PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 [330] 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. Likvidácia účtov v likvidovanej spoločnosti
 2. Hlasenie na dan. úrad o nadobudnutí noveho dopr. prostriedku z EUl
 3. Trovy konania a DPH
 4. Dan s prijmu na Malte
 5. účtovanie honorára, zrážka do fondu
 6. som oslobodena od poplatkov?
 7. co urobit? ojazdené auto a DPH
 8. Zalozenie zivnosti - zauctovanie zasob
 9. Platby socialnej poistovni
 10. Zaúčt. kupnej zmluvy na nehnuteľnosť
 11. Účtovanie v JÚ
 12. Fakturovane mytne z CR podlieha DPH?
 13. kolobeh dokladov
 14. Exekučné trovy, súdne poplatky, úrok z dlžnej sumy
 15. Paušálne výdavky
 16. daň z príjmu
 17. Závislá činnosť + popri nej SZČO
 18. Preradenie vozidla N1 z podnikania do osobného užívania a vysporiadanie DPH
 19. Nedodana Smetna nadoba
 20. prijem z prenajmu
 21. Dobropis EU - jednoduche uctovnictvo
 22. Vyskladnený nevyfakturovaný tovar
 23. problem so zaradenim
 24. koeficient DPH vs §43 DPH
 25. zmluva o prevode HIM
 26. Multifunkčné zariadenie na splátky a prelom roka?
 27. UP/BRIGADA
 28. dovoz tovaru z Taiwanu
 29. Daň
 30. Nezdan. čiastka za rok 2007
 31. Zamestnanec a aj SZCO
 32. Daň z motorových vozidiel
 33. DODANIE OD CR REGISTROVANEHO V SR
 34. Poskytnutie služby
 35. Kurzové prepočty...
 36. Program Elall
 37. Výmena hardveru.
 38. Odpisy pri majetku, ktorý nie je priamo využívaný daňovníkom
 39. pokuta od ŠOI
 40. Rozdelenie HV
 41. Predaj materiálu
 42. oprava alebo spotreba materiálu??
 43. Odpočet straty
 44. pôžička poskytnutá zamestnancovi
 45. Pár nejasností......
 46. problemy s podnikatelom SZCO
 47. príjem živnostníka za prenajom nehnuteľnosti
 48. Ostatné služby
 49. Ojazdené osobné auto M1 - nákup
 50. Prenajaty priestor pouzivany na ubytovanie
 51. Zápočet fa
 52. Problem so zaradenim a naslednym vyradenim
 53. Elektronická forma potvrdenia o výstupe tovaru
 54. Zdaňovanie príjmu zamestnancov pridelených do zahraničia
 55. danove vydavky testovane na zaplatenie
 56. DOVOZCA
 57. faktura
 58. FA z 08/2007 došla v 12/2007 čo s DPH?
 59. vklad zamestnanca do firmy
 60. účtovná kancelária nováčik
 61. Počítač do majetku alebo do spotreby?
 62. Účtovanie spotreby PHL
 63. Nákup ojazd.osob.auta z ČR
 64. Ukončenie činnosti a DPH
 65. uctovanie auto doplnkov
 66. Konateľ a ubytovanie
 67. zásoby - účtovanie na konci roka
 68. santa claus na svet. lane - náklad?
 69. DPH a nezaplatená splátka leasingu
 70. mzda + dohoda je to možné
 71. Podiel na zisku
 72. vrátenie súdnych poplatkov
 73. predaj diaľničných známok
 74. Zrušenie dodávky a kurzové rozdiely
 75. Dan na Slovensku alebo v Cechach?
 76. Zaradenie majetku do odpisových skupín
 77. Fa za telefon - prelom roka
 78. dodatočne vyplácané mzdy
 79. Fyzická inventúra
 80. vie niekto mi poradit pravnika v galante?
 81. Číslovanie zápisov v účtovnom denníku
 82. Ubytovanie konatela
 83. Preberací protokol z zmluve o dielo
 84. darovanie peňazí
 85. použitie daňovej straty
 86. Navigačný systém
 87. vyplatenie podielu na zisku za r. 2004-2006
 88. Bartrova dohoda - sluzba za produkt
 89. dat do uctovnictva alebo nie
 90. Prenájom auta
 91. Dražba
 92. nepodnikateľ ako platca DPH
 93. Evidencia majetku
 94. dat ci nedať do uctovnictva?
 95. pausalne vydavky pri remeselnej cinnosti
 96. Zdravotné poistenie / poberateľ výsluhového dôchodku(vojak)
 97. Združenie INAK.
 98. Nevidiaci a príjmový doklad
 99. Zrušenie registracíe zo závislej činnosti
 100. Výzva DÚ - pečiatka
 101. Počítačová sieť
 102. Optimalizácia zakladu dane pri forwardových obchodoch
 103. odberatel mimo EU, zboží do EU
 104. Technické zhodnotenie prenajímateľom
 105. výhra auta a dane
 106. Cestovné náhrady - iné výdavky
 107. ukoncenie podnikania vos
 108. zaúčtovanie prívesu k osobnému automobilu
 109. technické zhodnotenie alebo súčiastka?
 110. Vyúčtovanie zálohovej faktúry
 111. Účtovanie exekúcie
 112. Prevod mezi pokladňou CZK - SKK
 113. Reklamná plocha
 114. Miš-maš k ukončeniu združenia
 115. služba 13K alebo 13NK
 116. náhradné diely k automobilu?
 117. daňovo uznateľnýn náklad?
