1. viac zivnosti a percento (6 replies)
 2. Kto mi spracuje JU za minuly rok + uzavierku + DP? (Bratislava) (5 replies)
 3. Zaúčtovanie faktúr (2 replies)
 4. Vrátenie vyplatených preplatkov na dani zamestnancom zamestnávateľovi (4 replies)
 5. auto v majetku a nezaplatená DzMV (3 replies)
 6. nevyplatená mzda a daňové priznanie (3 replies)
 7. Zase dátumy (26 replies)
 8. Príkazná zmluva a odpočet na daňovníka (7 replies)
 9. pozastavenie živnosti a úroky na účte (1 replies)
 10. Účtovná závierka (5 replies)
 11. samozdanenie (3 replies)
 12. zdokumentovanie príjmu (2 replies)
 13. Ročné zúčtovanie - invalid (1 replies)
 14. musím podať DP typ A (16 replies)
 15. Odpisy - účtovanie až o rok (7 replies)
 16. Opravná položka k záväzkom? (5 replies)
 17. Dan z prijmov a poistne (2 replies)
 18. ostatné príjmy § 8 (2 replies)
 19. DPH z PHM pri prenájme MV (2 replies)
 20. Odpisovanie osvetlenia (4 replies)
 21. DP a rodičovský príspevok (4 replies)
 22. ročné zúčtovanie dane-práca v zahraničí (1 replies)
 23. dan z motorovych vozidiel za rok 2007 za sukromne vozidlo (1 replies)
 24. Cestovné náhrady (0 replies)
 25. RZZP - (2 replies)
 26. suvaha pre PO (1 replies)
 27. Tlacivo na Danove priznanie PO za r.2007 (5 replies)
 28. suvaha (27 replies)
 29. Přefakturace ubytování, místního poplatku a stravy do Čech (0 replies)
 30. Zriadovacie náklady (7 replies)
 31. Kolkové zámky (19 replies)
 32. Odklad dane a strata v budúcom roku (2 replies)
 33. ohlásenie príjmu z prenájmu - PO (1 replies)
 34. Vysoký ZD a možnosť jeho zníženia (9 replies)
 35. Výdavky pri nájme (0 replies)
 36. prevod nerozdeleného zisku do ZI (0 replies)
 37. povolenie na predaj liehu (4 replies)
 38. Dodanie služby do EU (0 replies)
 39. Tovar pred skončením záruč.doby (0 replies)
 40. Zúčtovanie RZZP (4 replies)
 41. CP z kuponky a DzP FO (3 replies)
 42. Danove priznanie 2007 jeden mesacny prijem z CR (0 replies)
 43. zaokrúhľovanie DPH (4 replies)
 44. Vystavená faktura do EU (1 replies)
 45. nákup auta (4 replies)
 46. bankové poplatky v JU (3 replies)
 47. Daňové priznanie študenta (2 replies)
 48. obchodný podiel (0 replies)
 49. Storno záväzku (7 replies)
 50. Daňove priznanie - legálna nezdanená práca v Írsku (1 replies)
 51. Ako učtovať monitor v JU? (5 replies)
 52. ročné zúčtovanie 2007 (2 replies)
 53. Odpočet DPH, keď vlastník vozidla nie je držiteľom (6 replies)
 54. Príjem zo závislej činnosi (1 replies)
 55. oprava, tech. zhodnotenie? (1 replies)
 56. príjemka, v cudzej mene (1 replies)
 57. zálohové faktúry - úplný začiatočník (27 replies)
 58. Kúpa a predaj cudz.meny po novom od 1.1.2008 (0 replies)
 59. Nezdaniteľná časť (1 replies)
 60. oslobodenie §16 ods.7- odvolávka na Fa (1 replies)
 61. Dovoz auta z Danska (0 replies)
 62. Ukončená prevádzka (1 replies)
 63. DP a materska (4 replies)
 64. PHM na konci roka (15 replies)
 65. Jednostranný zápočet (0 replies)
 66. Výpis z DP 2007-pre sociálku (45 replies)
 67. účtovanie bazaru (3 replies)
 68. Rozdiel na 261-ke (21 replies)
 69. Poskytnutie služby a DPH (1 replies)
 70. Legálna práca v ÍRSKU a daňové priznanie na Slovensku ?? (5 replies)
 71. Pozastavenie živnosti (1 replies)
 72. Daňové priznanie - invalidný dôchodca (0 replies)
 73. FO platca DPH - povinnosť viesť podvojné účtovníctvo (6 replies)
 74. Faktúry v eurách (10 replies)
 75. Reklamacia (8 replies)
 76. daňové priznanie typ A (5 replies)
 77. odpis starých pohľadávok (2 replies)
 78. zákon o účtovníctve - prepočítací kurz (0 replies)
 79. DPH spracovavané v MRP (2 replies)
 80. DPH a doklad z 12/2007 (5 replies)
 81. cestovne - taxi (2 replies)
 82. faktura za december 2007 (4 replies)
 83. dlhodobé POSKYTNUTÉ preddavky (2 replies)
 84. Upomienka - aký dátum? (5 replies)
 85. Prechodné položky - účtovanie (9 replies)
 86. Záložňa (0 replies)
