1. nákup DN v zahraničnej mene ak som platca dph v MRP (0 replies)
 2. Predaj auta - s.r.o. platca dph súkromnej osobe - cena s dph? nutná faktúra? (3 replies)
 3. Mozem predat tovar lacnejsie ako bola nakupna cena? (3 replies)
 4. Muzikant popri zamestnani - danova a odvodova povinnost (9 replies)
 5. Vystavená faktúra za odovzdaný šrot vstupuje od 01.01.2017 do KV DPH? (2 replies)
 6. Nájomné v JÚ zaplatené vopred (5 replies)
 7. DP typ B (9 replies)
 8. Leasing zo starých rokov-neúčtovaný. (2 replies)
 9. živnostník (3 replies)
 10. Nárok na daňový bonus (4 replies)
 11. Predaj nehnuteľnosti a DPH (0 replies)
 12. uplatňovanie paušálnych výdavkov 80 a 20% v PÚ, môze sa meniť, či raz do roka alebo mesačne? (3 replies)
 13. Účet 431 (3 replies)
 14. JU - predĺžená záruka - faktúra po zakúpení auta (2 replies)
 15. Likvidácia spoločenstva - vyúčtovanie nákladov predchádzajúceho obdobia (0 replies)
 16. Vyradenie - odpis pohľadávky z účtovníctva (0 replies)
 17. Transférové oceňovanie voči svokrovi (0 replies)
 18. Musím podať DP? (13 replies)
 19. Prechod z JÚ na paušlne výdavky za zd.obdobie 2016 (4 replies)
 20. Čiastkové daňové priznanie (0 replies)
 21. Poplatok (provízia) v zmenárni (0 replies)
 22. odpisovanie hmotného majetku - cena do 1700 Eur - daňový výdavok? (6 replies)
 23. Montáž okien (3 replies)
 24. Odkedy platí prelitrovanie (0 replies)
 25. Preddavkova faktúra a dph (3 replies)
 26. Paušálne výdavky a ich uplatnenie pri začatí podnikania v priebehu roka (5 replies)
 27. Vystavená faktúra v podvojnom účtovníctve na konci roka 2016. Fyzické dodanie tovaru až v roku 2017. (10 replies)
 28. Postupenie pohladavky a jej vrátenie (0 replies)
 29. Výpočet nedoplatku na ZP za rok 2016 (8 replies)
 30. Riadok 01b a r. 05c v potvrdení o zdaniteľných príjmoch FO a DP (0 replies)
 31. Kaucia na byt (2 replies)
 32. Tvorba webovej stránky na prelome rokov a zálohová faktúra (0 replies)
 33. Zápočet pohľadávok (0 replies)
 34. Bola mi z autorských honorárov zrazená daň z príjmov bez toho, že by som dal vopred písomný súhlas. (1 replies)
 35. Uctovanie faktur za elektrinu (0 replies)
 36. Odpočet DPH za december 2016 v januári 2017 (4 replies)
 37. Platca DPH na Slovensku predava do CR platcovi DPH (4 replies)
 38. televízor / display - odpisová skupina (0 replies)
 39. Vrátenie pôžičky konateľovi (spolocnikovi) sro (3 replies)
 40. Dodatočné DP k DPH a DDP ku KV (0 replies)
 41. DOPČ dôchodca výška dôchodku v DPFO (8 replies)
 42. platby kartou v zahraničí účtovanie (2 replies)
 43. Nedoplatok z RZZP - časť za SZČO a časť za zamestnanie (2 replies)
 44. Neviete mi poradiť kde sa dá vyplniť online daňové priznanie? (6 replies)
 45. Bankový bonus za odporúčanie - POZD? (2 replies)
 46. Právne služby a faktúra (17 replies)
 47. Lekár platca dph (8 replies)
 48. nákup na firmu z USA (0 replies)
 49. Odpočítateľná položka na manželku (5 replies)
 50. Virtuálna pokladňa a nenajdený vystavený doklad (4 replies)
 51. DBP a prenos DP (2 replies)
 52. Technická miestnosť - do ktorej skupiny zaradiť? (0 replies)
 53. 2% z dane (10 replies)
