PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 [330] 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454

 1. Odpis + technické zhodnotenie
 2. predaj auta a DPH
 3. Likvidácia obchodu
 4. Vysporiadanie pozicky konatela
 5. predaj pôdy
 6. Spotrebný materiál alebo technické zhodnotenie
 7. poradove cisla pokl. dokladov
 8. ako zaúčtovať osobnú spotrebu
 9. ako zaúčtovať službu
 10. uctovanie, forward
 11. Prenájom nebytových priestorov
 12. dodanie tovaru a fakturacia
 13. Sponzorstvo
 14. Predaj nehnuteľnosti = oslobodený príjem?
 15. Zamestnávanie
 16. Cestovné náklady - refakturácia
 17. Vývoz tovaru do colného pásma
 18. Reklamácia materiálu
 19. naradie-501 alebo 504?
 20. zdaniteľné príjmy
 21. oprava či zhodnotenie prenajatých priestorov
 22. Kancelársky nábytok ako výdavok
 23. odpocitatelna polozka -milionarska dan
 24. Súdne poplatky, exekučné trovy, úrok z dlžnej sumy
 25. Správne účtovanie
 26. Záväzok voči spoločníkovi
 27. Odvody DPH za živnostníkov, kt. nie sú platcami DPH a pracujú pre s. r. o.
 28. Predaj casti podniku a DPH
 29. vyradené technické zhodnotenie
 30. Nesedia priebežné položky
 31. Mzda za zamestnanca ako výdavok pre SZČO
 32. Daňové priznanie
 33. Výdavky pre SZČO
 34. Pestúnsky príspevok
 35. Nevyfakturovane dodavky
 36. úroky z omeškania
 37. úhrada faktúry
 38. uctovanie spediterskych firiem
 39. SZCO a automobil
 40. Príjem z nájmu PO a DÚ
 41. forma dokladu
 42. forma dokladu
 43. Prijatá faktúra -prerátanie kurzom
 44. opravná DPH
 45. Vianočné kolekcie
 46. Implementácia procesného riadenia - KP
 47. doplnenie soc.fondu
 48. DAN Z PRIJMU - NEMECKO
 49. rekonštrukcia budovy
 50. DAN Z PRIJMU - NEMECKO
 51. Dobrovoľné poistné Soc.poisť.
 52. Tlač výkazu DPH z internetu
 53. žiadosť o zrušenie platenia preddavkov
 54. sadzba základnejnáhrady a nákl. auto
 55. Odpis os.automobilu N1 zakúpeného v 12/07
 56. praca v zahranici
 57. účtovanie auta
 58. Predaj stavebného pozemku a DPH
 59. nedoplatok na odvodoch
 60. Fakturácia telefónov do zahraničia
 61. Súkromný účet
 62. Pojmy ex ante a ex post
 63. bankový účet
 64. DPH v advokacii
 65. Automobil a živnosť
 66. zúčtovanie úbytku cenných papierov v dôsledku ich predaja
 67. zakazka 2007- uhrada 2008
 68. peňažný denník
 69. Vzor zmluvy
 70. Odpisy výťahu
 71. Uplné základy
 72. Vedenie služobného mot.vozidla
 73. 548 - Ostatné náklady ...
 74. Milionarska dan pre zdanovacie obdobie 2007
 75. výber školenia
 76. obraty
 77. Kupa ojazdeneho auta z Talianska
 78. prenájom
 79. náhrady za vozidlo - dilema
 80. Prechod z JU na PU
 81. Nákladné auto zo zahraničia a DPH
 82. rezia a sklad
 83. Paušalisti
 84. vstupná cena pri predčasnom ukončení lízingu
 85. Uctovanie odpisov
 86. Strata účtovných dokladov
 87. Nákup tovaru od nepodnikateľa
 88. zahraničné pracovné cesty
 89. hlasenie o vyuctovani dane v anglickom jazyku
 90. Overenie DIČ
 91. trovy právneho zástupcu
 92. evidencia dph
 93. DPH
 94. ÚHRADA FAKTÚRY= PRÍJEM + DPH
 95. Faktury slovenskej firmy vystavene po IC DPH registrovanym v inom clenskom state EU
 96. nadmerný odpočet
 97. uverenjenie prac.ponuky na profesii
 98. Účtovné odpisy
 99. Aký kurz DPH a do akého mesiaca??? ešte raz
 100. Daň z predaja nehnutelnosti
 101. bezodplatné dodanie tovaru/služby komplexne
 102. Dovoz z Chiny
 103. CP 1.Dôchodkovej
 104. okamzita vypoved
 105. Sociálny fon - čerpanie
 106. Skončenie živnosti a leasingove auto.
 107. kupna zmluva s manzelkou
 108. Súdne trovy, exekučné poplatky, úrok z dlžnej sumy
 109. úhrada zálohy lízingu zo súkromného účtu konateľa
 110. pôžička do nákladov?
 111. Odpisy
 112. Hodnota vozidla
 113. "Zrušenie" poskytnutých/prijatých preddavkov v JÚ - r. 2008?
