PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 [330] 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. prijem z prenajmu
 2. Dobropis EU - jednoduche uctovnictvo
 3. Vyskladnený nevyfakturovaný tovar
 4. problem so zaradenim
 5. koeficient DPH vs §43 DPH
 6. zmluva o prevode HIM
 7. Multifunkčné zariadenie na splátky a prelom roka?
 8. UP/BRIGADA
 9. dovoz tovaru z Taiwanu
 10. Daň
 11. Nezdan. čiastka za rok 2007
 12. Zamestnanec a aj SZCO
 13. Daň z motorových vozidiel
 14. DODANIE OD CR REGISTROVANEHO V SR
 15. Poskytnutie služby
 16. Kurzové prepočty...
 17. Program Elall
 18. Výmena hardveru.
 19. Odpisy pri majetku, ktorý nie je priamo využívaný daňovníkom
 20. pokuta od ŠOI
 21. Rozdelenie HV
 22. Predaj materiálu
 23. oprava alebo spotreba materiálu??
 24. Odpočet straty
 25. pôžička poskytnutá zamestnancovi
 26. Pár nejasností......
 27. problemy s podnikatelom SZCO
 28. príjem živnostníka za prenajom nehnuteľnosti
 29. Ostatné služby
 30. Ojazdené osobné auto M1 - nákup
 31. Prenajaty priestor pouzivany na ubytovanie
 32. Zápočet fa
 33. Problem so zaradenim a naslednym vyradenim
 34. Elektronická forma potvrdenia o výstupe tovaru
 35. Zdaňovanie príjmu zamestnancov pridelených do zahraničia
 36. danove vydavky testovane na zaplatenie
 37. DOVOZCA
 38. faktura
 39. FA z 08/2007 došla v 12/2007 čo s DPH?
 40. vklad zamestnanca do firmy
 41. účtovná kancelária nováčik
 42. Počítač do majetku alebo do spotreby?
 43. Účtovanie spotreby PHL
 44. Nákup ojazd.osob.auta z ČR
 45. Ukončenie činnosti a DPH
 46. uctovanie auto doplnkov
 47. Konateľ a ubytovanie
 48. zásoby - účtovanie na konci roka
 49. santa claus na svet. lane - náklad?
 50. DPH a nezaplatená splátka leasingu
 51. mzda + dohoda je to možné
 52. Podiel na zisku
 53. vrátenie súdnych poplatkov
 54. predaj diaľničných známok
 55. Zrušenie dodávky a kurzové rozdiely
 56. Dan na Slovensku alebo v Cechach?
 57. Zaradenie majetku do odpisových skupín
 58. Fa za telefon - prelom roka
 59. dodatočne vyplácané mzdy
 60. Fyzická inventúra
 61. vie niekto mi poradit pravnika v galante?
 62. Číslovanie zápisov v účtovnom denníku
 63. Ubytovanie konatela
 64. Preberací protokol z zmluve o dielo
 65. darovanie peňazí
 66. použitie daňovej straty
 67. Navigačný systém
 68. vyplatenie podielu na zisku za r. 2004-2006
 69. Bartrova dohoda - sluzba za produkt
 70. dat do uctovnictva alebo nie
 71. Prenájom auta
 72. Dražba
 73. nepodnikateľ ako platca DPH
 74. Evidencia majetku
 75. dat ci nedať do uctovnictva?
 76. pausalne vydavky pri remeselnej cinnosti
 77. Zdravotné poistenie / poberateľ výsluhového dôchodku(vojak)
 78. Združenie INAK.
 79. Nevidiaci a príjmový doklad
 80. Zrušenie registracíe zo závislej činnosti
 81. Výzva DÚ - pečiatka
 82. Počítačová sieť
 83. Optimalizácia zakladu dane pri forwardových obchodoch
 84. odberatel mimo EU, zboží do EU
 85. Technické zhodnotenie prenajímateľom
 86. výhra auta a dane
 87. Cestovné náhrady - iné výdavky
 88. ukoncenie podnikania vos
 89. zaúčtovanie prívesu k osobnému automobilu
 90. technické zhodnotenie alebo súčiastka?
 91. Vyúčtovanie zálohovej faktúry
 92. Účtovanie exekúcie
 93. Prevod mezi pokladňou CZK - SKK
 94. Reklamná plocha
 95. Miš-maš k ukončeniu združenia
 96. služba 13K alebo 13NK
 97. náhradné diely k automobilu?
 98. daňovo uznateľnýn náklad?
 99. DPH pre zahraničneho odberateľa
 100. Opravné položky k DM
 101. Zvýhodnenie za prácu v noci.
 102. Zálohové platby a ich zrušenie
 103. Paušálne výdavky
 104. Prémie
 105. účtovné odpisy
 106. Daň z príjmu pri prevode nehnuteľností
 107. vysledovka
 108. kontrola zo zdr. poisťovne
 109. Sprostredkovanie
 110. ako zaúčtovať preplatok roč. zúčt. 2005?
 111. ročný odpis za 1/2 decembra?