 54. Aké osobné ochranné prostriedky potrebuje kaderníčka? (5 replies)
 55. Účtovanie DPH z došlej fa - bez nároku na odpočet (0 replies)
 56. poistné plnenie za ochorenie a daňové priznanie (2 replies)
 57. Aký je postup účtovania a čerpania soc. fondu? (6 replies)
 58. zdravotne a socialne poistenie z §8 ostatne prijmy? (1 replies)
 59. Ako fakturovat - dobropis / DPH (5 replies)
 60. účtovanie príjmu cest. agentúry (4 replies)
 61. Predaj nehnuteľnosti zaradenej v OM - výdavky (2 replies)
 62. Daňové priznanie 2016 typ A_Daňový bonus (8 replies)
 63. Mozem podat dan priznanie v 2 statoch? (3 replies)
 64. Nezdanitelna cast zakladu dane (5 replies)
 65. daňové priznanie PO - daňový odpis auta (0 replies)
 66. Skladové zásoby dané do spotreby (9 replies)
 67. Ako spraviť DP za prijem zo zahraniči prevedeny na payoneer účet? (0 replies)
 68. Ako postupovať pri chýbajúcom majetku v SRO? (1 replies)
 69. ako pridam polozku: postovne a balne, distributorska prirazka apod. na fakturu? je spravne ked to je cennikova polozka? (3 replies)
 70. Ako zaúčtovať výdavok za nákup traktora bez špz? (7 replies)
 71. Nezaevidovaná platba (0 replies)
 72. Spotreba PHM vlastný automobil nezaradený do majetku (0 replies)
 73. Koeficient DPH - poisťovacie služby (0 replies)
 74. Od kedy mám povinnosť platiť odvody do sociálnej poisťovne ako SZČO (7 replies)
 75. daňový bonus a nezdaniteľná časť (6 replies)
 76. Uctovanie blockov - stravovanie (9 replies)
 77. Do akého obdobia účtovať faktúru? (5 replies)
 78. Sociálny fond - tvorený, ale nečerpaný. Čo s ním? Účtovanie v JU. (10 replies)
 79. Základná náhrada za km pri požičanom aute rok 2016 (1 replies)
 80. Vyňatie príjmov - opatrovateľka v Rakúsku (0 replies)
 81. Preukazateľné zaplatené poistné na zdravotné poistenie z príjmov podľa paragrafu 6 ods.1a 2 zák-- ak zdravotná poisťovňa vrátila preplatok SZČO (11 replies)
 82. Tuzemské samozdanenie stav.prác a preprava (1 replies)
 83. Vyúčtovanie škody (7 replies)
 84. Daňové priznanie A z českým príjmom. (6 replies)
 85. stravné lístky dorovnanie v dalsom roku-ako učtovne vyriešit ? (3 replies)
 86. Vedľajšie náklady (2 replies)
 87. Daňové priznanie dôchodca, osobný asistent (9 replies)
 88. Dodatočné DPH za 12/2016 zaúčtovanie (4 replies)
 89. Poberateľ starobného dôchodku a prenájom bytu (16 replies)
 90. kedy sa vystavuju faktury s prenesenim danovej povinnosti? (10 replies)
 91. Vyplnenie danoveho priznania (2 replies)
 92. Danove priznanie-paušálne výdavky (13 replies)
 93. DP z príjmov za osobneho asistenta ZŤP (6 replies)
 94. daňové živnostníčka a samoplatiteľ (2 replies)
 95. MV na finančný prenájom (1 replies)
 96. Mozem uctovat vydavky pred rozsirenim zivnosti? (4 replies)
 97. Môžem si, ako SZČO, do výdavkov zahrnúť jednorázovú odmenu vyplatenú dôchodcovi? (2 replies)
 98. Uctovanie PHM SZCO/sluzobne auto (5 replies)
 99. Výplatná páska (1 replies)
 100. Vydavky za prenajom nehnutelnosti (ak este nie je postavena) (5 replies)
 101. Zostatok uctu 342 (4 replies)
 102. DP faktúra za XI. a XII.-platba prijatá v januári 2017, poistné na ZP 11x (1 replies)
 103. aktívna živnosť s nulovým prijmom a daňové prizanie (12 replies)
