1. Predaj darovanej nehnuteľnosti (19 replies)
 2. zrušené životné poistenie a DP typ B (1 replies)
 3. Faktúra za prepravu z ČR (1 replies)
 4. SZČO pracuje v zahraničí spolu s manželkou (11 replies)
 5. Podpis kúpnej zmuvy 2007, návrh na vklad do katastra 2008 (3 replies)
 6. DPH-zrušenie registrácie (19 replies)
 7. zalohova fa z ČR a dph (0 replies)
 8. Náklady na os.auto zaradené v OM. (16 replies)
 9. služby podla §15 ods.8 z EU (2 replies)
 10. Účtovanie vstupeniek (0 replies)
 11. Uzavierkové operácie (2 replies)
 12. hmotný majetok (4 replies)
 13. Kniha jázd vs. cestovné príkazy (7 replies)
 14. Upomienka z Orange (3 replies)
 15. daň z príjmu za predaj bytu (7 replies)
 16. § 47 Oslobodenie od dane pri vývoze služieb (1 replies)
 17. zdravotné poistenie (1 replies)
 18. doúčtovanie 474 (3 replies)
 19. danove pr.podane c cr (1 replies)
 20. znalecký posudok (2 replies)
 21. Súvaha-VZaS (4 replies)
 22. dph pri osobnom aute a spotrebnom tovare (1 replies)
 23. dph a úhrada FA inou sro (1 replies)
 24. Dotacia (1 replies)
 25. DAŇOVÉ PRIZNANIE - súhrn tém zaoberajúcich sa s DP (583 replies)
 26. nezdanitelna cast (22 replies)
 27. Zivotne poistenie (3 replies)
 28. Odpočet DPH-kedy? (3 replies)
 29. ako odhlásiť auto? (14 replies)
 30. zásoby - ocenenie a vplyv na základ dane z príjmu (1 replies)
 31. Súkr. auto používané na slu. účely a dialničná známka (3 replies)
 32. Socialne davky - Odpocitatelna polozka (0 replies)
 33. Problém s dobropisom - surne (6 replies)
 34. Predčasne ukončený leasing (1 replies)
 35. Rezerva na nevyčerpanú dovolenku (1 replies)
 36. Vstupenky (0 replies)
 37. Vypisovanie DP na stránke DRSR. (12 replies)
 38. Len jedna rada- prechod na paušál (7 replies)
 39. danove priznanie a materska (24 replies)
 40. spojovací materiál (3 replies)
 41. nezdaniteľná časť základu dane SZČO (6 replies)
 42. Doňové priznanie (4 replies)
 43. Daň z príjmu - predaj zdedeného bytu? (3 replies)
 44. na materskej a rocne zuctovanie (4 replies)
 45. prenájom auta do Čiech a dph (2 replies)
 46. Výdavky za VIP after party (4 replies)
 47. Odpočítateľná položka na manželku (459 replies)
 48. sklad (0 replies)
 49. Zápisnica z VZ - s.r.o. (9 replies)
 50. Ročné zučtovanie ZP poníženie DZ (3 replies)
 51. opat danove priznanie (10 replies)
 52. predaj restituovaneho pozemku (0 replies)
 53. cestovné náhrady (0 replies)
 54. postúpený leasing (5 replies)
 55. Zrušené účty (4 replies)
 56. daňové priznanie - som z toho jeleň (48 replies)
 57. vynosy bud.obdobi a rezervy? (5 replies)
 58. právne služby a OC (2 replies)
 59. je dotacia členovi včel. združenia zdan. prijem? (2 replies)
 60. vyradenie CP - firma v konkurze (1 replies)
 61. Prerušenie živnosti (0 replies)
 62. DPH zo zálohovej faktúry (18 replies)
 63. Danove priznanie - praca v zahranici (210 replies)
 64. Vozidlo N1 (9 replies)
 65. vydavok ako kúpa kotla pri prenajme FO obcana (3 replies)
 66. Polovnicke zdruzenie (0 replies)
 67. SZČO - stravné lístky (16 replies)
 68. DATALOCK-MAJETOK (9 replies)
 69. sukromne vozidlo a dDPH (0 replies)
 70. Transformácia ÚZ SR na ÚZ podľa IAS/IFRS (6 replies)
 71. platba kartou - fa? (1 replies)
 72. DPH pri nákupe HIM (1 replies)
 73. DPH a nehnuteľnosť. (1 replies)
 74. Súbeh TPP a živnosti - problém s daňou z príjmu? (2 replies)
 75. Chybny vykaz MZ za rok 2006, co teraz? (1 replies)
 76. Usmernenie funkčných kontrol (0 replies)
 77. Rezervy na odmeny a prémie (12 replies)
 78. predaj FO do sr.o (10 replies)
 79. Predaj DM (1 replies)
 80. Reklamacia tovaru z r. 2006 - ako zauctovat (1 replies)
 81. Koeficient DPH (2 replies)
 82. prerušenie živnosti (6 replies)
 83. zivnostnik a socialny fond (2 replies)
 84. Dotácia na prevádzku a údržbu. (8 replies)
 85. Zaplatená daň z úrokov z BÚ a strata za r. 2007 (12 replies)
