1. účtovanie elektronických poukážok (2 replies)
 2. Koľko preddavkov si započítať??? (4 replies)
 3. Aký typ daňového priznania použiť pri prenájme do 500 eur? (4 replies)
 4. Opravné daňové priznanie typu A (1 replies)
 5. Refakturácia služieb z minulého roka, kedy dať výnos? (4 replies)
 6. Poznámky - priemerný prepočítaný počet zamestnancov (2 replies)
 7. Predfaktúra a ostrá faktúra (1 replies)
 8. Bezúročná pôžička spoločníka pre s.r.o. (2 replies)
 9. Dodatočné DPPO alebo oprava účtu 429? (1 replies)
 10. Vynatie prijmu z CR v danovom priznani A (8 replies)
 11. preddavok dane PO_ kvartalny platca (2 replies)
 12. Daň z predaja domu (3 replies)
 13. Zahraničné príjmy - szčo (4 replies)
 14. Založená živnosť v priebehu roka a doklady k daňovému priznaniu (5 replies)
 15. ako zaučtovať v podvojnom učtovníctve storno platby kartou a následne storno poplatku za transakciu?? (1 replies)
 16. Ukončenie podnikania k 31.12.2016 - úprava ZD o neuhradené pohľadávky a záväzky a o nespotrebované zásoby- Výkaz o M a Z k 31.12.2016 nulový? - Alfa plus (1 replies)
 17. nezdaniteľná čast základu dane (6 replies)
 18. Je cestovné poistenie konateľa daňovým nákladom? (0 replies)
 19. Na základe akého dokladu, môžem vystaviť dobropis. (0 replies)
 20. Dan z predaja nehnutelnosti nadobudnuta dedenim v nepriamom rade (3 replies)
 21. Náklady spojené s používaním vlastnej nehnuteľnosti na podnikanie (1 replies)
 22. Obchod medzi závislými osobami a ich účtovný a daňový dopad (0 replies)
 23. Došlá zahraničná faktúra s DPH (1 replies)
 24. pôžička v hotovosti (6 replies)
 25. Odpisy pri majetku 80/20 (4 replies)
 26. Zostatok na účte daňovníka (4 replies)
 27. sro neplatca dph a faktúra do zahraničia (4 replies)
 28. Daň z príjmu - stavebný dozor (0 replies)
 29. zlá účtovná závierka (1 replies)
 30. Pracovná cesta obchodného zástupcu (7 replies)
 31. Ukončenie podnikania a evidencia drobného majetku (2 replies)
 32. Preddavky v cudzej mene - pre potvrdenie kurzov (?) (0 replies)
 33. Podať dodatočné DP z príjmov FO? (3 replies)
 34. Metóda vyňatia príjmu pri prijme Z CR? (3 replies)
 35. Môže sa v jednom DP kombinovať : paušál na sprostredkovanie a skutočné výdavky na prenájom? (1 replies)
 36. Ako zaúčtovať príjem z provízií po prerušení živnosti? (0 replies)
 37. Vrátenie daní zo zahraničia z predchádzajúcich rokov (6 replies)
 38. Členské príspevky (2 replies)
 39. Naklady na pristupovú cestu (0 replies)
 40. Začiatok uplatnenia DB u zamestnanca - Vyhlásenie na uplatnenie NČZD (0 replies)
 41. Tovar na dobierku, vrátený na predajni (0 replies)
 42. Zaplatenie dane z príjmu a daňovej licencie (3 replies)
 43. Daňové priznanie FO typ: A - prijmy z CR (3 replies)
 44. ZP odvody zamestnanie a živnosť (12 replies)
 45. Uplatnenie DB v RZD a preplatok dane - Ako sa to vyrovná s DÚ? (4 replies)
 46. DDP DPH (2 replies)
 47. rodičovský príspevok a RZD zamestnanca (1 replies)
 48. Nezdanitelna cast na manzelku. (6 replies)
 49. Aku odpisovu skupinu vybrat spravne? (0 replies)
