1. Odpis pohladavky (4 replies)
 2. Nové tlačivo DPH (3 replies)
 3. likvidacia zasob (5 replies)
 4. výpis od SP (3 replies)
 5. Daňové priznanie ? (3 replies)
 6. nedoplatok pri rocnom zuctovani dane (10 replies)
 7. Účtovanie vo VOS (1 replies)
 8. PC a kupa noveho monitora (5 replies)
 9. Účtovanie cez depozit (1 replies)
 10. Zdaniteľný príjem? (4 replies)
 11. Zdaniteľný príjem? (1 replies)
 12. Podvody - fakturacia (43 replies)
 13. účtovanie predaja bytov (0 replies)
 14. dôchodca SZČO (8 replies)
 15. Oprava auta a refakturácia nákladov do ČR (6 replies)
 16. účet 547 opravná položka (4 replies)
 17. Pracovný odev (9 replies)
 18. nedoplatky v SP,ZP a pauš.výdavky (6 replies)
 19. Účtovníctvo a DPH (14 replies)
 20. letenka (1 replies)
 21. Kúpna cena po skončení leasingu (0 replies)
 22. DDS a ročné zúčtovanie (1 replies)
 23. Odpočitateľná položka (9 replies)
 24. daň.priznanie na drsr (2 replies)
 25. Aký typ DP? (7 replies)
 26. Jednoduché účtovníctvo - začiatočník (11 replies)
 27. DPH z inv.majetku ak som mala len dodanie podľa §38/2 (10 replies)
 28. Intrakomunitárne dodanie (1 replies)
 29. Zavedenie Eura (9 replies)
 30. náklady na opatrovateľku (6 replies)
 31. zamestnanec so ZŤP (3 replies)
 32. odpočet DPH a N1 (6 replies)
 33. Pomoc!!! (0 replies)
 34. Predčasné ukončenie, postúpenie lízingu, kúpa auta na úver (6 replies)
 35. Dotácia na prev.réžiu a čas. rozlíšenie (3 replies)
 36. Práca v zahraničí (48 replies)
 37. pozastavenie živnosti (14 replies)
 38. pozastavenie živnosti a úroky na účte (0 replies)
 39. Príjem zo ZČ v SR a DAP v ČR i SR? (3 replies)
 40. alfa (4 replies)
 41. Dovoz novych aut z EU versus DPH (8 replies)
 42. Vysvetlenie pojmu (2 replies)
 43. materské a daňové priznanie (2 replies)
 44. Nadobudnutie tovaru (1 replies)
 45. Predaj motorového vozidla a daň (2 replies)
 46. Účtovanie výroby (5 replies)
 47. rozdiel medzi zaplatenou danou a predpisom (10 replies)
 48. Dan z prijmu FO , B (1 replies)
 49. cena bez DPH (3 replies)
 50. Mandatna zmluva a DPH (7 replies)
 51. Koľko za DP? (1 replies)
 52. daňový bonus (2 replies)
 53. §17 zákona DzP (2 replies)
 54. Aké daňové priznanie? (3 replies)
 55. Zrušenie doplnkového dôchodkového sporenia a daňové priznanie (0 replies)
 56. viac zivnosti a percento (6 replies)
 57. Kto mi spracuje JU za minuly rok + uzavierku + DP? (Bratislava) (5 replies)
 58. Zaúčtovanie faktúr (2 replies)
 59. Vrátenie vyplatených preplatkov na dani zamestnancom zamestnávateľovi (4 replies)
 60. auto v majetku a nezaplatená DzMV (3 replies)
 61. nevyplatená mzda a daňové priznanie (3 replies)
 62. Zase dátumy (26 replies)
 63. Príkazná zmluva a odpočet na daňovníka (7 replies)
 64. pozastavenie živnosti a úroky na účte (1 replies)
 65. Účtovná závierka (5 replies)
 66. samozdanenie (3 replies)
 67. zdokumentovanie príjmu (2 replies)
 68. Ročné zúčtovanie - invalid (1 replies)
 69. musím podať DP typ A (16 replies)
 70. Odpisy - účtovanie až o rok (7 replies)
 71. Opravná položka k záväzkom? (5 replies)
 72. Dan z prijmov a poistne (2 replies)
 73. ostatné príjmy § 8 (2 replies)
 74. DPH z PHM pri prenájme MV (2 replies)
 75. Odpisovanie osvetlenia (4 replies)
 76. DP a rodičovský príspevok (4 replies)
 77. ročné zúčtovanie dane-práca v zahraničí (1 replies)
 78. dan z motorovych vozidiel za rok 2007 za sukromne vozidlo (1 replies)
 79. Cestovné náhrady (0 replies)
 80. RZZP - (2 replies)
 81. suvaha pre PO (1 replies)
 82. Tlacivo na Danove priznanie PO za r.2007 (5 replies)
 83. suvaha (27 replies)
 84. Přefakturace ubytování, místního poplatku a stravy do Čech (0 replies)
 85. Zriadovacie náklady (7 replies)
 86. Kolkové zámky (19 replies)
