PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 [327] 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. Odpis odcudzeného vozidla
 2. ZC predaného majetku
 3. Prijatá záloha na služby - daňový výnos?
 4. Súvaha a Výkaz ziskov a strát na DÚ.
 5. Škoda a náhrada škody v rôznych účtovných obdobiach
 6. SRO a financna vypomoc pri liecbe v zahranici
 7. 2 spoločnosti identických spoločníkov
 8. ročné zúčtovanie dane
 9. príjem v zahraničí-dajú sa použiť nejaké náklady?
 10. Odpis pohľadávok v roku 2008 v JÚ
 11. Jednoduché účt. alebo paušalne výdavky
 12. Ušetrenie dane za prenájom bytu
 13. Stravovanie v reštaurácii a uplatnenie DPH
 14. Evidencia jazd
 15. prevod zostatku BU do pokladne
 16. Fa na prelome rokov
 17. Stravné zahraničný konateľ
 18. faktúra na samozdanenie?
 19. reklamná nálepka na automobile
 20. Náhrady PHL v Money
 21. Stavba garáže
 22. vratenie preddavkov v najomnych bytoch
 23. dan z prijmu za vytvorenie software?
 24. Dátum odpočítania DPH
 25. Zákon o miestnych daniach
 26. Výpovedná lehota
 27. rozdiel 4 Skk
 28. ročné zúčtovanie dane za 2007
 29. Pomerné odpočítanie dane
 30. Odpis zahraničnej pohľadávky a kurz.rozdiely
 31. evidencia jázd
 32. Komu odviesť daň?
 33. Paušalne výdavky za rok 2007
 34. Daňové priznanie po zomrelom manželovi
 35. Počítač na splátky
 36. Paušálne výdavky - oneskorene DP
 37. Vzorky
 38. pomoc pri ročnom zúčtovaní
 39. cestovné náhrady
 40. Paušálne výdavky za r. 2007
 41. Daňové priznaie
 42. Exekučný príkaz-úhrady
 43. Unimobunka
 44. preplatok od dodavateľa
 45. Účtovanie paušálu PZP
 46. Pôžička z banky
 47. zle vystavený doklad
 48. prihlásenie nového MV v roku 2008
 49. povinnosť predložiť DP
 50. ohlasovacia povinnosť
 51. Daň z MV - nové auto
 52. Zauctovanie faktury
 53. registracna pokladna
 54. Opatrovateľka v zahraničí a jej výdavky
 55. Opravy nevýznamných nákladov
 56. účtovníctvo v Taliansku
 57. Dobierka
 58. zaradenie budovy
 59. zaradenie krátkodobého majetku
 60. pokladničné doklady - príjemca
 61. paušálne výdavky
 62. začiatok podnikania
 63. Daňové priznanie za dieťa
 64. začiatok podnikania
 65. prerušenie živnosti
 66. Kam daňový bonus?
 67. športová akcia a DPH
 68. Druh platcu DPH
 69. Nezdaniteľná časť základu dane, prepočet
 70. Predfaktura
 71. Využitie vozidla na jazdy
 72. totálka
 73. Vedenie účtovníctva pre SHR
 74. Zápočet
 75. Najzákladnejšie zmeny ZU a
 76. Daň z pridanej hodnoty
 77. Poplatok za úkony agentúry
 78. 1/4 platiteľia DPH nezabudnite na....
 79. Zrušenie registrácie za platcu DPH a zásoby
 80. Zauctovanie faktury
 81. Faktury krajin EU - DPH a kurz ?
 82. Dátum vzniku daňovej povinnosti u neplatiteľov DPH od 1.1.2008???
 83. Pokladna a banka v EUR - inventarizácia
 84. materská a prerušenie živnosti
 85. odpočet DPH autobazar
 86. uctovanie provizie na ucet 042*
 87. Faktúra za školenie
 88. prevod vl. výrobkov späť z predajne do výroby
 89. Oznamovacia povinnosť
 90. Kurzové rozdiely na účtoch 066 a 067
 91. predaj tovaru za nižšiu cenu ako je nákupná
 92. Zisk v JÚ
 93. Jedna faktúra
 94. paušálne výdavky
 95. Zaúčtovanie zahraničnej faktúry
 96. 385
 97. Prenájom bytu
 98. Cestovna kancelaria
 99. Pokuta - daň z motorových vozidiel
 100. Zmeny od 1.1.2008
 101. Účtovný doklad-označenie poradia číslom(po novom) aj slovom?
