1. Vrátenie preplatku z dane z motorových vozidiel (0 replies)
 2. Nákup náhradnej korby z motorového vozidla z Čiech, kt. cena je nad 1700 eur (3 replies)
 3. Je možné urobiť uhradu kartou ak prijímateľ peňazí nemá webstránku? (3 replies)
 4. DP A s prijmom zo Svajciarska (6 replies)
 5. Vyúčtovacia faktúra za materiál (1 replies)
 6. Započítanie preplatku na dani v programe OMEGA (1 replies)
 7. material je vo vlastnictve matky v nemecku. (1 replies)
 8. Ako vystaviť faktúru ? (1 replies)
 9. PHM - chorvátsko (2 replies)
 10. Stiahnuté skonto - účtovanie a výkaz dph (0 replies)
 11. Daňové priznanie opatrovateľka v Rakúsku (1 replies)
 12. zrušiť v Pohode v ZA.FA políčko prenesené (2 replies)
 13. Technické zhodnotenie, oprava? (0 replies)
 14. Môžem urobiť storno faktúry do nového mesiaca? (0 replies)
 15. doklad o zaplatení dobierky na pošte/u poštárky (4 replies)
 16. Výpočet odvodov počas PN SZČO (9 replies)
 17. Odpis nevymožiteľnej pohľadávky štátu (0 replies)
 18. Odpísanie nevymožiteľnej pohľadávky (0 replies)
 19. Musí mať zivnostnik nutne registracnu pokladnu? (10 replies)
 20. Výdavky SZČO (1 replies)
 21. Zahraničná faktúra pre neplatcu DPH (6 replies)
 22. Výpoveď zo strany zamestnanca - zamestnávateľ robí problémy (3 replies)
 23. dodatočný KV DPH? doklad z ERP (3 replies)
 24. zahraničná zdravotná poisťovňa (0 replies)
 25. Faktúra z ČR s textom oslobozeno podle §64 ods.1 zákona o DPH. Musím robiť samozdanenie? (5 replies)
 26. registračná pokladňa (3 replies)
 27. archivácia došlých faktúr v elektronickej podobe (1 replies)
 28. Chcela by som si zobrať úver, ale neviem či je pre mňa výhodne si zobrať na moju firmu, alebo na seba, (3 replies)
 29. Existuje niečo ako predčasné vyradenie dokladov z archívu? (5 replies)
 30. Vysoký stav pokladne (31 replies)
 31. Jednoduché účtovníctvo - účtovanie tržby prijatej cez terminál (3 replies)
 32. Ako zaúčtovať FA, ak poisťovňa preplatila časť sumy priamo dodávateľovi, ale dodávateľ vystavil FA nám v plnej sume? (6 replies)
 33. Nákup havarovaného auta, jeho rozobratie a predaj jednotlivých náhradných dielov (4 replies)
 34. Treba mať otvorenú živnosť keď chcem pracovať na základe zmluv. o dielo? (2 replies)
 35. Európske DIČ (5 replies)
 36. Daňový bonus - nevyplácaný (6 replies)
 37. Uplatnenie nakladov z podnikatelskej cinnosti v inom mesiaci ako su vynosy (3 replies)
 38. Poistná udalosť a faktúra (2 replies)
 39. Dodací list, výdajka s DPH??? (9 replies)
 40. Komisionálny predaj v ČR a DPH (1 replies)
 41. Preplatenie prostriedkov z UPSVaR (pracovné pomôcky a mzdy) (0 replies)
 42. Ako postupovať pri nezaplatenej faktúre (7 replies)
 43. reťazový obchod AT-IT-SK-IT, pobyb tovaru AT-IT (1 replies)
 44. cestovné náhrady - záloha v CZK (1 replies)
 45. Nájom a DPH (2 replies)
 46. Nájom a DPH (3 replies)
 47. Auto na leasing v SRO musí byť zaradene do majetku alebo nie? (2 replies)
 48. Prijatá Fa zo zahraničia zo 7/2017 (4 replies)
 49. SZČO - Nájomné za 2016 uhradené v 2017 je náklad roku 2017? Ide o daňovú evidenciu. (1 replies)
