PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 [322] 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454

 1. DoBPŠ odvod dane
 2. ročný priemerný kurz ČK
 3. Alfa 333
 4. Úhrada faktúry
 5. nezdaniteľná čiastka
 6. Evidencia
 7. Daňové priznanie
 8. faktura za nabytok
 9. pozastavenie zivnosti v podvojnom uct.
 10. Daňové priznania za staré roky
 11. Základné imanie v EUR
 12. Účtovná závierka pre podvojné účtovníctvo 2007
 13. Príjem z Anglicka
 14. faktury v ramci konsolidovaneho celku
 15. danove priznanie - povinne poistne zo zahranicia
 16. Dary - FO
 17. účtovné odpisy
 18. Ročné zúčtovanie dane z príjmu + kapitalový príjem
 19. školenie zaplatené dopredu
 20. ako priznať, resp. uplatniť paušálne výdavky
 21. Vrátený tovar a neuhradená fa
 22. stravné
 23. Prechodný pobyt SZČO.
 24. Krížový kurzový lístok
 25. "Podpora z dostihov"
 26. Pokutové bloky
 27. daň z nehnuteľnosti
 28. účtovanie lízingu - kontrola
 29. Ako účtovať vyrovnací podiel.
 30. Vyradenie nepotrebných zásob
 31. Nákladný automobil a DPH
 32. Podsúvahové účty - komis. tovar
 33. cestná daň
 34. Daňové priznanie
 35. školská práca na VŠ
 36. Spotreba PHM v ČR
 37. Uplatnenie odpočtu na manžela a dohoda o VP do 5000,-Sk
 38. Ročné zúčtovanie dane - zamestnanci v SR z Rakúska
 39. SAP/R3
 40. odpočítateľná položka živnostník - zamestnanec
 41. Zálohové platby a odúčtovanie
 42. DPH pre zahranicnych investorov
 43. letenka a SZČO
 44. prijem z ciech
 45. vykazana strata
 46. Mandátna zmluva
 47. Stravné v hotovosti
 48. paušálne výdavky
 49. Zivnost a podnikanie spolu z bratom
 50. platba sukromnych vydavkov z bank.uctu s.r.o.
 51. Vykaz o majetku a záväzkoch
 52. Prijem nezdaneny v Anglicku
 53. platenie preddavkov pri pozastavení živnosti
 54. Odpočet DPH pri cestovnom lístku a ubytovaní
 55. Uroky na bežnom účte
 56. nezdaniteľné minimum vs rodina
 57. Zrážková daň - štvrťročný prehľad
 58. Zdvojená faktúra
 59. chybajuce ICO
 60. Obrat pre DPH
 61. leasing v cudzej mene
 62. Odpisy auta
 63. organizovanie skolenia s r.o.
 64. koeficient DPH - oznámenie daňovému úradu
 65. evidencia skladu - spotrebný materiál
 66. Diaľničná známka
 67. Miesto dodania služby
 68. časové rozlíšenie diaľničnej známky
 69. Lízing alebo nie?
 70. Vklad spoločníka
 71. Spotreba PHM bágra
 72. preprava osob
 73. dobropis a kurz
 74. Daň z predaja bytu.
 75. Podať alebo nepodať daňoné priznanie
 76. kurzové rozdiely podľa § 52 ods. 39 zákona o dani z príjmov
 77. príjem za sprostredkovanie
 78. Daň z MV a zamestnanec?????
 79. Dan z prijmu-Irska Republika
 80. DPH - priznanie a účtovanie?
 81. Koeficient v DP k DPH
 82. Nákup softvéru mimo EÚ
 83. Urok z hypoteky
 84. Rezervný fond
 85. Obstaranie materiálu
 86. napis na budove
 87. Nezaplatene najomne
 88. JU pokladňa
 89. preplatenie dokladu
 90. Protokol o odovzdaní nehnutelností
 91. Kúpa dáždnikov za body
 92. Prenájom rekreačného zariadenia
 93. Súdne poplatky - pohľadávka alebo náklad
 94. pokuty, penale
 95. Uctovanie nepodarkov
 96. Cudzinec a príjem z prenájmu
 97. odpočítateľná položka - životné poistky
 98. Cenník účtovných prác na rok: 2008
 99. Bonzáky
 100. Živnostník a cesty do zahraničia
 101. Oznámenie príjmu/výdaja nad 100 000,-DÚ
 102. Rezerva na zmluvnú pokutu
 103. príjem za viac rokov
 104. oslobodenie od dane
 105. Obstaranie majetku (Notebook)
 106. Faktúry do EU - odvolávky na smernice ES
 107. firma si postavila panelak
 108. daň z motorového vozidla
 109. SZČO - pozastavená živnosť
 110. Kúpa nehnuteľnosti - prelom rokov
 111. Zdanitelny príjem???
 112. Kde najst bonitu ornej pody,trvalych porastov....
 113. čistenie odpadových vôd
 114. Dátum dodávky a dátum vystavenia fa
 115. Daňové priznanie "dvojitého" občana
 116. Podlieha predaj nehnuteľnosti DPH?
 117. musim podat danove priznanie
 118. Nárok na daňový bonus
 119. Aký účet??
 120. Dotacia
 121. nezdaniteľná časť na daňovníka
 122. STK
 123. Rodičovská dovolenka + prenájom bytu
 124. DPH - vystavenie FA neplatcovi
 125. Redemácie
 126. Danove odpisy
 127. stravné lístky pre SZČO
 128. Materiál k 31.12.
 129. Autorský honorár
 130. Výpis z daňového priznania za roky 1996-2000
 131. Zaúčtovanie dokladu
 132. nezdaniteľná časť DDS
 133. podať DP?
