1. odkedy mesacnym platcom DPH? (2 replies)
 2. platenie preddavkov po dodatočnom daňovom priznaní (2 replies)
 3. Darovaný majetok a odpisy (2 replies)
 4. Nadmerný odpočet (10 replies)
 5. Ročné zučtovanie (4 replies)
 6. Kurzy prepocet - inventarizacie k 31.12. (1 replies)
 7. Cestovné a fakturácia. (2 replies)
 8. Zahraničná SC - počet dní v roku? (2 replies)
 9. AKCENTA - JU (1 replies)
 10. problem s novým tlačivom (3 replies)
 11. Nákup ojazdeného OA a jeho následný predaj (0 replies)
 12. cestná daň (1 replies)
 13. Aké daňové priznanie podať? (3 replies)
 14. Faktúra za komunálny odpad a DPH. (0 replies)
 15. FA bez datumu zdanitelneho plnenia (1 replies)
 16. množstevny bonus a dph (25 replies)
 17. Zaokruhlovanie (1 replies)
 18. preddavok a oslobodenie od DPH (5 replies)
 19. predaj unimobunky (2 replies)
 20. len dodací list (2 replies)
 21. Čo treba a čo netreba odpisovať? (3 replies)
 22. inštruktori v autoškole (2 replies)
 23. Zmena účelu použitia HIM. (10 replies)
 24. Vyúčtovanie PC - ako zaúčtovať (5 replies)
 25. Predaj počítačov do ČR (6 replies)
 26. Účtovanie preddavkov na daň z MV (1 replies)
 27. 324-314-502 (8 replies)
 28. Dodatočné priznanie k DPH (1 replies)
 29. DPH - leasing auta (2 replies)
 30. Strážna služba v nákladoch (5 replies)
 31. poistenie (2 replies)
 32. vypovedanie z nájmu (0 replies)
 33. Zmluva o reklame - vecné dary (4 replies)
 34. ako na to (10 replies)
 35. PHM z euroShell. (56 replies)
 36. daňové priznanie - štátny zamestnanec,grafik (18 replies)
 37. Sprostredkovanie - daň.náklad (1 replies)
 38. účtovanie platby cez terminál v JU (3 replies)
 39. koeficient DPH (7 replies)
 40. Zaúčtovanie ubytovania zamestnanca (8 replies)
 41. R.19 DP k DPH (1 replies)
 42. Ucet v EUR k 31.12.2007 - prepocet kurzu (2 replies)
 43. Predaj nehnuteľnosti (12 replies)
 44. neuznaná faktúra a dobropis k nej (4 replies)
 45. paušalne výdavky (4 replies)
 46. fakturacia medzi remeselnikmi (15 replies)
 47. Zahraničná fa za službu (2 replies)
 48. Odpisy-dočasné vyradenie MV (5 replies)
 49. nakup pozemku (1 replies)
 50. Platba kreditkou - aký kurz (3 replies)
 51. Nezdanitelna cast zakladu dane (292 replies)
 52. Motorové vozidlo - akcia 50 na 50 (12 replies)
 53. Vlastná spotreba lekárne (0 replies)
 54. Prijmy (3 replies)
 55. V ktorom mesiaci do DPH (10 replies)
 56. Finančná činnosť (1 replies)
 57. SZČO+zamestnanie (6 replies)
 58. Podnikatelský zámer drobnej prevádzky (2 replies)
 59. zamestnávanie starobných dôchodcov na dohodu o vykonaní práce (2 replies)
 60. Nové tlačivo DPH (0 replies)
 61. SKUSKA (2 replies)
 62. Dôchodca a daňové priznanie (2 replies)
 63. Nové tlačivo DPH (14 replies)
 64. záznam o premávke vozidla (0 replies)
 65. invalidný dôchodok a daňové priznanie (2 replies)
 66. prefakturácia (2 replies)
 67. jedálne kupóny (15 replies)
 68. pomoc so zaúčtovaním DPH (2 replies)
 69. Odpisovať : áno, či nie? (4 replies)
 70. Prenajom a DPH (7 replies)
 71. Výnosy a výdavky budúcich období (7 replies)
 72. Výška daň. bonusu (3 replies)
 73. vystavená faktúra za školenie (9 replies)
 74. Audit cien (0 replies)
 75. prenajom nehnutelnosti (6 replies)
 76. VF do ČR - DPH (12 replies)
 77. zúčtovanie PHM (2 replies)
 78. stravné SZČO (4 replies)
 79. Daň za psa (13 replies)
 80. Odmena za predaj tovaru a DPH (9 replies)
 81. účtovanie na účte 029 (4 replies)
 82. DPH - usmernenie (9 replies)
 83. Drobný majetok v JU (20 replies)
 84. Odpisovanie a DPH (12 replies)
 85. Vratka lístkov na obedy (0 replies)
 86. Dotácia z UPSVaR... (29 replies)
 87. Neuplatnenie si nákladov (1 replies)
 88. odpisy (1 replies)