 87. príjmy SZČO (31 replies)
 88. výrobná réžia (3 replies)
 89. Oprava minulých rokov (11 replies)
 90. stravné v r. 2008 (137 replies)
 91. AKCENTA - účtovanie podúčtu (0 replies)
 92. Hlásenie - dohodári (0 replies)
 93. Zacinajuca s.r.o. a DPH (2 replies)
 94. Výdavky pri predaji pozemku (6 replies)
 95. dańový bónus (2 replies)
 96. Hlásenie o zd.príjmoch (0 replies)
 97. tlač adries na obálky (2 replies)
 98. daňové priznanie (10 replies)
 99. uctovanie lyziciek a kavy (3 replies)
 100. odpisy szčo z OS majetku do podnikania (7 replies)
 101. uctovanie knih (12 replies)
 102. obrat vo vzťahu k DPH (12 replies)
 103. Príslušnosť k DU (0 replies)
 104. Reklamný film - náklady (1 replies)
 105. praca na dohodu a uctovnictvo (0 replies)
 106. Časové rozlíšenie úroku (13 replies)
 107. Nezdaniteľná čiastka (2 replies)
 108. Prechod z JU na paušalne výdavky. (33 replies)
 109. fa za masérske a kozmetické služby (14 replies)
 110. Musim alebo nemusim podat dan. priznanie? (27 replies)
 111. notárske poplatky,dialničná známka (3 replies)
 112. stali sme platiteľom DPH (1 replies)
 113. postup pri účtovnej závierke a vytváraní DPPO (16 replies)
 114. honorár za redaktorskú činnosť (32 replies)
 115. "Zlikvidovanie" účtov (4 replies)
 116. odoslaný dobropis,vystavený v r.2008,k r.2007 (16 replies)
 117. Predaj PC (7 replies)
 118. Daňové priznanie FO (2 replies)
 119. Faktúra kladná a záporná (3 replies)
 120. Suvaha vs. vykaz ziskov a strat (56 replies)
 121. dobropis vs. 385 (2 replies)
 122. úbytok zásob (1 replies)
 123. Príspevok pre ŤZP osoby (0 replies)
 124. Bezplatný prenájom (5 replies)
 125. náklady spotreby PHM a základná náhrada (2 replies)
 126. odvody do zdravotnej poisťovne SZČO (1 replies)
 127. rovnaké pracovné zmluvy s rôznym dátumom podpisu (1 replies)
 128. predaj neopdísaného PC (8 replies)
 129. predaj auta (15 replies)
 130. Zdaňovanie príjmu z predja zamestnaneckých akcií (3 replies)
 131. prepravné služby (9 replies)
 132. Doplatok z roku 2007 (1 replies)
 133. Daňové priznanie PO - prílohy (75 replies)
 134. Zamedzenie dvojitého zdanenia - §16 (0 replies)
 135. výpočet daň.povinnosti (2 replies)
 136. Kúpa HIM, vstupná cena a technické zhodnotenie. (7 replies)
 137. Vznik záväzku - zaúčtovanie (4 replies)
 138. Daňový bonus (4 replies)
 139. Vrátenie stravných lístkov (1 replies)
 140. stravné lístky-odpredaj (2 replies)
 141. zaplatená cestná daň a auto nie je v majetku (2 replies)
 142. dan z prijmu v ceskej republike (0 replies)
 143. Vyúčovanie služobnej cesty (6 replies)
 144. kúpa podielu v s.r.o. (36 replies)
 145. uctovnictvo spravcovskej spolocnosti (0 replies)
 146. vjazd do pešej zóny-daň.uznat.náklad? (4 replies)
 147. Spoločník prenajme byt S.R.O. (10 replies)
 148. daňové priznanie typ A (1 replies)
 149. vyradenie z ucta (0 replies)
 150. odpoč.položka DDS (3 replies)
 151. info započ.položiek (1 replies)
 152. nerealizované kurzové rozdiely (2 replies)
 153. Dobr.nezam.manželka-aké potvrdenie? (5 replies)
 154. Auto na lízing a zaradenie do podnikania (1 replies)
 155. práca v ČR a podanie daňového priznania (4 replies)
 156. Oceľové lešenie 2 či 3.skupina? (1 replies)
 157. Stravné lístky (0 replies)
 158. majetok použitý na náhradné diely (0 replies)
 159. stdravné lístky (1 replies)
 160. Dotaz daň z príjmu (2 replies)
 161. prenájom nehnuteľnosti a splátka úveru (4 replies)
 162. Kratenie stravneho .... (5 replies)
 163. zaúčtovanie programu (2 replies)
 164. Technické zhodnotenie (6 replies)
 165. Lešenie a odpis (6 replies)
 166. Príjem z ČR. (8 replies)
 167. účtovanie miezd spoločníkov (zamestnaným v inej funkcii) (1 replies)
 168. vyhlásenie (1 replies)
 169. Prechod na platcu DPH v jednoduchom účtovníctve (4 replies)
 170. DPH na fakture z Nemecka (10 replies)
 171. trovy exekucie a DPH (1 replies)
