1. výška platu vs. daň (4 replies)
 2. Oslobodenie od DPH pri dovoze (6 replies)
 3. Reštitúcie (1 replies)
 4. Daňové priznanie typu A - zamestnanec zomrel v roku 2007 (1 replies)
 5. Zamestnanec zomrel v roku 2007 (4 replies)
 6. Súdna pohľadávka (1 replies)
 7. pohľadávky (15 replies)
 8. poskytnute preddavky na DHIM (2 replies)
 9. Fakturácia služieb (2 replies)
 10. predčasný dôchodca - SZČO (0 replies)
 11. Hmotný majetok (2 replies)
 12. O aký príjem sa jedná? (1 replies)
 13. Ako na to Daňový Bonus (2 replies)
 14. Výkaz o majetku a záväzkoch (3 replies)
 15. Výkaz o majetku a záväzkoch. (9 replies)
 16. Ukončenie 2007 a začiatok 2008 (3 replies)
 17. vratenie preplatku na dani (15 replies)
 18. živnosť v anglicku (4 replies)
 19. Hlásenia Dane z príjmu FO, PO (2 replies)
 20. Zrušenie živnosti a preplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2007 (4 replies)
 21. Zivotne poistenie - porusenie podmienok uplatnenia nezdanitelnej casti zakl. dane (4 replies)
 22. Odvoz komunálneho odpadu v minulom roku (2 replies)
 23. vyrovnanie po rozvode (1 replies)
 24. DPH pri predčasne ukončenom leasingu (7 replies)
 25. Odberateľská súťaž - prosím o radu (3 replies)
 26. Prerušenie živnosti a výdavky v ďalších obdobiach (1 replies)
 27. študent VŠ a nárok rodiča na daňový bonus (2 replies)
 28. Prenájom bytu u SZČO (0 replies)
 29. Maximálny príjem ??? (4 replies)
 30. odpisy (1 replies)
 31. trovy súdneho konania v roku 2007 (2 replies)
 32. Zrušená živnosť a DP 2007 (2 replies)
 33. Odpis pohľadávky (5 replies)
 34. Zaúčtovanie zmluvy (4 replies)
 35. Odložený daň.záväzok (6 replies)
 36. splátkový kalendár na daň z príjmov (1 replies)
 37. odpisy - skladka (4 replies)
 38. Daňové priznanie ?????????????? (6 replies)
 39. ročné zúčtovanie v SR aj ČR (4 replies)
 40. Výsledok z hospodárenia za účtovné obdobie - mínusové (0 replies)
 41. Účtovné výkazy za rok 2007 vytlačené v MONEY S3 - nie sú ako origináli. Môžu sapodať? (0 replies)
 42. DPPO pre firmu v konkurze (0 replies)
 43. Neuznané DPH po daňovej kontrole (5 replies)
 44. Neplatič DPH a drobný HNM (4 replies)
 45. Ako na životné poistenie? (1 replies)
 46. Pozastavena zivnost a praca poradcu (1 replies)
 47. daňový bonus (2 replies)
 48. DPH z ČR (3 replies)
 49. SZCO a prechod z preukaz. vydavkov na pausalne (8 replies)
 50. Prieskum trhu - odpisovať? (1 replies)
 51. pomocne prace (2 replies)
 52. Môže prejsť na paušálne výdavky keď.. (3 replies)
 53. DP a ročné zúčtovanie (4 replies)
 54. realizovateľné cenné papiere (1 replies)
 55. sro a DPH (6 replies)
 56. odpisy nehnuteľnosti ako výdavok z príjmov z prenájmu (1 replies)
 57. vystaviť DBP ? (12 replies)
 58. Podnikateľská činnosť obce (0 replies)
 59. Faktúry na prelome rokov (3 replies)
 60. DPFO B - prijem zo zahranicia+prijem z prenajmu (1 replies)
 61. rozpustenie nákladov k tovaru (1 replies)
 62. prijatá zábezpeka (0 replies)
 63. Zrušenie živnosti (0 replies)
 64. preddavky (2 replies)
 65. Dva krát narátaná DPH (3 replies)
 66. dan.priznanie-poznamky k uct.zavierke (5 replies)
 67. Príležitostná výpomoc-príjem do 24.900,-Sk. (20 replies)
 68. Daň vyberaná zrážkou (17 replies)
 69. SZČO poskytuje služby výhradne v zahraničí (3 replies)
 70. zalohová faktúra (0 replies)
 71. Doklad o príjme z Anglicka (2 replies)
 72. analytická evidencia (2 replies)
 73. zalohová faktúra (4 replies)
 74. Ukončenie združenia FO (6 replies)
 75. ako mám odpísať nákl.auto? (6 replies)
 76. Veľkosť písma na páske z ERP (6 replies)
 77. nezdaniteľná časť (2 replies)
 78. zriaďovacie výdavky (2 replies)
 79. Prenájom izieb v byte (1 replies)
 80. dobropis (2 replies)
 81. Platca DPH (1 replies)
 82. am bezplatné zabezpečenie obedov pre zestnancov na pracovisku (3 replies)
 83. Tvorba rezerv (19 replies)
