na slov. značky (1 replies)
 129. DPH zaplatená v zahraničí (1 replies)
 130. Zákony (10 replies)
 131. Daň z kreditných úrokov (4 replies)
 132. Náklady (16 replies)
 133. Prerušená a obnovená živnosť (2 dni v roku) (7 replies)
 134. Registrácia DPH (1 replies)
 135. Začíname so združením rodičov-občianske združenie (1 replies)
 136. danove priznanie (8 replies)
 137. auto (5 replies)
 138. živnosť - príjem len z ČR (15 replies)
 139. Odpočitateľná položka a MD (2 replies)
 140. Zaokruhlovanie ročnej dane (1 replies)
 141. Daňové priznanie ? (6 replies)
 142. Prenájom bytu - DP - DIČ (2 replies)
 143. Zaplatená dan z prijmu za rok 2006 (10 replies)
 144. daňové priynanie ya rok 2007 (2 replies)
 145. odpočítateľná položka na družku (2 replies)
 146. Vrátenie daňového bonusu (2 replies)
 147. Predaj bytu a BSM (2 replies)
 148. Prenájom (3 replies)
 149. Správny kurz pri vkladoch a výberoch SZČO z valutovej pokladne (14 replies)
 150. Vrátený tovar (3 replies)
 151. Nezdaniteľná časť na manželu (2 replies)
 152. ukradnuté účtovné doklady (6 replies)
 153. konateľ požičia sro-cke požičane peniaze... (3 replies)
 154. daňové priznanie,práca v ČR (8 replies)
 155. Práca v zahraničí a DP (4 replies)
 156. Ojazdený automobil a DPH (1 replies)
 157. Odkúpenie obchodného podielu za korunu (2 replies)
 158. Paušálne výdaje a nedoplatok z RZZP (6 replies)
 159. Osobné auto-kúpna zmluva-splátky (3 replies)
 160. Účtovné odpisy (1 replies)
 161. Reklamačný poriadok (2 replies)
 162. reklamácia tovaru (0 replies)
 163. daň (ne)zaplatená v zahraničí (0 replies)
 164. Zverejnenie účtovnej závierky ? (21 replies)
 165. Uznanie výdavkov (5 replies)
 166. daňový a účtovný odpis (13 replies)
 167. Predaj s.r.o. a daň z príjmu (26 replies)
 168. Dôchodca SZČO (2 replies)
 169. Ako uctovať????? (4 replies)
 170. zmena vzniku daňovej povinnosti pri finančnom lízingu (2 replies)
 171. uplatnovanie DPH SZČO (2 replies)
 172. Ucet v banke (6 replies)
 173. Fakturácia prenájmu neziskovým organizáciám (2 replies)
 174. Doplnkové dôchodkové sporenie - výber čiastky (2 replies)
 175. Pozastavená činnosť (1 replies)
 176. Kam zaúčtovať zaplatené poistné za rok 2006 v roku 2007? (3 replies)
 177. SZCO a stravne (1 replies)
 178. Odpis auta kupeneho cash (4 replies)
 179. Sklad (2 replies)
 180. rezerva na dovolenku pri minimalnej mzde (1 replies)
 181. odpisové sadzby (0 replies)
 182. Kúpa bytu a následný predaj (7 replies)
 183. Zmena - účtovanie dotácií (1 replies)
 184. ako zistím kto je platcom dph (2 replies)
 185. SZČO-Diety v Česku po celý rok (1 replies)
 186. Nákup PC na splátky (13 replies)
 187. účtovanie ZI (9 replies)
 188. Vyplnený cestovný príkaz (3 replies)
 189. Čo všetko môžem dať do nákladov? (1 replies)
 190. Prenájom bytu, DP (1 replies)
 191. Odpisy (1 replies)
 192. náhrada škody na dlhodobom majetku (1 replies)
 193. člentsvo v medzinárodnej organizácii (1 replies)
 194. ako nahodiť hlavnú knihu? (8 replies)
 195. Faktura (1 replies)
 196. Príjem znalca + príjem zo živnosti (3 replies)
 197. Vrátené nájomné (1 replies)
 198. pohĺadávky voči zamestnancom - stravné lístky (16 replies)
 199. Tabulka odpisov (38 replies)
 200. COLNÁ KONTROLA-DOVOZ (12 replies)
 201. potreba euromincí - 1.1.-16.1.2009 (13 replies)
 202. odpis HIM (6 replies)
 203. Dôchodza - vyplnenie daň. priznania (32 replies)
 204. Kladné úroky a DP typ B FO (2 replies)
 205. dražba účtovanie (0 replies)
 206. prerušenie živnosti (9 replies)
 207. výkaz o majetku a záväzkoch (10 replies)
 208. kurzove rozdiely k 31.12.2006 a 2007 (6 replies)
 209. odpočet dph - stále dokolečka (3 replies)
 210. Oneskorené zistenie (1 replies)
 211. Medzinarodne DIC (43 replies)
 212. odstupné a daň (3 replies)
 213. Mlynská technológia (3 replies)
 214. Zahŕňa sa príjem z urbáru do paušálnych výdavkov (1 replies)
 215. je to príjem za rok 2007 z prenájmu bytu ? (4 replies)
 216. poistná udalost (2 replies)
 217. nárok na daňový bonus (4 replies)
 218. Neuhradená faktúra. (1 replies)
 219. rezerva na náklady zo služieb nájmu (3 replies)
 220. Poskytnutá záloha a vyúčtovanie (4 replies)
 221. Krátkodobý majetok (3 replies)
 222. Auto na leasing (1 replies)
 223. Kurzový rozdiel ku dnu uzavierky (2 replies)
 224. Dan z prijmu (0 replies)
 225. zasoby - Vykaz o MaZ v jednoduchom učt. (2 replies)
 226. Do akej odpisovej sk. zaradit fitness zariadenia ? (5 replies)
 227. premlčaná pohľadávka (1 replies)
 228. Úhrada faktúry (5 replies)
 229. Oriflame a zdaňovanie (15 replies)
 230. Stravné lístky (1 replies)
 231. Účtovať ako službu alebo materiál? (2 replies)
 232. DPH pri výstavníckych službách (1 replies)
 233. stavebny pozemok v zahranici a DPH (0 replies)
 234. sklad - kovošrot (1 replies)
 235. JÚ-prerušená živnosť (13 replies)
 236. Lesing tlačiarne od 1.1.2008 (2 replies)
 237. Leasing v EUR v JU (21 replies)
 238. Daň z príjmu dôchodca (3 replies)
 239. dôchodkové sporenie (2 replies)
 240. obedy-FA (2 replies)
 241. Paušálne výdavky a poistné (6 replies)
 242. Daňové priznanie typ B (2 replies)
 243. Zmluva o vypozicke vs danove priznanie (2 replies)
 244. Predaj auta (2 replies)
 245. úhrada faktúry (1 replies)
 246. Uznaný náklad (6 replies)
 247. Nehnuteľnosť (10 replies)
 248. doklad o prijimoch v inom jazyku (6 replies)
 249. Paušalne príspevky (1 replies)
 250. Ukončenie živnosti v PU (3 replies)