1. Prechod na EURO (1 replies)
 2. Ako zaradiť storno faktúry do priznania DPH (5 replies)
 3. spravny kvartal dph (2 replies)
 4. Danove priznanie invalidneho dochodcu (8 replies)
 5. DPH-Faktúra do zahraničia (22 replies)
 6. Trojstranný obchod - náležitosti faktúr (5 replies)
 7. Dôchodca a DP. (2 replies)
 8. DPH na knihy 10 % (3 replies)
 9. Dotácia z ÚP, odpisy a odvody do SP (46 replies)
 10. účtovanie DPH (6 replies)
 11. služby (2 replies)
 12. Storno faktúr z r. 2005 . (3 replies)
 13. aký DVDP (3 replies)
 14. Daňové priznanie z príjmu v ČR (0 replies)
 15. kontrola-neuplatnená DPH (18 replies)
 16. riadky výkazu ziskov a strát (8 replies)
 17. Vyúčtovanie pracovnej cesty (7 replies)
 18. DPH a osobné mot. vozidlo (6 replies)
 19. limity EURO 3,4,5 (11 replies)
 20. Stierače (1 replies)
 21. Prehlady a hlasenia na DU (2 replies)
 22. Občan ČR prenajíma dom v SR (0 replies)
 23. Odklad pre podanie dane z prijmu a trvaly pobyt (0 replies)
 24. Zápočet dane (7 replies)
 25. Doprava pre zamestnancov (3 replies)
 26. Účelové životné poistenie zamestnancov (6 replies)
 27. Poskytnutie príspevku na zamestnávanie... (2 replies)
 28. paušálne výdavky a odvody do fondov (5 replies)
 29. Daň z motorovych vozidiel (0 replies)
 30. likvidačný list k došlej faktúre (3 replies)
 31. daˇza MV 2007 (1 replies)
 32. Predkontacia vrátenej DPH zo zahraničia (0 replies)
 33. KEDY ÚČET 042 A KEDY 501 / 518 (12 replies)
 34. Ročné zúčtovanie dane. (3 replies)
 35. Ubytovanie zamest. ČR (0 replies)
 36. Byt ako tovar (1 replies)
 37. Lešenie odpisovať či neodpisovať (17 replies)
 38. Daň z prijmu predaja bytu (1 replies)
 39. DzMV - špeciálne vozidlo (5 replies)
 40. Kedy do DPH ? (1 replies)
 41. Odpisy (13 replies)
 42. Danove priznanie (5 replies)
 43. Sankcia-DPH (3 replies)
 44. pokuta za oneskorenie registracie FO na DU (1 replies)
 45. Strata - ucet ziskov a strat (4 replies)
 46. odpočet z tovaru pri registrácii (0 replies)
 47. Dan z predaja spoluvlastnickeho podielu bytu (13 replies)
 48. nulové dodatočné priznanie k DPH (1 replies)
 49. Leasing a autonehoda (0 replies)
 50. Poplatok za založenie občianskeho združenia (1 replies)
 51. zaúčtovanie preplatku z faktúry (3 replies)
 52. dan z pridanej hodnoty (0 replies)
 53. Sprcha vo fitness centre (0 replies)
 54. odpočítateľná položka na manželku (4 replies)
 55. Odpisová skupina (3 replies)
 56. Upomienka od inkasnej spoločnosti-úroky z omešk. (4 replies)
 57. Internet (0 replies)
 58. dan z MV za rok 2007 (16 replies)
 59. Daňové priznanie - zrušenie životnej poistky (48 replies)
 60. športová zmluva (3 replies)
 61. Spoločnosť založená na konci jedného roka, vznik v ďalšom roku (1 replies)
 62. Preplatok z ročného zúčtovania (12 replies)
 63. Danove priznanie 2007 (4 replies)
 64. Doklad o úhrade - oneskorene donesený (2 replies)
 65. Nezdaniteľná čiastka (3 replies)
 66. DPH - SR a DE (1 replies)
 67. Vytvorenie opravnej položky (4 replies)
 68. Zmluvná pokuta, DPH a koeficient (6 replies)
 69. Daň z prevodu a prechodu nehnuteľnosti (2 replies)
 70. "Chcem celú zem + 5% navyše" (0 replies)
 71. Darovacia dohoda alebo ... (4 replies)
 72. Platba SKK kartou v zahranici (5 replies)
 73. PHM, stravne listky, nakup sluzieb z CR (4 replies)
 74. Zmena zákonov pre cudzincov v ČR (3 replies)
 75. úroky z úveru (3 replies)
 76. koeficient (3 replies)
 77. dan z nehnutelnosti (0 replies)
 78. Autorský honorár a daň z príjmu (2 replies)
 79. Vystavenie faktúry za vykonané služby do ČR (2 replies)
 80. Reklama a účtovanie (1 replies)
 81. úver, dotačný účet, dotácia (13 replies)
 82. Účtovanie preddavkov na daň z motorových vozidiel (40 replies)
 83. Prijate plnenie od poistovne (2 replies)