 86. PHM AUTOŚKOLY (0 replies)
 87. Vrátené nespostrebované poistné (7 replies)
 88. naklady (1 replies)
 89. danova zostatkova cena verzus predajna cena dhm (2 replies)
 90. Daňové priznanie... (2 replies)
 91. Daňové odpisy DHM (5 replies)
 92. Výpočet sociálneho štipendia (20 replies)
 93. Preddavky a daň (3 replies)
 94. Zrážková daň (8 replies)
 95. Fakturácia pri novej živnosti (8 replies)
 96. daňové priznanie opatrovateľky (23 replies)
 97. Danove priznanie-praca na SK aj v Irsku (42 replies)
 98. stravne u zivnostnika (4 replies)
 99. Podnikanie na rodičovskej dovolenke + podnikateľský účet (1 replies)
 100. Uplatnenie bonusu za poistenie (3 replies)
 101. USA - príjem zo zahraničia (4 replies)
 102. Daňový bonus (11 replies)
 103. Honorár a daň (4 replies)
 104. Ziadost o vykonanie rocneho zuctovania (37 replies)
 105. Výkazy pri zrušení živnosti (14 replies)
 106. výdavky pred vznikom s.r.o. (2 replies)
 107. Daňová strata_linky (0 replies)
 108. Daňové tlačivo 2007 (4 replies)
 109. Daňové priznanie B a strata (5 replies)
 110. Nevypovedanie najomnej zmluvy, ake info pre danovy urad? (9 replies)
 111. 2007 -zrusenie zivnosti + o mesiac druha = dan? (6 replies)
 112. Doplnkove dochodkove sporenie (11 replies)
 113. Stravné - nezaplatené (8 replies)
 114. Material alebo tovar II. (21 replies)
 115. Zmluva o podnájme stroj.zar. v JÚ (0 replies)
 116. Príjem domovníka (3 replies)
 117. Danove priznanie 1 zamestnavatel + predaj bytu (12 replies)
 118. vcelarstvo (0 replies)
 119. predaj nehnutelnosti formou fin. leasingu (9 replies)
 120. DP elektronicky (2 replies)
 121. Vypisanie DP SZČO typ B (8 replies)
 122. Buranie steny (5 replies)
 123. Úhrada faktúry - 1/4-ina do výdavov (8 replies)
 124. predaj vlastnej nehnuteľnosti (3 replies)
 125. predaj auta po ukončení leasingu a DzPPO (9 replies)
 126. Zoznam remeselných živností (5 replies)
 127. platnosť zákonov (1 replies)
 128. Strata v PU (9 replies)
 129. Práca na dve dohody a daňové priznanie. (29 replies)
 130. Refakturácia úrokov (6 replies)
 131. odpis pohľadávky (1 replies)
 132. danove priznanie (47 replies)
 133. práca v Írsku a Daňové priznanie (28 replies)
 134. zle vypočítané odpisy osobného auta na leasing (1 replies)
 135. otazkz ohladom DPH, dane - bazar, fungovanie (5 replies)
 136. odstupné (8 replies)
 137. Predaj s.r.o. (8 replies)
 138. casove rozlisovanie (6 replies)
 139. DPH (0 replies)
 140. Kúpa lesa a daň z výnosu za predaj dreva (12 replies)
 141. regenerácia pracovnej sily (0 replies)
 142. zamestnanec, sprostredkovateľ a daňové priznanie (8 replies)
 143. odpoč.čiastka - manžel zomrel (2 replies)
 144. Bankový účet - kon.zostatok (4 replies)
 145. štátny príspevok a daň z príjmu (0 replies)
 146. Aký druh výdavkov pri nájme? (2 replies)
 147. Zaradenie haly-kedy? (4 replies)
 148. Vyradenie HIM (39 replies)
 149. FA. v SKK mene a zaplatená v CZK mene (1 replies)
 150. Ako zdaniť províziu? (33 replies)
 151. ako zauctovat stravne listky v JU? (21 replies)
 152. Autoreklama (0 replies)
 153. Odpočítateľná položka manželky (6 replies)
 154. Povinnosti pri predaji bytu. (4 replies)
 155. Daň z prenájmu nehnuteľnosti (42 replies)
 156. Príjem z autoreklamy (8 replies)
 157. Daňové priznanie typ B (1384 replies)
 158. Ako zúčtovať prevod z pod. účtu na osobný? (9 replies)
 159. Auto na leasing-nezaradené do majetku (9 replies)
 160. Jednorazový príjem 25000,- (4 replies)
 161. Kúpa-predaj cenných papierov a úrokový príjem zo zahraničia (9 replies)
 162. pausalné výdavky (17 replies)
 163. predaj bytu kúpeného na HU (0 replies)
 164. prechod z pauš. výdavk. na JU (2 replies)
 165. Podať daňové priznanie? (26 replies)
 166. povinnosť viesť účtovníctvo paušalistu (7 replies)