 134. Záväzky v PU
 135. Vysporiadanie uctu 365
 136. Otazka na odvody a dane pri SZCO
 137. služobná cesta
 138. 501 a poplatky
 139. Nerezident a potvrdenie o príjme
 140. výnosy na prelome rokov
 141. poistná udalosť na prelome rokov
 142. Tank.pohn.hmot- 501, čo vy na to?
 143. zostavy v pís. forme alebo na PC
 144. Zle vyratane priznanie DPH v Q1 aQ2 zistene na konci roka
 145. podvojné účtovníctvo
 146. Bankový výpis a súkromné platby
 147. Ročné zúčtovanie zdrav.poistenia
 148. nevyúčtovaná záloha
 149. Lekáreň v jednoduchom účtovníctve
 150. daň z príjmu
 151. Stomatológ
 152. fa na odmenu
 153. daň z príjmu
 154. ucet 427 ostatne fondy
 155. daň z príjmu
 156. prekladateľ
 157. Kúpa auta cez spotrebný úver
 158. Absencia ako daňový náklad
 159. odpocet DPH
 160. Paušálne výdavky
 161. Úroky
 162. Oprava nezaúčtovanej daňovej povinnosti z roku 2006
 163. Strata - môže sa odpísať celá?
 164. dodací list
 165. UCTOVANIE LEASING V PU
 166. Overenie DIČ
 167. Zasielkovy predaj / storno obj. /
 168. Faktura z EU v SK mene
 169. Je povinné odpočítať odpočítatelnú položku
 170. úrok z pôžičky
 171. Odpisy
 172. kontokerentný úver , úroky
 173. Doručená faktúra v januári z októbra.
 174. preplatok na DPH
 175. účtovanie jubilejných odmien
 176. rezerva na vyúčtovanie energií za 2007
 177. účtovanie nájmu
 178. materiál ?
 179. Odpis pohľadávky - uznesenie súdu
 180. služobná cesta v decembri 07-konateľ
 181. odvody
 182. Sro a jú
 183. Zaradenie nehnuteľnosti do majetku FO
 184. ohodnotenie majetku
 185. Nezdaniteľná suma na manželku, ak nebola manželkou celý rok
 186. Obchodná zmluva
 187. škoda na zasobach
 188. fa od neplatcu s vyčíslenou DPH
 189. stravné
 190. uplatnenie paušálnych výdavkov
 191. daňovo uznateľný náklad?
 192. kniha jázd
 193. Dátum vzniku daňovej povinnosti
 194. zmena majitela firmy
 195. Je 1.1.2009
 196. cislovanie dokladov
 197. odpis pohladavky vs. kurzove rozdiely
 198. vrátenie pôžičky spoločníkovi
 199. Poľnohospodár a SZČO
 200. Platcovia/neplatcovia DPH...
 201. odpis
 202. dan z nehnutelnosti
 203. Číslovanie príjmových dokladov
 204. kupa nehnutelnosti RČ/IČO? Je to možné?
 205. Daň-výmena pozemok za auto
 206. Daň z motorových vozidiel - FO
 207. fa z minuleho roka
 208. Komplexna otazka
 209. Problém s vlozenim auta do SRO
 210. Danove priznanie za TPP v CR a Dohodu v SR
 211. Umorenie straty
 212. Zostatok na ucte 341
 213. kniha jázd
 214. oznámenie o platbách fyzickým osobám
 215. nezdaniteľná časť dane
 216. Odpisy
 217. DPH a rozpis na faktúre
 218. Dovoz tovaru z tretích krajín mimo EÚ - ako s colnicou?
 219. vratenie DPH
 220. školenie k daň priznaní DzPO 2007
 221. auto a DPH
 222. Daňové priznanie a DoVP
 223. Rezervy 2006
 224. Neevidovaná faktúra v knihe pohľadávok
 225. zúčtovanie základného imania v a.s.
 226. vrátenie odpočtu DPH
 227. zánik pohľadávky v JU
 228. časové rozlíšenie - prenájom bytu
 229. Výber z účtu
 230. Odpočitatelna položka
 231. Prijem zo zahranicia
 232. 2 faktúry, jedna platba
 233. Ročné zučtovanie preddavkov na dan z prijmov FO zo zavislej cinnosti
 234. faktura v mrp v cudzej mene
 235. ojazdené úžitkové vozidlo a DPH
 236. obstaranie
 237. odpis pohľadávok
 238. Rezervy
 239. preplatok a nedoplatok na dani - vysporiadanie
 240. DzP-invalid
 241. Auto na inú SZČO
 242. zaokruhlovanie pri prepocte doslej faktury
 243. Predaj/kúpa bytu
 244. rezerva na skúšobnú prevádzku...
 245. trápenie s koeficientom dph
 246. dan z prenajmu - zisk mensi ako 24900 Sk
 247. neplatca DPH a dovoz/vyvoz
 248. zaplatena dan z mot.vozidiel na rok 2008
 249. Daň z mot.vozidla a pozastavenie živnosti
 250. preplatenie dovolenky starostovi obce