 172. odpoč.položka- životná poistka (10 replies)
 173. odpisy na manželku (1 replies)
 174. Zlé zaradenie do odpisovej skupiny (3 replies)
 175. Práce v SR - faktúra do zahraničia (4 replies)
 176. Otázočka k potvrdeniu (4 replies)
 177. leasing a DPH v JU neplatitela... (35 replies)
 178. Zariadenie do kancelárií (10 replies)
 179. príspevok - Neformálne ekonomické fórum (8 replies)
 180. Povinnosť mať registračnú pokladnicu (0 replies)
 181. záloha (1 replies)
 182. RZPD - ako vyplniť (3 replies)
 183. stravné lístky (4 replies)
 184. poplatok za zmenu penazi v cudzine, ako to zauctova (3 replies)
 185. Dopravné, poštové a balné vo vydaných faktúrach. (7 replies)
 186. Valná hromada - vzor (2 replies)
 187. Výsluhový dôchodok a príjem na dohodu (9 replies)
 188. DHM nakúpený v EÚ (1 replies)
 189. faktúra za prepravné a DPH (3 replies)
 190. neskoro predložený zápočet (1 replies)
 191. Ako zaúčtovať soc.fond? (2 replies)
 192. prenájom súkromného auta (1 replies)
 193. preddavky na daň z príjmov fyzických osôb a dodatočné daňové priznanie (11 replies)
 194. FA z ČR - príliš komplikované (2 replies)
 195. Daňový bonus (2 replies)
 196. uctovanie v JU (5 replies)
 197. Dobropis v JÚ (6 replies)
 198. daň z príjmu a nehnuteľnosť (3 replies)
 199. Odstúpenie od zmluvy o postúpení pohľadávky (4 replies)
 200. Oslobodenie od dane v prípade prenájmu motorového vozidla (11 replies)
 201. zaúčtovanie milodaru (1 replies)
 202. Jeden SZČO - dve živnosti (1 replies)
 203. Tlačivo daňového priznania (7 replies)
 204. Úhrada nákupu zo súkromnej platobnej karty - ako to dostať do nákladov firmy (4 replies)
 205. priebezne uctovanie... (5 replies)
 206. Vzor: DP typ B, metóda zápočtu dane (34 replies)
 207. Paušálne výdavky a kreditný úrok (2 replies)
 208. Dovoz (3 replies)
 209. DPH pri registrácií a zriadenie sro (10 replies)
 210. Doplatok za auto nad schváleny úver: nedaňový výdavok? (19 replies)
 211. Finančný leasing-nákup stroja (9 replies)
 212. ZC auta (4 replies)
 213. Peňažný denník (10 replies)
 214. Možnosť uplatnenia paušálnych výdavkou (2 replies)
 215. Daňové priznanie-dôchodca (6 replies)
 216. daň z príjmov a vdovský dôchodok (2 replies)
 217. predaj cenín v stravovacom zariadení (4 replies)
 218. Úhrada tovaru ale zo súkromného účtu konateľa (5 replies)
 219. číslovanie účtovných dokladov v JÚ (4 replies)
 220. predaj rozostavaneho domu (0 replies)
 221. Platbu vopred v spoločenstve vlatníkov bytov. (0 replies)
 222. 1-mesacna kaucia pri prenajme bytu - zahrna sa do dan.priznania? (12 replies)
 223. OC osobného auta (2 replies)
 224. dan z prijmov zo zahranicia - Rakusko (5 replies)
 225. zariadenie predajne (7 replies)
 226. Pôžička konateľa bezúročná (1 replies)
 227. začiatočník v jednoduchom účtovníctve (4490 replies)
 228. Faktura za mobilne telefony (14 replies)
 229. PHM (0 replies)
 230. dan z prijmu zo zahranicia-irsko (4 replies)
 231. Penalizačný kalendár (0 replies)
 232. dražba firemného majetku (4 replies)
 233. Neuhradená zmluvná pokuta (8 replies)
 234. Poistné do ZP-samoplatiteľ a DP (17 replies)
 235. prechod na paušálne výdavky (9 replies)
 236. sklady-prenos zostatku - v akej cene (12 replies)
 237. Trvalý pobyt a menej ako 183 dní na Slovensku (1 replies)
 238. danove priznanie pomoc (22 replies)
 239. Samozdanenie (10 replies)
 240. Účtovanie darčekových poukazov (0 replies)
 241. Vratenie dane (1 replies)
 242. evidencia známok (6 replies)
 243. vyhlásenie a mzdový list (3 replies)
 244. Platca alebo neplatca DPH (17 replies)
 245. Prijatá záloha - PNZD ... (9 replies)
 246. živnostník vykonávajúci činnosť v Taliansku (2 replies)
 247. Minimálna hodnota stravného lístka u SZČO (15 replies)
 248. príspevok do nadácií (0 replies)
 249. mesačné splátky internetu (0 replies)
 250. Faktura a uhrada (12 replies)