 50. Zmluvná pokuta (1 replies)
 51. cestovné náhrady (5 replies)
 52. Musí byť zostavená mimoriadna účtovná závierka ku dňu prevodu obchodného podielu alebo nemusí? (0 replies)
 53. slovenská s.r.o. a služby poskytnuté pre českú firmu (4 replies)
 54. Polovičný pracovný úväzok - dobrovoľný doplatok odvodov (3 replies)
 55. Predaj kancelárskych priestorov (3 replies)
 56. Dodanie služieb do EÚ neplatiteľom DPH (10 replies)
 57. DPH k doprave pri fakturácii s prenesenou daňovou povinnosťou (1 replies)
 58. Prejde obchodný majetok po zrušení živnosti automaticky do súkromného používania? (2 replies)
 59. nepeňažný príjem, služobné vozidlo (2 replies)
 60. paušal 80% na PHM (1 replies)
 61. Podmienky úveru v ČSOB? (1 replies)
 62. Môže s.r.o. uzatvoriť bezuročnu požičku s nepodnikatelom ? (1 replies)
 63. JÚ exekutorského úradu. (1 replies)
 64. SZCO dobrovoľne poistená v soc.poisťovni (1 replies)
 65. Zamestnanec vo Švajčiarsku a zdravotné poistenie (0 replies)
 66. Použitie daňového preplatku zaplateného iným daňovníkom. (0 replies)
 67. Uplatnenie dph pri prenajme neplatcovi (0 replies)
 68. DPH na výstupe z darovaného technického zhodnotenia? (0 replies)
 69. Manko v pokladni je pohľadávka.. Ako postupovať pri úhrade manka v JÚ pre NO (0 replies)
 70. lehota na vybavenie autorizácie na daňový subjekt cez ZEP (0 replies)
 71. Zaradenie do odpis.skupiny (0 replies)
 72. Predaj novostavby (0 replies)
 73. s.r.o. - platiteľ DPH, ako funguje vrátenie? (3 replies)
 74. Doklad o vývoze v r.2017 (1 replies)
 75. Ukončenie živnosti - zostatok na účte (4 replies)
 76. Preúčtovanie DPH nedoplatku 2-ho clena zdruzenia 1-vym clenom zdruzenia (1 replies)
 77. Použitie daňového preplatku (1 replies)
 78. Kedy sa vyplňuje riadok č. 38 priznania dph? (2 replies)
 79. ukladanie správy auditora do registra (0 replies)
 80. Vylúčenie povinnosti platiť odvody do SP za obdobie poberania nemocenskej dávky? (22 replies)
 81. sociálka,zdravotka-registrácia účtovníčky (4 replies)
 82. szco - predaj piva, vína , cigariet , alkoholu (0 replies)
 83. Založenie tanečného štúdia-ako na to? (0 replies)
 84. Kontrola z Dovery (7 replies)
 85. leasing - účtovanie splátok (0 replies)
 86. Zivnost v rakusku a sucasne aj na sk... ako platit odvody a kde? (2 replies)
 87. Oznamenie o nevyuzivania automobilu (0 replies)
 88. Odvody do SP v roku 2018 - podnikanie iba časť roka (3 replies)
 89. Výživné na deti ako príjem manželky pri uplatnení NČZD na manželku? (2 replies)
 90. platba skor ako dodanie tovaru - daň.povinnosť? (1 replies)
 91. Účtovanie dotácie ESF (0 replies)
 92. Nerozdelený zisk (0 replies)
 93. paragraf 7a - DPH (1 replies)
 94. Platí pre mňa povinnosť podať daňové priznanie? (9 replies)
 95. ukončenie živnosti - mimoriadna uzávierka? (2 replies)
 96. Faktúra od prepravnej spoločnosti Toptrans s dobierkou (0 replies)
 97. Predaj pozemku statnej rozpoctovej organizacii (3 replies)
 98. nakup nakladnehi auta bez dph a predaj sukromnej osobe po roku (11 replies)
 99. prenos DPH (2 replies)