 89. Neupl. DPH v rámci služieb z EU - nedaňový náklad? (2 replies)
 90. paušálne výdavky (4 replies)
 91. DPH pri jazykových kurzoch (2 replies)
 92. Bytové spoločenstvo a úrok z omeškania. (10 replies)
 93. pomoc so zauctovanim polozky (1 replies)
 94. ako to je s tými subdodávkami (12 replies)
 95. Dotácia z ÚP. (19 replies)
 96. uctovnictvo vs. evidencia (3 replies)
 97. Koeficient DPH (0 replies)
 98. Prechod na EURO (1 replies)
 99. Ako zaradiť storno faktúry do priznania DPH (5 replies)
 100. spravny kvartal dph (2 replies)
 101. Danove priznanie invalidneho dochodcu (8 replies)
 102. DPH-Faktúra do zahraničia (22 replies)
 103. Trojstranný obchod - náležitosti faktúr (5 replies)
 104. Dôchodca a DP. (2 replies)
 105. DPH na knihy 10 % (3 replies)
 106. Dotácia z ÚP, odpisy a odvody do SP (46 replies)
 107. účtovanie DPH (6 replies)
 108. služby (2 replies)
 109. Storno faktúr z r. 2005 . (3 replies)
 110. aký DVDP (3 replies)
 111. Daňové priznanie z príjmu v ČR (0 replies)
 112. kontrola-neuplatnená DPH (18 replies)
 113. riadky výkazu ziskov a strát (8 replies)
 114. Vyúčtovanie pracovnej cesty (7 replies)
 115. DPH a osobné mot. vozidlo (6 replies)
 116. limity EURO 3,4,5 (11 replies)
 117. Stierače (1 replies)
 118. Prehlady a hlasenia na DU (2 replies)
 119. Občan ČR prenajíma dom v SR (0 replies)
 120. Odklad pre podanie dane z prijmu a trvaly pobyt (0 replies)
 121. Zápočet dane (7 replies)
 122. Doprava pre zamestnancov (3 replies)
 123. Účelové životné poistenie zamestnancov (6 replies)
 124. Poskytnutie príspevku na zamestnávanie... (2 replies)
 125. paušálne výdavky a odvody do fondov (5 replies)
 126. Daň z motorovych vozidiel (0 replies)
 127. likvidačný list k došlej faktúre (3 replies)
 128. daˇza MV 2007 (1 replies)
 129. Predkontacia vrátenej DPH zo zahraničia (0 replies)
 130. KEDY ÚČET 042 A KEDY 501 / 518 (12 replies)
 131. Ročné zúčtovanie dane. (3 replies)
 132. Ubytovanie zamest. ČR (0 replies)
 133. Byt ako tovar (1 replies)
 134. Lešenie odpisovať či neodpisovať (17 replies)
 135. Daň z prijmu predaja bytu (1 replies)
 136. DzMV - špeciálne vozidlo (5 replies)
 137. Kedy do DPH ? (1 replies)
 138. Odpisy (13 replies)
 139. Danove priznanie (5 replies)
 140. Sankcia-DPH (3 replies)
 141. pokuta za oneskorenie registracie FO na DU (1 replies)
 142. Strata - ucet ziskov a strat (4 replies)
 143. odpočet z tovaru pri registrácii (0 replies)
 144. Dan z predaja spoluvlastnickeho podielu bytu (13 replies)
 145. nulové dodatočné priznanie k DPH (1 replies)
 146. Leasing a autonehoda (0 replies)
 147. Poplatok za založenie občianskeho združenia (1 replies)
 148. zaúčtovanie preplatku z faktúry (3 replies)
 149. dan z pridanej hodnoty (0 replies)
 150. Sprcha vo fitness centre (0 replies)
 151. odpočítateľná položka na manželku (4 replies)
 152. Odpisová skupina (3 replies)
 153. Upomienka od inkasnej spoločnosti-úroky z omešk. (4 replies)
 154. Internet (0 replies)
 155. dan z MV za rok 2007 (16 replies)
 156. Daňové priznanie - zrušenie životnej poistky (48 replies)
 157. športová zmluva (3 replies)
 158. Spoločnosť založená na konci jedného roka, vznik v ďalšom roku (1 replies)
 159. Preplatok z ročného zúčtovania (12 replies)
 160. Danove priznanie 2007 (4 replies)
 161. Doklad o úhrade - oneskorene donesený (2 replies)
 162. Nezdaniteľná čiastka (3 replies)
 163. DPH - SR a DE (1 replies)
 164. Vytvorenie opravnej položky (4 replies)
 165. Zmluvná pokuta, DPH a koeficient (6 replies)
 166. Daň z prevodu a prechodu nehnuteľnosti (2 replies)
 167. "Chcem celú zem + 5% navyše" (0 replies)
 168. Darovacia dohoda alebo ... (4 replies)
 169. Platba SKK kartou v zahranici (5 replies)
