1. transferové oceňovanie (1 replies)
 2. Klasifikácia produkcie - mixážny pult (0 replies)
 3. prechod cez SK a zahraničie - diéty (4 replies)
 4. ako zauctovat vklady spolocnikov pocas roka ? (1 replies)
 5. Vzorka - pero od National Pen (3 replies)
 6. Zaúčtovanie faktúry za poistnú udalosť (13 replies)
 7. Darovanie auta konateľovi (0 replies)
 8. Ako zauctovat poplatok za pripojenie plynu ? (1 replies)
 9. Dph z roku 2016, ako zaúčtovať v roku 2017 (0 replies)
 10. Cena PHM zistená Štatistickým úradom SR pre vypocet nahrady za sluzobnu cestu sukromnym motorovym vozidlom (1 replies)
 11. Lekárne a poplatky 0,17€ za recept od 01.10.2017 (9 replies)
 12. Preclenie tovaru z Číny - kúpený na veľtrhu v EU (0 replies)
 13. Faktúry uhradené po splatnosti za roky 2014 až 2017. Za aké obdobie môžem vystaviť penalizačnú faktúru spätne ? (0 replies)
 14. Preradenie auta z osobného užívania do podnikania (5 replies)
 15. Koľko zaplatím na odvodoch SZČO popri zamestnaní (5 replies)
 16. Založenie novej s.r.o. Povinnosti? (2 replies)
 17. Odpisovanie drobných stavieb (3 replies)
 18. kontrolná komisia bytového družstva a účtovníctvo (2 replies)
 19. Musí sa registrovať pre DPH §7 ak neplátca DPH prijme službu od neplátcu DPH z EU? (2 replies)
 20. odpisovanie auta nad 48 tis. (1 replies)
 21. zaúčtovanie faktúry od DHL (0 replies)
 22. Môže sa nákup služieb účtovať na účet 112? (7 replies)
 23. Global Payments s.r.o.- akceptácia plat. kariet- POS terminál (0 replies)
 24. Prijímateľom stavebných prác je mesto - neplatca DPH. Ako to bude s DPH na strane mesta? (2 replies)
 25. Pohľadávka po splatn.360 dní - opravná položka??? (1 replies)
 26. Účtovať o DPH pri prijatom poistnom plnení za totálnu škodu na automobile? (1 replies)
 27. Prečo sa nedá otvoriť formulár Daňové priznanie k dani z príjmov FO (typ B) za obdobie 2016 (platné od 1.1.2017)? (13 replies)
 28. Účtovníčka pre občianskej združenie (1 replies)
 29. stravné študentovi na odbornej praxi (1 replies)
 30. Myslíte, že skutočne začnú platiť dane aj Slováci žijúci napr. v Monaku alebo majúci firmu v emirátoch? (7 replies)
 31. Poplatok v Nemecku (6 replies)
 32. Účtovanie pri kúpe podniku (0 replies)
 33. nepeňažný príjem poskytnutý fofmou produktov vlastnej výroby (0 replies)
 34. Ako mi bude vypočítaná daň z príjmu z predaja nehnuteľnosti? (2 replies)
 35. prijatá faktúra s & 69 (0 replies)
 36. Zaznamenávajú sa v kontrolnom výkaze vratné obaly od dodávateľa - prepravky sú finančne zálohované - oslobodené od dane § 42 zákona o DPH ? (1 replies)
 37. paragon ako daňový doklad (4 replies)
 38. Záloha:poskytnutá v CZK, vrátená v EUR (3 replies)
 39. výsledok hospodárenia (1 replies)
 40. prevod podielu sro (3 replies)
 41. Môže živnostník po zrušení živnosti ešte dorovnávať záväzky? (0 replies)
 42. Prenesenie daňovej povinnosti na koláče (4 replies)
 43. Kto zruší registráciu na el. komunikáciu s daňovým úradom? (2 replies)
 44. vyňatie z účtovníctva odpísané motorové vozidlo (0 replies)
 45. MRP- mzdy /doklady pre auditora (4 replies)
 46. prenos daňovej povinnosti (1 replies)
