1. Výkaz o majetku a záväzkoch (3 replies)
 2. prechod z paušalu na JU (12 replies)
 3. 40% výdavky a preplatok dane (8 replies)
 4. Chybne udaje na fakture (5 replies)
 5. Daňové priznanie (16 replies)
 6. Náklady (2 replies)
 7. Autokredit-účtovanie (29 replies)
 8. Priznanie za cirkevny prijem... (0 replies)
 9. Nepeňažný príjem dovolenka (2 replies)
 10. Prerušenie živnosti. (4 replies)
 11. investovanie (0 replies)
 12. Opatrovateľský príspevok (7 replies)
 13. predajne ceny v maloobchode a veľkoobchode (6 replies)
 14. Diety v zahraničí (0 replies)
 15. doplnkové dochodkové poistenie-učtovanie (0 replies)
 16. Otazka k exekucii (11 replies)
 17. Preplatok elektrickej energie (1 replies)
 18. Ukončenie podnikania a vyradenie HIM (2 replies)
 19. Krátkodobý majetok (1 replies)
 20. Oprava daňového priznania (43 replies)
 21. daň z predaja darovanéj nehnutelnost (0 replies)
 22. Neoprávnene vypočítaný kurzový zisk (4 replies)
 23. FO - odpočet straty z 2002 (7 replies)
 24. ukončeny leasing (3 replies)
 25. Poistenie zodpovednosti za škodu vzniknutú inému v súvislosti s činnosťou poisteného (5 replies)
 26. Zdravotné poistenie 12/2007 (2 replies)
 27. povinnosť byť platcom DPH (2 replies)
 28. sponzorský dar do súťaže (6 replies)
 29. DPH a združenie (20 replies)
 30. ošetrovné a odpočet na manželku (1 replies)
 31. DPH z nájmu (5 replies)
 32. Dobropis do roku 2007 (2 replies)
 33. Paušálne výdavky a predaj auta z leasingu (0 replies)
 34. danové priznanie (4 replies)
 35. danové priznanie (4 replies)
 36. Miesto podnikania, miesto vykonu prace a automobil (4 replies)
 37. Zdokladovanie aukcie (1 replies)
 38. paušalne výdavky - elektrikár (17 replies)
 39. Ukončenie živnosti a DP (0 replies)
 40. dvojita uhrada dane z MV (2 replies)
 41. účtovanie havarijnej poistky (9 replies)
 42. Odpisy budovy od r.1997 (8 replies)
 43. Kúpno predajna zmluva (2 replies)
 44. Členské v živnostenskej komore (5 replies)
 45. Preplatok na dani (20 replies)
 46. Cestná daň a prenajaté auto (7 replies)
 47. Daň zaplatená v zahraničí - akú urobiť ročné zúčtovanie ? (0 replies)
 48. Prevod z BU v SKK do CZK pokladne (3 replies)
 49. Nezrušený účet (3 replies)
 50. uctovanie posl.pripadov pri ukonceni zivnosti (5 replies)
 51. paušálne výdavky (1 replies)
 52. danove priznanie pri opatrovatelskom prispevku (0 replies)
 53. administr. poplatky (1 replies)
 54. chyba v prevzatom JU (12 replies)
 55. Leasing po starom (1 replies)
 56. Dôchodok - doklad od zaniknutej firmy (1 replies)
 57. Dobropis na tovar (3 replies)
 58. Zrážková daň? (1 replies)
 59. programátorské služby do ČR a tlačivo DPH (3 replies)
 60. Odvody-SZČO, záv.č.,rodič.príspevok (0 replies)
 61. dan z prevodu clenskych prav (3 replies)
 62. Ako rozdeliť združenie FO (21 replies)
 63. registracia platcu DPH (0 replies)
 64. Zhodnotenie alebo daňový náklad? (1 replies)
 65. pohľadávka z roku 2003 (0 replies)
 66. Vratenie dane z urokov na vkladoch v banke (3 replies)
 67. Podpisovanie výkazov (26 replies)
 68. Daň fyzickej osoby (1 replies)
 69. pozast.živn. v roku 2008 a ZD (1 replies)
 70. príspevok na podnikanie od úradu prace (1 replies)
 71. Strata v DP FO typ B (1 replies)
 72. Slovanet - intrnetové pripojenie a volací program (4 replies)
 73. vypisanie hlasenia (4 replies)
 74. Povinnosť platiť odvody u SZČO (5 replies)
 75. odpis stroja (2 replies)
 76. pracovný úraz (1 replies)
 77. prenájom-registrácia (24 replies)
 78. Dvojité zdanenie príjmov (0 replies)
 79. prenájom bytu a DP (7 replies)
 80. Dodanie služby z ČR vyfakturované bez dane na české DIČ (1 replies)
 81. vyst. faktúra do Kanady (1 replies)
 82. Koľko krát dodložiť na DU výkazy. (3 replies)
 83. odklad na podanie DP (13 replies)
 84. Tlačivo daň z príjmu PO 2007 (7 replies)
 85. Kontrola začne na tretí deň ... (3 replies)