 50. Zánik daňovej povinnosti pri dani z mot.vozidiel. (5 replies)
 51. Rodičovská dovolenka-daňové priznanie (3 replies)
 52. NČZD na manžela (9 replies)
 53. Ubytovanie pri pracovnej ceste a odpočítanie DPH (2 replies)
 54. Moze byt s.r.o. bez zamestnancov? (1 replies)
 55. RZZP preplatok- ako zaúčtovať vzajomný zápočet s poisťovňou z preplatku RZZP? (0 replies)
 56. Dialničná známka-predaj vozidla (1 replies)
 57. Daňové priznanie typ B - príjem z ČR (5 replies)
 58. Daňové priznanie za rok 2016 - súbeh pracovného pomeru a živnosti (8 replies)
 59. Daňové priznanie FO typ:A (6 replies)
 60. Kde sa v DP FO uvádza prenájom závislých osôb? (0 replies)
 61. Dobropis za odber tovaru - účtovanie (1 replies)
 62. VH 429 strata (7 replies)
 63. pausalne vydavky ako zapisat. (14 replies)
 64. Ak nechcem dať Fa do nákladov musím ju do účtovníctva zaevidovať? (4 replies)
 65. Zaúčtovanie preplatenej preventívnej prehliadky zamestnanca (4 replies)
 66. oznámenie o zániku už odhláseného vozidla (0 replies)
 67. ako rozpisujete cestovne prikazy - stači prvy a posldny den prac.cesty? (0 replies)
 68. danove priznanie a prijem z materskej (2 replies)
 69. Duplicitná úhrada zálohy a DPH (1 replies)
 70. Prenájom bytu a rodičovská dovolenka (1 replies)
 71. daňové priznanie (5 replies)
 72. AKonopravit PS 2016? (3 replies)
 73. Daňový bonus a materská (6 replies)
 74. Odchodné a odvody zamestnancov vo verejnej službe (0 replies)
 75. Može si starobný dôchodca -dohodár uplatniť odpočitateľnú položku na manželku ? (12 replies)
 76. Ako zaučtujem v JU 2 x prijatú platbu za OF na konci roka 2016 ? (1 replies)
 77. uplatnenie nezdaniteľnej položky na manželku (2 replies)
 78. Môže byť vrátená daň z príjmu invalidnému dôchodcovi? (9 replies)
 79. Daň z motorového vozidla 2016 - výpočet (4 replies)
 80. BISNODE SLOVENSKO, s.r.o. (8 replies)
 81. Spotreba PHM (6 replies)
 82. Faktura z castoramy PL s DPH a následne korekta (0 replies)
 83. Narok na DB - vysluhovy dochodca (4 replies)
 84. Daň z prenájmu výdavky (0 replies)
 85. Nevyplatená časť dotácie z ÚP - účtovať ako pohľadávku k 31.12.? (0 replies)
 86. Registracia platcu DPH v Rakusku pre slov. sro (0 replies)
 87. Aky je postup pri registracii DPH v Rakusku pre slov sro? (0 replies)
 88. Mozem si dat dat pausalne vydavky..ked minuly rok som si ich nedala a buduci tiez predpokladam, ze nebudu pausalne? (3 replies)
 89. Danove priznanie typ A a rodicovsky prispevok (14 replies)
 90. Fa na IČO (0 replies)
 91. môže platca DPH viesť daňovú evidenciu ? (2 replies)
 92. dodatočné daňové priznanie (2 replies)
 93. Pracuje tu niekto s programom money S3? (0 replies)
 94. Priu DP typu A dochodcu sa scituju dochodky? (1 replies)
 95. Obstaranie nehnuteľnosti (1 replies)
 96. stravné (1 replies)
 97. Daňové prizanie SHR (0 replies)
 98. SZČO a preplatky z poistného v daňovom priznaní (2 replies)
 99. Poznámky MÚJ : Musím uvádzať do poznámok informácie o ekonomických personálnych al. iných prepojeniach zo závislými osobami ? (0 replies)