 47. zmluva na dobu urcitu - predlzenie? (16 replies)
 48. Rozdiel v pohľadávkach a záväzkoch pri zlúčení spoločností. (0 replies)
 49. preberanie procesov/uctovnictva z jednej krajiny do druhej (0 replies)
 50. Mám samozdaniť faktúru z Maďarska? (0 replies)
 51. S.r.o. nemá DIČ (4 replies)
 52. Pracovné oblečenie z ČR do nakladov (3 replies)
 53. Ako postupovať pri nepodanej ale schválenej účtovnej závierke za rok 2014? (3 replies)
 54. Mám povinnosť zaúčtovať došlú fa za materiál do účtovníctva? (1 replies)
 55. Obedy - stravné zamestnancov (7 replies)
 56. Účtovanie splátky poistného mobil. zariadenia (10 replies)
 57. Zaradenie dlhodobého majetku - mot. vozidlo (9 replies)
 58. Je povinnosť tvoriť opravnú položku k pohľadávke? (5 replies)
 59. Zástup počas MD + RD (2 replies)
 60. daňové priznanie na PO - zlúčenie (2 replies)
 61. opravne daňové priznanie (8 replies)
 62. faktúra za ubytovanie - do cestovného vyúčtovania? (6 replies)
 63. Mimoriadna uzavierka v JU (0 replies)
 64. Likvidácia spoločnosti a záverečná súvaha (2 replies)
 65. Náklady budúcich období (1 replies)
 66. predaj obchodného podielu (4 replies)
 67. Odvolanie voči pokute z DÚ (1 replies)
 68. Chránená dielňa (2 replies)
 69. Treba nákup z Ebay samozdaniť? (s.r.o. je platca DPH) (4 replies)
 70. prenos daňovej povinnost-dokumentácia ku vzduchotechnike (4 replies)
 71. pausalne vydavky a odvody pri autorskych zmluvach (6 replies)
 72. dodatočny výkaz a pokuta (3 replies)
 73. Kúpa PO ojazdeného auta od druhej PO. (1 replies)
 74. pôžička hotovosti od majiteľa (6 replies)
 75. Vymožená pohľadávka a účtovanie provízie (2 replies)
 76. Kedy je dátum zdaniteľného plnenia pri predaji ojazdeného vozidla zaplateného vopred? (5 replies)
 77. účtovanie pôžičky od PROFICREDIT (0 replies)
 78. preklad nemeckej faktúry (5 replies)
 79. DPH koeficient vysporiadanie (0 replies)
 80. Odkúpenie zabehnutej prevádzky - ako postupovať? (3 replies)
 81. Kupa telefonu od O2 / mesacne spatky / (5 replies)
 82. Mam licenciu, ale otvara sa mi iba Demo verzia - Omega (2 replies)
 83. Zabezpeka uctovanie (0 replies)
 84. Ako si vypočitam že koľko dane dostanem ? (9 replies)
 85. DPH (1 replies)
 86. Oprava terasy (0 replies)
 87. Postúpenie pohľadávky nadobudnutej postúpením (0 replies)
 88. vyradenie autobusu (3 replies)
 89. Dobropis bez mínusovej sumy (8 replies)
 90. V ktorom mesiaci samozdaniť faktúru za dopravu tovaru z EU od platcu DPH z EU? (1 replies)
 91. Do ktorého riadku DP samozdaním dopravu za dodávku tovaru z EU? (1 replies)
 92. Dodatočne alebo riadne daňové priznanie (8 replies)
 93. uctovanie v restauracii preplatenie straveniek GGFS (1 replies)
 94. ako účtovať dobropis v JÚ (0 replies)
 95. Dávka v nezamestnanosti a následná materská dovolenka po dvoch deťoch (6 replies)
 96. Znalecký posudok - aký môže byť starý ak vkladá mesto do svojej s.r.o. nepeňažný vklad kvôli zvýšeniu ZI? (0 replies)
 97. Zvýšenie ZI - informovanie daňového úradu (1 replies)
 98. Oprava chýb minulých rokov (8 replies)
 99. Novy platca DPH (2 replies)
 100. Refakturacia faktúry s prenosom daňovej povinnosti.. (2 replies)
