1. Praca v Irsku (2 replies)
 2. Body za vernosť (1 replies)
 3. Obchodný register-tlačivo (3 replies)
 4. prerušenie odpisu splátkový predaj (0 replies)
 5. Samozdanenie (15 replies)
 6. podklady na jednanie so zákazníkom (4 replies)
 7. ako zaúčtovať zľavu (5 replies)
 8. Vrátenie peňazí za tovar a DPH (4 replies)
 9. Povinnosť mať pri faktúre objednávku alebo zmluvu (14 replies)
 10. Vyúčtovanie zahraničnej pracovnej cesty (5 replies)
 11. Fakturácia DPH pre firmy z tretích krajín (1 replies)
 12. Nákup PHM v ČR -doklad registr.pokladni (1 replies)
 13. Fréza na ľad (3 replies)
 14. občianske združenie (0 replies)
 15. Daň z príjmov - zdaňovanie dividend (1 replies)
 16. Dobropis z EÚ za tovar (1 replies)
 17. zrušenie živnosti (6 replies)
 18. Certifikácia I. stupeň (2 replies)
 19. Tlačivo "Oznámenie o zmenách na DÚ" (2 replies)
 20. Vymena tovaru a doklad z ERP (1 replies)
 21. Hospodársky rok a nové tlačivá (2 replies)
 22. Penále, ako na to?!? (2 replies)
 23. zaradenie majetku - KP (0 replies)
 24. vedlajší príjem na materskej (2 replies)
 25. Daň z motor.vozidiel-novelizovaný (1 replies)
 26. Dodatocne danove priznanie 2006 (5 replies)
 27. Tržby - zaúčtovanie preddavkov?? (2 replies)
 28. preddavková faktúra (0 replies)
 29. Oneskorená pokuta? (4 replies)
 30. Stála prevádzkáreň - tovar (4 replies)
 31. Predaj auta (4 replies)
 32. strata (31 replies)
 33. §70 (11 replies)
 34. Autoškola (29 replies)
 35. výpočet cestnej náhrady (19 replies)
 36. pouzivanie sukromneho auta na firemne ucely (8 replies)
 37. fin. služby a DPH (1 replies)
 38. Nezaplatená dan z motorového vozidla. (7 replies)
 39. Fa za stavebné práce z Rumunska (5 replies)
 40. Opravy a technické zhodnotenie vykonané nájomcom (0 replies)
 41. DPH pri krádeži (4 replies)
 42. Veľmi špecifické - predaj auta (6 replies)
 43. obrat pre registracnu povinnost DPH (1 replies)
 44. Predaj nehnuteľnosti-výnos (3 replies)
 45. odpis pohľadávky (2 replies)
 46. Inventúra v predajni (1 replies)
 47. Budova po kolaudácií (7 replies)
 48. Prerušená živnosť a príjem (3 replies)
 49. Vyhotovenie fotiek do nákladov (10 replies)
 50. Nehnuteľnosť (2 replies)
 51. Stravné pri výkone činnosti SZČO v cudzine - účtovanie (2 replies)
 52. dan z príjmu po predaji nehnutelnosi zdedenej po bratovi (0 replies)
 53. Stravné lístky (53 replies)
 54. účtovanie - kontrola (5 replies)
 55. DPH pri dovoze z Ukrainy (2 replies)
 56. Nákup TV prijímača (2 replies)
 57. Prenájom priestorov (2 replies)
 58. Koľko zarábate v hrubom? (44 replies)
 59. Združenie a pozastavena cinnost jedneho z clenov (1 replies)
 60. Odpisy??? (45 replies)
 61. Vyradenie auta z účtovníctva. (161 replies)
 62. Faktúry z Metra a tovar pre vlastnú potrebu. (2 replies)
 63. Učovanie zálohy (2 replies)
 64. nákup majetku vopred (16 replies)
 65. Nadmerný odpočet DPH (4 replies)
 66. Presun vydavku do buduceho roka (21 replies)
 67. Odpisy (4 replies)
 68. majetok. (3 replies)
 69. daňový bonus a reprezentácia (1 replies)
 70. podielove listy (40 replies)
 71. Náhrada za PN??? (3 replies)
 72. Zaúčtovanie prevzatia pohľadávky - v Omege (3 replies)
 73. Účtovanie v JÚ cest. náhrad (16 replies)
 74. predaj tovaru za stravné lístky (2 replies)
 75. podnikateľsé účty (1 replies)
 76. účtovanie daňovej povinnosti (1 replies)
 77. Nemocenské (14 replies)
 78. notebook od súkromnej osoby do podnikania (13 replies)
 79. ukončenie podnikania a zásoby (12 replies)
 80. Otváracia súvaha - vznik spoločnosti (18 replies)
 81. Aké doklady treba (8 replies)
 82. Vyslanie zamestnancov do zahraničia, kde platiť daň zo závislej činnosti (3 replies)
 83. DP2007 Zivnost + prijmy zo zahranicia (9 replies)