 84. Priebežná individuálna účtovná závierka pri zmene softvéru (0 replies)
 85. nákup kopírky s montážou z ČR (2 replies)
 86. Nákup a zaradenia automobilu do podnikania (12 replies)
 87. DPH a tržba na prelome rokov (3 replies)
 88. kniha jázd... (5 replies)
 89. PC komponenty do majetku (22 replies)
 90. Súdny znalec (3 replies)
 91. DPH - umelecke diela - starozitnosti (1 replies)
 92. Odpis majetku (12 replies)
 93. pomoc s windows xp home edition (2 replies)
 94. Praca v Kuvaite (0 replies)
 95. DPH z odmeny SKP (0 replies)
 96. Storno poistného-dobropis od "leasingovky" (16 replies)
 97. Dodavatelska faktura (3 replies)
 98. kúpa stavebného pozemku v MR a DPH (0 replies)
 99. riadky tlaciva DPH (1 replies)
 100. Osvetlenie a ostatné zariadenie predajne (2 replies)
 101. výmena auta počas lízingu (11 replies)
 102. Služby z tretich krajin a DPH (7 replies)
 103. DPH predaj auta (2 replies)
 104. DPH predaj auta (0 replies)
 105. Ďaňové priznanie (17 replies)
 106. prispevok na dobrocinne ucely (4 replies)
 107. Dovoz motorky z Madarska (0 replies)
 108. účtovanie poľnohospodárske družstvo (5 replies)
 109. Sčitovanie bločkov za PHM za celý mesiac (6 replies)
 110. sprostredkovanie poistenia (7 replies)
 111. Koeficient a nájom (1 replies)
 112. DPH na prenájom vozidiel M (1 replies)
 113. faktúra z EÚ v Skk (1 replies)
 114. Miestne dane - všeobecne (0 replies)
 115. spotrebne balenie liehu 0,04 l (3 replies)
 116. vývoz mimo EU a DPH (22 replies)
 117. Nájom platileľa DPH neplatiteľovi DPH (2 replies)
 118. Administratívny poplatok (10 replies)
 119. občianske združenie a platenie DPH do zahraničia (6 replies)
 120. Daň z predaja nehnuteľnosti (0 replies)
 121. §7 zak. o DPH (6 replies)
 122. DPH za služby v EU (0 replies)
 123. Daňový alebo nedaňový náklad (1 replies)
 124. Vyplatenie život.poistky. (2 replies)
 125. daň z predaja nehnuteľnosti (0 replies)
 126. Výbava N1 (2 replies)
 127. odpočet straty 2008 zo zisku r.2006 (3 replies)
 128. vystavene, ale neuhradene faktury (4 replies)
 129. Vyplnenie DP (22 replies)
 130. Darovanie a DPH (1 replies)
 131. Vrátenie Dane z pridanej hodnoty (1 replies)
 132. konateľ fakturuje spoločnosti s r.o. (6 replies)
 133. zakupim nove auto (2 replies)
 134. zaradenie do odp.skupin (32 replies)
 135. dan za auto (2 replies)
 136. stropné debnenie (3 replies)
 137. daň.priznanie (3 replies)
 138. Odpis leas.majetku (1 replies)
 139. Ročný koeficient (1 replies)
 140. Neskúsená v jednoduchom účtovníctve (20 replies)
 141. Poskytnutá záloha do EU (ČR) (2 replies)
 142. Koeficient DPH - vyrovnanie (0 replies)
 143. Nákup PHL v Čechách a DPH (2 replies)
 144. Danove priznanie: slovenský zamestnávateľ - práca v ČR (0 replies)
 145. kreditka a jednotlivé položky výpisu (4 replies)
 146. neplatca DPH v ČR-služby-platca DPH v SR. (2 replies)
 147. odpisy (6 replies)
 148. Zaradenie majetku (0 replies)
 149. Kde zistím DIČ? (18 replies)
 150. Zmluva o nájme HIM (1 replies)
 151. Predaj druzstevneho bytu... (1 replies)
 152. Predaj auta (2 replies)
 153. Storno vystavenej faktúry v MRP (15 replies)
 154. Vratné palety-vývoz EU (0 replies)
 155. DPH a kooperácia v Nemecku (0 replies)
 156. Účtovanie služieb geodeta, správne poplatky (2 replies)
 157. Umelec,dobrovolne nezamestnany, dohodar (9 replies)
 158. Trojstranný obchod a faktúra (0 replies)
 159. Transformačný projekt PD (0 replies)
 160. Kedy začať odpis HIM (0 replies)
 161. PPD a VPD (1 replies)
 162. Dodávateľská faktúra a dátum dodania (1 replies)
 163. nezdan.časť (2 replies)
 164. dan (1 replies)
 165. Predaj auta (11 replies)
 166. Opčný obchod? (2 replies)
 167. Vyradenie HIM. (2 replies)
 168. Faktury (2 replies)
 169. DPH (3 replies)