 104. Faktúra z Google Ireland za Adwords a DPH priznanie (2 replies)
 105. Ako podať daňové priznanie? - Príjem z autorskej zmluvy počas platenej predĺženej rodičovskej dovolenky (nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa). (0 replies)
 106. DP - odpracovaný december - príjem v januári (7 replies)
 107. uplatnenie NZČ časť na manželku (1 replies)
 108. Nárok na DB (9 replies)
 109. Daňové priznanie FO A - doplatenie na zdravotnej (4 replies)
 110. príspevok na podnikanie a danové B (4 replies)
 111. Musím zaradiť do užívania stavbu skolaudovanú a zapísanú do katastra, ale nevyužíva sa? (0 replies)
 112. musí si moja slov, firma pre ktorú pracujem v nemecku zriadiť prevádzkáren v nemecku? robíme tam viacej rokov (0 replies)
 113. Darovanie tovaru (4 replies)
 114. Daňový bonus (12 replies)
 115. Daňové priznanie - Riadok 41 (9 replies)
 116. Daňové priznanie+ 2% dane (6 replies)
 117. Dohoda o prac. činnosti, úrad práce a aktivačné práce (10 replies)
 118. Dobropis s dátumom dodania 21.12.2016 vystavený v roku 2017 (1 replies)
 119. Stravovanie - účtovanie v PÚ (0 replies)
 120. Kedy zaradím do DPH prijatý dobropis vystavený 25.01.2017 s dátumom dodania 26.12.2016 - 12/2016 alebo 01/2017 ? (2 replies)
 121. zápočet nadmer. odpočtu s vlastnou DP (2 replies)
 122. Poplatok - súdne trovy (4 replies)
 123. Vrátenie poštovného v peňažnom denníku (0 replies)
 124. faktúra vyplatená 3x ...ako to účtujete v PÚ na prelome roka? (3 replies)
 125. Nákup tovaru zo zahraničia a uplatnenie prenosu daňovej povinnosti pri predaji (3 replies)
 126. Musí subjekt účtovať o nákupe MV z financií firmy? (5 replies)
 127. Aké sankcie resp. v akej výške hrozia za podanie opravného výkazu k DPH za december 2016. (1 replies)
 128. Cudzinec zamestnaný v SK a jeho daňové priznanie (6 replies)
 129. Homebanking a účtovníctvo (14 replies)
 130. stavebné práce v Belgicku (0 replies)
 131. Platiteľ zrážkovej dane - registrácia ? (2 replies)
 132. Sprostredkovanie - definícia (3 replies)
 133. Mozem podat opravne danove priznanie s tym, ze vyjmem prenajimany byt z obchodneho majetku? (19 replies)
 134. Doplatok zamestnanca na zdravotné poistenie (4 replies)
 135. Náklady na školenie zákazníkov (4 replies)
 136. Autorská činnosť- paušálne výdavky (1 replies)
 137. paušálne výdavky (14 replies)
 138. Ako fakturovať s DPH alebo bez ,prenesenie dp ? (2 replies)
 139. Autorská činnosť a daňové priznanie (2 replies)
 140. Majetok v sume 1500EUR (2 replies)
 141. Nárok na daňový bonus pri príjme zo zahraničia (4 replies)
 142. výpočet odpisu auta (3 replies)
 143. Tvorba rezervy na dovolenku na 451 účet??? (1 replies)
 144. Je potrebné zaokrúhľovať krátený odpis auta kt. sa využiva aj na súkromné účely v pomere 80:20? (2 replies)
 145. Danova strata a DB (4 replies)
 146. Preplatok RZZP (0 replies)
 147. spravna suma pre pausalne výdavky (7 replies)
 148. Kúpa s.r.o. (2 replies)
 149. Zivnostnik v Belgicku (11 replies)
 150. Ako preradiť resp. predať auto zaradené v majetku do druhej spol. toho istého konateľa? (2 replies)
 151. Vrátenie preplatku za elektrinu (1 replies)
