1. ako dostať úroky z úveru do nákladov? (8 replies)
 2. Potvrdenie na uplatnenie nezdaniteľných častí (2 replies)
 3. pomerné odpočítanie dane pri predaji kolkov (4 replies)
 4. PREDAJ BYTU a nasledna KUPA NOVEHO BYTU (4 replies)
 5. Pripočitateľné a odpočiteľné položky (8 replies)
 6. zaradenie majetku pri povolení na dočasné užívanie (2 replies)
 7. Chybné účtovanie (4 replies)
 8. Refundácia DPH zo zahraničia (5 replies)
 9. Znalci a výdavky (8 replies)
 10. Daňová strata = DP (21 replies)
 11. Zaúčtovanie faktúry za zloženú zálohu (7 replies)
 12. účtovanie školenia (8 replies)
 13. ročné zúčtovanie alebo DP (6 replies)
 14. Tlačové zostavy (0 replies)
 15. Daň motorové vozidlo (3 replies)
 16. Vykonanie práce SZČO pre SZČO (12 replies)
 17. Inventarizácia - zálohované obaly (0 replies)
 18. Tabuľka na zaokrúhľovanie (0 replies)
 19. Kurzové rozdiely po 1.1.2008 (2 replies)
 20. dph pri pozastavenej živnosti (11 replies)
 21. Potisk alebo grafická priprava na odevy (4 replies)
 22. Danové priznanie a prijmy aj zo Švajčiarska (2 replies)
 23. Za akú cenu dávať do podnikania..... (4 replies)
 24. Daňový bonus. (1 replies)
 25. Účtovanie PH v RO v roku 2008 (0 replies)
 26. Úhrada DzP FO-výdavok? (2 replies)
 27. daňové priznanie (9 replies)
 28. Nájom pôdy neplatcovi DPH (0 replies)
 29. rezerva v Czk (3 replies)
 30. Danim v Polsku i na Slovensku ..? (0 replies)
 31. Colnica DPH (1 replies)
 32. Prefakturácie stav.prác a pauš.výdavky (6 replies)
 33. Odpočet DPH a "vyhlásienie..." (12 replies)
 34. Fakturácia prác vykonaných v r.2006 (3 replies)
 35. Prerušenie živnosti a odvody (4 replies)
 36. mesačný platca DPH (22 replies)
 37. rozdelenie zisku v sro (4 replies)
 38. rezervný fond v sro (4 replies)
 39. strata v sro a DP typú B ako FO (3 replies)
 40. samozdanenie DPH a tretie krajiny... (23 replies)
 41. ZI v eurách a rozdiel v Sk (9 replies)
 42. stravne listky (5 replies)
 43. ceny pohonných hmôt (4 replies)
 44. Krátkodobý majetok (3 replies)
 45. danove priznanie - DPH (4 replies)
 46. prelom rokov a uctovanie vynosov u lekara (13 replies)
 47. DP 2007 (1 replies)
 48. ako zaúčtovať vrátenie peňazí pri reklamácii? (2 replies)
 49. závislá činnosť + podnikanie (7 replies)
 50. nedoplatky/VOZD (1 replies)
 51. Zaútovanie preddavku na DM (0 replies)
 52. Prijem z prenajmu (priklad) (10 replies)
 53. odvody do ZP a SP ako záväzok? (13 replies)
 54. Potvrdenie o prijmoch zo závisl. činnosti FO (13 replies)
 55. Daň z prenájmu - byt DOLEZITE (41 replies)
 56. Povinnosť vystaviť fa do 15 dní od dodania (1 replies)
 57. DPH - s či bez (3 replies)
 58. Neuplatnený nadmerný odpočet (1 replies)
 59. vydaje (2 replies)
 60. DPH pri spracovaní materiálu z krajiny EU na Slovensku (5 replies)
 61. podiel s.r.o. v českej spoločnosti (2 replies)
 62. Neuplatnený odpis (5 replies)
 63. Preplatok na dani - pohľadávka? (2 replies)
 64. Výkaz ziskov a strát za rok 2007 - rezervy za rok 2006 (11 replies)
 65. Neexistuje zoznam záväzkov (9 replies)
 66. prerušenie odpisov DM--Jedn.učto (4 replies)
 67. updade - účtovanie (5 replies)
 68. danove priznanie (4 replies)
 69. Predaj nehnuteľnosti (5 replies)
 70. Zdanenie prijmu zo zahranicia (1 replies)
 71. § 10 zákona o DPH (3 replies)
 72. Daň z prenájmu bytu (2 replies)
 73. Predčasný starobný dôchodca a práca na dohodu (4 replies)
 74. daňový výdavok-praca v zahraničí (1 replies)
 75. Odpočítateľná položka (11 replies)
 76. Valutová pokladňa (5 replies)
 77. Lieh (1 replies)
 78. zrážková daň (14 replies)
 79. Prenájom pôdy platený pozadu (0 replies)
 80. faktura od neplatcu DPH (8 replies)
 81. dlhodobý úver (1 replies)
 82. REZIDENT_určenie podľa kritérii (77 replies)
 83. preplatok a nedoplatok rz zdravotneho poistenia (3 replies)