 87. Odklad dane a strata v budúcom roku (2 replies)
 88. ohlásenie príjmu z prenájmu - PO (1 replies)
 89. Vysoký ZD a možnosť jeho zníženia (9 replies)
 90. Výdavky pri nájme (0 replies)
 91. prevod nerozdeleného zisku do ZI (0 replies)
 92. povolenie na predaj liehu (4 replies)
 93. Dodanie služby do EU (0 replies)
 94. Tovar pred skončením záruč.doby (0 replies)
 95. Zúčtovanie RZZP (4 replies)
 96. CP z kuponky a DzP FO (3 replies)
 97. Danove priznanie 2007 jeden mesacny prijem z CR (0 replies)
 98. zaokrúhľovanie DPH (4 replies)
 99. Vystavená faktura do EU (1 replies)
 100. nákup auta (4 replies)
 101. bankové poplatky v JU (3 replies)
 102. Daňové priznanie študenta (2 replies)
 103. obchodný podiel (0 replies)
 104. Storno záväzku (7 replies)
 105. Daňove priznanie - legálna nezdanená práca v Írsku (1 replies)
 106. Ako učtovať monitor v JU? (5 replies)
 107. ročné zúčtovanie 2007 (2 replies)
 108. Odpočet DPH, keď vlastník vozidla nie je držiteľom (6 replies)
 109. Príjem zo závislej činnosi (1 replies)
 110. oprava, tech. zhodnotenie? (1 replies)
 111. príjemka, v cudzej mene (1 replies)
 112. zálohové faktúry - úplný začiatočník (27 replies)
 113. Kúpa a predaj cudz.meny po novom od 1.1.2008 (0 replies)
 114. Nezdaniteľná časť (1 replies)
 115. oslobodenie §16 ods.7- odvolávka na Fa (1 replies)
 116. Dovoz auta z Danska (0 replies)
 117. Ukončená prevádzka (1 replies)
 118. DP a materska (4 replies)
 119. PHM na konci roka (15 replies)
 120. Jednostranný zápočet (0 replies)
 121. Výpis z DP 2007-pre sociálku (45 replies)
 122. účtovanie bazaru (3 replies)
 123. Rozdiel na 261-ke (21 replies)
 124. Poskytnutie služby a DPH (1 replies)
 125. Legálna práca v ÍRSKU a daňové priznanie na Slovensku ?? (5 replies)
 126. Pozastavenie živnosti (1 replies)
 127. Daňové priznanie - invalidný dôchodca (0 replies)
 128. FO platca DPH - povinnosť viesť podvojné účtovníctvo (6 replies)
 129. Faktúry v eurách (10 replies)
 130. Reklamacia (8 replies)
 131. daňové priznanie typ A (5 replies)
 132. odpis starých pohľadávok (2 replies)
 133. zákon o účtovníctve - prepočítací kurz (0 replies)
 134. DPH spracovavané v MRP (2 replies)
 135. DPH a doklad z 12/2007 (5 replies)
 136. cestovne - taxi (2 replies)
 137. faktura za december 2007 (4 replies)
 138. dlhodobé POSKYTNUTÉ preddavky (2 replies)
 139. Upomienka - aký dátum? (5 replies)
 140. Prechodné položky - účtovanie (9 replies)
 141. Záložňa (0 replies)
 142. príjmy SZČO (31 replies)
 143. výrobná réžia (3 replies)
 144. Oprava minulých rokov (11 replies)
 145. stravné v r. 2008 (137 replies)
 146. AKCENTA - účtovanie podúčtu (0 replies)
 147. Hlásenie - dohodári (0 replies)
 148. Zacinajuca s.r.o. a DPH (2 replies)
 149. Výdavky pri predaji pozemku (6 replies)
 150. dańový bónus (2 replies)
 151. Hlásenie o zd.príjmoch (0 replies)
 152. tlač adries na obálky (2 replies)
 153. daňové priznanie (10 replies)
 154. uctovanie lyziciek a kavy (3 replies)
 155. odpisy szčo z OS majetku do podnikania (7 replies)
 156. uctovanie knih (12 replies)
 157. obrat vo vzťahu k DPH (12 replies)
 158. Príslušnosť k DU (0 replies)
 159. Reklamný film - náklady (1 replies)
 160. praca na dohodu a uctovnictvo (0 replies)
 161. Časové rozlíšenie úroku (13 replies)
 162. Nezdaniteľná čiastka (2 replies)
 163. Prechod z JU na paušalne výdavky. (33 replies)
 164. fa za masérske a kozmetické služby (14 replies)
 165. Musim alebo nemusim podat dan. priznanie? (27 replies)
 166. notárske poplatky,dialničná známka (3 replies)
 167. stali sme platiteľom DPH (1 replies)
 168. postup pri účtovnej závierke a vytváraní DPPO (16 replies)
 169. honorár za redaktorskú činnosť (32 replies)
 170. "Zlikvidovanie" účtov (4 replies)