 100. pri spotrebe PHM 80% a 20%, na ktorý riadok výkazu to dávate? neviem, či som s dobre opýtala. (6 replies)
 101. Mám nárok za jeden deň na stravný lístok a aj na stravné náhrady? (1 replies)
 102. Kto vedie akú transferovú dokumentáciu? (3 replies)
 103. dôchodca a príjmy z prenájmu (4 replies)
 104. Daňové priznanie, príjem zo závislej činnosti z ČR aj SR, príležitostný príjem (10 replies)
 105. bankový úver na kúpu vozidla účtovanie na konci r. (0 replies)
 106. tabuľka D-evidencia a odpočet straty (3 replies)
 107. Dôchodca a paušálny výdaj (7 replies)
 108. Presun záväzku zo SZČO na sro (3 replies)
 109. Može si manžel uplatniť daňový bonus? (1 replies)
 110. Môžem podať dodatočne priznanie dane ak som si za predchádzajúce 3 roky neuplatnil oprávnený daňový bonus na manželku? (1 replies)
 111. DPH zo zásob (0 replies)
 112. Do ktorej odpisovej skupiny zaradiť? (0 replies)
 113. Zápočet pohľadávok pred splatnosťou (0 replies)
 114. szčo zásoby (3 replies)
 115. daňový bonus na dieťa r. 2016 (7 replies)
 116. szčo DP (2 replies)
 117. potvrdenie o zdaniteľných príjmoch - stratil (4 replies)
 118. Prenos daňovej povinnosti (3 replies)
 119. Ročné zúčtovanie dane a zmluva o dielo (0 replies)
 120. Odpočet DPH pri registrácii podľa par.4. (1 replies)
 121. 12 hodinove pracovné zmeny a prestávky (3 replies)
 122. Ako naúčtujem úrok z omeškania z nadmerného odpočtu? Výnos je daňovo neuznaný, však? (3 replies)
 123. Účtovanie žrebov v novinovom stánku JU neplatca DPH (r.2016) (0 replies)
 124. práca v zahraničí - príloha č. 2 č. 2 DP (1 replies)
 125. Daňová povinnosť, preddavky (2 replies)
 126. Daňová licencia (2 replies)
 127. zisk (9 replies)
 128. Povinný príspevok notárskej komore uhradený vopred vs. daňové výdavky (2 replies)
 129. Služby v lesníctve (0 replies)
 130. Aká splatnosť FA pri ukončení živnosti? (2 replies)
 131. Vsúvanie riadku do bankového výpisu (4 replies)
 132. Je povinné viesť daňovú evidenciu pri prenájme bytu? (8 replies)
 133. Ukončenie živnosti k 31.12.2016 - úprava ZD a Výkaz o majetku a záväzkoch (0 replies)
 134. Odklad daň.priznania (1 replies)
 135. prenesenie daňovej povinnosti § 69 (0 replies)
 136. Aký typ tlačiva použiť pri daňovom priznaní z prenájmu bytu (bezpodielové spoluvlastníctvo manželov)? (2 replies)
 137. Daňové priznanie FO - podať, či nepodať? (3 replies)
 138. Živnostník bez príjmu v r.2016 (2 replies)
 139. účtovanie zľavových kupónov (0 replies)
 140. účtovanie zľavových kupónov (0 replies)
 141. zisk v roku 2015, rezervny fond vo vyske 5% z cisteho zisku v roku 2016 (2 replies)
 142. Začať robiť účtovníctvo na živnosť? (7 replies)
 143. DP k dani z prijmu - neuhradene pohladavky (1 replies)
 144. Money a licenčný server (2 replies)
 145. Nezaplatené nájomné v r. 2016 na strane prenajímateľa je odpočítateľnou položkou v DP? (2 replies)
 146. Strata účtovná a daňová (5 replies)
 147. Pokuty od danoveho uradu v danovom prizani (6 replies)
 148. Daňové priznanie - DIČ alebo rodné číslo? (3 replies)
