1. Ako uviest v danovom priznani dochodok? (4 replies)
 2. uvažujem správne? (2 replies)
 3. vyradenie majetku (3 replies)
 4. Kedy daňový úrad vracia preplatok? (5 replies)
 5. Prenajom bytu v bezpodielovom spoluvlastnictve (11 replies)
 6. DPH - dodatočné priznanie (13 replies)
 7. Nezaplatený záväzok už neexist.firme (9 replies)
 8. Chýbajúce čísla faktúr (8 replies)
 9. Orná pôda - predaj (8 replies)
 10. Cenné papiere- zisk do 24900,- (27 replies)
 11. DPH a nájom (57 replies)
 12. nezdanitelná čiastka na manželku (5 replies)
 13. Návšteva daňového úradu (1 replies)
 14. Doklad z pokladne nad 50 000 - čo s tým? (1 replies)
 15. Podané DP a došlá Fa (9 replies)
 16. Zaradenie majetku (3 replies)
 17. Daň z príjmu v CZ (6 replies)
 18. účtovanie výsledku hospod. (9 replies)
 19. Daň za prenájom nehnuteľností (3 replies)
 20. účtovanie výsledku hospod. (1 replies)
 21. Daň z príjmu, momentálne som študentom dennej formy VŠ (1 replies)
 22. nezrovnalosť - daň (5 replies)
 23. odp.položka (1 replies)
 24. Služobná cesta (0 replies)
 25. DP A a príjem v Nemecku (0 replies)
 26. FO nepodnikatel - uroky v banke (2 replies)
 27. predaj tovaru zamestnancom-dodanenie (0 replies)
 28. Daňové priznanie áno alebo nie (7 replies)
 29. 429 daňová versus účtovná (9 replies)
 30. Taliansko-potvr.o príjme-CUD 2007 (38 replies)
 31. konatel ako statutar je nejake riziko? (1 replies)
 32. Zučtovanie preddavku (2 replies)
 33. Príjem z Nemecka, poistenie na Slovensku (0 replies)
 34. účet 654 (1 replies)
 35. Preddavky na dan v r.2008 (1 replies)
 36. Kombinované príjmy a daňový bonus (1 replies)
 37. zrušenie živn. a peniaze na účte (2 replies)
 38. Paušálne výdavky (2 replies)
 39. prijimy-Francuzsko (2 replies)
 40. invalidný dôch.,PN,nezamestnaný (2 replies)
 41. Dohoda o vykonani prace (7 replies)
 42. Invalidny dochodca, chranena dielna, dan z prijmu (4 replies)
 43. Neoprávnene vyplatený daňový bonus a jeho vysporiadanie (5 replies)
 44. Mylná úhrada záväzku s.r.o. fyzickou osobou (4 replies)
 45. ako zaúčtovať úhradu? (7 replies)
 46. preukázanie príjmov -ZŤP-S (7 replies)
 47. Nájomné (7 replies)
 48. KRÁTKODOBÝ MAJETOK (5 replies)
 49. povinnosť podať DP (3 replies)
 50. Evidencia pohľadávok & záväzkov (20 replies)
 51. odpis prenájmu (11 replies)
 52. Danova strata (8 replies)
 53. Prijaty dar na 413 (1 replies)
 54. automobil - 1% - úprava nákladov (5 replies)
 55. Zdaňovanie zahraničných príjmov (1 replies)
 56. diéty - zúčtovanie (7 replies)
 57. Práca včechách na prac.zmluvu (3 replies)
 58. DP typ B - dôchodca (3 replies)
 59. Súkromný účet (10 replies)
 60. termín ukoncenia dokladovej inventúry (2 replies)
 61. Daň z prenájmu - u matky starajucej sa o dieta do 6rokov (5 replies)
 62. Daňové priznanie - rok 2007 (9 replies)
 63. Súrne - TP na Renault 5, nemá niekto??? Prosíííím (2 replies)
 64. Zaradenie DHM po ukončení leasingu /LZdo 31.12.2003/ (13 replies)
 65. Daňová exekúcia (1 replies)
 66. Ukončeni živnosti a leasing 2004 (7 replies)
 67. Kam zauctovat v JU nakup kolkov? (3 replies)
 68. daňové priznanie študenta (3 replies)
 69. Ako začať podnikať (0 replies)
 70. Sprostredkovanie predaja bytu (0 replies)
 71. Jazdy (1 replies)
 72. Manželka (6 replies)
 73. Predaj budovy (0 replies)
 74. Faktúra (5 replies)
 75. účtovanie ZI (6 replies)
 76. Daňové priznanie brigádnika (4 replies)
 77. Výpoved a zrušenie bežného účtu v s.r.o. (2 replies)
 78. Obcianske zdruzenie - dupl.uhrada FA (2 replies)
 79. AKA ZMLUVA (2 replies)
 80. Evidencia bez OM? (3 replies)
 81. PHM a priemerná cena (1 replies)
 82. Krádež a vyplnenie DP (5 replies)
 83. Faktúra, ktorá asi nikdy nebude uhradená (30 replies)
 84. Firma odkúpila zákazníkov internetu od živnostníka!!! (6 replies)