 171. odoslaný dobropis,vystavený v r.2008,k r.2007 (16 replies)
 172. Predaj PC (7 replies)
 173. Daňové priznanie FO (2 replies)
 174. Faktúra kladná a záporná (3 replies)
 175. Suvaha vs. vykaz ziskov a strat (56 replies)
 176. dobropis vs. 385 (2 replies)
 177. úbytok zásob (1 replies)
 178. Príspevok pre ŤZP osoby (0 replies)
 179. Bezplatný prenájom (5 replies)
 180. náklady spotreby PHM a základná náhrada (2 replies)
 181. odvody do zdravotnej poisťovne SZČO (1 replies)
 182. rovnaké pracovné zmluvy s rôznym dátumom podpisu (1 replies)
 183. predaj neopdísaného PC (8 replies)
 184. predaj auta (15 replies)
 185. Zdaňovanie príjmu z predja zamestnaneckých akcií (3 replies)
 186. prepravné služby (9 replies)
 187. Doplatok z roku 2007 (1 replies)
 188. Daňové priznanie PO - prílohy (75 replies)
 189. Zamedzenie dvojitého zdanenia - §16 (0 replies)
 190. výpočet daň.povinnosti (2 replies)
 191. Kúpa HIM, vstupná cena a technické zhodnotenie. (7 replies)
 192. Vznik záväzku - zaúčtovanie (4 replies)
 193. Daňový bonus (4 replies)
 194. Vrátenie stravných lístkov (1 replies)
 195. stravné lístky-odpredaj (2 replies)
 196. zaplatená cestná daň a auto nie je v majetku (2 replies)
 197. dan z prijmu v ceskej republike (0 replies)
 198. Vyúčovanie služobnej cesty (6 replies)
 199. kúpa podielu v s.r.o. (36 replies)
 200. uctovnictvo spravcovskej spolocnosti (0 replies)
 201. vjazd do pešej zóny-daň.uznat.náklad? (4 replies)
 202. Spoločník prenajme byt S.R.O. (10 replies)
 203. daňové priznanie typ A (1 replies)
 204. vyradenie z ucta (0 replies)
 205. odpoč.položka DDS (3 replies)
 206. info započ.položiek (1 replies)
 207. nerealizované kurzové rozdiely (2 replies)
 208. Dobr.nezam.manželka-aké potvrdenie? (5 replies)
 209. Auto na lízing a zaradenie do podnikania (1 replies)
 210. práca v ČR a podanie daňového priznania (4 replies)
 211. Oceľové lešenie 2 či 3.skupina? (1 replies)
 212. Stravné lístky (0 replies)
 213. majetok použitý na náhradné diely (0 replies)
 214. stdravné lístky (1 replies)
 215. Dotaz daň z príjmu (2 replies)
 216. prenájom nehnuteľnosti a splátka úveru (4 replies)
 217. Kratenie stravneho .... (5 replies)
 218. zaúčtovanie programu (2 replies)
 219. Technické zhodnotenie (6 replies)
 220. Lešenie a odpis (6 replies)
 221. Príjem z ČR. (8 replies)
 222. účtovanie miezd spoločníkov (zamestnaným v inej funkcii) (1 replies)
 223. vyhlásenie (1 replies)
 224. Prechod na platcu DPH v jednoduchom účtovníctve (4 replies)
 225. DPH na fakture z Nemecka (10 replies)
 226. trovy exekucie a DPH (1 replies)
 227. odpoč.položka- životná poistka (10 replies)
 228. odpisy na manželku (1 replies)
 229. Zlé zaradenie do odpisovej skupiny (3 replies)
 230. Práce v SR - faktúra do zahraničia (4 replies)
 231. Otázočka k potvrdeniu (4 replies)
 232. leasing a DPH v JU neplatitela... (35 replies)
 233. Zariadenie do kancelárií (10 replies)
 234. príspevok - Neformálne ekonomické fórum (8 replies)
 235. Povinnosť mať registračnú pokladnicu (0 replies)
 236. záloha (1 replies)
 237. RZPD - ako vyplniť (3 replies)
 238. stravné lístky (4 replies)
 239. poplatok za zmenu penazi v cudzine, ako to zauctova (3 replies)
 240. Dopravné, poštové a balné vo vydaných faktúrach. (7 replies)
 241. Valná hromada - vzor (2 replies)
 242. Výsluhový dôchodok a príjem na dohodu (9 replies)
 243. DHM nakúpený v EÚ (1 replies)
 244. faktúra za prepravné a DPH (3 replies)
 245. neskoro predložený zápočet (1 replies)
 246. Ako zaúčtovať soc.fond? (2 replies)
 247. prenájom súkromného auta (1 replies)
 248. preddavky na daň z príjmov fyzických osôb a dodatočné daňové priznanie (11 replies)
 249. FA z ČR - príliš komplikované (2 replies)
 250. Daňový bonus (2 replies)