 167. platca dph a povinna registracia (6 replies)
 168. danové tlačivá (48 replies)
 169. Zrusenie zivotnej poistky v r. 2007 (6 replies)
 170. odpisy daňové, účtovné a predaj majetku (49 replies)
 171. Odstupenie od najomnej zmluvy na nebytove priestory (2 replies)
 172. úroky z omeškania (1 replies)
 173. Cestovné náhrady FO (4 replies)
 174. Auto a LPG (0 replies)
 175. DP a odpočitat.položka na manželku a deti (31 replies)
 176. daň z príjmu FO (5 replies)
 177. Interná smernica (2 replies)
 178. Interná smernica (1 replies)
 179. Daňové priznanie - predčasný dôchodok (9 replies)
 180. taxisluzba (2 replies)
 181. nespotrebované pohonné hmoty (10 replies)
 182. Dohoda o VP a Hlásenie (9 replies)
 183. Nadobudbutie tovaru z EU (5 replies)
 184. Kedy zapísať do knihy záväzkov? (2 replies)
 185. Mandátna zmluva a daň z prijmu (3 replies)
 186. Evidencia predpisu poistného (8 replies)
 187. Dodanie tovaru do EÚ a fakturácia (5 replies)
 188. GOOTWILL (4 replies)
 189. kúpa pozemku a odpočet DPH (16 replies)
 190. daňové priznanie a uplatnenie príjmu manželky(opatrovateľky) (1 replies)
 191. daňové priznanie-predaj nehnuteľnosti (90 replies)
 192. výber z DDP (1 replies)
 193. účtovanie dane (12 replies)
 194. Ročné zúčtovanie dane (5 replies)
 195. Uvažujem, že začnem s účtovníctvom (31 replies)
 196. ročné zúčtovanie poistného (1 replies)
 197. suvis medzi hlasenim a potvrdenim o zuctovani (3 replies)
 198. reklamacia je Zdan. prijem? (1 replies)
 199. leasing auta a prerušenie živnosti (2 replies)
 200. ako zaučtovať? (7 replies)
 201. Daň z príjmu (6 replies)
 202. penále (5 replies)
 203. Účtovnictvo v dvoch s.r.o. (2 replies)
 204. Majetok preradený do podnikania (1 replies)
 205. Daňové priznanie (1 replies)
 206. Rezerva z roku 2006 (3 replies)
 207. Online Daňové priznanie cez internet (9 replies)
 208. Ako vyhlásiť konkurz (1 replies)
 209. Prevod auta z OM a účtovanie náhrad (16 replies)
 210. Zrušenie účtu (5 replies)
 211. fa s naskenovanym podpisom (6 replies)
 212. Ako rozpočítať cenu nehnuteľnosti (2 replies)
 213. manko na zasobach (2 replies)
 214. Prenajom bytu (1 replies)
 215. daňové priznanie z práce v Anglicku (1 replies)
 216. Zaradenie budovy v cene podľa znaleckého posudku (32 replies)
 217. Cestovné v JÚ (2 replies)
 218. paušálne výdavky a živnosť (2 replies)
 219. Účovanie kúpy auta v JÚ (9 replies)
 220. výdavky zo súkromného domu na podnikanie (2 replies)
 221. zákon č. 466/2002 Z.z. zákona SNR o audítoroch a Slovenskej komore audítorov (3 replies)
 222. DPH (1 replies)
 223. Tvorba opravnej položky k pohľadávke (1 replies)
 224. Nákup a predaj majetku (16 replies)
 225. Prehľad a hlásenie o zrazených preddavkoch (0 replies)
 226. Stravné lístky - účet 527 (4 replies)
 227. súkromné platby konateľa z BÚ s.r.o. (3 replies)
 228. Danove priznanie za prenajom bytu (2 replies)
 229. Dodanie služby do tretích krajín (1 replies)
 230. obnova dedicskeho konania (1 replies)
 231. daň- výmena pozemku za auto ? (1 replies)
 232. DPH (14 replies)
 233. DoBPŠ odvod dane (5 replies)
 234. ročný priemerný kurz ČK (7 replies)
 235. Alfa 333 (9 replies)
 236. Úhrada faktúry (11 replies)
 237. nezdaniteľná čiastka (3 replies)
 238. Evidencia (2 replies)
 239. Daňové priznanie (7 replies)
 240. faktura za nabytok (3 replies)
 241. pozastavenie zivnosti v podvojnom uct. (0 replies)
 242. Daňové priznania za staré roky (19 replies)
 243. Základné imanie v EUR (2 replies)
 244. Účtovná závierka pre podvojné účtovníctvo 2007 (13 replies)
 245. Príjem z Anglicka (19 replies)
 246. faktury v ramci konsolidovaneho celku (1 replies)
 247. danove priznanie - povinne poistne zo zahranicia (3 replies)
 248. Dary - FO (0 replies)
 249. účtovné odpisy (4 replies)
 250. Ročné zúčtovanie dane z príjmu + kapitalový príjem (3 replies)