 101. Faktúra od českého dodávateľa (0 replies)
 102. Výpočet úväzku učiteľa (1 replies)
 103. Nahrada za stravne listky hotovost z pokladne? (2 replies)
 104. Dovoz tovaru zo Švajčiarska a DPH (1 replies)
 105. Ako bude vystavená faktura. českému odberatelovi? (2 replies)
 106. Bloček z Českej republiky (2 replies)
 107. Odpočítanie DPH pri prijatí služby z tretej krajiny (1 replies)
 108. Za predaj automobilu musím zaplatiť okrem dane z príjmu aj DPH? (1 replies)
 109. Dodávka a montáž v Rakúsku (1 replies)
 110. Začínajúci živnostník (4 replies)
 111. Ako zaúčtovať predaj aplikácii cez Google Play? (5 replies)
 112. DPH (2 replies)
 113. Odpočet DPH (2 replies)
 114. Kto archivuje doklady a písomnosti po prevode obchodného podielu? (1 replies)
 115. Zaradenie kioskovej trafostanice (0 replies)
 116. Prefakturovanie pokuty a DPH (1 replies)
 117. sprostredkovanie (0 replies)
 118. Je zaplatená záloha ako daňový výdavok? (3 replies)
 119. účtovať či neučtovať českú s.r.o. (6 replies)
 120. Dobrovoľne nezamestnaný a práca na dohodu 2017 (4 replies)
 121. VRP a rýchle občerstvenie (2 replies)
 122. Ako správne vyplniť kladnú hodnotu do riadku č. 28 priznania DPH? (2 replies)
 123. Predaj majetku medzi FO a sro (4 replies)
 124. dph a neskoro doneseny bloček (2 replies)
 125. Prémia za 1. polrok 2017 (2 replies)
 126. Predaj neodpísaného auta - szčo do sro, v ktorej je spoločníkom (8 replies)
 127. 2 byty (2 replies)
 128. Byt v obchodnom majetku a náklady na úver (4 replies)
 129. Oznámenie PN SZČO (16 replies)
 130. Ako zaúčtovať prípad fanklub predá členstvo v klube a zároveň poskytne tričko plus šiltovku, je to služba alebo predaj tovaru? (0 replies)
 131. Zivnost v minulosti, teraz znova a odvody (1 replies)
 132. Daňový úrad a platenie dani (1 replies)
 133. Je toto zásielkový predaj? (5 replies)
 134. Pracovný pomer na dobu určitú - predĺženie (7 replies)
 135. odhlasenie z uradu prace a zalozenie zivnosti (21 replies)
 136. Daňové priznanie-výpočet (3 replies)
 137. prenos daňovej povinnosti a faktúra za nákup majetku (4 replies)
 138. Nadobudnutie tovaru a služby z EU - riadky DPH (1 replies)
 139. Platba PHL firemnou kartou v ČR (0 replies)
 140. Zamestnanec po ukončení PN (4 replies)
 141. Nespravne vyhotovená faktúra (0 replies)
 142. Sukromne vozidlo na sluzobnu cestu. (9 replies)
 143. Vrátenie vozidla po skončení operatívneho prenájmu a škoda (1 replies)
 144. EU DPH - Faktúra vystavená skôr ako bol doručený tovar (4 replies)
 145. Musím mať prenájom v predmetoch činností na OR ? (0 replies)
 146. môže konateľ vo vlastnej firme uzatvoriť dohodu o vykonaní príležitostnej práce oslob.do 500€ ? (0 replies)
 147. Ako odvádzať dane z youtube ziskov? (2 replies)
 148. Pracovna cesta - let s prestupom, dlhsi ako 24h (1 replies)
 149. Danova kontrola u FO - nepodnikatelov (4 replies)
 150. Vrátenie preplatku z dane z motorových vozidiel (0 replies)
 151. Nákup náhradnej korby z motorového vozidla z Čiech, kt. cena je nad 1700 eur (3 replies)
 152. Je možné urobiť uhradu kartou ak prijímateľ peňazí nemá webstránku? (3 replies)