 85. Preplatok z RZ započítaný nedoplatkom (2 replies)
 86. prenájom internetového servera (8 replies)
 87. Provízie po ukončení sprostredkovania (0 replies)
 88. Konateľ + SZČO - podiel na zisku (4 replies)
 89. Pouzitie kolkov a vratenie platby (2 replies)
 90. odpisová skupina - zariadenie na poskytovanie internetu (0 replies)
 91. odpis organu (4 replies)
 92. postupeny zavazok (0 replies)
 93. Danové priznanie PO (8 replies)
 94. dan z nehnutelnosti ako danový výdavok (11 replies)
 95. Dan z úrokov (5 replies)
 96. Krádež majetku ziskaného darovaním (4 replies)
 97. Predaj nehnuteľnosti (2 replies)
 98. účtovanie dotácie (17 replies)
 99. Krajčírka a skladová evidencia (3 replies)
 100. Refakturácia dopravy (5 replies)
 101. Škoda a dph (5 replies)
 102. Rozpustenie opravnej polozky k zasobam, rezervy na reklamaciu (0 replies)
 103. zaúčtovanie preddavku (2 replies)
 104. dan z prijmu - dividendy (0 replies)
 105. stavba (0 replies)
 106. peňažný denník pri paušálnych výdavkoch (2 replies)
 107. Ročné zúčtovanie dane z príjmu - čo patrí do príjmu? (2 replies)
 108. Diéty ČR (1 replies)
 109. Vyplnenie danoveho priznania. (77 replies)
 110. PHM tankovaná v zahraničí (5 replies)
 111. Nedokončená výroba- sklad (11 replies)
 112. nepeňažný príjem - prehliadka u lekára (1 replies)
 113. Dp za rok 2007-paušálne výdavky (18 replies)
 114. Dodanie služby SK platcom DPH na Ukrajine (14 replies)
 115. Po daňovej kontrole. (3 replies)
 116. DzP FO (3 replies)
 117. Peňažný dar (1 replies)
 118. Danove priznanie typu A pre fyzicke osoby (0 replies)
 119. faktúra s DPH alebo bez do Talianska,Rakuska.... (2 replies)
 120. Daň z prenájmu bytu. (3 replies)
 121. dôchodca za výsluh rokov (8 replies)
 122. Daň z prenájmu bytu (0 replies)
 123. zaplatená daň za rok 2006 (2 replies)
 124. daňový bonus (1 replies)
 125. Zle zaúčtované odpisy v r.2006 (11 replies)
 126. Dlhodobý majetok (3 replies)
 127. prerušená živnosť a prijaté platby za staré pohľadávky (4 replies)
 128. paušálne výdavky alebo skutočné náklady? (5 replies)
 129. Operatívny leasing z Českej republiky (0 replies)
 130. Príjem z Francúzska (8 replies)
 131. dan z príjmu (12 replies)
 132. poskytnutá služba-zdanený príjem na bank.účet (4 replies)
 133. ukoncenie zivnosti (1 replies)
 134. Výkaz o P a V (zrušenie a začatie živnosti) (2 replies)
 135. sociálne a zdravotné poistenie za minulé roky (2 replies)
 136. Preklep na faktúre (2 replies)
 137. Systém účtovania (3 replies)
 138. Bankový účet (13 replies)
 139. daň z úrokov (0 replies)
 140. Zaradenie budovy na základe znaleckého posudku (1 replies)
 141. Daňový bonus (4 replies)
 142. paušálne výdavky (2 replies)
 143. Starý počítač - nový počítač (0 replies)
 144. Odpisy (0 replies)
 145. preplatenie lístkov na vlak SZČO (1 replies)
 146. Učtovanie Súkromného zdravotného strediska (7 replies)
 147. Tovarove skupiny (1 replies)
 148. fakturácia za letenky (0 replies)
 149. Výdavky pred začatím živnosti (2 replies)
 150. Manko na sklade spôsob B (4 replies)
 151. Daň z príjmu predaja bytu - vlastníctvo 2 mesiace (4 replies)
 152. Ako na to? (7 replies)
 153. DP - zásoby (1 replies)
 154. účtovanie nákladov oproti 221 (6 replies)
 155. repre URGENTNE (2 replies)
 156. nadobudnutie - krádež tovaru (3 replies)
 157. Nezdanit. čiastka na daňovníka 95616,-Sk ??? (21 replies)
 158. Daň z poľnohospodárskej dotácie (2 replies)
 159. Uzávierka-nesúlad str.Aktív a Pasív (2 replies)
 160. Príjemky (9 replies)
 161. Leasing a DPH (8 replies)
 162. predaj majetku v s.r.o. (2 replies)
 163. Neplatca blokuje na ERP s DPH (2 replies)
 164. výdavky percentom pri dan.priznaní (2 replies)
 165. Záhadný prepočet??? (1 replies)
 166. dovoz z Poľska (4 replies)