 170. PHM, stravne listky, nakup sluzieb z CR (4 replies)
 171. Zmena zákonov pre cudzincov v ČR (3 replies)
 172. úroky z úveru (3 replies)
 173. koeficient (3 replies)
 174. dan z nehnutelnosti (0 replies)
 175. Autorský honorár a daň z príjmu (2 replies)
 176. Vystavenie faktúry za vykonané služby do ČR (2 replies)
 177. Reklama a účtovanie (1 replies)
 178. úver, dotačný účet, dotácia (13 replies)
 179. Účtovanie preddavkov na daň z motorových vozidiel (40 replies)
 180. Prijate plnenie od poistovne (2 replies)
 181. Priebežná individuálna účtovná závierka pri zmene softvéru (0 replies)
 182. nákup kopírky s montážou z ČR (2 replies)
 183. Nákup a zaradenia automobilu do podnikania (12 replies)
 184. DPH a tržba na prelome rokov (3 replies)
 185. kniha jázd... (5 replies)
 186. PC komponenty do majetku (22 replies)
 187. Súdny znalec (3 replies)
 188. DPH - umelecke diela - starozitnosti (1 replies)
 189. Odpis majetku (12 replies)
 190. pomoc s windows xp home edition (2 replies)
 191. Praca v Kuvaite (0 replies)
 192. DPH z odmeny SKP (0 replies)
 193. Storno poistného-dobropis od "leasingovky" (16 replies)
 194. Dodavatelska faktura (3 replies)
 195. kúpa stavebného pozemku v MR a DPH (0 replies)
 196. riadky tlaciva DPH (1 replies)
 197. Osvetlenie a ostatné zariadenie predajne (2 replies)
 198. výmena auta počas lízingu (11 replies)
 199. Služby z tretich krajin a DPH (7 replies)
 200. DPH predaj auta (2 replies)
 201. DPH predaj auta (0 replies)
 202. Ďaňové priznanie (17 replies)
 203. prispevok na dobrocinne ucely (4 replies)
 204. Dovoz motorky z Madarska (0 replies)
 205. účtovanie poľnohospodárske družstvo (5 replies)
 206. Sčitovanie bločkov za PHM za celý mesiac (6 replies)
 207. sprostredkovanie poistenia (7 replies)
 208. Koeficient a nájom (1 replies)
 209. DPH na prenájom vozidiel M (1 replies)
 210. faktúra z EÚ v Skk (1 replies)
 211. Miestne dane - všeobecne (0 replies)
 212. spotrebne balenie liehu 0,04 l (3 replies)
 213. vývoz mimo EU a DPH (22 replies)
 214. Nájom platileľa DPH neplatiteľovi DPH (2 replies)
 215. Administratívny poplatok (10 replies)
 216. občianske združenie a platenie DPH do zahraničia (6 replies)
 217. Daň z predaja nehnuteľnosti (0 replies)
 218. §7 zak. o DPH (6 replies)
 219. DPH za služby v EU (0 replies)
 220. Daňový alebo nedaňový náklad (1 replies)
 221. Vyplatenie život.poistky. (2 replies)
 222. daň z predaja nehnuteľnosti (0 replies)
 223. Výbava N1 (2 replies)
 224. odpočet straty 2008 zo zisku r.2006 (3 replies)
 225. vystavene, ale neuhradene faktury (4 replies)
 226. Vyplnenie DP (22 replies)
 227. Darovanie a DPH (1 replies)
 228. Vrátenie Dane z pridanej hodnoty (1 replies)
 229. konateľ fakturuje spoločnosti s r.o. (6 replies)
 230. zakupim nove auto (2 replies)
 231. zaradenie do odp.skupin (32 replies)
 232. dan za auto (2 replies)
 233. stropné debnenie (3 replies)
 234. daň.priznanie (3 replies)
 235. Odpis leas.majetku (1 replies)
 236. Ročný koeficient (1 replies)
 237. Neskúsená v jednoduchom účtovníctve (20 replies)
 238. Poskytnutá záloha do EU (ČR) (2 replies)
 239. Koeficient DPH - vyrovnanie (0 replies)
 240. Nákup PHL v Čechách a DPH (2 replies)
 241. Danove priznanie: slovenský zamestnávateľ - práca v ČR (0 replies)
 242. kreditka a jednotlivé položky výpisu (4 replies)
 243. neplatca DPH v ČR-služby-platca DPH v SR. (2 replies)
 244. odpisy (6 replies)
 245. Zaradenie majetku (0 replies)
 246. Kde zistím DIČ? (18 replies)
 247. Zmluva o nájme HIM (1 replies)
 248. Predaj druzstevneho bytu... (1 replies)
 249. Predaj auta (2 replies)
 250. Storno vystavenej faktúry v MRP (15 replies)