 100. slov. firma platca dph , uvaril obed pre českú firmu. má mu faktúru vystaviť s dph alebo bez dph. (2 replies)
 101. Na čo ešte nezabudnúť ak sa zmenil spoločník, obchodné meno aj sídlo a tým aj daňový úrad? (0 replies)
 102. Dve prevádzky na jedno IČO (6 replies)
 103. môže si firma uplatniť DPH . nakupovali sme minerálne vody pre zamestnancov pracujúcich na stavbe. (2 replies)
 104. IČO DPH na prijatých faktúrach z 3.krajín (4 replies)
 105. IČO DPH na prijatých faktúrach z 3.rajín (3 replies)
 106. Prijem z reklamy v OZ (1 replies)
 107. Zmluva o postúpení pohľadávok-účtovanie u postupníka (1 replies)
 108. koncesionárske poplatky (6 replies)
 109. Kurz pri vyhotovení zahraničnej faktúry (1 replies)
 110. Kovový odpad a členenie DPH (1 replies)
 111. Text na faktúre, keď je výrobok použitý na reklamné účely. (1 replies)
 112. Konateľ a obedy (3 replies)
 113. Dohoda o urovnaní pri exekúcii (1 replies)
 114. Pôžička od nezávislej osoby (6 replies)
 115. Faktura Facebook - datumy a DPH (4 replies)
 116. Je povinné písomne (ručne) zakontovať účtovné dokumenty? (6 replies)
 117. Kurz Podvojného účtovníctva v Bratislave? (2 replies)
 118. zdanuju sa diety? (2 replies)
 119. DOBPŠ - môže ju študent uzatvoriť už počas prázdnin po skončení povinnej školskej dochádzky? (19 replies)
 120. Nevysporiadané záväzky z r 2016 do roku 2017 (4 replies)
 121. Opravná faktúra za stavebnú činnosť - vykázanie v DPH (3 replies)
 122. Nahradne diely server a technicke zhodnotenie (0 replies)
 123. inštalácia reklamných panelov (konštrukcií) a DPH (4 replies)
 124. Evidencia dobropisu pri vrátení faktúry (2 replies)
 125. Kúpa sro (1 replies)
 126. Je možné oznámiť zrušenie prevádzky na ŽU po 10 rokoch aby to bolo bez pokuty? (1 replies)
 127. Leasing-nákup MV - kontrolný výkaz (2 replies)
 128. Aukčný poplatok - sucast obstaravacej ceny? (1 replies)
 129. Daňová kontrola na nadmerný odpočet (4 replies)
 130. Zahraničný pokladničný doklad (3 replies)
 131. Najom vozidla (0 replies)
 132. dopočítaná suma zo sociálnej poisťovne (5 replies)
 133. faktúra za použitie dialnice v Rumunsku (6 replies)
 134. vrátenie sumy za vrátený tovar bez poštovného (4 replies)
 135. Dotácia pokladne (1 replies)
 136. Nahrádza sepa xml výpis z účtu ten papierový? (2 replies)
 137. Kilometrovne a PHM (4 replies)
 138. Ako uplatniť pokutu za pozitívnu dychovú skúšku voči živnostníkovi? (28 replies)
 139. adresa vo faktúre (4 replies)
 140. stále zastúpenie SR pri EU - miesto plnenia (0 replies)
 141. Ako do PD zaúčtovať vyplatenú faktúru z BU za poistné dvakrát? (1 replies)
 142. Pohľadávka v sudnom konani (1 replies)
 143. finančná správa (4 replies)
 144. Platba kartou v Poľsku a vyúčtovanie v eur (1 replies)
 145. Faktúra s USA A IČ DPH v kotrolnom výkaze (1 replies)
 146. študent po 26.roku veku a zdravotné poistenie (2 replies)
 147. Dodatočne zmenená výška DPH - ako opraviť ? (2 replies)
 148. Účtovanie príspevku na začatie podnikania - výdavky (2 replies)
 149. Prechod z iného softu do Money s3 (8 replies)
 150. Fakturovanie v CZK (1 replies)
 151. Fakturujem maliarske práce na urbárskej nehnuteľnosti (2 replies)