 152. reťazový obchod a preukázanie nadobudnutia tovaru (0 replies)
 153. účtovať aj DPH? (0 replies)
 154. Predaj akcií - treba podať DP? (0 replies)
 155. Odpočet daňovej straty DP B (0 replies)
 156. Úroky účtované-nezaplatené. (3 replies)
 157. Prečo sú odvody do SP a ZP v potvrdení o príjme také nízke? (8 replies)
 158. Časové rozlíšenie úrokov z pôžičky (0 replies)
 159. NZDČ na manžela (4 replies)
 160. Zostatková cena predaného DHM (2 replies)
 161. predaj tomboly na plese a účtovanie (0 replies)
 162. RZZP- ak preplatok z RZZP za 2015 nevyplatim zamestnancovi v 2016 (2 replies)
 163. Provízia na prelome rokov bez faktúry (1 replies)
 164. Účtovanie na podsúvahových účtoch (0 replies)
 165. Platba konateľa s osobnou kartou (2 replies)
 166. Do ktorej odpisovej skupiny zaradiť parnú kabínu? (6 replies)
 167. Ako nastupit neskor na matersku (25 replies)
 168. Likvidácia - priebežná uzávierka a predchádzajúce obdobie (1 replies)
 169. Kontrolný výkaz DPH od 01.01.2017 (2 replies)
 170. Započítanie pohľadávok - ID s akým dátumom ?? (4 replies)
 171. Reklamacia-zuctovanie (0 replies)
 172. Nepeňažná výhra - v hodnote 588 eur s DPH (0 replies)
 173. Oberon - CZK na EUR (0 replies)
 174. potvrdenie o zdanitelnej mzde (7 replies)
 175. hmotnosť nákladného vozidla v danovom priznaní pre dan z mot.vozidiel (0 replies)
 176. Prevadzka baru (0 replies)
 177. Danove priznanie - typ - pri prijmoch len zo zavislej cinnosti a kapitaloveho majektu (uroky na sporiacom ucte) ? (2 replies)
 178. Vyradenie pohľadávky (2 replies)
 179. Oneskorená DPH u SZČO a prenesená daňová povinnosť (24 replies)
 180. Preplatok na DzP v U (6 replies)
 181. Daňový bonus na dieťa v DP (14 replies)
 182. DP v Rakúsku (1 replies)
 183. Je daňovo uznateľné nájomné v prenajatom dome, ktorý slúži na bývanie aj podnikanie? (0 replies)
 184. ako vyriesit vydaj str.listkov v nizsej hodnote,ako je zakonom urcena? (4 replies)
 185. Ako zaúčtujem preplatok na preddavkoch na zdravotnom poistení keď som bola časť roka na rodičovskom príspevku a stále platila preddavky v pôvodnej výške? (0 replies)
 186. Ako zaúčtujem? (2 replies)
 187. Postúpenie pohľadávky v jednoduchom účtovníctve (7 replies)
 188. Časové rozlíšenie (0 replies)
 189. daň z prenájmu - nemusím v tomto prípade podávať daňové priznanie? (17 replies)
 190. tovar odoslaný poštou do 3.krajiny obch. spoločnosti (0 replies)
 191. Podávate dodatočné daňové priznania k dani z príjmu PO aj keď ide o drobné? (1 replies)
 192. potvrdenie o zdanitelnych prijmoch bez peciatky (4 replies)
 193. Musim si vypocitat odvody sam? (4 replies)
 194. príplatok za sviatok v nepretržitej prevádzke? (4 replies)
 195. Dodat.daň.priznanie - v ktorom roku naučtovať predpis dane? (0 replies)
 196. Odsúhlasenie pohľadávok, ktoré boli zaplatené v januári (4 replies)
 197. Služby pre vlastníkov bytov (SBDO) a oddiel KV (3 replies)
 198. DP z prenájmu nehnuteľnosti pri závislých osobách (0 replies)
 199. nové čísla uctov? (4 replies)
 200. Nárok na DB a evidencia na UP od 6/2016 (2 replies)
 201. Stravne - zahranicna pracovna cesta (1 replies)
