PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 [332] 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. Usporiadateľ pretekov
 2. Registrácia DPH
 3. základné sadzby stravného
 4. DPH a nezaplatene najomne
 5. dodatočne priz.DPH
 6. postup účtovanie miezd v podvojnom účtovníctve
 7. Daňový odpis - automobil
 8. fakturácia služobnej cesty od cestovnej kancelárii
 9. Zmena trvalého pobytu živnostníka znamená zmenu adresy firmy?
 10. upratovacie práce na majetku pred zaradením do užívania
 11. Čo za to pýtat, pošuškáte?
 12. Nezdaniteľná časť a cudzinec
 13. tabuľky v exceli
 14. Hodnota celkových aktív ?????
 15. účtovanie zmenárenská činnosť
 16. Faktura z ČR
 17. Účelové životné poistenie zamestnancov
 18. preklad dokladu
 19. SHR
 20. Prerušenie daňových odpisov
 21. oslobodenie podľa §41 zák. o DPH
 22. pokuta za oneskorené predloženie prehľadov ozrazenej dane zo ZĆ
 23. sídlo s.r.o.
 24. Mala by som odvadzat mesacne dan z brigadnickej zmluvy a v akej vyske?
 25. Nadobudnutie NIE noveho dopravneho prostriedku
 26. Prijmy z kapitaloveho majetku
 27. náhrada ušlého zisku
 28. DOBROPIS od COCA COLY
 29. ako zaučtovať refakturáciu
 30. Poučení pro vyplnění daňového přiznání k DPH
 31. Prijatá záloha a faktúra
 32. Prijmovy doklad
 33. Vrátený tovar dodávateľovi so stratou
 34. DPH pred úhradou dane z mot. vozidla
 35. DPH pri postúpení úveru?
 36. Zúčtovanie ročného zdravotného poistenia
 37. Nedoplatky na odvodoch
 38. sprostredkovanie služby do zahraničia
 39. Bezny ucet
 40. Kde mam zauctovat prijem ...
 41. FA ZO ZAHRANIČIA
 42. Poraďte,prosím
 43. Nepeňažný vklad
 44. Prenájom budovy a jej poistenie
 45. Faktúra zo zahraničia za výherné prístroje
 46. Dan z prijmu zamestnanca v ANglicku
 47. DPH a zmluva
 48. Obstaranie DHM
 49. dobrovolny pl. DPH
 50. postúpenie leasingu z pohľadu dane z príjmov
 51. nenávratný príspevok z ÚP - účtovanie
 52. Ťarchopis
 53. Ťarchopis
 54. podanie dodatočného daňového priznania
 55. Vecne bremeno
 56. zahr.faktúra
 57. nakup, zaradenie,a následný predaj auta
 58. Materiál alebo tovar?
 59. datum zdanitelneho plnenia
 60. kúpa rekreačnej chaty
 61. Inventarizácia zásob
 62. tuzemský dobropis v EUR
 63. Nákup tovaru a jeho vedlajšie náklady
 64. Stravovanie vo vlastnej prevádzke
 65. Hlavolam...
 66. Mesačné odpisy
 67. Odpisy financované z projektu
 68. Doklad z ČR s DPH
 69. Audit
 70. DPH z pokladničného dokladu
 71. Zasoby vyrobene vlastnou cinnostou
 72. Dobropis za rok 2006
 73. konateľ - automobil
 74. Darčekové poukážky
 75. Materiál
 76. Rozdelenie tovaru na bločku
 77. Signalizačno - dorozum. systém - súčasť stavby ?
 78. DPH z lízingu
 79. Rekreačný pobyt zamestnancov
 80. Darované zásoby
 81. služby oslobodené od dph a registrácia
 82. Predaj pozemkov
 83. ZŤP - odpočet nákladov
 84. Zaradenie do odpisovej skupiny
 85. Termín zaplatenia DPH
 86. Kávovar za 30.000,- Sk
 87. Viac živností
 88. Spätná fakturácia
 89. Aký postup?
 90. Pripočitateľné položky
 91. odpisy striekací automat
 92. Kúpa a predaj garáže
 93. Kúpa auta na autoúver
 94. materiál lekárne?
 95. halierové vyrovnanie-zaúčtovanie
 96. DPH pri veľvyslanectvách SR
 97. registrácia v ČR ako platiteľ DPH neplatiteľ v SR
 98. DPH a SPOTREBNÁ DAŇ
 99. Obstaranie budovy -hotel
 100. POTVRDENIE
 101. Úhrada odvodov
 102. Provízia a DPH - 2 firmy SR a ČR
 103. Technické poradenstvo z ČR
 104. prijatá záloha z Poľska v EUR a DPH
 105. Nákup tovaru z tretích štátov
 106. Stravné lístky
 107. faktúra do Čiech
 108. prenajatý priestor
 109. Účtovanie cla a dph
 110. čiastočná úhrada FO
 111. motorové vozidlo N1 preklasifikované na N1
 112. Kupa automobilu
 113. účty oprávok
 114. Je to trojstranný obchod?
 115. Cestovné náhrady u prenajatého súkromného vozidla
 116. ako spravne postupovat pri omyle
 117. porada mi velmi pomohla
 118. a zase tie hrozne kurzy!
 119. prijatie 3.spoločníka a navýšenie ZI
 120. nájom učebne
 121. overenie podpisov - ako účtovať?