 170. Pre niekoho blba otazka, pre mna vsak dost potrebne informacie (9 replies)
 171. Výmena a kúpa brzdových platničiek v ČR a DPH (12 replies)
 172. zabudnutá faktúra s DPH (71 replies)
 173. Krížový výmenný kurz (1 replies)
 174. Vrátenie dane z Anglicka a DP (10 replies)
 175. Odpočitateľná položka (5 replies)
 176. odpisová skupina (1 replies)
 177. Vyuctovacia faktura od SPP (2 replies)
 178. žena v domácnosti-čo to obnáša:odvody,dane,atd (4 replies)
 179. faktúra za ubytovanie zo 16.04.2007 (7 replies)
 180. Koeficient DPH (2 replies)
 181. PC zostavy z rôznych komponentov z rôznych faktúr (3 replies)
 182. Uzávierka (1 replies)
 183. Nedaňové odpisy? (28 replies)
 184. Prevzatie záväzkov a DPH (2 replies)
 185. zaradenie nehnuteľnosti do podnikania (5 replies)
 186. predaj mot.vozidla v JU (8 replies)
 187. Slovenské DPH a zahraničný subjekt (1 replies)
 188. Chaos v bankových výpisoch (7 replies)
 189. DP pri práci v Cechach i na Slovensku (12 replies)
 190. Štátny znalec v odbore účtovníctvo (2 replies)
 191. Neuhradené DDP (8 replies)
 192. odpisy CR (4 replies)
 193. Darovanie a DPH (0 replies)
 194. Zaúčtovanie prijatej FA (2 replies)
 195. Dan z prijmu za predaj domu (10 replies)
 196. nákup pohľadávky - Prosíííím (12 replies)
 197. Osobný automobil a DPH (9 replies)
 198. Faktura od Google bez dph (10 replies)
 199. terminovany vklad (1 replies)
 200. Umelec - účtovanie (18 replies)
 201. predaj automobilu a DPH (21 replies)
 202. Danove stanovisko DPH (1 replies)
 203. nákup prameňa (6 replies)
 204. predčasné ukon.leasingu (0 replies)
 205. Dotácia (1 replies)
 206. Nákup tovaru z EÚ (v maloobchode) a odpočet DPH (0 replies)
 207. Ako vypocitam preddavky na dan z motorovych vozidiel? (1 replies)
 208. predaj automobilu a DPH (0 replies)
 209. Paušálna daň. (6 replies)
 210. Zriadenie vlastnej posilovne (6 replies)
 211. Predaj obchodu a zrušenie živnosti (0 replies)
 212. scooter (0 replies)
 213. odpočet nezdaniteľnej položky-v akej výške (1 replies)
 214. Predaj bytu - daň z príjmu (1 replies)
 215. Preddavky v zahraničnej mene - prepočet kurzu k 31.12. (4 replies)
 216. Dan z MV JU (2 replies)
 217. § 15 ods. 7 a 8 a dan na vstupe (4 replies)
 218. predčasný leasing, odpisy a daň.priznanie (5 replies)
 219. Přefakturace leasingu z Čech na Slovensko a DPH (7 replies)
 220. Preplatok zo zdrav. poistovne (16 replies)
 221. Kosielky (26 replies)
 222. Nákup zo zahraničia (6 replies)
 223. vyplnenie Danového priznania typ B (8 replies)
 224. Kedy zaúčtovať? (0 replies)
 225. pracovná asistencia (3 replies)
 226. náhradné plnenie za nesplnenie povinnosti zamestnávania ZTP (3 replies)
 227. Oznamovacia povinnosť dan z MV (1 replies)
 228. dovoz (0 replies)
 229. Kolaudácia a zaradenie do majetku. (12 replies)
 230. Darčekové predmety z krajín EU (3 replies)
 231. DP za rok 2007 FO typ B (6 replies)
 232. ako zaučtovať vystavenú FA ? (19 replies)
 233. Vzorka tovaru (5 replies)
 234. zabudnutá faktura z roku 2007 (9 replies)
 235. Osobný asistent (2 replies)
 236. Poistenie nehnuteľnosti, auta (5 replies)
 237. "Dobropis" (4 replies)
 238. Vysporiadanie DPH na konci roka (12 replies)
 239. "Dobropis" (6 replies)
 240. Poradenstvo a vedľajšie náklady (0 replies)
 241. Opravna polozka k nevyuzivanemu majetku (8 replies)
 242. ukončenie zivnosti a vysporiadanie (1 replies)
 243. DAn z prijmu (2 replies)
 244. kupa auta na uver (4 replies)
 245. Licencia na software z ČR - zrážková daň (3 replies)
 246. uhrada z ineho uctu (1 replies)
 247. Výdavky podnikanie vo vlastných priestoroch? (6 replies)
 248. finančný príspevok od UPSVaR (5 replies)
 249. Nehnutelnosť v Maďarsku (0 replies)
 250. bankove vypisy (1 replies)