 86. Daňové priznanie - strata (12 replies)
 87. Daň. strata z minulého podnikania a jej uplatnenie v novom podnikaní? (1 replies)
 88. Peciatka na pokladnicnom doklade? (3 replies)
 89. refakturácia služieb do čiech (2 replies)
 90. spoluúčasť (10 replies)
 91. alikvótny odpis (3 replies)
 92. Zahraničná služobná cesta v slovenských korunách (8 replies)
 93. poradenské služby a časové rozlíšenie (2 replies)
 94. zaradenie majetku kupnou zmluvou (2 replies)
 95. DP a úver (24 replies)
 96. Príjem z dohody do DP (2 replies)
 97. Predčasné ukončenie leasingu (2 replies)
 98. oprava auta v ČR a DPH (5 replies)
 99. nakup nafty v ČR a odpočet (1 replies)
 100. prenajom vozidla (1 replies)
 101. Uzávierka jednoduche účtovníctvo (23 replies)
 102. Uctovanie (2 replies)
 103. rezerva nevyčerp. dovolenku (1 replies)
 104. Oceľová fľaša- kyslík, acetylén ... (2 replies)
 105. EUR kreditka (1 replies)
 106. Precenenie majetku a kurzové rozdiely v ďalšom roku (2 replies)
 107. Nezrovnalosti na bankovom ucte (15 replies)
 108. Daň z príjmu FO typ B (1 replies)
 109. vykaz o majetku (17 replies)
 110. Ako zostaviť daňové priznanie (4 replies)
 111. cesťák-diety (6 replies)
 112. pausal (5 replies)
 113. Uctovanie o nakupe stravnych listkov (2 replies)
 114. Dobrovoľné nemocenské poistenie ako výdavok (1 replies)
 115. akvarium-odpisová skupina (4 replies)
 116. Dotacia z UP pred zač.živnosti (0 replies)
 117. Zmena spôsobu účtovania výdavkov. (1 replies)
 118. Odpocet DPH dodatocne (7 replies)
 119. Čo všetko má obsahovať jednoduché účtovníctvo? (3 replies)
 120. ukončenie podnikania a zrušenie s.r.o. (1 replies)
 121. odpočitateľná položka na manželku (78 replies)
 122. daň z príjmu FO nepodnikateľ - predaj nehnuteľnosti (5 replies)
 123. JÚ a sklady (5 replies)
 124. Prechod z PU na JU alebo paušál (1 replies)
 125. Vklad SZCO - výkaz o majetku (5 replies)
 126. Opravné položky k pohľadávkam (5 replies)
 127. Predčasné ukončenie leasingu. (2 replies)
 128. Výška zárobku (3 replies)
 129. Tlačivo DP právnicke osoby (6 replies)
 130. Dôchodkové poistenie nezamestnanej manželky - je odpočítateľnou položkou? (1 replies)
 131. Úroky z bankového účtu (5 replies)
 132. DP PO tabuľka A (1 replies)
 133. debet na účte (10 replies)
 134. práca v Anglicku (0 replies)
 135. Majetok určený na požičiavanie. (16 replies)
 136. účtovanie zahraničnej faktúry a kurzový rozdiel (2 replies)
 137. dotacia na vcely (0 replies)
 138. Vratenie preplatku na dani z urokov v banke (0 replies)
 139. SZCO Rakusan a cestaky (0 replies)
 140. Uhradene odvody po preruseni zivnosti (1 replies)
 141. Daňové priznanie (6 replies)
 142. remeselná živnosť (5 replies)
 143. dlžoba Soc.poisťovni (2 replies)
 144. remeselná živnosť (0 replies)
 145. remeselná živnosť (1 replies)
 146. SZČO a nezdaniteľná čiastka na manželku (14 replies)
 147. Daňové priznanie 2007 (4 replies)
 148. Ako uviest v danovom priznani dochodok? (4 replies)
 149. uvažujem správne? (2 replies)
 150. vyradenie majetku (3 replies)
 151. Kedy daňový úrad vracia preplatok? (5 replies)
 152. Prenajom bytu v bezpodielovom spoluvlastnictve (11 replies)
 153. DPH - dodatočné priznanie (13 replies)
 154. Nezaplatený záväzok už neexist.firme (9 replies)
 155. Chýbajúce čísla faktúr (8 replies)
 156. Orná pôda - predaj (8 replies)
 157. Cenné papiere- zisk do 24900,- (27 replies)
 158. DPH a nájom (57 replies)
 159. nezdanitelná čiastka na manželku (5 replies)
 160. Návšteva daňového úradu (1 replies)
 161. Doklad z pokladne nad 50 000 - čo s tým? (1 replies)
 162. Podané DP a došlá Fa (9 replies)
 163. Zaradenie majetku (3 replies)
 164. Daň z príjmu v CZ (6 replies)
 165. účtovanie výsledku hospod. (9 replies)
 166. Daň za prenájom nehnuteľností (3 replies)
 167. účtovanie výsledku hospod. (1 replies)
