PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 [331] 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. Kurzový rozdiel
 2. najom os.automobilu z tretích krajín
 3. Dve pokuty za jedno porušenie zákona ?
 4. Nakup tovaru,jeho predaj-sprostredkovanie???
 5. Inventarizačný zápis
 6. Vysvetlenie sumy za položku
 7. náklady budúcich období-nájom
 8. oprava na dodanom výrobku
 9. Daňová kontrola-DzP PO
 10. Nezdanitelne minimum - soc.davky
 11. Výroba
 12. preplatok podľa účtovníctva
 13. Výdavky neovplyvňujúce daň
 14. Pausalne vydavky 40%
 15. Účtovanie PHM a spotreby tovaru
 16. Predaj nehnuteľnosti
 17. Základ dane a životné poistenie
 18. Minimálna mzda po novom
 19. účtovanie hydiny
 20. Byvam v zahranicí
 21. Zrušenie rezervy v roku 2007
 22. účet v EUR
 23. Vyradenie auta
 24. Odpis + technické zhodnotenie
 25. predaj auta a DPH
 26. Likvidácia obchodu
 27. Vysporiadanie pozicky konatela
 28. predaj pôdy
 29. Spotrebný materiál alebo technické zhodnotenie
 30. poradove cisla pokl. dokladov
 31. ako zaúčtovať osobnú spotrebu
 32. ako zaúčtovať službu
 33. uctovanie, forward
 34. Prenájom nebytových priestorov
 35. dodanie tovaru a fakturacia
 36. Sponzorstvo
 37. Predaj nehnuteľnosti = oslobodený príjem?
 38. Zamestnávanie
 39. Cestovné náklady - refakturácia
 40. Vývoz tovaru do colného pásma
 41. Reklamácia materiálu
 42. naradie-501 alebo 504?
 43. zdaniteľné príjmy
 44. oprava či zhodnotenie prenajatých priestorov
 45. Kancelársky nábytok ako výdavok
 46. odpocitatelna polozka -milionarska dan
 47. Súdne poplatky, exekučné trovy, úrok z dlžnej sumy
 48. Správne účtovanie
 49. Záväzok voči spoločníkovi
 50. Odvody DPH za živnostníkov, kt. nie sú platcami DPH a pracujú pre s. r. o.
 51. Predaj casti podniku a DPH
 52. vyradené technické zhodnotenie
 53. Nesedia priebežné položky
 54. Mzda za zamestnanca ako výdavok pre SZČO
 55. Daňové priznanie
 56. Výdavky pre SZČO
 57. Pestúnsky príspevok
 58. Nevyfakturovane dodavky
 59. úroky z omeškania
 60. úhrada faktúry
 61. uctovanie spediterskych firiem
 62. SZCO a automobil
 63. Príjem z nájmu PO a DÚ
 64. forma dokladu
 65. forma dokladu
 66. Prijatá faktúra -prerátanie kurzom
 67. opravná DPH
 68. Vianočné kolekcie
 69. Implementácia procesného riadenia - KP
 70. doplnenie soc.fondu
 71. DAN Z PRIJMU - NEMECKO
 72. rekonštrukcia budovy
 73. DAN Z PRIJMU - NEMECKO
 74. Dobrovoľné poistné Soc.poisť.
 75. Tlač výkazu DPH z internetu
 76. žiadosť o zrušenie platenia preddavkov
 77. sadzba základnejnáhrady a nákl. auto
 78. Odpis os.automobilu N1 zakúpeného v 12/07
 79. praca v zahranici
 80. účtovanie auta
 81. Predaj stavebného pozemku a DPH
 82. nedoplatok na odvodoch
 83. Fakturácia telefónov do zahraničia
 84. Súkromný účet
 85. Pojmy ex ante a ex post
 86. bankový účet
 87. DPH v advokacii
 88. Automobil a živnosť
 89. zúčtovanie úbytku cenných papierov v dôsledku ich predaja
 90. zakazka 2007- uhrada 2008
 91. peňažný denník
 92. Vzor zmluvy
 93. Odpisy výťahu
 94. Uplné základy
 95. Vedenie služobného mot.vozidla
 96. 548 - Ostatné náklady ...
 97. Milionarska dan pre zdanovacie obdobie 2007
 98. výber školenia
 99. obraty
 100. Kupa ojazdeneho auta z Talianska
 101. prenájom
 102. náhrady za vozidlo - dilema
 103. Prechod z JU na PU
 104. Nákladné auto zo zahraničia a DPH
 105. rezia a sklad
 106. Paušalisti
 107. vstupná cena pri predčasnom ukončení lízingu
 108. Uctovanie odpisov
 109. Strata účtovných dokladov
 110. Nákup tovaru od nepodnikateľa
 111. zahraničné pracovné cesty
 112. hlasenie o vyuctovani dane v anglickom jazyku
 113. Overenie DIČ
 114. trovy právneho zástupcu
 115. evidencia dph
 116. DPH
 117. ÚHRADA FAKTÚRY= PRÍJEM + DPH
 118. Faktury slovenskej firmy vystavene po IC DPH registrovanym v inom clenskom state EU
 119. nadmerný odpočet
 120. uverenjenie prac.ponuky na profesii
 121. Účtovné odpisy
 122. Aký kurz DPH a do akého mesiaca??? ešte raz
 123. Daň z predaja nehnutelnosti
 124. bezodplatné dodanie tovaru/služby komplexne
 125. Dovoz z Chiny
 126. CP 1.Dôchodkovej
 127. okamzita vypoved
 128. Sociálny fon - čerpanie
 129. Skončenie živnosti a leasingove auto.
 130. kupna zmluva s manzelkou
 131. Súdne trovy, exekučné poplatky, úrok z dlžnej sumy
 132. úhrada zálohy lízingu zo súkromného účtu konateľa
 133. pôžička do nákladov?
