PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 [320] 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. Peňažný denník a bankový účet
 2. Nové tlačivá k DPFO
 3. Daňový bonus SZČO
 4. ako zaúčtovať ?
 5. repre
 6. Príjem z ČR a paušálne výdavky v SR
 7. Daň z príjmu a materska dovolenka danovy bonus
 8. dobropis na dodanie tovaru §43
 9. České DP
 10. odpredaj platobných poukazov
 11. Kde podať daňové priznanie?
 12. Darovanie dane 2%
 13. KRADEZ - stravne listky
 14. Daňové priznanie A [FO] Pomoc
 15. Evidencia výnosov
 16. zražkova daň
 17. Náklady s prenajatým zariadením
 18. Predpis a úhrada
 19. Príjmy z ČR
 20. dan vysla 18 Sk
 21. dan bonus - SZCO 3-12/2007
 22. Účtovanie v cudzích menách v JU
 23. Dôchodcovia a daň z prenájmu
 24. auto
 25. ceny do súťaže
 26. Čerpanie SF
 27. faktúra za spracovanie miezd
 28. Zálohová faktúra zaúčtovaná ako faktúra
 29. Zdanovanie prijmov zo zahranicia
 30. odpocet na manzela /ku/
 31. remeselné živnosti
 32. zaokruhlovanie
 33. Poukazky na relax a zauctovanie
 34. Oslobodenie od dane z prijmu pri predaji pozemku
 35. Účty odloženej dane
 36. JU - doklad na preddavky
 37. inventúra strašne
 38. sklad k 31.12.2007
 39. Započítanie pohľadávok s výplatou provízií
 40. Zaplatený preddavok dan z MV
 41. Zmena bydliska
 42. tlačivo pre SZČO typ B na rok 2008
 43. počítač
 44. Korunové faktúry v lekárni
 45. Faktura za najomne dopredu
 46. bankový výpis
 47. Nezdaniteľná čiastka ivalid.dochodcu
 48. kam zaradiť ?