 149. Som SZCO, volne zivnosti, chcem nakupovať ojazdené auta zo zahraničia a potom predávať u nás. Som platcom DPH. Ako to je s odpočtom a zápočtom DPH? (3 replies)
 150. Účtovanie pri vzniku spoločnosti (0 replies)
 151. Predaj tovaru na Slovensku cez firmu založenú v Anglicku (0 replies)
 152. Uctovanie menového swapu v mikrouctovnej jednotke (0 replies)
 153. Decembrové služby - fakturovane v januari- ako do uzavierky? (1 replies)
 154. Zmena mobil.operatora a finančné vyrovnanie- (0 replies)
 155. Úprava ZD pri paušálnych výdavkoch - navýšenie príjmu a nárok na daňový bonus (2 replies)
 156. Zostatok na 341 (5 replies)
 157. Ukončenie podnikania - zdanenie neuhradených faktúr (6 replies)
 158. Ročné vysporiadanie koeficientu DPH. (1 replies)
 159. Mozem rodinnemu prislusnikovi predat byt, ktory bol v OM pri prenajme, za zostatkovu cenu ? (0 replies)
 160. Daňový bonus-daňový rezident (9 replies)
 161. Zamestnanci na 60% (8 replies)
 162. daň z príjmov SZČO (6 replies)
 163. Prerušenie živnosti a úprava ZD o nespotr. zásoby pri paušálnych výdavkoch (0 replies)
 164. Nevyfakturovane dodavky a danove priznanie (2 replies)
 165. účtovanie mzdy v jednoduchom účtovníctve (8 replies)
 166. Neuhradeny zavazok vs. danove priznanie 2016 (6 replies)
 167. Zdanenie príjmu z prenájmu - lesy (1 replies)
 168. ako pocitat mesiace zivnosti pri Dan.priznani FO ? (2 replies)
 169. SZČO - jednoduché účtovníctvo platca DPH (7 replies)
 170. Príjem živnostníka (1 replies)
 171. Danove priznanie obcianske zdruzenie (0 replies)
 172. NČZD na manžela - príloha k DP (5 replies)
 173. Uctovannie zasob B - sklad k 31.12.2016 (1 replies)
 174. mzda vyplatená navyše-zrážka (3 replies)
 175. Zaradenie dlhodobého majetku a odpisy (3 replies)
 176. Danovy bonus a prijem zo závislej činnosti 2391eur (2 replies)
 177. rezervy na nevyfakt. služby - daňový výdavok? (11 replies)
 178. DPH koeficient vs. náklady (2 replies)
 179. Účtovanie PHM na 80% v MRP programe (1 replies)
 180. koeficient u nehnuteľnosti určenej na predaj (0 replies)
 181. Automobil nezahrnutý v OM (1 replies)
 182. Clo a prepravné náklady pri dovoze z Číny (priemysel.tovar) (0 replies)
 183. Zivnost popri zamestnani (2 replies)
 184. Splatnosť pohľadávky v poznámkach k účtovnej závierke (1 replies)
 185. Zostatková cena pre predaji osobného automoblu (8 replies)
 186. Zamestnanec a živnosť bez príjmu, zaplatené poistné (4 replies)
 187. poskytnuta pozicka (3 replies)
 188. vRP platby faktúr, uzávierka (4 replies)
 189. tab.D v DPPO pri opakovanej strate (1 replies)
 190. Daň z motorových vozidiel 2016 (3 replies)
 191. Ako vymyslieť zakrytie pece, ktorá je celý rok vonku? (2 replies)
 192. Ukončenie živnosti a lízing (1 replies)
 193. Vyrúbenie dane za nehnuteľnosť obcou (6 replies)
 194. Je daňovo uznaný náklad na pomocné obchodné práce ak je úhrada až v roku 2017? (5 replies)
 195. Dovoz a následny vývoz tovaru v EU (1 replies)
 196. Dôchodok z Rakúska (8 replies)
 197. odpis pohľadávky (5 replies)