 102. prilohy k danovemu priznaniu fyzickej osoby - nepodnikatela
 103. dovoz tovaru z EU-prevod na Sk
 104. časové rozlíšenie a DPH
 105. DPH
 106. Koľko môžeme prijať v hotovosti do pokladne?
 107. Ahojte, dobre si myslím???
 108. ivansky cestovatel
 109. Prenájom vysokozdviž.vozíka v ČR
 110. lízing z tretích krajín
 111. dotácia z UP a TPP
 112. stravné lístky
 113. platby za tel - prelom roka
 114. zaradenie oplotenia
 115. Administratívna STK
 116. Miesto nástupu na prac.cestu
 117. Postúpenie leasingu do ČR
 118. zvýšenie základu dane
 119. obuvnicky stroj
 120. doprava
 121. spoločnosť v Írsku a na Slovensku
 122. daňové odpisy HIm
 123. DPH pri prefakturácií diet
 124. slovenský ŽL a príjmy zo zahraničia
 125. Požička z banky na podnikanie
 126. 383 výdavky bud. období
 127. Inventarizácia pohľadávok
 128. auto vo výkaze
 129. 602 vs 648
 130. daň z výhry
 131. Účtovanie nehnuteľnosti
 132. Soc. poistovna - informacia o stave individualneho uctu poistenca
 133. daň z motor.vozidiel-traktory
 134. paušálne výdavky
 135. Ako vydokladovať podiel z hracích automatov
 136. Likvidácia tovaru zo skladu
 137. Vyradenie auta - ukončenie živnosti
 138. Kedy prechod do podvojného účtovníctva
 139. SZČO stravné DPH
 140. Predaj HIM do EU
 141. Dan z prenajmu bytu
 142. daň z príjmu
 143. MV zakupene 31.12.2007 - dan a odpisy
 144. Prechod z JU na PU
 145. Účtovné prípady
 146. Inventúra
 147. Koľko?
 148. Repre
 149. Prenos dovolenky
 150. Predčasné ukončenie leasingu
 151. Dod.fa za overenie odbornej spôsobilosti
 152. stravne listky SZCO
 153. zaradenie do odpis.skupín
 154. poistne uhradene v roku 2008
 155. Prenájom vozidla zo zahraničia
 156. predaj pozemku
 157. výmena dverí za kvalitnejšie
 158. Realitná kancelária
 159. účtovanie o prevode práv a záväzkov
 160. Odpisy áno alebo nie
 161. čistenie účtovníctva 2006 v 2007
 162. nevyfakturované dodávky tovaru
 163. dan za predaj auta
 164. Plnenie oslobodené podľa § 46 DPH s možnosťou odpočtu??
 165. Stavebný stroj – betónová pumpa - odpisová skupina
 166. Dohoda a vyhlásenie k dani
 167. Skladové zásoby
 168. DPH pri PHM ak nebola zaplatená daň z mot. voz.
 169. vystavenie 2008, dodanie 2007
 170. Stravné lístky a SZCO na MD
 171. Priznanie dotácie z Grantu EU
 172. Reklamné predmety
 173. kreditný úrok
 174. Vianočný večierok
 175. čistý mesačný príjem podnikateľa
 176. delenie príjmov medzi manželmi
 177. dph za literaturu
 178. Stravné lístky a MD
 179. Tlaciva na rocne zuctovanie 2007
 180. Fakturovanie vody nájomcom
 181. neplatca DPH a nakup tovarov z EU
 182. fakturácia služieb do EU neplátcovi DPH
 183. Vysporiadanie záväzkov pri ukončení živnosti
 184. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň r.2007
 185. zakladna sadzba stravneho
 186. reklamné predmety
 187. Daňové priznanie 2007-zmluva o dielo, dohoda o vykonaní práce, zamestnanec
 188. Zrušenie registrácie za platcu DPH a § 55 odpočítanie dane pri registrácii platiteľa
 189. Dotacia z UP - zmena prostriedkov
 190. Dobierka zo zahraničia
 191. Paušálne výdavky 40%
 192. Kurzový rozdiel-Val.pokl.CZK
 193. VYVOZ TOVARU
 194. Dohoda ako zníženie ZD
 195. Kamery - monitorovací systém
 196. Prenájom sportovej haly zamestnancom
 197. Stravné a prac. obed
 198. Účtovanie zostatku dovoleniek na konci roka
 199. DOVOZ TABAKOVYCH VYROBKOV-CIGAR
 200. kniha jázd a auto zaradené v podnikaní
 201. Nedaňový výdaj s odpočtom dph
 202. Daňové priznanie
 203. JU - náklady a príjmy patriace do príslušného roka
 204. DPH pri pozastavení živnosti
 205. Prenájom nebytových priestorov
 206. Výdavky na reprezentačné
 207. CO VSETKO MOZEM ODPISAT z dane z prijmu?
 208. Predaj osobného auta
 209. Cena za vedenie JÚ
 210. Vrátenie nadmerného odpočtu z DDP
 211. účet SZČO JU
 212. Povinné zmluvné poistenie-vrátenie alikv. čiastky
 213. Zhodnotenie stroja.
 214. Priemerná spotreba PHM za rok 2007
 215. Kupa podielu ZI
 216. odovzdanie investičného majetku
 217. nepeňažná odmena maklérom
 218. Výsledok hospodárenia v JU a uctovna zavierka?
 219. bilbordova stavba
 220. Kniha záväzkov a pohľadávok
 221. daň zh prenájmu
 222. JU a zdravotna
 223. odovzdanie daňového priznania
 224. balík z usa
 225. Daň z príjmov za žriebätko
 226. zrušenie živnosti a
 227. Predsaj automobilov.
 228. opravná položka k emisným kvótam
 229. odložené dane
 230. tlačivo HLASENIE
 231. stravné lístky
 232. Refakturácia
 233. záloha na zahraničnú pracovnú cestu
 234. svetelný panel
 235. tvorba sociálneho fondu a kolektívna zmluva
 236. obchodne zastupenie pre vych. europu -DPH
 237. Vedenie účtovníctva súkromnej materskej škole
 238. VOZD - vakcina
 239. Škoda octavia N1 a odpočet DPH
 240. účtovanie dobropisu na prelome roka
 241. Daňové priznanie
 242. Platenie stravov. poukazom
 243. Cestovné náhrady.
 244. Podpis a pečiatka na FA?
 245. Priemerné ceny PHM r.2007
 246. Panely z Číny na stavbu v ČR
 247. Danove priznanie - zamestana na MD a zivnosticka
 248. zákonné poistenie - nehoda
 249. Oprava nehnutelnosti a odpis
 250. Vykaz o M a Z r. 2