PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 [323] 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. manko na zasobach
 2. Prenajom bytu
 3. daňové priznanie z práce v Anglicku
 4. Zaradenie budovy v cene podľa znaleckého posudku
 5. Cestovné v JÚ
 6. paušálne výdavky a živnosť
 7. Účovanie kúpy auta v JÚ
 8. výdavky zo súkromného domu na podnikanie
 9. zákon č. 466/2002 Z.z. zákona SNR o audítoroch a Slovenskej komore audítorov
 10. DPH
 11. Tvorba opravnej položky k pohľadávke
 12. Nákup a predaj majetku
 13. Prehľad a hlásenie o zrazených preddavkoch
 14. Stravné lístky - účet 527
 15. súkromné platby konateľa z BÚ s.r.o.
 16. Danove priznanie za prenajom bytu
 17. Dodanie služby do tretích krajín
 18. obnova dedicskeho konania
 19. daň- výmena pozemku za auto ?
 20. DPH
 21. DoBPŠ odvod dane
 22. ročný priemerný kurz ČK
 23. Alfa 333
 24. Úhrada faktúry
 25. nezdaniteľná čiastka
 26. Evidencia
 27. Daňové priznanie
 28. faktura za nabytok
 29. pozastavenie zivnosti v podvojnom uct.
 30. Daňové priznania za staré roky
 31. Základné imanie v EUR
 32. Účtovná závierka pre podvojné účtovníctvo 2007
 33. Príjem z Anglicka
 34. faktury v ramci konsolidovaneho celku
 35. danove priznanie - povinne poistne zo zahranicia
 36. Dary - FO
 37. účtovné odpisy
 38. Ročné zúčtovanie dane z príjmu + kapitalový príjem
 39. školenie zaplatené dopredu
 40. ako priznať, resp. uplatniť paušálne výdavky
 41. Vrátený tovar a neuhradená fa
 42. stravné
 43. Prechodný pobyt SZČO.
 44. Krížový kurzový lístok
 45. "Podpora z dostihov"
 46. Pokutové bloky
 47. daň z nehnuteľnosti
 48. účtovanie lízingu - kontrola
 49. Ako účtovať vyrovnací podiel.
 50. Vyradenie nepotrebných zásob
 51. Nákladný automobil a DPH
 52. Podsúvahové účty - komis. tovar
 53. cestná daň
 54. Daňové priznanie
 55. školská práca na VŠ
 56. Spotreba PHM v ČR
 57. Uplatnenie odpočtu na manžela a dohoda o VP do 5000,-Sk
 58. Ročné zúčtovanie dane - zamestnanci v SR z Rakúska
 59. SAP/R3
 60. odpočítateľná položka živnostník - zamestnanec
 61. Zálohové platby a odúčtovanie
 62. DPH pre zahranicnych investorov
 63. letenka a SZČO
 64. prijem z ciech
 65. vykazana strata
 66. Mandátna zmluva
 67. Stravné v hotovosti
 68. paušálne výdavky
 69. Zivnost a podnikanie spolu z bratom
 70. platba sukromnych vydavkov z bank.uctu s.r.o.
 71. Vykaz o majetku a záväzkoch
 72. Prijem nezdaneny v Anglicku
 73. platenie preddavkov pri pozastavení živnosti
 74. Odpočet DPH pri cestovnom lístku a ubytovaní
 75. Uroky na bežnom účte
 76. nezdaniteľné minimum vs rodina
 77. Zrážková daň - štvrťročný prehľad
 78. Zdvojená faktúra
 79. chybajuce ICO
 80. Obrat pre DPH
 81. leasing v cudzej mene
 82. Odpisy auta
 83. organizovanie skolenia s r.o.
