1. fa s naskenovanym podpisom (6 replies)
 2. Ako rozpočítať cenu nehnuteľnosti (2 replies)
 3. manko na zasobach (2 replies)
 4. Prenajom bytu (1 replies)
 5. daňové priznanie z práce v Anglicku (1 replies)
 6. Zaradenie budovy v cene podľa znaleckého posudku (32 replies)
 7. Cestovné v JÚ (2 replies)
 8. paušálne výdavky a živnosť (2 replies)
 9. Účovanie kúpy auta v JÚ (9 replies)
 10. výdavky zo súkromného domu na podnikanie (2 replies)
 11. zákon č. 466/2002 Z.z. zákona SNR o audítoroch a Slovenskej komore audítorov (3 replies)
 12. DPH (1 replies)
 13. Tvorba opravnej položky k pohľadávke (1 replies)
 14. Nákup a predaj majetku (16 replies)
 15. Prehľad a hlásenie o zrazených preddavkoch (0 replies)
 16. Stravné lístky - účet 527 (4 replies)
 17. súkromné platby konateľa z BÚ s.r.o. (3 replies)
 18. Danove priznanie za prenajom bytu (2 replies)
 19. Dodanie služby do tretích krajín (1 replies)
 20. obnova dedicskeho konania (1 replies)
 21. daň- výmena pozemku za auto ? (1 replies)
 22. DPH (14 replies)
 23. DoBPŠ odvod dane (5 replies)
 24. ročný priemerný kurz ČK (7 replies)
 25. Alfa 333 (9 replies)
 26. Úhrada faktúry (11 replies)
 27. nezdaniteľná čiastka (3 replies)
 28. Evidencia (2 replies)
 29. Daňové priznanie (7 replies)
 30. faktura za nabytok (3 replies)
 31. pozastavenie zivnosti v podvojnom uct. (0 replies)
 32. Daňové priznania za staré roky (19 replies)
 33. Základné imanie v EUR (2 replies)
 34. Účtovná závierka pre podvojné účtovníctvo 2007 (13 replies)
 35. Príjem z Anglicka (19 replies)
 36. faktury v ramci konsolidovaneho celku (1 replies)
 37. danove priznanie - povinne poistne zo zahranicia (3 replies)
 38. Dary - FO (0 replies)
 39. účtovné odpisy (4 replies)
 40. Ročné zúčtovanie dane z príjmu + kapitalový príjem (3 replies)
 41. školenie zaplatené dopredu (2 replies)
 42. ako priznať, resp. uplatniť paušálne výdavky (20 replies)
 43. Vrátený tovar a neuhradená fa (5 replies)
 44. stravné (4 replies)
 45. Prechodný pobyt SZČO. (0 replies)
 46. Krížový kurzový lístok (2 replies)
 47. "Podpora z dostihov" (3 replies)
 48. Pokutové bloky (1 replies)
 49. daň z nehnuteľnosti (24 replies)
 50. účtovanie lízingu - kontrola (42 replies)
 51. Ako účtovať vyrovnací podiel. (0 replies)
 52. Vyradenie nepotrebných zásob (9 replies)
 53. Nákladný automobil a DPH (8 replies)
 54. Podsúvahové účty - komis. tovar (1 replies)
 55. cestná daň (4 replies)
 56. Daňové priznanie (2 replies)
 57. školská práca na VŠ (1 replies)
 58. Spotreba PHM v ČR (0 replies)
 59. Uplatnenie odpočtu na manžela a dohoda o VP do 5000,-Sk (3 replies)
 60. Ročné zúčtovanie dane - zamestnanci v SR z Rakúska (0 replies)
 61. SAP/R3 (4 replies)
 62. odpočítateľná položka živnostník - zamestnanec (12 replies)
 63. Zálohové platby a odúčtovanie (13 replies)
 64. DPH pre zahranicnych investorov (1 replies)
 65. letenka a SZČO (2 replies)
 66. prijem z ciech (4 replies)
 67. vykazana strata (1 replies)
 68. Mandátna zmluva (1 replies)
 69. Stravné v hotovosti (2 replies)
 70. paušálne výdavky (93 replies)
 71. Zivnost a podnikanie spolu z bratom (3 replies)
 72. platba sukromnych vydavkov z bank.uctu s.r.o. (6 replies)
 73. Vykaz o majetku a záväzkoch (13 replies)
 74. Prijem nezdaneny v Anglicku (4 replies)
 75. platenie preddavkov pri pozastavení živnosti (20 replies)
 76. Odpočet DPH pri cestovnom lístku a ubytovaní (1 replies)
 77. Uroky na bežnom účte (1 replies)
 78. nezdaniteľné minimum vs rodina (4 replies)
 79. Zrážková daň - štvrťročný prehľad (4 replies)
 80. Zdvojená faktúra (11 replies)
 81. chybajuce ICO (6 replies)
 82. Obrat pre DPH (4 replies)