 84. Švajčiarsko (4 replies)
 85. Kurzové rozdiely v jednoduchom účtovníctve účtovanie (38 replies)
 86. Pracujúci dôchodca a odpočet na manželku (7 replies)
 87. Sprostredkovanie a DPH (4 replies)
 88. Prívesný vozík a daň z motorových vozidiel (10 replies)
 89. prevod pohladavky a pokracovanie v exekucii (0 replies)
 90. Dotácia ÚP (40 replies)
 91. Odpisy? (17 replies)
 92. Ako vysporiadať - ukončenie živnosti? (33 replies)
 93. stravné (2 replies)
 94. PHM v nádrži (4 replies)
 95. Lesing- neplatca DPH (1 replies)
 96. Ďaň z úrokov na účte SZČO v ČR (5 replies)
 97. odpis - polomotor (6 replies)
 98. Rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi (1 replies)
 99. DP - Anglicko (1 replies)
 100. cestovné náhrady (5 replies)
 101. uplatnenie odpoc.polzky na manzelku (19 replies)
 102. DP a práca v Anglicku (1 replies)
 103. Použitie 2% z daní (1 replies)
 104. Spotové obch. - deriváty (16 replies)
 105. Zrazkov dan z banky (5 replies)
 106. Kedy dodatočné daň.priznanie (2 replies)
 107. GPS - ako zaúčtovať ? (18 replies)
 108. je opravná položka k pohľadávke daňovo uznaná? (2 replies)
 109. materská a SZČO (6 replies)
 110. Príjem na ruku (6 replies)
 111. Daň za psíka (2 replies)
 112. výdavky na cestovanie (2 replies)
 113. Obmedzený predaj cez registračku (2 replies)
 114. Potvrdenia o prijme k DP (1 replies)
 115. Preúčtovanie v JÚ a výmena tovaru u dodávateľa (13 replies)
 116. Danove priznanie prijem SR,CR (2 replies)
 117. Zdaňovať podporu v nezamestnanosti ? (2 replies)
 118. podpisy na daň. priznaní?? (9 replies)
 119. Účtovanie spotrebných daní (5 replies)
 120. Vstupná cena (6 replies)
 121. Zdanenie postúpenej pohľadávky z FO na PO (u FO) (3 replies)
 122. Oprava strechy (0 replies)
 123. daňový bonus - sankcie (0 replies)
 124. zdanenie príspevku na podnikanie (9 replies)
 125. faktúry pri vývoze od 1.1.12008 (1 replies)
 126. dan z prevodu a prechodu nehnutelnosti (7 replies)
 127. zmeny v zákone 222/2004 od 1.1.12008 (0 replies)
 128. odpočet DPH z dokladov z obdobia r.2007 (1 replies)
 129. Musim podat danove priznanie za prenajom bytu? (3 replies)
 130. Ubytovacie služby - aké výdavky? (6 replies)
 131. dan z prijmu (4 replies)
 132. zdanenie podielu. (0 replies)
 133. Študentka a NČ (4 replies)
 134. Skončenie živnosti (7 replies)
 135. daňové priznanie-vypísanie rukou (28 replies)
 136. d´ňové priznanie invalidného dôchodcu (2 replies)
 137. Daňový rezident a daňový nerezident (13 replies)
 138. Daňové priznanie za rok 2007 a určenie typu príjmu podľa § (2 replies)
 139. Sociálka a povinosti (1 replies)
 140. Paušalne vydavky (2 replies)
 141. penale (1 replies)
 142. Daň z príjmu FO (2 replies)
 143. SZČO kúpna zmluva od FO (23 replies)
 144. sankčný úrok (5 replies)
 145. nákup do nákladov (0 replies)
 146. Paušalné výdavky v r.2007, preukazateľné v r. 2008 (1 replies)
 147. ODPISY-Vyradenie (5 replies)
 148. Ročné zúčtovanie,študent, DOVP,HPP (2 replies)
 149. Vystavena FA v Euro (6 replies)
 150. Danove priznanie (10 replies)
 151. úhyn rastlinného materiálu (2 replies)
 152. počiatočné stavy (0 replies)
 153. počiatočné stavy (31 replies)
 154. Prosim o radu.... (15 replies)
 155. Prenájom majetku (3 replies)
 156. Počítačové rozvody v prenajatej budove (3 replies)
 157. uplatnenie odpoctu DPH (12 replies)
 158. pokuta (7 replies)
 159. Odpis automobilu kupeneho na lizing (0 replies)
 160. odpis - ako postupovať v programe (0 replies)
 161. stravne u zamestnanca a szco zaroven (6 replies)
 162. Dodatočné DP - r. 35 a 36 (0 replies)
 163. SZČO a DzP (1 replies)
 164. Mzda pre ľudí na dohodu (3 replies)
 165. danové priznanie (4 replies)
 166. Daňové priznanie - elektronicky pomocou ZEP (0 replies)