 84. Vyučtovanie plynu (15 replies)
 85. Pozastavená živnosť a účtovanie (0 replies)
 86. Faktúra za skladovanie (1 replies)
 87. Bloček z reg.pokladne (5 replies)
 88. Jedná sa o VOZD? (0 replies)
 89. účtovanie 341 (7 replies)
 90. DP-Rodicovska dovolenka a prenajom bytu (2 replies)
 91. Prikazna zmluva medzi FO (2 replies)
 92. neviem si rady s kurzovým rozdielom (0 replies)
 93. Odvody po preruseni zivnosti (6 replies)
 94. Prerušená živnosť - odpisy majetku (6 replies)
 95. platenie preddavkov (4 replies)
 96. Predaj časti podniku (0 replies)
 97. Časť V. Hlásenia o vyúčtovaní dane (0 replies)
 98. Daň z úrokov v banke (7 replies)
 99. Preplatenie lekárskej prehliadky (2 replies)
 100. Ako vypočítať odpočítateľnú položku? (3 replies)
 101. bankové výpisy (0 replies)
 102. Kúpa tovaru od FO-nepodnikateľa (1 replies)
 103. ako zaučtovat (12 replies)
 104. bankove ucty (2 replies)
 105. Škoda na zásobách a drobnom majetku (7 replies)
 106. Zrušenie živnosti a položky zvyšujúce a znižujúce základ dane (§ 17 zákona) (86 replies)
 107. postupenie leasingu (2 replies)
 108. Záväzok r.2006 - splatnosť r.2007 (10 replies)
 109. Zrážková daň a daňové priznanie (6 replies)
 110. Bez dokladu o úhrade (6 replies)
 111. daňové priznanie FO (8 replies)
 112. Je účet 665 (1 replies)
 113. 391 opravná položka k pohľ. a jej rozpustenie (7 replies)
 114. faktura z minuleho roka prisla az teraz (5 replies)
 115. Výdavky vynaložené v roku 2006. Podnikám od 2007 (2 replies)
 116. Záporný úrok v banke (3 replies)
 117. Dobrovolné odvody (9 replies)
 118. zauctovanie straty na konci roka (19 replies)
 119. Vratenie tovaru a dobropis len na cast jeho hodnoty (4 replies)
 120. Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka (4 replies)
 121. Študent ako postupovať (1 replies)
 122. Zasa dane... a zasa študent... (3 replies)
 123. Prijem z predaja prioritnych akcii (0 replies)
 124. priemerný rabat (3 replies)
 125. Tlačivo daňové priznanie PO (2 replies)
 126. Ročná uzávierka PHM (2 replies)
 127. priemerný mesačný kurz (6 replies)
 128. Plátca DPH od 7.januára (3 replies)
 129. sprostredkovateľ poistenia a paušálne výd. (1 replies)
 130. nakup a predaj kona (2 replies)
 131. invalidny dochodca a dan.priznanie (7 replies)
 132. príjem z nájmu - uplatnenie výdavkov (4 replies)
 133. Dan z vecnej vyhry (3 replies)
 134. Dohodar a DP (3 replies)
 135. Kúpa automobilu (1 replies)
 136. Poskytnuté podpory (1 replies)
 137. Zákon a sklady (1 replies)
 138. Preplatok FA (7 replies)
 139. Prechod z JU na paušálne výdavky (2 replies)
 140. kedy s výpisom z DP do Sociálnej poisťovne? (5 replies)
 141. Predaj pozemku z dedičstva-daňové priznanie (6 replies)
 142. Kody vyvezených tovarov .... (1 replies)
 143. refakturácia leteniek (14 replies)
 144. Daň z príjmu PO (2 replies)
 145. Musí podať Daňové priznanie i občianske združenie? (4 replies)
 146. Oprava minuleho roku (0 replies)
 147. neporiadník (7 replies)
 148. Odkúpenie svadobných šiat od FO (5 replies)
 149. účtovný doklad pre mzdy - predkontácie (12 replies)
 150. živnostník-prerušenie živnosti (2 replies)
 151. Cestovný príkaz (4 replies)
 152. Čo sa priznáva do príjmu? (2 replies)
 153. Pásky z Írska (14 replies)
 154. zaradenie v akej cene (0 replies)
 155. príjmy z poľnohospodárstva (0 replies)
 156. Zostatok uctu 343 na konci roka (4 replies)
 157. platobny bonus (1 replies)
 158. Výber z bankomatu EUR (4 replies)
 159. Ako začať vypĺnať DP PO (2 replies)
 160. prehliadka (5 replies)
 161. Odpočet DPH v ČR (2 replies)
 162. Poznamky k uctovnej zavierke (6 replies)
 163. Predaj áut (1 replies)
 164. sukromne auto (13 replies)
 165. dan s prijmu s dedicstva po exekucii (0 replies)
 166. Závislá činnosť v ČR (2 replies)
 167. príspevková organizácia - daň z príjmu (0 replies)