 83. leasing v cudzej mene (10 replies)
 84. Odpisy auta (6 replies)
 85. organizovanie skolenia s r.o. (0 replies)
 86. koeficient DPH - oznámenie daňovému úradu (0 replies)
 87. evidencia skladu - spotrebný materiál (4 replies)
 88. Diaľničná známka (2 replies)
 89. Miesto dodania služby (1 replies)
 90. časové rozlíšenie diaľničnej známky (8 replies)
 91. Lízing alebo nie? (2 replies)
 92. Vklad spoločníka (29 replies)
 93. Spotreba PHM bágra (2 replies)
 94. preprava osob (10 replies)
 95. dobropis a kurz (5 replies)
 96. Daň z predaja bytu. (0 replies)
 97. Podať alebo nepodať daňoné priznanie (5 replies)
 98. kurzové rozdiely podľa § 52 ods. 39 zákona o dani z príjmov (3 replies)
 99. príjem za sprostredkovanie (1 replies)
 100. Daň z MV a zamestnanec????? (5 replies)
 101. Dan z prijmu-Irska Republika (15 replies)
 102. DPH - priznanie a účtovanie? (8 replies)
 103. Koeficient v DP k DPH (4 replies)
 104. Nákup softvéru mimo EÚ (0 replies)
 105. Urok z hypoteky (1 replies)
 106. Rezervný fond (58 replies)
 107. Obstaranie materiálu (1 replies)
 108. napis na budove (3 replies)
 109. Nezaplatene najomne (3 replies)
 110. JU pokladňa (3 replies)
 111. preplatenie dokladu (2 replies)
 112. Protokol o odovzdaní nehnutelností (3 replies)
 113. Kúpa dáždnikov za body (1 replies)
 114. Prenájom rekreačného zariadenia (1 replies)
 115. Súdne poplatky - pohľadávka alebo náklad (5 replies)
 116. pokuty, penale (23 replies)
 117. Uctovanie nepodarkov (0 replies)
 118. Cudzinec a príjem z prenájmu (5 replies)
 119. odpočítateľná položka - životné poistky (141 replies)
 120. Cenník účtovných prác na rok: 2008 (730 replies)
 121. Bonzáky (21 replies)
 122. Živnostník a cesty do zahraničia (2 replies)
 123. Oznámenie príjmu/výdaja nad 100 000,-DÚ (3 replies)
 124. Rezerva na zmluvnú pokutu (1 replies)
 125. príjem za viac rokov (0 replies)
 126. oslobodenie od dane (6 replies)
 127. Obstaranie majetku (Notebook) (2 replies)
 128. Faktúry do EU - odvolávky na smernice ES (58 replies)
 129. firma si postavila panelak (2 replies)
 130. daň z motorového vozidla (2 replies)
 131. SZČO - pozastavená živnosť (4 replies)
 132. Kúpa nehnuteľnosti - prelom rokov (9 replies)
 133. Zdanitelny príjem??? (1 replies)
 134. Kde najst bonitu ornej pody,trvalych porastov.... (1 replies)
 135. čistenie odpadových vôd (1 replies)
 136. Dátum dodávky a dátum vystavenia fa (11 replies)
 137. Daňové priznanie "dvojitého" občana (15 replies)
 138. Podlieha predaj nehnuteľnosti DPH? (4 replies)
 139. musim podat danove priznanie (48 replies)
 140. Nárok na daňový bonus (2 replies)
 141. Aký účet?? (9 replies)
 142. Dotacia (11 replies)
 143. nezdaniteľná časť na daňovníka (23 replies)
 144. STK (2 replies)
 145. Rodičovská dovolenka + prenájom bytu (7 replies)
 146. DPH - vystavenie FA neplatcovi (4 replies)
 147. Redemácie (19 replies)
 148. Danove odpisy (1 replies)
 149. stravné lístky pre SZČO (1 replies)
 150. Materiál k 31.12. (9 replies)
 151. Autorský honorár (1 replies)
 152. Výpis z daňového priznania za roky 1996-2000 (2 replies)
 153. Zaúčtovanie dokladu (4 replies)
 154. nezdaniteľná časť DDS (2 replies)
 155. podať DP? (2 replies)
 156. Záväzky v PU (14 replies)
 157. Vysporiadanie uctu 365 (4 replies)
 158. Otazka na odvody a dane pri SZCO (0 replies)
 159. služobná cesta (3 replies)
 160. 501 a poplatky (32 replies)
 161. Nerezident a potvrdenie o príjme (0 replies)
 162. výnosy na prelome rokov (6 replies)
 163. poistná udalosť na prelome rokov (0 replies)
 164. Tank.pohn.hmot- 501, čo vy na to? (15 replies)
 165. zostavy v pís. forme alebo na PC (2 replies)
