PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 [332] 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. účtovanie prác s dodávkou materiálu
 2. Nove tlačiva JCD?
 3. Nováčik
 4. Poistná udalosť
 5. Dobropis do EÚ-vrátený tovar
 6. Daň z motorového vozidla po novom
 7. Ubytovanie splnomocnenca konateľa
 8. DPH - vrátenie dane
 9. Dovoz tovaru z Izraela
 10. Aký kruz DPH a do akého mesiaca????
 11. Samozdanenie zahraničnej služby
 12. predaj - 1 ks zdarma
 13. kurz z akého dátumu použiť pri výpočte diét?
 14. dátum pri vystavovaní VPD
 15. účtovanie stravných lístkov
 16. Zdanenie predaja dedicskych podielov
 17. Úroky na bežnom účte
 18. Zaučtovanie kúpy podielu
 19. dodanie služby - tovar z Číny
 20. valutova pokladna?
 21. preradenie auta zo združenia FO
 22. Obraty pre DPH v EUR
 23. stavanie drevodomov a zdaniteľné hľadisko
 24. Usporiadateľ pretekov
 25. Registrácia DPH
 26. základné sadzby stravného
 27. DPH a nezaplatene najomne
 28. dodatočne priz.DPH
 29. postup účtovanie miezd v podvojnom účtovníctve
 30. Daňový odpis - automobil
 31. fakturácia služobnej cesty od cestovnej kancelárii
 32. Zmena trvalého pobytu živnostníka znamená zmenu adresy firmy?
 33. upratovacie práce na majetku pred zaradením do užívania
 34. Čo za to pýtat, pošuškáte?
 35. Nezdaniteľná časť a cudzinec
 36. tabuľky v exceli
 37. Hodnota celkových aktív ?????
 38. účtovanie zmenárenská činnosť
 39. Faktura z ČR
 40. Účelové životné poistenie zamestnancov
 41. preklad dokladu
 42. SHR
 43. Prerušenie daňových odpisov
 44. oslobodenie podľa §41 zák. o DPH
 45. pokuta za oneskorené predloženie prehľadov ozrazenej dane zo ZĆ
 46. sídlo s.r.o.
 47. Mala by som odvadzat mesacne dan z brigadnickej zmluvy a v akej vyske?
 48. Nadobudnutie NIE noveho dopravneho prostriedku
 49. Prijmy z kapitaloveho majetku
 50. náhrada ušlého zisku
 51. DOBROPIS od COCA COLY
 52. ako zaučtovať refakturáciu
 53. Poučení pro vyplnění daňového přiznání k DPH
 54. Prijatá záloha a faktúra
 55. Prijmovy doklad
 56. Vrátený tovar dodávateľovi so stratou
 57. DPH pred úhradou dane z mot. vozidla
 58. DPH pri postúpení úveru?
 59. Zúčtovanie ročného zdravotného poistenia
 60. Nedoplatky na odvodoch
 61. sprostredkovanie služby do zahraničia
 62. Bezny ucet
 63. Kde mam zauctovat prijem ...
 64. FA ZO ZAHRANIČIA
 65. Poraďte,prosím
 66. Nepeňažný vklad
 67. Prenájom budovy a jej poistenie
 68. Faktúra zo zahraničia za výherné prístroje
 69. Dan z prijmu zamestnanca v ANglicku
 70. DPH a zmluva
 71. Obstaranie DHM
 72. dobrovolny pl. DPH
 73. postúpenie leasingu z pohľadu dane z príjmov
 74. nenávratný príspevok z ÚP - účtovanie
 75. Ťarchopis
 76. Ťarchopis
 77. podanie dodatočného daňového priznania
 78. Vecne bremeno
 79. zahr.faktúra
 80. nakup, zaradenie,a následný predaj auta
 81. Materiál alebo tovar?
 82. datum zdanitelneho plnenia
 83. kúpa rekreačnej chaty
 84. Inventarizácia zásob
 85. tuzemský dobropis v EUR
 86. Nákup tovaru a jeho vedlajšie náklady
 87. Stravovanie vo vlastnej prevádzke
 88. Hlavolam...
 89. Mesačné odpisy
 90. Odpisy financované z projektu
 91. Doklad z ČR s DPH
 92. Audit
 93. DPH z pokladničného dokladu
 94. Zasoby vyrobene vlastnou cinnostou
 95. Dobropis za rok 2006
 96. konateľ - automobil
 97. Darčekové poukážky
 98. Materiál
 99. Rozdelenie tovaru na bločku
 100. Signalizačno - dorozum. systém - súčasť stavby ?
 101. DPH z lízingu
 102. Rekreačný pobyt zamestnancov
 103. Darované zásoby
 104. služby oslobodené od dph a registrácia
 105. Predaj pozemkov
 106. ZŤP - odpočet nákladov
 107. Zaradenie do odpisovej skupiny
 108. Termín zaplatenia DPH
 109. Kávovar za 30.000,- Sk
 110. Viac živností
 111. Spätná fakturácia
 112. Aký postup?
 113. Pripočitateľné položky
 114. odpisy striekací automat
 115. Kúpa a predaj garáže
 116. Kúpa auta na autoúver
 117. materiál lekárne?