 153. DP A s prijmom zo Svajciarska (6 replies)
 154. Vyúčtovacia faktúra za materiál (1 replies)
 155. Započítanie preplatku na dani v programe OMEGA (1 replies)
 156. material je vo vlastnictve matky v nemecku. (1 replies)
 157. Ako vystaviť faktúru ? (1 replies)
 158. PHM - chorvátsko (2 replies)
 159. Stiahnuté skonto - účtovanie a výkaz dph (0 replies)
 160. Daňové priznanie opatrovateľka v Rakúsku (1 replies)
 161. zrušiť v Pohode v ZA.FA políčko prenesené (2 replies)
 162. Technické zhodnotenie, oprava? (0 replies)
 163. Môžem urobiť storno faktúry do nového mesiaca? (0 replies)
 164. doklad o zaplatení dobierky na pošte/u poštárky (4 replies)
 165. Výpočet odvodov počas PN SZČO (9 replies)
 166. Odpis nevymožiteľnej pohľadávky štátu (0 replies)
 167. Odpísanie nevymožiteľnej pohľadávky (0 replies)
 168. Musí mať zivnostnik nutne registracnu pokladnu? (10 replies)
 169. Výdavky SZČO (1 replies)
 170. Zahraničná faktúra pre neplatcu DPH (6 replies)
 171. Výpoveď zo strany zamestnanca - zamestnávateľ robí problémy (3 replies)
 172. dodatočný KV DPH? doklad z ERP (3 replies)
 173. zahraničná zdravotná poisťovňa (0 replies)
 174. Faktúra z ČR s textom oslobozeno podle §64 ods.1 zákona o DPH. Musím robiť samozdanenie? (5 replies)
 175. registračná pokladňa (3 replies)
 176. archivácia došlých faktúr v elektronickej podobe (1 replies)
 177. Chcela by som si zobrať úver, ale neviem či je pre mňa výhodne si zobrať na moju firmu, alebo na seba, (3 replies)
 178. Existuje niečo ako predčasné vyradenie dokladov z archívu? (5 replies)
 179. Vysoký stav pokladne (31 replies)
 180. Jednoduché účtovníctvo - účtovanie tržby prijatej cez terminál (3 replies)
 181. Ako zaúčtovať FA, ak poisťovňa preplatila časť sumy priamo dodávateľovi, ale dodávateľ vystavil FA nám v plnej sume? (6 replies)
 182. Nákup havarovaného auta, jeho rozobratie a predaj jednotlivých náhradných dielov (4 replies)
 183. Treba mať otvorenú živnosť keď chcem pracovať na základe zmluv. o dielo? (2 replies)
 184. Európske DIČ (5 replies)
 185. Daňový bonus - nevyplácaný (6 replies)
 186. Uplatnenie nakladov z podnikatelskej cinnosti v inom mesiaci ako su vynosy (3 replies)
 187. Poistná udalosť a faktúra (2 replies)
 188. Dodací list, výdajka s DPH??? (9 replies)
 189. Komisionálny predaj v ČR a DPH (1 replies)
 190. Preplatenie prostriedkov z UPSVaR (pracovné pomôcky a mzdy) (0 replies)
 191. Ako postupovať pri nezaplatenej faktúre (7 replies)
 192. reťazový obchod AT-IT-SK-IT, pobyb tovaru AT-IT (1 replies)
 193. cestovné náhrady - záloha v CZK (1 replies)
 194. Nájom a DPH (2 replies)
 195. Nájom a DPH (3 replies)
 196. Auto na leasing v SRO musí byť zaradene do majetku alebo nie? (2 replies)
 197. Prijatá Fa zo zahraničia zo 7/2017 (4 replies)
 198. SZČO - Nájomné za 2016 uhradené v 2017 je náklad roku 2017? Ide o daňovú evidenciu. (1 replies)
 199. Zmluvná pokuta (1 replies)
 200. cestovné náhrady (5 replies)
 201. Musí byť zostavená mimoriadna účtovná závierka ku dňu prevodu obchodného podielu alebo nemusí? (0 replies)