 167. opravená faktúra a sklad (1 replies)
 168. úroky z úverov od nebankových subjektov (6 replies)
 169. Faktúra a dodací list (4 replies)
 170. Daň z príjmu (8 replies)
 171. Výpis z účtu VUB (3 replies)
 172. odpočet straty (2 replies)
 173. Reklamný panel (1 replies)
 174. Priemerný kurz EURO za rok 2007 (2 replies)
 175. úhrada z karty nesúhlasí s faktúrou (2 replies)
 176. aky typ DPH? (1 replies)
 177. Živnostník v ČR (1 replies)
 178. Dôchodok a DP (4 replies)
 179. ako začať - jú (8 replies)
 180. Zákonný zástupca pri podaní DP (5 replies)
 181. ročné zúčtovanie alebo DP (2 replies)
 182. Príjem zo závislej činnosti (0 replies)
 183. S.R.O.-dokumenty (5 replies)
 184. SZČO a kniha jázd (2 replies)
 185. Zdaňovanie aktivačného príspevku (0 replies)
 186. nezdaniteľná položka (2 replies)
 187. Príjem z Rakúska (1 replies)
 188. Forma dobropisu (1 replies)
 189. Premiestnenie tovaru a priznanie DPH (0 replies)
 190. Predaj tovaru, komisia, EU (7 replies)
 191. Preddavky na daň z príjmu FO (56 replies)
 192. leasing v PU a eur (1 replies)
 193. Devízový účet a kurz pri účtovaní (89 replies)
 194. Zase miesto, kde činnosť SZČO obvykle vykonáva (0 replies)
 195. vysokoškolskí pedagógovia a daňové priznanie (11 replies)
 196. skončenie pracovného pomeru - ako ďalej? (2 replies)
 197. Predaj auta a DPH (4 replies)
 198. Zaúčtovanie tvorby soc. fondu. (4 replies)
 199. Daňové priznanie (4 replies)
 200. auto do majetku sro (2 replies)
 201. daňové priznanie (0 replies)
 202. paušálne výdavky - murár 60% (23 replies)
 203. Vrátenie zahraničnej dph - taliansko (1 replies)
 204. NČ na maželku dochodkyňu (3 replies)
 205. nezdanitelna cast na danovnika (3 replies)
 206. odpisy a leasing (11 replies)
 207. Nehnuteľnosť má 3 vlastníkov. (4 replies)
 208. zivnosť v ČR, je potrebné podať daňové priznanie na SR (2 replies)
 209. Daň z dvoch príjmov. (1 replies)
 210. Ostatné zvýšenie,zníženie zisku (4 replies)
 211. pausalne vydavky a odpisy (2 replies)
 212. Cesťáky pre kamion (4 replies)
 213. Uctovanie stravneho (7 replies)
 214. Výber z devízového účtu. (3 replies)
 215. faktúry zo zahraničia (1 replies)
 216. network twentyone (1 replies)
 217. (2 replies)
 218. Účtovanie v JÚ (14 replies)
 219. Kto archivuje finančného spravodajcu 4/1996 (0 replies)
 220. Platenie dane z DP (3 replies)
 221. paušálne stravné (8 replies)
 222. Casopisy (7 replies)
 223. Štvrťrocný platca DPH (3 replies)
 224. danove priznanie (16 replies)
 225. Vozík rýchl.občerstvenie-odpis (4 replies)
 226. faktura do zahranicia-Norsko (0 replies)
 227. bloček za jedlo (1 replies)
 228. Ako zaúčtovať (2 replies)
 229. refakturácia služby a DPH (9 replies)
 230. Primerný ročný kurzový lístok. (2 replies)
 231. Obratový bonus Metro (24 replies)
 232. Technicke zhodnotenie leas. majetku - odpisovanie (1 replies)
 233. dialničná známka (12 replies)
 234. Materská,daňové priznanie, nezdaniteľné čiastky (5 replies)
 235. vyradenie (0 replies)
 236. Príjem z prenájmu poľnohospodárskej pôdy (2 replies)
 237. Odpočet nezaplatenej DPH z leasingu (4 replies)
 238. krátkodobé ubytovanie - chata (5 replies)
 239. autožeriav (0 replies)
 240. Nezdaniteľné časti základu dane (8 replies)
 241. Výdavky SZČO podľa ZoDP platného v ČR (10 replies)
 242. pomoc pri dani z prijmov 2007 (1 replies)
 243. prijatie finančného daru z daň.hľadiska (5 replies)
 244. zdaňovanie podielov z Urbáru. (3 replies)
 245. recepcia (1 replies)
 246. kurz-zaradenie auta (2 replies)
 247. Odpocet DPH za 11/2007 v januari 2008 ? (1 replies)
 248. Danove priznanie praca na SVK+ Taliansko (5 replies)
 249. datum dodania sluzieb na fa, aky? (7 replies)
 250. Nezaúčtované prípady z minulého roka (2 replies)