 118. DPH pre zahraničneho odberateľa
 119. Opravné položky k DM
 120. Zvýhodnenie za prácu v noci.
 121. Zálohové platby a ich zrušenie
 122. Paušálne výdavky
 123. Prémie
 124. účtovné odpisy
 125. Daň z príjmu pri prevode nehnuteľností
 126. vysledovka
 127. kontrola zo zdr. poisťovne
 128. Sprostredkovanie
 129. ako zaúčtovať preplatok roč. zúčt. 2005?
 130. ročný odpis za 1/2 decembra?
 131. nadobudnutie tovaru z ČS
 132. Nákup ojazdeného automobilu.
 133. Stavba V ČR a dodanie materialu
 134. material - prelom roka 2007/2008
 135. Najomne pred vznikom spolocnosti
 136. Praca v Irsku
 137. Body za vernosť
 138. Obchodný register-tlačivo
 139. prerušenie odpisu splátkový predaj
 140. Samozdanenie
 141. podklady na jednanie so zákazníkom
 142. ako zaúčtovať zľavu
 143. Vrátenie peňazí za tovar a DPH
 144. Povinnosť mať pri faktúre objednávku alebo zmluvu
 145. Vyúčtovanie zahraničnej pracovnej cesty
 146. Fakturácia DPH pre firmy z tretích krajín
 147. Nákup PHM v ČR -doklad registr.pokladni
 148. Fréza na ľad
 149. občianske združenie
 150. Daň z príjmov - zdaňovanie dividend
 151. Dobropis z EÚ za tovar
 152. zrušenie živnosti
 153. Certifikácia I. stupeň
 154. Tlačivo "Oznámenie o zmenách na DÚ"
 155. Vymena tovaru a doklad z ERP
 156. Hospodársky rok a nové tlačivá
 157. Penále, ako na to?!?
 158. zaradenie majetku - KP
 159. vedlajší príjem na materskej
 160. Daň z motor.vozidiel-novelizovaný
 161. Dodatocne danove priznanie 2006
 162. Tržby - zaúčtovanie preddavkov??
 163. preddavková faktúra
 164. Oneskorená pokuta?
 165. Stála prevádzkáreň - tovar
 166. Predaj auta
 167. strata
 168. §70
 169. Autoškola
 170. výpočet cestnej náhrady
 171. pouzivanie sukromneho auta na firemne ucely
 172. fin. služby a DPH
 173. Nezaplatená dan z motorového vozidla.
 174. Fa za stavebné práce z Rumunska
 175. Opravy a technické zhodnotenie vykonané nájomcom
 176. DPH pri krádeži
 177. Veľmi špecifické - predaj auta
 178. obrat pre registracnu povinnost DPH
 179. Predaj nehnuteľnosti-výnos
 180. odpis pohľadávky
 181. Inventúra v predajni
 182. Budova po kolaudácií
 183. Prerušená živnosť a príjem
 184. Vyhotovenie fotiek do nákladov
 185. Nehnuteľnosť
 186. Stravné pri výkone činnosti SZČO v cudzine - účtovanie
 187. dan z príjmu po predaji nehnutelnosi zdedenej po bratovi
 188. Stravné lístky
 189. účtovanie - kontrola
 190. DPH pri dovoze z Ukrainy
 191. Nákup TV prijímača
 192. Prenájom priestorov
 193. Koľko zarábate v hrubom?
 194. Združenie a pozastavena cinnost jedneho z clenov
 195. Odpisy???
 196. Vyradenie auta z účtovníctva.
 197. Faktúry z Metra a tovar pre vlastnú potrebu.
 198. Učovanie zálohy
 199. nákup majetku vopred
 200. Nadmerný odpočet DPH
 201. Presun vydavku do buduceho roka
 202. Odpisy
 203. majetok.
 204. daňový bonus a reprezentácia
 205. podielove listy
 206. Náhrada za PN???
 207. Zaúčtovanie prevzatia pohľadávky - v Omege
 208. Účtovanie v JÚ cest. náhrad
 209. predaj tovaru za stravné lístky
 210. podnikateľsé účty
 211. účtovanie daňovej povinnosti
 212. Nemocenské
 213. notebook od súkromnej osoby do podnikania
 214. ukončenie podnikania a zásoby
 215. Otváracia súvaha - vznik spoločnosti
 216. Aké doklady treba
 217. Vyslanie zamestnancov do zahraničia, kde platiť daň zo závislej činnosti
 218. DP2007 Zivnost + prijmy zo zahranicia
 219. výhra a následný predaj
 220. servis v CR a DPH
 221. náhradné diely do TATRY
 222. Výpočet dane pri paušálnych výdavkoch
 223. kurzový rozdiel - majetok financovaný úverom
 224. predaj pozemkov a inžinierske siete
 225. DPH z rádia do auta - uznané?
 226. JU-platba kartou
 227. dodanie služby z EU
 228. Zrážky zo mzdy
 229. Prevadzkáreň v Čechách
 230. Zle vypočítaný odpis ?
 231. rezerva
 232. Nákup tovaru
 233. Rozpočet
 234. Poistné plnenie v ČR a DPH
 235. Automat na kopírku
 236. Auto na podnikanie
 237. Koniec daňovej povinnosti -daň z mot.vozidiel
 238. kolaudovanie polyfunkč.domu
 239. Bankový učet
 240. Predaj budovy s pozemkom a DPH
 241. Bonus za predane obedy
 242. vyššie čerpanie SF
 243. Vystavovanie dobropisov
 244. Daňové priznanie za zomrelého
 245. Čo s dotáciou na zničený majetok????
 246. Prenájom nehnuteľnosti
 247. Kurzový rozdiel
 248. najom os.automobilu z tretích krajín
 249. Dve pokuty za jedno porušenie zákona ?
 250. Nakup tovaru,jeho predaj-sprostredkovanie???