1. daňové priynanie ya rok 2007 (2 replies)
 2. odpočítateľná položka na družku (2 replies)
 3. Vrátenie daňového bonusu (2 replies)
 4. Predaj bytu a BSM (2 replies)
 5. Prenájom (3 replies)
 6. Správny kurz pri vkladoch a výberoch SZČO z valutovej pokladne (14 replies)
 7. Vrátený tovar (3 replies)
 8. Nezdaniteľná časť na manželu (2 replies)
 9. ukradnuté účtovné doklady (6 replies)
 10. konateľ požičia sro-cke požičane peniaze... (3 replies)
 11. daňové priznanie,práca v ČR (8 replies)
 12. Práca v zahraničí a DP (4 replies)
 13. Ojazdený automobil a DPH (1 replies)
 14. Odkúpenie obchodného podielu za korunu (2 replies)
 15. Paušálne výdaje a nedoplatok z RZZP (6 replies)
 16. Osobné auto-kúpna zmluva-splátky (3 replies)
 17. Účtovné odpisy (1 replies)
 18. Reklamačný poriadok (2 replies)
 19. reklamácia tovaru (0 replies)
 20. daň (ne)zaplatená v zahraničí (0 replies)
 21. Zverejnenie účtovnej závierky ? (21 replies)
 22. Uznanie výdavkov (5 replies)
 23. daňový a účtovný odpis (13 replies)
 24. Predaj s.r.o. a daň z príjmu (26 replies)
 25. Dôchodca SZČO (2 replies)
 26. Ako uctovať????? (4 replies)
 27. zmena vzniku daňovej povinnosti pri finančnom lízingu (2 replies)
 28. uplatnovanie DPH SZČO (2 replies)
 29. Ucet v banke (6 replies)
 30. Fakturácia prenájmu neziskovým organizáciám (2 replies)
 31. Doplnkové dôchodkové sporenie - výber čiastky (2 replies)
 32. Pozastavená činnosť (1 replies)
 33. Kam zaúčtovať zaplatené poistné za rok 2006 v roku 2007? (3 replies)
 34. SZCO a stravne (1 replies)
 35. Odpis auta kupeneho cash (4 replies)
 36. Sklad (2 replies)
 37. rezerva na dovolenku pri minimalnej mzde (1 replies)
 38. odpisové sadzby (0 replies)
 39. Kúpa bytu a následný predaj (7 replies)
 40. Zmena - účtovanie dotácií (1 replies)
 41. ako zistím kto je platcom dph (2 replies)
 42. SZČO-Diety v Česku po celý rok (1 replies)
 43. Nákup PC na splátky (13 replies)
 44. účtovanie ZI (9 replies)
 45. Vyplnený cestovný príkaz (3 replies)
 46. Čo všetko môžem dať do nákladov? (1 replies)
 47. Prenájom bytu, DP (1 replies)
 48. Odpisy (1 replies)
 49. náhrada škody na dlhodobom majetku (1 replies)
 50. člentsvo v medzinárodnej organizácii (1 replies)
 51. ako nahodiť hlavnú knihu? (8 replies)
 52. Faktura (1 replies)
 53. Príjem znalca + príjem zo živnosti (3 replies)
 54. Vrátené nájomné (1 replies)
 55. pohĺadávky voči zamestnancom - stravné lístky (16 replies)
 56. Tabulka odpisov (38 replies)
 57. COLNÁ KONTROLA-DOVOZ (12 replies)
 58. potreba euromincí - 1.1.-16.1.2009 (13 replies)
 59. odpis HIM (6 replies)
 60. Dôchodza - vyplnenie daň. priznania (32 replies)
 61. Kladné úroky a DP typ B FO (2 replies)
 62. dražba účtovanie (0 replies)
 63. prerušenie živnosti (9 replies)
 64. výkaz o majetku a záväzkoch (10 replies)
 65. kurzove rozdiely k 31.12.2006 a 2007 (6 replies)
 66. odpočet dph - stále dokolečka (3 replies)
 67. Oneskorené zistenie (1 replies)
 68. Medzinarodne DIC (43 replies)
 69. odstupné a daň (3 replies)
 70. Mlynská technológia (3 replies)
 71. Zahŕňa sa príjem z urbáru do paušálnych výdavkov (1 replies)
 72. je to príjem za rok 2007 z prenájmu bytu ? (4 replies)
 73. poistná udalost (2 replies)
 74. nárok na daňový bonus (4 replies)
 75. Neuhradená faktúra. (1 replies)
 76. rezerva na náklady zo služieb nájmu (3 replies)
 77. Poskytnutá záloha a vyúčtovanie (4 replies)
 78. Krátkodobý majetok (3 replies)
 79. Auto na leasing (1 replies)
 80. Kurzový rozdiel ku dnu uzavierky (2 replies)
 81. Dan z prijmu (0 replies)
 82. zasoby - Vykaz o MaZ v jednoduchom učt. (2 replies)
 83. Do akej odpisovej sk. zaradit fitness zariadenia ? (5 replies)