 202. Odpocet na manzelku a ciastocny invalidny dochodok (1 replies)
 203. Odpocitatelna polozka na manzelku (4 replies)
 204. Dobropis došlý - dátumy z r. 2016 (1 replies)
 205. Predaj bytu VS Danove priznanie (4 replies)
 206. účtovanie autoškola (0 replies)
 207. Vratenie poistneho zo SP (0 replies)
 208. Faktúra z Čiech s českou DPH (0 replies)
 209. Prepis auta z matky na syna - musí byť aj kúpna zmluva? (2 replies)
 210. Ročné zúčt.dane - uplatnenie NČ na manželku (8 replies)
 211. DPFOA príjem z Nemecka (2 replies)
 212. materská dovolenka , SZČO a daňové priznanie (2 replies)
 213. Daň z predaja bytu (4 replies)
 214. Ako účtovať darčekové poukážky a bonusové body v Omege? (0 replies)
 215. nezdaniteľná časť na manželku (26 replies)
 216. S.r.o. v konkurze, kto za ňu podáva daň. priznanie ? (10 replies)
 217. aká evidencia sa robí paušálnych výdavkoch?daňová, či jednoduché, alebo...? (1 replies)
 218. moze mat pausálne výdavky aj ten kto zamestnava na dohody? (2 replies)
 219. Nezdanitelna cast na studujucu manzelku na VS (5 replies)
 220. Poradte webovy portal/tlacene periodikum, kde informuju o zmenach ohladom uctovnictva a dani nacas? (8 replies)
 221. chcem sa poradiť, môžem účtovať bankový úver na auto 461/325 Dakujem (8 replies)
 222. Predĺžená platená rodičovská dovolenka - aký doklad doložiť k RZD (3 replies)
 223. ako vyrovnať rozdiel medzi hlavnou knihou a saldokontom ? (5 replies)
 224. Príkaz na začatie exekúcie už druhý u toho istého zamestnanca - prednostná pohľadávka (4 replies)
 225. Zdaňovanie príjmu z umeleckej činnosti §39 zak.618/2003 (1 replies)
 226. Registračný list SP - chyba v type zamestnanca (2 replies)
 227. DKV karta účtovanie (4 replies)
 228. Môže sa odpisovať aj daňovo nehnuteľnosť vložená do s.r.o. zvýšením základného imania ? (0 replies)
 229. účtovné prípady pri založení s.r.o. a následnom zápise do OR (10 replies)
 230. licenčná zmluva - daň (4 replies)
 231. krátkodobá bezúročná pôžička spoločníka vlastnej s.r.o. na rozbehnutie firmy (9 replies)
 232. prijem zo zahranicia (8 replies)
 233. Účtuje sa v JU o inventúre na tovare? (0 replies)
 234. úhrn preddavkov - prijem zo zahraničia (1 replies)
 235. Daň z príjmu FO - skončenie prac. pomeru + nástup na materskú (2 replies)
 236. Dobropis a predchadzajúce roky (5 replies)
 237. Daňový poriadok po novom - vytýkacie konanie (0 replies)
 238. odpočítateľná položka (2 replies)
 239. DPPO-tabuľka K-daňová licencia 960,- strata r. 2014,2015,2016 (3 replies)
 240. Ako mám zaúčtovať sumu, ktorú sme dostali vyplatenú za odovzdanie vyradeného stroja do kovošrotu? (4 replies)
 241. Oprava cudzieho majetku neskôr odkúpeného (5 replies)
 242. Od kedy je vyplacana materska? (5 replies)
 243. Môžem vytvoriť opravnú položku k pohľadávkam a zároveň vykonať odpis pohľadávky v jednom roku? (5 replies)
 244. Oprava na 336 z predchádzajúceho roku (1 replies)
 245. Autorský zákon (2 replies)
 246. Daňová strata (1 replies)
 247. danove priznamie opatrovatelka v rakusku (1 replies)
 248. Zápočet splátok úveru za dlžníka (2 replies)
 249. Mám nárok na DB z Čiech? (2 replies)
 250. Prerušenie štúdia a daňový bonus (8 replies)