 152. Faktúra a následný dobropis z poľskej Castoramy (0 replies)
 153. Konateľ mimo pracovného pomeru a PN (3 replies)
 154. Režijné výdavky SVB (pri založení, FA za UCT, atď) (1 replies)
 155. Storno odpísaného výnosu (2 replies)
 156. Danove priznanie z prijmu FO (2 replies)
 157. Montáž fontánok a jazierok, zostavenie skalky - sekcia F (2 replies)
 158. Daňové priznanie DPH (4 replies)
 159. Faktúra od Dodavatela - uplatnovanie DPH na základe platby (1 replies)
 160. Čo zadať do daňového priznania ak je osoba zamestnaná v anglicku neviem vyčísliť presnú sumu zárobku za rok a výšku odvodov (3 replies)
 161. DPH na faktúre z Českej republiky (2 replies)
 162. Náhrady za použitie súkromného motorového vozidla na pracovnej ceste v roku 2017 (0 replies)
 163. Postup účtovania pri došlej predfaktúre (1 replies)
 164. Účtovanie neziskovej organizácie - dva účty, dve účtovníctva (3 replies)
 165. Mechanická závora v lese - 042 alebo 501? (4 replies)
 166. Účtovanie náhrady za obmedzenie vlastníckych práv. (1 replies)
 167. Aký podiel finančných príspevkov môžem použiť z 2% z dane? (2 replies)
 168. Dodanie služby z členského štátu (11 replies)
 169. Novovzniknutá S.R.O. - základné imanie (4 replies)
 170. Dodanie služby pre českú firmu (1 replies)
 171. bezdrôtový systém je technické zhodnotenie, alebo samostatné zariadenie? (1 replies)
 172. Materiál na opracovanie v inom členskom štáte (1 replies)
 173. Zamestnanec firmy je vyslaný na pracovnú cestu, ale ubytovanie rieši u kamaráta (3 replies)
 174. Predaj stroja pod zostatkovú cenu (0 replies)
 175. vypovedná doba pracovný pomer od 30.1.2017 (2 replies)
 176. dotácia od ÚPSVaR - mentorovaný zamestnanec - praxou k zamestnaniu (0 replies)
 177. Faktura (0 replies)
 178. dodatocne danové priznanie oddiel X (0 replies)
 179. Nové zamestnanie a maródka (7 replies)
 180. Prerušenia pracovnej cesty - z čoho sa ráta stravné? (1 replies)
 181. Príprava na pohovor účtovníčka (3 replies)
 182. Musím vystaviť daň.doklad o prijatej zálohe a dobropis k nej ak sa celá prijatá záloha vráti do 15 dní od jej prijatia? (2 replies)
 183. Neuvedené IČ DPH na faktúre (8 replies)
 184. Trovy konania (0 replies)
 185. fa za stavebne prace z čr od českej firmy neplatcu dph (3 replies)
 186. cestovné náhrady (1 replies)
 187. Nerovnomerne rozvrhnutý prac. čas a sviatok v hypermarkete (10 replies)
 188. pokladničná kniha v Exceli (3 replies)
 189. vedenie účtovníctva+danove priznanie (11 replies)
 190. ako najlepšie ukončiť pracovný pomer? (1 replies)
 191. 2x zaplatena faktura (3 replies)
 192. Rekreačná funkcia lesa - sú to daňové náklady? (0 replies)
 193. Doučovanie účtovníctva (1 replies)
 194. účtovanie obedov v money s3 (0 replies)
 195. pokladna v minuse (8 replies)
 196. Dlhodobý majetok. (5 replies)
 197. DPH při ukončení zivnosti (1 replies)
 198. Príspevok zo sociálneho fondu (4 replies)
 199. Automobil ako DHM, dá sa preúčtovať na tovar? (1 replies)
 200. Zaúčt.faktúry - dátumy (7 replies)