 202. slovenská s.r.o. a služby poskytnuté pre českú firmu (4 replies)
 203. Polovičný pracovný úväzok - dobrovoľný doplatok odvodov (3 replies)
 204. Predaj kancelárskych priestorov (3 replies)
 205. Dodanie služieb do EÚ neplatiteľom DPH (10 replies)
 206. DPH k doprave pri fakturácii s prenesenou daňovou povinnosťou (1 replies)
 207. Prejde obchodný majetok po zrušení živnosti automaticky do súkromného používania? (2 replies)
 208. nepeňažný príjem, služobné vozidlo (2 replies)
 209. paušal 80% na PHM (1 replies)
 210. Podmienky úveru v ČSOB? (1 replies)
 211. Môže s.r.o. uzatvoriť bezuročnu požičku s nepodnikatelom ? (1 replies)
 212. JÚ exekutorského úradu. (1 replies)
 213. SZCO dobrovoľne poistená v soc.poisťovni (1 replies)
 214. Zamestnanec vo Švajčiarsku a zdravotné poistenie (0 replies)
 215. Použitie daňového preplatku zaplateného iným daňovníkom. (0 replies)
 216. Uplatnenie dph pri prenajme neplatcovi (0 replies)
 217. DPH na výstupe z darovaného technického zhodnotenia? (0 replies)
 218. Manko v pokladni je pohľadávka.. Ako postupovať pri úhrade manka v JÚ pre NO (0 replies)
 219. lehota na vybavenie autorizácie na daňový subjekt cez ZEP (0 replies)
 220. Zaradenie do odpis.skupiny (0 replies)
 221. Predaj novostavby (0 replies)
 222. s.r.o. - platiteľ DPH, ako funguje vrátenie? (3 replies)
 223. Doklad o vývoze v r.2017 (1 replies)
 224. Ukončenie živnosti - zostatok na účte (4 replies)
 225. Preúčtovanie DPH nedoplatku 2-ho clena zdruzenia 1-vym clenom zdruzenia (1 replies)
 226. Použitie daňového preplatku (1 replies)
 227. Kedy sa vyplňuje riadok č. 38 priznania dph? (2 replies)
 228. ukladanie správy auditora do registra (0 replies)
 229. Vylúčenie povinnosti platiť odvody do SP za obdobie poberania nemocenskej dávky? (22 replies)
 230. sociálka,zdravotka-registrácia účtovníčky (4 replies)
 231. szco - predaj piva, vína , cigariet , alkoholu (0 replies)
 232. Založenie tanečného štúdia-ako na to? (0 replies)
 233. Kontrola z Dovery (7 replies)
 234. leasing - účtovanie splátok (0 replies)
 235. Zivnost v rakusku a sucasne aj na sk... ako platit odvody a kde? (2 replies)
 236. Oznamenie o nevyuzivania automobilu (0 replies)
 237. Odvody do SP v roku 2018 - podnikanie iba časť roka (3 replies)
 238. Výživné na deti ako príjem manželky pri uplatnení NČZD na manželku? (2 replies)
 239. platba skor ako dodanie tovaru - daň.povinnosť? (1 replies)
 240. Účtovanie dotácie ESF (0 replies)
 241. Nerozdelený zisk (0 replies)
 242. paragraf 7a - DPH (1 replies)
 243. Platí pre mňa povinnosť podať daňové priznanie? (9 replies)
 244. ukončenie živnosti - mimoriadna uzávierka? (2 replies)
 245. Faktúra od prepravnej spoločnosti Toptrans s dobierkou (0 replies)
 246. Predaj pozemku statnej rozpoctovej organizacii (3 replies)
 247. nakup nakladnehi auta bez dph a predaj sukromnej osobe po roku (11 replies)
 248. prenos DPH (2 replies)
 249. slov. firma platca dph , uvaril obed pre českú firmu. má mu faktúru vystaviť s dph alebo bez dph. (2 replies)
 250. Na čo ešte nezabudnúť ak sa zmenil spoločník, obchodné meno aj sídlo a tým aj daňový úrad? (0 replies)