 168. Dialničná známka a DPH (11 replies)
 169. Refakturácia - oprávnený náklad a výnos? (3 replies)
 170. potvrdenie o príjmoch FO- nedodané zamestnávateľom (3 replies)
 171. bankové výpisy (3 replies)
 172. Oprava výšky záväzkov (1 replies)
 173. Prefakturovanie nákupu nafty,poplatkov a DPH (8 replies)
 174. Dotácia z úradu práce (0 replies)
 175. Rodičovský príspevok a dohoda o vyk. prace (5 replies)
 176. faktúra-časové rozlíšenie-výnosy (3 replies)
 177. remitenda - daňový výdavok ? (0 replies)
 178. odpočet straty (6 replies)
 179. príloha k DP - potvrdenie o mzde od zamestnávateľa - zle vyplnené (7 replies)
 180. Uroky (11 replies)
 181. Príjmy z kapit. majetku - zrušenie životnej poistky (3 replies)
 182. Základná náhrada za použ. motor. vozidla (1 replies)
 183. Odmena SZČO (7 replies)
 184. Odpisová skupina (1 replies)
 185. PHM tankované 30.12. kartou z účtu (22 replies)
 186. Sadzba dane z moto.vozidiel v roku 2008 (4 replies)
 187. Zrušenie živnosti (2 replies)
 188. účtovanie a úhrada zrážkovej dane (2 replies)
 189. účtovanie a úhrada zrážkovej dane (0 replies)
 190. odpočítateľná položka na manželku (2 replies)
 191. Danovy bonus na dieta a zaciatok podnikania (1 replies)
 192. Výška daňovej straty (2 replies)
 193. ZC majetku a prer. živnosti (1 replies)
 194. Neuhradené dodávateľské faktúry (19 replies)
 195. Nedodaný majetok (6 replies)
 196. Ucet k dani z urokov (1 replies)
 197. termin dokladovej inventury (2 replies)
 198. Kontrola klienta - základné údaje firmy (6 replies)
 199. dokladova inventura (2 replies)
 200. zahranicna firma a DPH (2 replies)
 201. Vrátenie daní z USA (2 replies)
 202. Zaevidovanie došlej faktúry. (2 replies)
 203. komu zdaniť výhru (0 replies)
 204. Zaevidovanie došlej faktúry. (3 replies)
 205. životné poistenie (1 replies)
 206. Akú školu? (3 replies)
 207. nevymožiteľná pohľadávka a posledné zdaňovacie obdobie (0 replies)
 208. SZČO - príjem za prácu v ČR a stravné (0 replies)
 209. ukončenie a znovu začatie podnikania v priebehu roka a daňové priznanie (1 replies)
 210. úprava opravnej položky (1 replies)
 211. Certificate P45 z Írska (1 replies)
 212. nove auto (1 replies)
 213. Príkazná zmluva - odvody, dane (1 replies)
 214. Súkromné auto v s.r.o. (9 replies)
 215. Vymáhanie plnenia lízingu (2 replies)
 216. Fakturácia prepravy (0 replies)
 217. DP - poradte (3 replies)
 218. slovenska firma a faktura v EUR (4 replies)
 219. Výpočet preddavku PO (29 replies)
 220. živnostník zamestnanec v ČR aj SZČO (0 replies)
 221. Denná uzavierka na registračné pokladni (0 replies)
 222. Leasing nebol v DPH-čku. (3 replies)
 223. Stravne listky a DPH (16 replies)
 224. Podnikateľský účet v zahraničí (2 replies)
 225. Paušálne výdavky alebo náklady (7 replies)
 226. zahraničná faktúra v Zl/poľsky zloty/ (0 replies)
 227. Registracia k DPH pri sluzbach do CR (2 replies)
 228. sro kupuje podiel v inej sro (1 replies)
 229. umorenie straty (2 replies)
 230. Výkaz o majetku a záväzkoch & odpis majetku (1 replies)
 231. Predaj vlastných akcií (0 replies)
 232. Predaj vlastných akcií (0 replies)
 233. DP z príjmov z Írska (0 replies)
 234. nesprávne potvrdenie o príjme (4 replies)
 235. sukromne auto v podnikani (0 replies)
 236. preplatok energií za minulý rok (3 replies)
 237. faktúra do ČR (4 replies)
 238. naklady za energie (3 replies)
 239. zápočet faktúr (7 replies)
 240. DPH 4.Q. zauctovanie (3 replies)
 241. príjem študenta v §8 jednorázový náhodný (0 replies)
 242. DP a práca v Anglicku a v SR (0 replies)
 243. daňový bonus (4 replies)
 244. Tlačivá pre občianske združenie (3 replies)
 245. bonus (0 replies)
 246. Práca v Anglicku (0 replies)
 247. Stravné (1 replies)
 248. Jednoduché účtovníctvo (40 replies)
 249. Odloženie daňového priznania (2 replies)
 250. Denná zavierka (1 replies)