 118. halierové vyrovnanie-zaúčtovanie
 119. DPH pri veľvyslanectvách SR
 120. registrácia v ČR ako platiteľ DPH neplatiteľ v SR
 121. DPH a SPOTREBNÁ DAŇ
 122. Obstaranie budovy -hotel
 123. POTVRDENIE
 124. Úhrada odvodov
 125. Provízia a DPH - 2 firmy SR a ČR
 126. Technické poradenstvo z ČR
 127. prijatá záloha z Poľska v EUR a DPH
 128. Nákup tovaru z tretích štátov
 129. Stravné lístky
 130. faktúra do Čiech
 131. prenajatý priestor
 132. Účtovanie cla a dph
 133. čiastočná úhrada FO
 134. motorové vozidlo N1 preklasifikované na N1
 135. Kupa automobilu
 136. účty oprávok
 137. Je to trojstranný obchod?
 138. Cestovné náhrady u prenajatého súkromného vozidla
 139. ako spravne postupovat pri omyle
 140. porada mi velmi pomohla
 141. a zase tie hrozne kurzy!
 142. prijatie 3.spoločníka a navýšenie ZI
 143. nájom učebne
 144. overenie podpisov - ako účtovať?
 145. odpočítanie DPH zo SW pri registrácii
 146. Dane I - Suvaha s.r.o.
 147. Zdaňovanie vyrvnacieho podielu
 148. Sadzba dane
 149. Dovoz tovaru zo zahranicia
 150. Prenájom bytu - prihlásenie na DU
 151. Odpočet DPH
 152. Služby v zahraničí na nehnuteľnosti
 153. Stavba a prípojky
 154. predaj os.automobilu
 155. Byť či nebyť platiteľom DPH?
 156. seminár k PZS-Prešov 22.11.07
 157. Vyplnenie tlačiva DPZ-riadky 27-32
 158. Sankčný úrok
 159. DPH-vyplnenie tlačiva-riadky 27-32
 160. fa za školenie v ČR a DPH
 161. Nákup budovy
 162. školenie
 163. Musi byt faktura
 164. Usmernenie/metodický pokyn pre vypĺňanie nového tlačiva priznanie DPH
 165. DPH-zDF za službu
 166. predaj stravov.poukážok zamestnancom
 167. Zaplatené DPH v EÚ - SZČO
 168. fa za telefon u neplatcu DPH, uhrada ako platca DPH
 169. odpočet DPH
 170. Dobrovoľne nezamestnaná osoba a predaj nehnuteľnosti
 171. DPH a spotrebná daň
 172. Daň z prenájmu
 173. daň vyberaná zrážkou
 174. Účtovanie leasingu
 175. Licencia a zrážková daň
 176. DPH ano ci nie
 177. splátkový kalendár pri postúpeni LZ
 178. Koeficient
 179. dividendy a KR
 180. Hmotny majetok a klasifikacia produkcie
 181. odpisy leasingu
 182. Zúčtovanie so sociál. poistením
 183. Odložená účinnosť lízingu.
 184. ostrá faktúra-pomoc
 185. Prvý krát rozdelenie zisku
 186. Predaj pozemku a DPH.
 187. Fakturovat na slov. alebo rakus. firmu??
 188. Riadky 20,21 výkazu DPH
 189. Kolko % mozem nahodit pri predaji?
 190. Vyradenie auta z užívania
 191. tovar alebo služba
 192. Sklady - oceňovanie
 193. opravné daňové priznanie 2006
 194. dovoz tovaru z ČR
 195. Predaj bytu, oslobodenie od dane
 196. faktúra z USA
 197. účtovanie textilnej výroby
 198. ZC predaného DHM
 199. vyhra-student
 200. Paušálne výdavky
 201. stavby
 202. Dlhodoby majetok - odpisy
 203. Dodatočné DP PO r. 2005
 204. cestovné lístky
 205. Zauctovanie fa TOPPRES
 206. nákup lode SR odberateľom
 207. DPH a nové tlačivo
 208. denne dochadzanie do prace do zahranicia
 209. SZČO PN a fakturácia + náklady počas PN
 210. Čerpanie soc. fondu
 211. Dodávka služby s materiálom z ČR
 212. výrobky cez sociálny fond
 213. Krádež prenajatej veci
 214. Kedy môžem uplatniť DPH.
 215. Zákonná poistka za automobil
 216. přefakturace PHM do Česka
 217. ubytovanie pri zahraničnej SC
 218. Záväzok alebo ID?
 219. vyplatenie zo soc.fondu vlastné výrobky
 220. nájomca
 221. Semestrálna práca :-(
 222. leasing a nasledne prepisanie auta?
 223. prepravné služby v Českej republike
 224. Daňové priznanie 2007
 225. Obstaravacia cena
 226. Kurzový prepočet
 227. Kúpa stroja - spoluúčasť
 228. kúpa auta z Nemecka
 229. nové auto
 230. predaj pozemku s rozostavanou budovou
 231. A ešte raz cestovné príkazy
 232. cestovné príkazy
 233. Cestovný príkaz
 234. Tlačivo zaradenia HM
 235. Neplatca DPH - ako na služby a tovar platcovi DPH?
 236. Živnostník a auto
 237. zaloha
 238. Český zákon o DPH
 239. § 82 odst. 8 zákona o DPH
 240. Softver za 1 Sk - spoluvyvoj
 241. prenájom bytu
 242. cestovné príkazy
 243. Väčší doplatok FA, ako je zostatok
 244. Zúčtovanie chybnej platby
 245. prerusenie zivnosti a ake nasledky?
 246. zaciatok podnikania 1.1.2008 a je mozna kupa auta uz v r.20.12.2007?
 247. Odpustenie sankčného úroku fyzickej osobe
 248. Sprostredkovanie prepravy a DPH
 249. Odvody do sociálnej poisťovne
 250. Vklad a dph