 84. premlčaná pohľadávka (1 replies)
 85. Úhrada faktúry (5 replies)
 86. Oriflame a zdaňovanie (15 replies)
 87. Stravné lístky (1 replies)
 88. Účtovať ako službu alebo materiál? (2 replies)
 89. DPH pri výstavníckych službách (1 replies)
 90. stavebny pozemok v zahranici a DPH (0 replies)
 91. sklad - kovošrot (1 replies)
 92. JÚ-prerušená živnosť (13 replies)
 93. Lesing tlačiarne od 1.1.2008 (2 replies)
 94. Leasing v EUR v JU (21 replies)
 95. Daň z príjmu dôchodca (3 replies)
 96. dôchodkové sporenie (2 replies)
 97. obedy-FA (2 replies)
 98. Paušálne výdavky a poistné (6 replies)
 99. Daňové priznanie typ B (2 replies)
 100. Zmluva o vypozicke vs danove priznanie (2 replies)
 101. Predaj auta (2 replies)
 102. úhrada faktúry (1 replies)
 103. Uznaný náklad (6 replies)
 104. Nehnuteľnosť (10 replies)
 105. doklad o prijimoch v inom jazyku (6 replies)
 106. Paušalne príspevky (1 replies)
 107. Ukončenie živnosti v PU (3 replies)
 108. rozdelenie zisku (7 replies)
 109. Spostredkovateľ (1 replies)
 110. DP typ A - príjem z ČR. (3 replies)
 111. FO podnikajuca v zahraničí na živnosť (1 replies)
 112. nedoriešený účt.prípad z roku 2004 !!! (11 replies)
 113. Dan z prijmu SZCO (5 replies)
 114. uctovanie dodavky novin (2 replies)
 115. faktúra cez internetový obchod (2 replies)
 116. Jazykový pobyt (7 replies)
 117. Inventár (2 replies)
 118. internet (3 replies)
 119. Praktická stránka účtovania (3 replies)
 120. prenájom (1 replies)
 121. Doba odpisovanie pri tech. zhodnotení HIM (1 replies)
 122. lehoty (1 replies)
 123. Odpočet Dph (8 replies)
 124. Dotácia (5 replies)
 125. Príjmy podľa § 6 a 8 (0 replies)
 126. Zákonný rezervný fond (31 replies)
 127. zálohy (1 replies)
 128. pomoc pri DP ako dalej ? (3 replies)
 129. réžia, alebo materiál (4 replies)
 130. Danove priznanie (13 replies)
 131. Dan z prijmu - predaj bytu (4 replies)
 132. Náklady s presťahovaním zamestnanca (0 replies)
 133. Odpocet DPH pri leasingu automobilu N1 (17 replies)
 134. Uctovanie prevodu penazi na osobny ucet (15 replies)
 135. zmluva - košikarsky kurz (0 replies)
 136. Účtovanie nákladov správcu konkurznej podstaty (2 replies)
 137. Chybne vystavný bonus oberateľovi (1 replies)
 138. Dobrobis alebo minusova FA (5 replies)
 139. kolky-ceniny (2 replies)
 140. Daňový bonus 2007 (28 replies)
 141. Inventarizácia účtu 249 (2 replies)
 142. Služba do zahraničia, odkaz na paragraf (3 replies)
 143. DPH (16 replies)
 144. Prijmy z Írska (4 replies)
 145. ako opravit dan. priznanie DPH (15 replies)
 146. nova priecka -TZ budovy? (27 replies)
 147. množstevný bonus (1 replies)
 148. Daň z úrokov (5 replies)
 149. Daňové priznanie (práca v zahraničí) (2 replies)
 150. Cestovné účty pri SZČO v zahraničí (5 replies)
 151. Daňové priznanie - príjmy z Veľkej Británie (0 replies)
 152. PHM (4 replies)
 153. uplatnenie výdavkov mob. telefón (4 replies)
 154. Podat alebo nepodat danove priznanie? (20 replies)
 155. Kurzové rozdiely v JÚ (1 replies)
 156. Témy ohľadne dane z predaja a prenájmu nehnuteľnosti (7 replies)
 157. Súhrn tém na otázky dotácie z ÚP, ESF a ich účtovanie (4 replies)
 158. Prenájom bytu a náklady na energie (3 replies)
 159. príjem z predaja zdedenej nehnuteľnosti (3 replies)
 160. Nájomné, úprava priestorov a DPH (6 replies)
 161. 1.FO Materská dovolenka+záv. činnosť 2.FO strata podnikanie+záv. činnosť (3 replies)
 162. Komplikovaná otázka (12 replies)
 163. N1 - odstránenie mriežky (34 replies)
 164. nezdanitelna polozka - prijmi v CR (2 replies)
 165. Príspevok na SZČ (2 replies)
 166. remeselna zivnost? (1 replies)
 167. Príjem v zahr.a daň.bonus (0 replies)