 201. Je mozna kombinacia foriem zavislosti personalneho a ekonomicke prepojenia v problematike transferoveho ocenovania? (2 replies)
 202. Aky je zaklad dane pri odpocte zalohy pri prenose danovej povinnosti? (8 replies)
 203. ma niektorá skúsenosť so software KTK CZ? potrebujem poradiť (1 replies)
 204. Cestovné náhrady - Reťazový subkontraktor na školení v zahraniči (0 replies)
 205. FA prijatá v zahr. mene uhradená platob. kartou - kurz áno/nie? (1 replies)
 206. E-shop a odpadové hospodárstvo (0 replies)
 207. DOBPŠ a forma štúdia (0 replies)
 208. DPH zaplatené do cudziny (1 replies)
 209. Predaj na splátky - ako zuctovat DPH ? (0 replies)
 210. Ako učtovať stravovacie poukažky v reštaurácii? (1 replies)
 211. Predaj nehnuteľnosti a DPH (0 replies)
 212. SZČO učtujúci v jednoduchom účtovníctve a registrácia DPH (5 replies)
 213. Kedy vzniká daňová povinnosť pri prijatí preddavku, ak peniaze prišli na nesprávny účet? (0 replies)
 214. Zrážková daň z dividend (6 replies)
 215. Preddavky za rok 2016 na ZP vrátené v roku 2017 (0 replies)
 216. Vklad konatela (jedineho spoločníka) do svojej s.r.o. (1 replies)
 217. Vzor dobropisu. (2 replies)
 218. Daňový zástupca pri dovoze (0 replies)
 219. ako účtovat storno faktúry? (2 replies)
 220. Ako zrusit dobropis (0 replies)
 221. Nový konateľ - vznik funkcie (1 replies)
 222. ukončenie živnosti (3 replies)
 223. Poplatok za prepis (0 replies)
 224. RZZP za r. 2015 - nevyplateny preplatok zamestnanca (1 replies)
 225. VŠZP mi vyrubilo nedoplatok za obdobie 1. 1. 2016 - 31. 7. 2016, ako sa voči tomu brániť? (3 replies)
 226. Výpočet dovolenky (12 replies)
 227. aké účtovníctvo ma viesť exekútor (1 replies)
 228. Ak predávate cez internet do celého sveta, sledujete hodnotu dodania pre každý štát? (1 replies)
 229. Aký je rozdiel medzi zásielkovým predajom a predajom cez eshop? (4 replies)
 230. Kotol, zaradenie a odpisovanie (0 replies)
 231. zaradenie oneskorených záväzkov do JÚ (2 replies)
 232. Príjem po ukončení živnosti (1 replies)
 233. nesprávny doklad k priznaniu DPH - dodatočné? (4 replies)
 234. Pomerná časť dovolenky (2 replies)
 235. Dodatočné daňové priznanie k dani z mot.vozidiel (0 replies)
 236. stavebné prác na nehnuteľnosti a dph (2 replies)
 237. SZČO a registrácia podľa §7a (1 replies)
 238. Uplatnenie nákladov na PHM u SZČO (1 replies)
 239. oznámenie o postúpenie pohľadávky - stačí to k preúčtovaniu závazku? (0 replies)
 240. Je stanovená hranica príjmu SZČO pre platenie zdravotných odvodov? (2 replies)
 241. Náklady na PHM pre SZČO (0 replies)
 242. Obc.zdruzenie uctovanie (9 replies)
 243. finstat - daňové nedoplatky? (2 replies)
 244. Záporná výsledná suma na faktúre (2 replies)
 245. 2x uplatnená DPH z došlej faktúry (2 replies)
 246. Je montáž reklamnej plachty stavebnou prácou podľa CPA? (5 replies)
 247. otvorenie predajne a 8 hodinový denný pracovný čas v predajni (1 replies)
 248. Zaúčtovanie preplatku (4 replies)
 249. Určenie miesta dodania v prípade inštalácie internetového pripojenia-antény na kontajneroch pre nemeckú firmu. (3 replies)
 250. Fa z Poľska a samozdanenie (1 replies)