 122. odpočítanie DPH zo SW pri registrácii
 123. Dane I - Suvaha s.r.o.
 124. Zdaňovanie vyrvnacieho podielu
 125. Sadzba dane
 126. Dovoz tovaru zo zahranicia
 127. Prenájom bytu - prihlásenie na DU
 128. Odpočet DPH
 129. Služby v zahraničí na nehnuteľnosti
 130. Stavba a prípojky
 131. predaj os.automobilu
 132. Byť či nebyť platiteľom DPH?
 133. seminár k PZS-Prešov 22.11.07
 134. Vyplnenie tlačiva DPZ-riadky 27-32
 135. Sankčný úrok
 136. DPH-vyplnenie tlačiva-riadky 27-32
 137. fa za školenie v ČR a DPH
 138. Nákup budovy
 139. školenie
 140. Musi byt faktura
 141. Usmernenie/metodický pokyn pre vypĺňanie nového tlačiva priznanie DPH
 142. DPH-zDF za službu
 143. predaj stravov.poukážok zamestnancom
 144. Zaplatené DPH v EÚ - SZČO
 145. fa za telefon u neplatcu DPH, uhrada ako platca DPH
 146. odpočet DPH
 147. Dobrovoľne nezamestnaná osoba a predaj nehnuteľnosti
 148. DPH a spotrebná daň
 149. Daň z prenájmu
 150. daň vyberaná zrážkou
 151. Účtovanie leasingu
 152. Licencia a zrážková daň
 153. DPH ano ci nie
 154. splátkový kalendár pri postúpeni LZ
 155. Koeficient
 156. dividendy a KR
 157. Hmotny majetok a klasifikacia produkcie
 158. odpisy leasingu
 159. Zúčtovanie so sociál. poistením
 160. Odložená účinnosť lízingu.
 161. ostrá faktúra-pomoc
 162. Prvý krát rozdelenie zisku
 163. Predaj pozemku a DPH.
 164. Fakturovat na slov. alebo rakus. firmu??
 165. Riadky 20,21 výkazu DPH
 166. Kolko % mozem nahodit pri predaji?
 167. Vyradenie auta z užívania
 168. tovar alebo služba
 169. Sklady - oceňovanie
 170. opravné daňové priznanie 2006
 171. dovoz tovaru z ČR
 172. Predaj bytu, oslobodenie od dane
 173. faktúra z USA
 174. účtovanie textilnej výroby
 175. ZC predaného DHM
 176. vyhra-student
 177. Paušálne výdavky
 178. stavby
 179. Dlhodoby majetok - odpisy
 180. Dodatočné DP PO r. 2005
 181. cestovné lístky
 182. Zauctovanie fa TOPPRES
 183. nákup lode SR odberateľom
 184. DPH a nové tlačivo
 185. denne dochadzanie do prace do zahranicia
 186. SZČO PN a fakturácia + náklady počas PN
 187. Čerpanie soc. fondu
 188. Dodávka služby s materiálom z ČR
 189. výrobky cez sociálny fond
 190. Krádež prenajatej veci
 191. Kedy môžem uplatniť DPH.
 192. Zákonná poistka za automobil
 193. přefakturace PHM do Česka
 194. ubytovanie pri zahraničnej SC
 195. Záväzok alebo ID?
 196. vyplatenie zo soc.fondu vlastné výrobky
 197. nájomca
 198. Semestrálna práca :-(
 199. leasing a nasledne prepisanie auta?
 200. prepravné služby v Českej republike
 201. Daňové priznanie 2007
 202. Obstaravacia cena
 203. Kurzový prepočet
 204. Kúpa stroja - spoluúčasť
 205. kúpa auta z Nemecka
 206. nové auto
 207. predaj pozemku s rozostavanou budovou
 208. A ešte raz cestovné príkazy
 209. cestovné príkazy
 210. Cestovný príkaz
 211. Tlačivo zaradenia HM
 212. Neplatca DPH - ako na služby a tovar platcovi DPH?
 213. Živnostník a auto
 214. zaloha
 215. Český zákon o DPH
 216. § 82 odst. 8 zákona o DPH
 217. Softver za 1 Sk - spoluvyvoj
 218. prenájom bytu
 219. cestovné príkazy
 220. Väčší doplatok FA, ako je zostatok
 221. Zúčtovanie chybnej platby
 222. prerusenie zivnosti a ake nasledky?
 223. zaciatok podnikania 1.1.2008 a je mozna kupa auta uz v r.20.12.2007?
 224. Odpustenie sankčného úroku fyzickej osobe
 225. Sprostredkovanie prepravy a DPH
 226. Odvody do sociálnej poisťovne
 227. Vklad a dph
 228. čo je výhodnejšie?
 229. Zahraničná faktúra
 230. nové daňové skupiny
 231. predaj pozemku z reštitúcie
 232. predaj os. automobilu vyradeneho - bez nutnosti platit dan
 233. preplatok odberateľskej faktúry
 234. oslobodenie od dane
 235. domena z USA
 236. Rozdiel medzi kúpno-predajnou a darovacou
 237. zdravím- prosím o radu súvisiacu s DDP
 238. odpocit. polozka -inval. dochodca
 239. rozdiel v sklade sposobeny outsorcingovou spolocnostou
 240. odkúpenie družstevného bytu - daň z príjmu
 241. DPH pri prenájme strojov zo zahraničia
 242. doprava a montáž
 243. Zmarená ivesticia
 244. nemám faktúru za prijatú službu
 245. ako odpisovat kozub
 246. predaj tovaru medzi manželmi-podnikateľmi
 247. Kúpna zmluva bez Fa
 248. typ dph
 249. Účtovná smernica v nemčine
 250. Dorubenie dane zo závislej činnosti