 112. nadobudnutie tovaru z ČS
 113. Nákup ojazdeného automobilu.
 114. Stavba V ČR a dodanie materialu
 115. material - prelom roka 2007/2008
 116. Najomne pred vznikom spolocnosti
 117. Praca v Irsku
 118. Body za vernosť
 119. Obchodný register-tlačivo
 120. prerušenie odpisu splátkový predaj
 121. Samozdanenie
 122. podklady na jednanie so zákazníkom
 123. ako zaúčtovať zľavu
 124. Vrátenie peňazí za tovar a DPH
 125. Povinnosť mať pri faktúre objednávku alebo zmluvu
 126. Vyúčtovanie zahraničnej pracovnej cesty
 127. Fakturácia DPH pre firmy z tretích krajín
 128. Nákup PHM v ČR -doklad registr.pokladni
 129. Fréza na ľad
 130. občianske združenie
 131. Daň z príjmov - zdaňovanie dividend
 132. Dobropis z EÚ za tovar
 133. zrušenie živnosti
 134. Certifikácia I. stupeň
 135. Tlačivo "Oznámenie o zmenách na DÚ"
 136. Vymena tovaru a doklad z ERP
 137. Hospodársky rok a nové tlačivá
 138. Penále, ako na to?!?
 139. zaradenie majetku - KP
 140. vedlajší príjem na materskej
 141. Daň z motor.vozidiel-novelizovaný
 142. Dodatocne danove priznanie 2006
 143. Tržby - zaúčtovanie preddavkov??
 144. preddavková faktúra
 145. Oneskorená pokuta?
 146. Stála prevádzkáreň - tovar
 147. Predaj auta
 148. strata
 149. §70
 150. Autoškola
 151. výpočet cestnej náhrady
 152. pouzivanie sukromneho auta na firemne ucely
 153. fin. služby a DPH
 154. Nezaplatená dan z motorového vozidla.
 155. Fa za stavebné práce z Rumunska
 156. Opravy a technické zhodnotenie vykonané nájomcom
 157. DPH pri krádeži
 158. Veľmi špecifické - predaj auta
 159. obrat pre registracnu povinnost DPH
 160. Predaj nehnuteľnosti-výnos
 161. odpis pohľadávky
 162. Inventúra v predajni
 163. Budova po kolaudácií
 164. Prerušená živnosť a príjem
 165. Vyhotovenie fotiek do nákladov
 166. Nehnuteľnosť
 167. Stravné pri výkone činnosti SZČO v cudzine - účtovanie
 168. dan z príjmu po predaji nehnutelnosi zdedenej po bratovi
 169. Stravné lístky
 170. účtovanie - kontrola
 171. DPH pri dovoze z Ukrainy
 172. Nákup TV prijímača
 173. Prenájom priestorov
 174. Koľko zarábate v hrubom?
 175. Združenie a pozastavena cinnost jedneho z clenov
 176. Odpisy???
 177. Vyradenie auta z účtovníctva.
 178. Faktúry z Metra a tovar pre vlastnú potrebu.
 179. Učovanie zálohy
 180. nákup majetku vopred
 181. Nadmerný odpočet DPH
 182. Presun vydavku do buduceho roka
 183. Odpisy
 184. majetok.
 185. daňový bonus a reprezentácia
 186. podielove listy
 187. Náhrada za PN???
 188. Zaúčtovanie prevzatia pohľadávky - v Omege
 189. Účtovanie v JÚ cest. náhrad
 190. predaj tovaru za stravné lístky
 191. podnikateľsé účty
 192. účtovanie daňovej povinnosti
 193. Nemocenské
 194. notebook od súkromnej osoby do podnikania
 195. ukončenie podnikania a zásoby
 196. Otváracia súvaha - vznik spoločnosti
 197. Aké doklady treba
 198. Vyslanie zamestnancov do zahraničia, kde platiť daň zo závislej činnosti
 199. DP2007 Zivnost + prijmy zo zahranicia
 200. výhra a následný predaj
 201. servis v CR a DPH
 202. náhradné diely do TATRY
 203. Výpočet dane pri paušálnych výdavkoch
 204. kurzový rozdiel - majetok financovaný úverom
 205. predaj pozemkov a inžinierske siete
 206. DPH z rádia do auta - uznané?
 207. JU-platba kartou
 208. dodanie služby z EU
 209. Zrážky zo mzdy
 210. Prevadzkáreň v Čechách
 211. Zle vypočítaný odpis ?
 212. rezerva
 213. Nákup tovaru
 214. Rozpočet
 215. Poistné plnenie v ČR a DPH
 216. Automat na kopírku
 217. Auto na podnikanie
 218. Koniec daňovej povinnosti -daň z mot.vozidiel
 219. kolaudovanie polyfunkč.domu
 220. Bankový učet
 221. Predaj budovy s pozemkom a DPH
 222. Bonus za predane obedy
 223. vyššie čerpanie SF
 224. Vystavovanie dobropisov
 225. Daňové priznanie za zomrelého
 226. Čo s dotáciou na zničený majetok????
 227. Prenájom nehnuteľnosti
 228. Kurzový rozdiel
 229. najom os.automobilu z tretích krajín
 230. Dve pokuty za jedno porušenie zákona ?
 231. Nakup tovaru,jeho predaj-sprostredkovanie???
 232. Inventarizačný zápis
 233. Vysvetlenie sumy za položku
 234. náklady budúcich období-nájom
 235. oprava na dodanom výrobku
 236. Daňová kontrola-DzP PO
 237. Nezdanitelne minimum - soc.davky
 238. Výroba
 239. preplatok podľa účtovníctva
 240. Výdavky neovplyvňujúce daň
 241. Pausalne vydavky 40%
 242. Účtovanie PHM a spotreby tovaru
 243. Predaj nehnuteľnosti
 244. Základ dane a životné poistenie
 245. Minimálna mzda po novom
 246. účtovanie hydiny
 247. Byvam v zahranicí
 248. Zrušenie rezervy v roku 2007
 249. účet v EUR
 250. Vyradenie auta