 168. ako zauctovat? (6 replies)
 169. PAYPAL -bankovy ucet, uctovanie (0 replies)
 170. zahraničie - DP (6 replies)
 171. cestovne naklady (7 replies)
 172. motorové vozidlo (1 replies)
 173. Zmluva o spolupráci... provízia (8 replies)
 174. riadky 46 až 48 v DP FO A (2 replies)
 175. Prepočítací kurz - § 31 (7 replies)
 176. stravne (5 replies)
 177. Daňové priznanie FO - Anglicko (62 replies)
 178. S DPH alebo bez DPH? (17 replies)
 179. DP typ A - příjmy z ČR a bonus na dítě SR (4 replies)
 180. Podanie danoveho pri pozastaveni zivnosti (7 replies)
 181. Auto v JÚ (1 replies)
 182. Daňové priz.A r.64 (4 replies)
 183. Paušálne výdavky a PN (1 replies)
 184. ktorý paragraf (3 replies)
 185. podvojne ucto a zivnostnik (2 replies)
 186. Daňový bonus na dieťa (11 replies)
 187. jednoduché účtovníctvo-pomoc (44 replies)
 188. hlásenie o vyúčt.dane zo závislej činnosti (39 replies)
 189. účtovanie miezd (1 replies)
 190. ako je to vyplnenim danoveho priznania-? (19 replies)
 191. Zmluva o dielo (9 replies)
 192. Hladam pracu (0 replies)
 193. ex-študent a práca v ČR- vrátenie daní (0 replies)
 194. fa v AUD a úhrady v SKK (0 replies)
 195. dodatočné daňové priznanie (1 replies)
 196. automobil - odpisy (1 replies)
 197. SZČO + dôchodca (3 replies)
 198. kam preúčtovať zostatok účtu 324 (6 replies)
 199. Ubytovanie dozornej rady s. r. o. - daňový náklad ? (12 replies)
 200. Danove priznanie - otazocka (1 replies)
 201. Nevyčerpaná rezerva (2 replies)
 202. Ako postupovať pri prerušení szčo a vytvorení s.r.o? (0 replies)
 203. úrok z úveru a prenájom (0 replies)
 204. mrp (0 replies)
 205. Preddavok platený v roku 2007 a vyúčtovanie v roku 2008 (5 replies)
 206. odpisy zapožičanie majetku (2 replies)
 207. Príjem z ČR a vedenie JU (5 replies)
 208. práca SZČO v dánsku (1 replies)
 209. SZČO + ZAMESTNANEC (14 replies)
 210. Daň v zahraničí (2 replies)
 211. Daň z príjmov - predaj RD (13 replies)
 212. uctovnictvo bez zivnosti (5 replies)
 213. Vyúčtovanie prac. cesty (2 replies)
 214. Daň z príjmu - SZČO (19 replies)
 215. Trovy a platobný rozkaz (1 replies)
 216. Dodatočné daňové priznanie (51 replies)
 217. vreckové - zahraničná prac. cesta (2 replies)
 218. FA (6 replies)
 219. Faktúra za r. 2007 (2 replies)
 220. aktivácia-vlastné výrobky (2 replies)
 221. valutova pokladna (2 replies)
 222. Dôchodcovia a daňové priznanie (2 replies)
 223. Manko na zásobách. (15 replies)
 224. Ročné zúčtovanie dane 2007 dôchodca (20 replies)
 225. dph pri dobropisoch na dialnicné známky (13 replies)
 226. odmeny zamestnancom (0 replies)
 227. bankový účet a platobné karty (4 replies)
 228. Účtovanie odstupného a odchodného (1 replies)
 229. Prerušené odpisy HIM (7 replies)
 230. premenlivy plat (7 replies)
 231. Pozemkové spoločenstvá (1 replies)
 232. Aké zaradenie do odpisovej skupiny (4 replies)
 233. Otazka ohladom dani z prijmu PO (1 replies)
 234. Prehlasovanie auta - prosim o radu (1 replies)
 235. Paušálne výdavky - 4O alebo 6O% ... (8 replies)
 236. daňový bonus (2 replies)
 237. Kolaudácia a oneskorená faktúra (1 replies)
 238. koeficient (4 replies)
 239. Kaderníctvo (18 replies)
 240. Došlá fa vystavená v roku 2008, služby dodané v roku 2007 (2 replies)
 241. Prerušenie živnosti a záväzky (32 replies)
 242. Uzávierka v PU v Pohode (3 replies)
 243. uctovanie VK (1 replies)
 244. Prijem zo zahranicia (0 replies)
 245. Snežná fréza - preukázanie spotreby (1 replies)
 246. účtovanie (6 replies)
 247. Stravné lístky (0 replies)
 248. Úroky platené pozadu (2 replies)
 249. uctovanie faktur (9 replies)
 250. Dodatočné daňové priznanie dani z príjmu za rok 2005 (6 replies)