 168. Daň z príjmu, momentálne som študentom dennej formy VŠ (1 replies)
 169. nezrovnalosť - daň (5 replies)
 170. odp.položka (1 replies)
 171. Služobná cesta (0 replies)
 172. DP A a príjem v Nemecku (0 replies)
 173. FO nepodnikatel - uroky v banke (2 replies)
 174. predaj tovaru zamestnancom-dodanenie (0 replies)
 175. Daňové priznanie áno alebo nie (7 replies)
 176. 429 daňová versus účtovná (9 replies)
 177. Taliansko-potvr.o príjme-CUD 2007 (38 replies)
 178. konatel ako statutar je nejake riziko? (1 replies)
 179. Zučtovanie preddavku (2 replies)
 180. Príjem z Nemecka, poistenie na Slovensku (0 replies)
 181. účet 654 (1 replies)
 182. Preddavky na dan v r.2008 (1 replies)
 183. Kombinované príjmy a daňový bonus (1 replies)
 184. zrušenie živn. a peniaze na účte (2 replies)
 185. Paušálne výdavky (2 replies)
 186. prijimy-Francuzsko (2 replies)
 187. invalidný dôch.,PN,nezamestnaný (2 replies)
 188. Dohoda o vykonani prace (7 replies)
 189. Invalidny dochodca, chranena dielna, dan z prijmu (4 replies)
 190. Neoprávnene vyplatený daňový bonus a jeho vysporiadanie (5 replies)
 191. Mylná úhrada záväzku s.r.o. fyzickou osobou (4 replies)
 192. ako zaúčtovať úhradu? (7 replies)
 193. preukázanie príjmov -ZŤP-S (7 replies)
 194. Nájomné (7 replies)
 195. KRÁTKODOBÝ MAJETOK (5 replies)
 196. povinnosť podať DP (3 replies)
 197. Evidencia pohľadávok & záväzkov (20 replies)
 198. odpis prenájmu (11 replies)
 199. Danova strata (8 replies)
 200. Prijaty dar na 413 (1 replies)
 201. automobil - 1% - úprava nákladov (5 replies)
 202. Zdaňovanie zahraničných príjmov (1 replies)
 203. diéty - zúčtovanie (7 replies)
 204. Práca včechách na prac.zmluvu (3 replies)
 205. DP typ B - dôchodca (3 replies)
 206. Súkromný účet (10 replies)
 207. termín ukoncenia dokladovej inventúry (2 replies)
 208. Daň z prenájmu - u matky starajucej sa o dieta do 6rokov (5 replies)
 209. Daňové priznanie - rok 2007 (9 replies)
 210. Súrne - TP na Renault 5, nemá niekto??? Prosíííím (2 replies)
 211. Zaradenie DHM po ukončení leasingu /LZdo 31.12.2003/ (13 replies)
 212. Daňová exekúcia (1 replies)
 213. Ukončeni živnosti a leasing 2004 (7 replies)
 214. Kam zauctovat v JU nakup kolkov? (3 replies)
 215. daňové priznanie študenta (3 replies)
 216. Ako začať podnikať (0 replies)
 217. Sprostredkovanie predaja bytu (0 replies)
 218. Jazdy (1 replies)
 219. Manželka (6 replies)
 220. Predaj budovy (0 replies)
 221. Faktúra (5 replies)
 222. účtovanie ZI (6 replies)
 223. Daňové priznanie brigádnika (4 replies)
 224. Výpoved a zrušenie bežného účtu v s.r.o. (2 replies)
 225. Obcianske zdruzenie - dupl.uhrada FA (2 replies)
 226. AKA ZMLUVA (2 replies)
 227. Evidencia bez OM? (3 replies)
 228. PHM a priemerná cena (1 replies)
 229. Krádež a vyplnenie DP (5 replies)
 230. Faktúra, ktorá asi nikdy nebude uhradená (30 replies)
 231. Firma odkúpila zákazníkov internetu od živnostníka!!! (6 replies)
 232. Preplatok z RZ započítaný nedoplatkom (2 replies)
 233. prenájom internetového servera (8 replies)
 234. Provízie po ukončení sprostredkovania (0 replies)
 235. Konateľ + SZČO - podiel na zisku (4 replies)
 236. Pouzitie kolkov a vratenie platby (2 replies)
 237. odpisová skupina - zariadenie na poskytovanie internetu (0 replies)
 238. odpis organu (4 replies)
 239. postupeny zavazok (0 replies)
 240. Danové priznanie PO (8 replies)
 241. dan z nehnutelnosti ako danový výdavok (11 replies)
 242. Dan z úrokov (5 replies)
 243. Krádež majetku ziskaného darovaním (4 replies)
 244. Predaj nehnuteľnosti (2 replies)
 245. účtovanie dotácie (17 replies)
 246. Krajčírka a skladová evidencia (3 replies)
 247. Refakturácia dopravy (5 replies)
 248. Škoda a dph (5 replies)
 249. Rozpustenie opravnej polozky k zasobam, rezervy na reklamaciu (0 replies)
 250. zaúčtovanie preddavku (2 replies)