 49. Nezaradený majetok
 50. Zaokruhľovanie V DP, typ B
 51. Nezdaniteľná časť a invalid
 52. Odvody za zamestnanca - peňažný denník
 53. Kedy je oprava chyby významná?
 54. Registrácie zmluvy na DU ?
 55. trojstranny obchod 2. odberateľ
 56. Sprostredkovatelská činnost a dane
 57. 1 zamestnávateľ + živnosť
 58. pohľadávky pri paušáli
 59. účtovanie lízingu u postucu
 60. Norma stratného v maloobchodode-smernica
 61. odhlásenie dane zo závislej činnosti
 62. Kupa drazbou, zaradenie a nasledny predaj
 63. preplatok z ročného zúčtovania 2006
 64. Registrácia s.r.o. v ČR
 65. klimatizácia do vozidla N1
 66. Odpis pohladavky
 67. Nové tlačivo DPH
 68. likvidacia zasob
 69. výpis od SP
 70. Daňové priznanie ?
 71. nedoplatok pri rocnom zuctovani dane
 72. Účtovanie vo VOS
 73. PC a kupa noveho monitora
 74. Účtovanie cez depozit
 75. Zdaniteľný príjem?
 76. Zdaniteľný príjem?
 77. Podvody - fakturacia
 78. účtovanie predaja bytov
 79. dôchodca SZČO
 80. Oprava auta a refakturácia nákladov do ČR
 81. účet 547 opravná položka
 82. Pracovný odev
 83. nedoplatky v SP,ZP a pauš.výdavky
 84. Účtovníctvo a DPH
 85. letenka
 86. Kúpna cena po skončení leasingu
 87. DDS a ročné zúčtovanie
 88. Odpočitateľná položka
 89. daň.priznanie na drsr
 90. Aký typ DP?
 91. Jednoduché účtovníctvo - začiatočník
 92. DPH z inv.majetku ak som mala len dodanie podľa §38/2
 93. Intrakomunitárne dodanie
 94. Zavedenie Eura
 95. náklady na opatrovateľku
 96. zamestnanec so ZŤP
 97. odpočet DPH a N1
 98. Pomoc!!!
 99. Predčasné ukončenie, postúpenie lízingu, kúpa auta na úver
 100. Dotácia na prev.réžiu a čas. rozlíšenie
 101. Práca v zahraničí
 102. pozastavenie živnosti
 103. pozastavenie živnosti a úroky na účte
 104. Príjem zo ZČ v SR a DAP v ČR i SR?
 105. alfa
 106. Dovoz novych aut z EU versus DPH
 107. Vysvetlenie pojmu
 108. materské a daňové priznanie
 109. Nadobudnutie tovaru
 110. Predaj motorového vozidla a daň
 111. Účtovanie výroby
 112. rozdiel medzi zaplatenou danou a predpisom
 113. Dan z prijmu FO , B
 114. cena bez DPH
 115. Mandatna zmluva a DPH
 116. Koľko za DP?
 117. daňový bonus
 118. §17 zákona DzP
 119. Aké daňové priznanie?
 120. Zrušenie doplnkového dôchodkového sporenia a daňové priznanie
 121. viac zivnosti a percento
 122. Kto mi spracuje JU za minuly rok + uzavierku + DP? (Bratislava)
 123. Zaúčtovanie faktúr
 124. Vrátenie vyplatených preplatkov na dani zamestnancom zamestnávateľovi
 125. auto v majetku a nezaplatená DzMV
 126. nevyplatená mzda a daňové priznanie
 127. Zase dátumy
 128. Príkazná zmluva a odpočet na daňovníka
 129. pozastavenie živnosti a úroky na účte
 130. Účtovná závierka
 131. samozdanenie
 132. zdokumentovanie príjmu
 133. Ročné zúčtovanie - invalid
 134. musím podať DP typ A
 135. Odpisy - účtovanie až o rok
 136. Opravná položka k záväzkom?
 137. Dan z prijmov a poistne
 138. ostatné príjmy § 8
 139. DPH z PHM pri prenájme MV
 140. Odpisovanie osvetlenia
 141. DP a rodičovský príspevok
 142. ročné zúčtovanie dane-práca v zahraničí
 143. dan z motorovych vozidiel za rok 2007 za sukromne vozidlo
 144. Cestovné náhrady
 145. RZZP -
 146. suvaha pre PO
 147. Tlacivo na Danove priznanie PO za r.2007
 148. suvaha
 149. Přefakturace ubytování, místního poplatku a stravy do Čech
 150. Zriadovacie náklady
 151. Kolkové zámky
 152. Odklad dane a strata v budúcom roku
 153. ohlásenie príjmu z prenájmu - PO
 154. Vysoký ZD a možnosť jeho zníženia
 155. Výdavky pri nájme
 156. prevod nerozdeleného zisku do ZI
 157. povolenie na predaj liehu
 158. Dodanie služby do EU
 159. Tovar pred skončením záruč.doby
 160. Zúčtovanie RZZP
 161. CP z kuponky a DzP FO
 162. Danove priznanie 2007 jeden mesacny prijem z CR
 163. zaokrúhľovanie DPH
 164. Vystavená faktura do EU
 165. nákup auta
 166. bankové poplatky v JU
 167. Daňové priznanie študenta
 168. obchodný podiel
 169. Storno záväzku
 170. Daňove priznanie - legálna nezdanená práca v Írsku
 171. Ako učtovať monitor v JU?
 172. ročné zúčtovanie 2007
 173. Odpočet DPH, keď vlastník vozidla nie je držiteľom
 174. Príjem zo závislej činnosi
 175. oprava, tech. zhodnotenie?
 176. príjemka, v cudzej mene
 177. zálohové faktúry - úplný začiatočník
 178. Kúpa a predaj cudz.meny po novom od 1.1.2008
 179. Nezdaniteľná časť
 180. oslobodenie §16 ods.7- odvolávka na Fa
 181. Dovoz auta z Danska
 182. Ukončená prevádzka
 183. DP a materska
 184. PHM na konci roka
 185. Jednostranný zápočet
 186. Výpis z DP 2007-pre sociálku
 187. účtovanie bazaru
 188. Rozdiel na 261-ke
 189. Poskytnutie služby a DPH
 190. Legálna práca v ÍRSKU a daňové priznanie na Slovensku ??
 191. Pozastavenie živnosti
 192. Daňové priznanie - invalidný dôchodca
 193. FO platca DPH - povinnosť viesť podvojné účtovníctvo
 194. Faktúry v eurách
 195. Reklamacia
 196. daňové priznanie typ A
 197. odpis starých pohľadávok
 198. zákon o účtovníctve - prepočítací kurz
 199. DPH spracovavané v MRP
 200. DPH a doklad z 12/2007
 201. cestovne - taxi
 202. faktura za december 2007
 203. dlhodobé POSKYTNUTÉ preddavky
 204. Upomienka - aký dátum?
 205. Prechodné položky - účtovanie
 206. Záložňa
 207. príjmy SZČO
 208. výrobná réžia
 209. Oprava minulých rokov
 210. stravné v r. 2008
 211. AKCENTA - účtovanie podúčtu
 212. Hlásenie - dohodári
 213. Zacinajuca s.r.o. a DPH
 214. Výdavky pri predaji pozemku
 215. dańový bónus
 216. Hlásenie o zd.príjmoch
 217. tlač adries na obálky
 218. daňové priznanie
 219. uctovanie lyziciek a kavy
 220. odpisy szčo z OS majetku do podnikania
 221. uctovanie knih
 222. obrat vo vzťahu k DPH
 223. Príslušnosť k DU
 224. Reklamný film - náklady
 225. praca na dohodu a uctovnictvo
 226. Časové rozlíšenie úroku
 227. Nezdaniteľná čiastka
 228. Prechod z JU na paušalne výdavky.
 229. fa za masérske a kozmetické služby
 230. Musim alebo nemusim podat dan. priznanie?
 231. notárske poplatky,dialničná známka
 232. stali sme platiteľom DPH
 233. postup pri účtovnej závierke a vytváraní DPPO
 234. honorár za redaktorskú činnosť
 235. "Zlikvidovanie" účtov
 236. odoslaný dobropis,vystavený v r.2008,k r.2007
 237. Predaj PC
 238. Daňové priznanie FO
 239. Faktúra kladná a záporná
 240. Suvaha vs. vykaz ziskov a strat
 241. dobropis vs. 385
 242. úbytok zásob
 243. Príspevok pre ŤZP osoby
 244. Bezplatný prenájom
 245. náklady spotreby PHM a základná náhrada
 246. odvody do zdravotnej poisťovne SZČO
 247. rovnaké pracovné zmluvy s rôznym dátumom podpisu
 248. predaj neopdísaného PC
 249. predaj auta
 250. Zdaňovanie príjmu z predja zamestnaneckých akcií