 198. Ako fakturovat pri dodani sluzby do zahranicia? (0 replies)
 199. rozučtovanie zisku (5 replies)
 200. havarijné poistenie a JU (4 replies)
 201. zmena z mesačného na štvrťročného platcu dph (0 replies)
 202. tlačivo DPPO (0 replies)
 203. Daňové priznanie (3 replies)
 204. Ako sa uplatňuje zníženie základu dane u dôchodcu? (8 replies)
 205. Zahraničná faktúra a uvádzanie do daňového priznania (0 replies)
 206. Oneskorena FA od neplatcov DPH (0 replies)
 207. NČZD na manželku rok 2016 (20 replies)
 208. Vdovský dôchodok v daňovom priznaní (5 replies)
 209. Daňový bonus - nárok (6 replies)
 210. Osobná asistencia a DP (0 replies)
 211. Príležitostný príjem - zdanenie a odpočet súvisiacich výdavkov (4 replies)
 212. Ake su danove odpisy, ked sa byt prenajima len cast roka? (1 replies)
 213. Inkaso pohľadávky z predchadzajúcej živnosti (2 replies)
 214. Dobropis za starý rok (0 replies)
 215. Nadobudnutie tovaru z EÚ, DPH a neplatné IČDPH (0 replies)
 216. Uhradenie nedoplatku dane z RZD za rok 2016 (2 replies)
 217. Danovy bonus a potvrdenie príjmu (7 replies)
 218. Nadmerný odpočet dph použitý na úhradu daňovej povinnosti. (4 replies)
 219. riadky DP PO (2 replies)
 220. mozem nerozdeleny zisk z r.2015, 2014 a viac, zapocitat na stratu z roku 2016 ? podvojne uctovnictvo. (3 replies)
 221. Odpočet daňovej straty (0 replies)
 222. Kde mám do daňového priznania uviesť zdanené dividendy zo zahraničia? (0 replies)
 223. DP typ B a príjem v Nemecku (4 replies)
 224. Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (8 replies)
 225. Zmena názvu sro rozhodnutie v cestine (0 replies)
 226. Denne zostane niekoľko kusov menu, ako účtovať v JU ? (0 replies)
 227. SZČO a príjem v Nemecku (14 replies)
 228. Zásoby PHM v podvojnom účtovníctve (6 replies)
 229. kupa hnutelnych veci (2 replies)
 230. Do akej odpis. skupiny a aká je klasifikácia produkcie traktorovej kosačky? (0 replies)
 231. prvotné účtovné zápisy pri založení s.r.o. (5 replies)
 232. Oddiel XIII v DP typu B (1 replies)
 233. Odpočítaná DPH ale neuplatnený odpis. (5 replies)
 234. Spotrebná daň ako daňový výdavok (5 replies)
 235. mzdové zostavy na konci roka (2 replies)
 236. Faktúra z roku 2016 (6 replies)
 237. Opatrovateľka v AT a DP (6 replies)
 238. daňové priznanie dôchodca živnostník 2016 (7 replies)
 239. kaucia za palubnú jednotku (1 replies)
 240. Premlčaná pohľadávka - odpis a vplyv na DP. (4 replies)
 241. Vysoké manko a podozrenie na trestný čin (5 replies)
 242. Je možné vystornovať zápis o úhrade straty spoločníkom? (0 replies)
 243. Povinnosti českej firmy (0 replies)
 244. Má osoba s mandátnou zmluvou nárok na cestovné náhrady (1 replies)
 245. Daňovo uznaný odpis nepremlčanej pohľadávky? (4 replies)
 246. Nezdaniteľná časť základu dane (2 replies)
 247. Samozdaniť kúpu ojazdeného auta z Nemecka? (2 replies)
 248. Zamestnanci na základe mandatnej zmluvy. (3 replies)
 249. zaradenie osvetlenia lyžiarskeho vleku do odpisovej skupiny (0 replies)
 250. daňový bonus (3 replies)