 134. Odpisy
 135. Hodnota vozidla
 136. "Zrušenie" poskytnutých/prijatých preddavkov v JÚ - r. 2008?
 137. Žiadosť o pridelenie špecialnej odmeny pre zamestnanca
 138. Poplatek za platbu platební kartou
 139. Preplatok rocneho zdrav.zuctovania
 140. Udaje na fakturu
 141. dobropis k už predanému tovaru
 142. Cestovné náhrady v r. 2008
 143. Penazny dar organizacii
 144. Nesprávne vyplatená náhrada za sviatok - neuznaný výdavok?
 145. KOMIS
 146. sklad
 147. Premlčané záväzky a paušál
 148. Prijata faktura zo zahranicia + vydana faktura na Slovensku
 149. Kniha jázd v PO (sukromne jazdy atd.atd.)?
 150. prepis auta z manžela na manželku
 151. Daňové priznanie
 152. DPH na výstupe z obalových meteriálov
 153. Dedicstvo
 154. akruálne účtovníctvo - prevodový mostík
 155. účtovníctvo obvodného úradu
 156. sociálny fond
 157. jednostranné započítanie
 158. prenájom leasingovaného vozidla treťej osobe
 159. zmluva o buducej zmluve - predaj nehnuteľnosti
 160. zrýchlený odpis majetku
 161. DPH v preprave
 162. účtovne odpísaný daňovo ešte nie
 163. čerpanie soc. fondu
 164. faktúra z cudziny
 165. Rádiolokátor - ako zaúčtovať?
 166. Vypísanie tlačiva (nárok na dávku v nezamestnanosti)
 167. Príjmový
 168. DzMV-použ. auta zahr. firmy
 169. Deputáty zamestnancom a uniformy
 170. pôžička zahraničnému konateľovi
 171. Odpis pohľadávky
 172. Tlačivá pre daňový úrad - prenájom nehnuteľnosti fyzickou osobou nepodnikateľom
 173. Zákon o audite a auditoroch - nový
 174. Neúplná úhrada faktúry
 175. účtovník=audítor=daňový poradca
 176. Dlhodoby majetok
 177. zapocet a doklady
 178. Predaj vstupeniek zamestn - DPH
 179. dodanie tovaru podľa §43 ods 5 b)
 180. záväzok
 181. preprava z maďarska do norska
 182. Číslovanie dokladov
 183. Dokladovanie čerpania SF
 184. trojstranný obchod Finsko-SR-ČR
 185. rekonštrukcia budovy FO a daň z príjmu
 186. cestovný lístok a DPH
 187. Odpredaj servera
 188. Klasifikácia produkcie- mikrovlná sieť.
 189. Oslobodenie od DPH
 190. Faktura - tovar z minuleho roka
 191. školenie
 192. dotacie z eurofondov a ich dopad na dan
 193. rozdiely účtovanie spôsob A a B
 194. odpis softwaru
 195. Odpis pohľadávky
 196. DPH a tovar zakúpený v ČR-registrač.pokl.
 197. Správne krátenie stravného
 198. darcekove poukazky a dan
 199. Prenájom nebytových priestorov - registrácia
 200. Nájom
 201. Registrácia pre DPH
 202. faktúra z ČR za služby
 203. Neplatca DPH a predaj s DPH
 204. samozdanenie-účtovná jednotka neskoro dodala faktúru
 205. dan zo stavby, dan z bytu
 206. Zmeny v živnostenskom registri
 207. Platca dph
 208. Cest. náhrady a spolucestujúci
 209. "nutene" poistenie
 210. firma spoločníkom inej firmy
 211. dohodnuty kurz s bankou a uctovanie
 212. JÚ alebo PÚ?
 213. 601 či 602?
 214. Nákup tovaru z nemecka českou firmou...končí na území SR
 215. DPH a letenky
 216. Odvody do zdravomej poisťovne
 217. TZ prenajatého majetku - ukončenie nájmu
 218. Podnikateľský hypot. úver a byt spoločníka
 219. Ako správne zaradiť majetok.
 220. zdanovanie 1% auta-prenajate vozidlo
 221. Sukromny mobil
 222. technické zhodnotenie DPH
 223. Odmeny členom dozornej rady
 224. Zdaňovacie obdobie - čo sa počíta do obratu
 225. Zdaňovacie obdobie - čo sa počíta do obratu
 226. Darovanie auta bez zmeny v TP
 227. prenajom nebytovych priestorov
 228. stravovanie a dph
 229. Uplatňovanie DPH pri kúpe auta, súvis s DzP
 230. nakúpený tovar za korunu
 231. Cestovné náhrady - živnostník
 232. Sprostredkovateľská činnosť
 233. OZ a dan z prijmu z reklamy
 234. Energetické dane
 235. Dan z bytu
 236. Dobropis z CR
 237. Kontajnér na odpad v podnikaní
 238. Služobného vozidlo bezplatne využívať na súkromné účely
 239. spatné podanie daňového priznania FO
 240. Odstupné pri odchode zo zamestnania
 241. Čo je obdobný pracovný pomer
 242. Inštalácia rozvodov
 243. Nákl. auto na leasing a príd. zar.
 244. Stravné pri pracovnej ceste
 245. zápočet pohľadávok a záväzkov
 246. KOVOVý šROT A JEHO PREDAJ
 247. paušálny príspevok na ošatné
 248. predaj liekov pod nákupnú cenu
 249. halierove rozdiely
 250. rozpustenie združenia a vplyv na daň