 166. Zle vyratane priznanie DPH v Q1 aQ2 zistene na konci roka (3 replies)
 167. podvojné účtovníctvo (1 replies)
 168. Bankový výpis a súkromné platby (7 replies)
 169. Ročné zúčtovanie zdrav.poistenia (1 replies)
 170. nevyúčtovaná záloha (0 replies)
 171. Lekáreň v jednoduchom účtovníctve (0 replies)
 172. daň z príjmu (1 replies)
 173. Stomatológ (0 replies)
 174. fa na odmenu (2 replies)
 175. daň z príjmu (7 replies)
 176. ucet 427 ostatne fondy (5 replies)
 177. daň z príjmu (2 replies)
 178. prekladateľ (3 replies)
 179. Kúpa auta cez spotrebný úver (2 replies)
 180. Absencia ako daňový náklad (1 replies)
 181. odpocet DPH (3 replies)
 182. Paušálne výdavky (2 replies)
 183. Úroky (5 replies)
 184. Oprava nezaúčtovanej daňovej povinnosti z roku 2006 (9 replies)
 185. Strata - môže sa odpísať celá? (101 replies)
 186. dodací list (5 replies)
 187. UCTOVANIE LEASING V PU (31 replies)
 188. Overenie DIČ (8 replies)
 189. Zasielkovy predaj / storno obj. / (3 replies)
 190. Faktura z EU v SK mene (2 replies)
 191. Je povinné odpočítať odpočítatelnú položku (3 replies)
 192. úrok z pôžičky (3 replies)
 193. Odpisy (2 replies)
 194. kontokerentný úver , úroky (9 replies)
 195. Doručená faktúra v januári z októbra. (11 replies)
 196. preplatok na DPH (2 replies)
 197. účtovanie jubilejných odmien (5 replies)
 198. rezerva na vyúčtovanie energií za 2007 (12 replies)
 199. účtovanie nájmu (1 replies)
 200. materiál ? (4 replies)
 201. Odpis pohľadávky - uznesenie súdu (5 replies)
 202. služobná cesta v decembri 07-konateľ (3 replies)
 203. odvody (4 replies)
 204. Sro a jú (5 replies)
 205. Zaradenie nehnuteľnosti do majetku FO (0 replies)
 206. ohodnotenie majetku (2 replies)
 207. Nezdaniteľná suma na manželku, ak nebola manželkou celý rok (6 replies)
 208. Obchodná zmluva (4 replies)
 209. škoda na zasobach (0 replies)
 210. fa od neplatcu s vyčíslenou DPH (11 replies)
 211. stravné (2 replies)
 212. uplatnenie paušálnych výdavkov (4 replies)
 213. daňovo uznateľný náklad? (6 replies)
 214. kniha jázd (46 replies)
 215. Dátum vzniku daňovej povinnosti (1 replies)
 216. zmena majitela firmy (0 replies)
 217. Je 1.1.2009 (5 replies)
 218. cislovanie dokladov (1 replies)
 219. odpis pohladavky vs. kurzove rozdiely (2 replies)
 220. vrátenie pôžičky spoločníkovi (4 replies)
 221. Poľnohospodár a SZČO (3 replies)
 222. Platcovia/neplatcovia DPH... (8 replies)
 223. odpis (2 replies)
 224. dan z nehnutelnosti (1 replies)
 225. Číslovanie príjmových dokladov (23 replies)
 226. kupa nehnutelnosti RČ/IČO? Je to možné? (1 replies)
 227. Daň-výmena pozemok za auto (9 replies)
 228. Daň z motorových vozidiel - FO (109 replies)
 229. fa z minuleho roka (11 replies)
 230. Komplexna otazka (2 replies)
 231. Problém s vlozenim auta do SRO (9 replies)
 232. Danove priznanie za TPP v CR a Dohodu v SR (1 replies)
 233. Umorenie straty (11 replies)
 234. Zostatok na ucte 341 (4 replies)
 235. kniha jázd (5 replies)
 236. oznámenie o platbách fyzickým osobám (30 replies)
 237. nezdaniteľná časť dane (6 replies)
 238. Odpisy (1 replies)
 239. DPH a rozpis na faktúre (6 replies)
 240. Dovoz tovaru z tretích krajín mimo EÚ - ako s colnicou? (4 replies)
 241. vratenie DPH (1 replies)
 242. školenie k daň priznaní DzPO 2007 (5 replies)
 243. auto a DPH (1 replies)
 244. Daňové priznanie a DoVP (28 replies)
 245. Rezervy 2006 (1 replies)
 246. Neevidovaná faktúra v knihe pohľadávok (8 replies)
 247. zúčtovanie základného imania v a.s. (4 replies)
 248. vrátenie odpočtu DPH (10 replies)
 249. zánik pohľadávky v JU (93 replies)
 250. časové rozlíšenie - prenájom bytu (5 replies)