 167. Faktúra - DPH?? (4 replies)
 168. Zdaniť či nezdaniť? (1 replies)
 169. prenájom bytu nezaradiť do OM (2 replies)
 170. nezrovnalosť na účte 321-Dodávatelia (5 replies)
 171. Zníženie straty - možnosti riešenia (15 replies)
 172. náhrady pri služobnej ceste živnostníka (0 replies)
 173. Zúčtovanie preplatku dane. (4 replies)
 174. výdavky na zahraničnú pracovnú cestu (5 replies)
 175. čiastočná likvidácia (2 replies)
 176. zavazky k 31.12.2007 (22 replies)
 177. JÚ ale paušálne výdavky (8 replies)
 178. skartovanie dokladov (6 replies)
 179. Úhrada odvodov do ZP (2 replies)
 180. nespotrebované poistné (6 replies)
 181. odpočítatelná položka (2 replies)
 182. Predaj motorového vozidla do ČR (4 replies)
 183. Konecne zostatky 311,321 (6 replies)
 184. socialny fond (0 replies)
 185. Dlhodoby majetok alebo technicke zhodnotenie? (6 replies)
 186. poplatok za znečistovanie ovzdusia (0 replies)
 187. zmluva o dielo - paragraf (5 replies)
 188. lízing v euro zost. cena (7 replies)
 189. účet 385 (5 replies)
 190. Poplatok za prevod vlast. práva (0 replies)
 191. Kurzové rozdiely z platených preddavkov (38 replies)
 192. lízing v euro (0 replies)
 193. DDP (3 replies)
 194. Oslobodenie od dane za dom (5 replies)
 195. prenájom bytu bez platenia služieb (0 replies)
 196. Zálohová faktúra (4 replies)
 197. Leasing automobil - ešte raz (3 replies)
 198. Dotácie. (1 replies)
 199. Živnostník - bordel v dokladoch? (16 replies)
 200. Dobrovoľná registrácia DPH - kontroly (22 replies)
 201. Interný doklad................. (4 replies)
 202. Sprostredkovateľ poistenia (6 replies)
 203. vykazy (5 replies)
 204. náhrada škody na vyhorenom sklade (5 replies)
 205. Leasing r. 2004 (0 replies)
 206. Leasing automobil (3 replies)
 207. Ekonomické, alebo personálne prepojenie (3 replies)
 208. Dan z prenajmu - poprosim o pomoc (13 replies)
 209. Obstarávacia cena (10 replies)
 210. predaj bez zisku (2 replies)
 211. Nerozdelený zisk použitý na HIM (2 replies)
 212. odpočítateľná položka u zamestnávateľa a DP (6 replies)
 213. . (0 replies)
 214. prijatý finančný dar v občianskom združení (9 replies)
 215. Mandátna zmluva (0 replies)
 216. Živnosť a dochodca (4 replies)
 217. neuhradena faktura (4 replies)
 218. Dlh voči soc. poisťovni (2 replies)
 219. Kúpa automobilu do s.r.o. (5 replies)
 220. príjem v SR a ČR v roku 2007 (6 replies)
 221. Cestak bez dokladovania (5 replies)
 222. nesedí účet 331-zamestnanci (24 replies)
 223. ročné zúčtovanie preddavkov na daň (1 replies)
 224. student a letne WAT (5 replies)
 225. Daňové priznanie (4 replies)
 226. Prvý odpis z prenájmu (2 replies)
 227. Účtovanie dotácie - prosba o pomoc (16 replies)
 228. Dovoz ojazdeného auta a DPH pri neplatcovi DPH (1 replies)
 229. Kurzový rozdiel (9 replies)
 230. Zrušenie RP (1 replies)
 231. Nákup kancelárskeho nábytku (0 replies)
 232. ostatný príjem občana (2 replies)
 233. LEASING EUR ???????????SK (13 replies)
 234. Dôchodca - dane (9 replies)
 235. Milionarska dan (4 replies)
 236. rocne zuctovnie bez dan. priznania (17 replies)
 237. Oprávnenie živnostníka používať auto podnikateľa (1 replies)
 238. zaokruhľovanie DPH a daňové priznanie (3 replies)
 239. Preddavky FO (25 replies)
 240. Leasing a platca DPH (57 replies)
 241. Zivnost + vdovsky prispevok (2 replies)
 242. účtovné =daňové odpisy (1 replies)
 243. prerušenie odpisov na 1 rok (3 replies)
 244. Otvorenie kníh novej s.r.o. (6 replies)
 245. Daň a daňový bónus (1 replies)
 246. Príjem z Anglicka, SR a riadok 54 DP-A (9 replies)
 247. ako získať potvrdenie o príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti (6 replies)
 248. Kedy 341 a kedy 342 (4 replies)
 249. vymena skrin (1 replies)
 250. zrazené stravné zo mzdy (5 replies)