 114. Žiadosť o pridelenie špecialnej odmeny pre zamestnanca
 115. Poplatek za platbu platební kartou
 116. Preplatok rocneho zdrav.zuctovania
 117. Udaje na fakturu
 118. dobropis k už predanému tovaru
 119. Cestovné náhrady v r. 2008
 120. Penazny dar organizacii
 121. Nesprávne vyplatená náhrada za sviatok - neuznaný výdavok?
 122. KOMIS
 123. sklad
 124. Premlčané záväzky a paušál
 125. Prijata faktura zo zahranicia + vydana faktura na Slovensku
 126. Kniha jázd v PO (sukromne jazdy atd.atd.)?
 127. prepis auta z manžela na manželku
 128. Daňové priznanie
 129. DPH na výstupe z obalových meteriálov
 130. Dedicstvo
 131. akruálne účtovníctvo - prevodový mostík
 132. účtovníctvo obvodného úradu
 133. sociálny fond
 134. jednostranné započítanie
 135. prenájom leasingovaného vozidla treťej osobe
 136. zmluva o buducej zmluve - predaj nehnuteľnosti
 137. zrýchlený odpis majetku
 138. DPH v preprave
 139. účtovne odpísaný daňovo ešte nie
 140. čerpanie soc. fondu
 141. faktúra z cudziny
 142. Rádiolokátor - ako zaúčtovať?
 143. Vypísanie tlačiva (nárok na dávku v nezamestnanosti)
 144. Príjmový
 145. DzMV-použ. auta zahr. firmy
 146. Deputáty zamestnancom a uniformy
 147. pôžička zahraničnému konateľovi
 148. Odpis pohľadávky
 149. Tlačivá pre daňový úrad - prenájom nehnuteľnosti fyzickou osobou nepodnikateľom
 150. Zákon o audite a auditoroch - nový
 151. Neúplná úhrada faktúry
 152. účtovník=audítor=daňový poradca
 153. Dlhodoby majetok
 154. zapocet a doklady
 155. Predaj vstupeniek zamestn - DPH
 156. dodanie tovaru podľa §43 ods 5 b)
 157. záväzok
 158. preprava z maďarska do norska
 159. Číslovanie dokladov
 160. Dokladovanie čerpania SF
 161. trojstranný obchod Finsko-SR-ČR
 162. rekonštrukcia budovy FO a daň z príjmu
 163. cestovný lístok a DPH
 164. Odpredaj servera
 165. Klasifikácia produkcie- mikrovlná sieť.
 166. Oslobodenie od DPH
 167. Faktura - tovar z minuleho roka
 168. školenie
 169. dotacie z eurofondov a ich dopad na dan
 170. rozdiely účtovanie spôsob A a B
 171. odpis softwaru
 172. Odpis pohľadávky
 173. DPH a tovar zakúpený v ČR-registrač.pokl.
 174. Správne krátenie stravného
 175. darcekove poukazky a dan
 176. Prenájom nebytových priestorov - registrácia
 177. Nájom
 178. Registrácia pre DPH
 179. faktúra z ČR za služby
 180. Neplatca DPH a predaj s DPH
 181. samozdanenie-účtovná jednotka neskoro dodala faktúru
 182. dan zo stavby, dan z bytu
 183. Zmeny v živnostenskom registri
 184. Platca dph
 185. Cest. náhrady a spolucestujúci
 186. "nutene" poistenie
 187. firma spoločníkom inej firmy
 188. dohodnuty kurz s bankou a uctovanie
 189. JÚ alebo PÚ?
 190. 601 či 602?
 191. Nákup tovaru z nemecka českou firmou...končí na území SR
 192. DPH a letenky
 193. Odvody do zdravomej poisťovne
 194. TZ prenajatého majetku - ukončenie nájmu
 195. Podnikateľský hypot. úver a byt spoločníka
 196. Ako správne zaradiť majetok.
 197. zdanovanie 1% auta-prenajate vozidlo
 198. Sukromny mobil
 199. technické zhodnotenie DPH
 200. Odmeny členom dozornej rady
 201. Zdaňovacie obdobie - čo sa počíta do obratu
 202. Zdaňovacie obdobie - čo sa počíta do obratu
 203. Darovanie auta bez zmeny v TP
 204. prenajom nebytovych priestorov
 205. stravovanie a dph
 206. Uplatňovanie DPH pri kúpe auta, súvis s DzP
 207. nakúpený tovar za korunu
 208. Cestovné náhrady - živnostník
 209. Sprostredkovateľská činnosť
 210. OZ a dan z prijmu z reklamy
 211. Energetické dane
 212. Dan z bytu
 213. Dobropis z CR
 214. Kontajnér na odpad v podnikaní
 215. Služobného vozidlo bezplatne využívať na súkromné účely
 216. spatné podanie daňového priznania FO
 217. Odstupné pri odchode zo zamestnania
 218. Čo je obdobný pracovný pomer
 219. Inštalácia rozvodov
 220. Nákl. auto na leasing a príd. zar.
 221. Stravné pri pracovnej ceste
 222. zápočet pohľadávok a záväzkov
 223. KOVOVý šROT A JEHO PREDAJ
 224. paušálny príspevok na ošatné
 225. predaj liekov pod nákupnú cenu
 226. halierove rozdiely
 227. rozpustenie združenia a vplyv na daň
 228. účtovanie prác s dodávkou materiálu
 229. Nove tlačiva JCD?
 230. Nováčik
 231. Poistná udalosť
 232. Dobropis do EÚ-vrátený tovar
 233. Daň z motorového vozidla po novom
 234. Ubytovanie splnomocnenca konateľa
 235. DPH - vrátenie dane
 236. Dovoz tovaru z Izraela
 237. Aký kruz DPH a do akého mesiaca????
 238. Samozdanenie zahraničnej služby
 239. predaj - 1 ks zdarma
 240. kurz z akého dátumu použiť pri výpočte diét?
 241. dátum pri vystavovaní VPD
 242. účtovanie stravných lístkov
 243. Zdanenie predaja dedicskych podielov
 244. Úroky na bežnom účte
 245. Zaučtovanie kúpy podielu
 246. dodanie služby - tovar z Číny
 247. valutova pokladna?
 248. preradenie auta zo združenia FO
 249. Obraty pre DPH v EUR
 250. stavanie drevodomov a zdaniteľné hľadisko