 84. koeficient DPH - oznámenie daňovému úradu
 85. evidencia skladu - spotrebný materiál
 86. Diaľničná známka
 87. Miesto dodania služby
 88. časové rozlíšenie diaľničnej známky
 89. Lízing alebo nie?
 90. Vklad spoločníka
 91. Spotreba PHM bágra
 92. preprava osob
 93. dobropis a kurz
 94. Daň z predaja bytu.
 95. Podať alebo nepodať daňoné priznanie
 96. kurzové rozdiely podľa § 52 ods. 39 zákona o dani z príjmov
 97. príjem za sprostredkovanie
 98. Daň z MV a zamestnanec?????
 99. Dan z prijmu-Irska Republika
 100. DPH - priznanie a účtovanie?
 101. Koeficient v DP k DPH
 102. Nákup softvéru mimo EÚ
 103. Urok z hypoteky
 104. Rezervný fond
 105. Obstaranie materiálu
 106. napis na budove
 107. Nezaplatene najomne
 108. JU pokladňa
 109. preplatenie dokladu
 110. Protokol o odovzdaní nehnutelností
 111. Kúpa dáždnikov za body
 112. Prenájom rekreačného zariadenia
 113. Súdne poplatky - pohľadávka alebo náklad
 114. pokuty, penale
 115. Uctovanie nepodarkov
 116. Cudzinec a príjem z prenájmu
 117. odpočítateľná položka - životné poistky
 118. Cenník účtovných prác na rok: 2008
 119. Bonzáky
 120. Živnostník a cesty do zahraničia
 121. Oznámenie príjmu/výdaja nad 100 000,-DÚ
 122. Rezerva na zmluvnú pokutu
 123. príjem za viac rokov
 124. oslobodenie od dane
 125. Obstaranie majetku (Notebook)
 126. Faktúry do EU - odvolávky na smernice ES
 127. firma si postavila panelak
 128. daň z motorového vozidla
 129. SZČO - pozastavená živnosť
 130. Kúpa nehnuteľnosti - prelom rokov
 131. Zdanitelny príjem???
 132. Kde najst bonitu ornej pody,trvalych porastov....
 133. čistenie odpadových vôd
 134. Dátum dodávky a dátum vystavenia fa
 135. Daňové priznanie "dvojitého" občana
 136. Podlieha predaj nehnuteľnosti DPH?
 137. musim podat danove priznanie
 138. Nárok na daňový bonus
 139. Aký účet??
 140. Dotacia
 141. nezdaniteľná časť na daňovníka
 142. STK
 143. Rodičovská dovolenka + prenájom bytu
 144. DPH - vystavenie FA neplatcovi
 145. Redemácie
 146. Danove odpisy
 147. stravné lístky pre SZČO
 148. Materiál k 31.12.
 149. Autorský honorár
 150. Výpis z daňového priznania za roky 1996-2000
 151. Zaúčtovanie dokladu
 152. nezdaniteľná časť DDS
 153. podať DP?
 154. Záväzky v PU
 155. Vysporiadanie uctu 365
 156. Otazka na odvody a dane pri SZCO
 157. služobná cesta
 158. 501 a poplatky
 159. Nerezident a potvrdenie o príjme
 160. výnosy na prelome rokov
 161. poistná udalosť na prelome rokov
 162. Tank.pohn.hmot- 501, čo vy na to?
 163. zostavy v pís. forme alebo na PC
 164. Zle vyratane priznanie DPH v Q1 aQ2 zistene na konci roka
 165. podvojné účtovníctvo
 166. Bankový výpis a súkromné platby
 167. Ročné zúčtovanie zdrav.poistenia
 168. nevyúčtovaná záloha
 169. Lekáreň v jednoduchom účtovníctve
 170. daň z príjmu
 171. Stomatológ
 172. fa na odmenu
 173. daň z príjmu
 174. ucet 427 ostatne fondy
 175. daň z príjmu
 176. prekladateľ
 177. Kúpa auta cez spotrebný úver
 178. Absencia ako daňový náklad
 179. odpocet DPH
 180. Paušálne výdavky
 181. Úroky
 182. Oprava nezaúčtovanej daňovej povinnosti z roku 2006
 183. Strata - môže sa odpísať celá?
 184. dodací list
 185. UCTOVANIE LEASING V PU
 186. Overenie DIČ
 187. Zasielkovy predaj / storno obj. /
 188. Faktura z EU v SK mene
 189. Je povinné odpočítať odpočítatelnú položku
 190. úrok z pôžičky
 191. Odpisy
 192. kontokerentný úver , úroky
 193. Doručená faktúra v januári z októbra.
 194. preplatok na DPH
 195. účtovanie jubilejných odmien
 196. rezerva na vyúčtovanie energií za 2007
 197. účtovanie nájmu
 198. materiál ?
 199. Odpis pohľadávky - uznesenie súdu
 200. služobná cesta v decembri 07-konateľ
 201. odvody
 202. Sro a jú
 203. Zaradenie nehnuteľnosti do majetku FO
 204. ohodnotenie majetku
 205. Nezdaniteľná suma na manželku, ak nebola manželkou celý rok
 206. Obchodná zmluva
 207. škoda na zasobach
 208. fa od neplatcu s vyčíslenou DPH
 209. stravné
 210. uplatnenie paušálnych výdavkov
 211. daňovo uznateľný náklad?
 212. kniha jázd
 213. Dátum vzniku daňovej povinnosti
 214. zmena majitela firmy
 215. Je 1.1.2009
 216. cislovanie dokladov
 217. odpis pohladavky vs. kurzove rozdiely
 218. vrátenie pôžičky spoločníkovi
 219. Poľnohospodár a SZČO
 220. Platcovia/neplatcovia DPH...
 221. odpis
 222. dan z nehnutelnosti
 223. Číslovanie príjmových dokladov
 224. kupa nehnutelnosti RČ/IČO? Je to možné?
 225. Daň-výmena pozemok za auto
 226. Daň z motorových vozidiel - FO
 227. fa z minuleho roka
 228. Komplexna otazka
 229. Problém s vlozenim auta do SRO
 230. Danove priznanie za TPP v CR a Dohodu v SR
 231. Umorenie straty
 232. Zostatok na ucte 341
 233. kniha jázd
 234. oznámenie o platbách fyzickým osobám
 235. nezdaniteľná časť dane
 236. Odpisy
 237. DPH a rozpis na faktúre
 238. Dovoz tovaru z tretích krajín mimo EÚ - ako s colnicou?
 239. vratenie DPH
 240. školenie k daň priznaní DzPO 2007
 241. auto a DPH
 242. Daňové priznanie a DoVP
 243. Rezervy 2006
 244. Neevidovaná faktúra v knihe pohľadávok
 245. zúčtovanie základného imania v a.s.
 246. vrátenie odpočtu DPH
 247. zánik pohľadávky v JU
 248. časové rozlíšenie - prenájom bytu
 249. Výber z účtu
 250. Odpočitatelna položka