 84. výhra a následný predaj (2 replies)
 85. servis v CR a DPH (4 replies)
 86. náhradné diely do TATRY (4 replies)
 87. Výpočet dane pri paušálnych výdavkoch (10 replies)
 88. kurzový rozdiel - majetok financovaný úverom (6 replies)
 89. predaj pozemkov a inžinierske siete (12 replies)
 90. DPH z rádia do auta - uznané? (1 replies)
 91. JU-platba kartou (47 replies)
 92. dodanie služby z EU (1 replies)
 93. Zrážky zo mzdy (8 replies)
 94. Prevadzkáreň v Čechách (1 replies)
 95. Zle vypočítaný odpis ? (10 replies)
 96. rezerva (1 replies)
 97. Nákup tovaru (11 replies)
 98. Rozpočet (1 replies)
 99. Poistné plnenie v ČR a DPH (2 replies)
 100. Automat na kopírku (0 replies)
 101. Auto na podnikanie (5 replies)
 102. Koniec daňovej povinnosti -daň z mot.vozidiel (21 replies)
 103. kolaudovanie polyfunkč.domu (1 replies)
 104. Bankový učet (6 replies)
 105. Predaj budovy s pozemkom a DPH (12 replies)
 106. Bonus za predane obedy (3 replies)
 107. vyššie čerpanie SF (6 replies)
 108. Vystavovanie dobropisov (4 replies)
 109. Daňové priznanie za zomrelého (2 replies)
 110. Čo s dotáciou na zničený majetok???? (3 replies)
 111. Prenájom nehnuteľnosti (23 replies)
 112. Kurzový rozdiel (13 replies)
 113. najom os.automobilu z tretích krajín (4 replies)
 114. Dve pokuty za jedno porušenie zákona ? (12 replies)
 115. Nakup tovaru,jeho predaj-sprostredkovanie??? (2 replies)
 116. Inventarizačný zápis (12 replies)
 117. Vysvetlenie sumy za položku (9 replies)
 118. náklady budúcich období-nájom (6 replies)
 119. oprava na dodanom výrobku (1 replies)
 120. Daňová kontrola-DzP PO (0 replies)
 121. Nezdanitelne minimum - soc.davky (6 replies)
 122. Výroba (4 replies)
 123. preplatok podľa účtovníctva (2 replies)
 124. Výdavky neovplyvňujúce daň (7 replies)
 125. Pausalne vydavky 40% (7 replies)
 126. Účtovanie PHM a spotreby tovaru (2 replies)
 127. Predaj nehnuteľnosti (6 replies)
 128. Základ dane a životné poistenie (2 replies)
 129. Minimálna mzda po novom (16 replies)
 130. účtovanie hydiny (14 replies)
 131. Byvam v zahranicí (5 replies)
 132. Zrušenie rezervy v roku 2007 (1 replies)
 133. účet v EUR (5 replies)
 134. Vyradenie auta (6 replies)
 135. Odpis + technické zhodnotenie (22 replies)
 136. predaj auta a DPH (1 replies)
 137. Likvidácia obchodu (4 replies)
 138. Vysporiadanie pozicky konatela (1 replies)
 139. predaj pôdy (1 replies)
 140. Spotrebný materiál alebo technické zhodnotenie (1 replies)
 141. poradove cisla pokl. dokladov (3 replies)
 142. ako zaúčtovať osobnú spotrebu (3 replies)
 143. ako zaúčtovať službu (9 replies)
 144. uctovanie, forward (6 replies)
 145. Prenájom nebytových priestorov (9 replies)
 146. dodanie tovaru a fakturacia (19 replies)
 147. Sponzorstvo (4 replies)
 148. Predaj nehnuteľnosti = oslobodený príjem? (4 replies)
 149. Zamestnávanie (5 replies)
 150. Cestovné náklady - refakturácia (4 replies)
 151. Vývoz tovaru do colného pásma (3 replies)
 152. Reklamácia materiálu (4 replies)
 153. naradie-501 alebo 504? (7 replies)
 154. zdaniteľné príjmy (1 replies)
 155. oprava či zhodnotenie prenajatých priestorov (3 replies)
 156. Kancelársky nábytok ako výdavok (8 replies)
 157. odpocitatelna polozka -milionarska dan (4 replies)
 158. Súdne poplatky, exekučné trovy, úrok z dlžnej sumy (0 replies)
 159. Správne účtovanie (0 replies)
 160. Záväzok voči spoločníkovi (18 replies)
 161. Odvody DPH za živnostníkov, kt. nie sú platcami DPH a pracujú pre s. r. o. (2 replies)
 162. Predaj casti podniku a DPH (2 replies)
 163. vyradené technické zhodnotenie (20 replies)
 164. Nesedia priebežné položky (8 replies)
 165. Mzda za zamestnanca ako výdavok pre SZČO (3 replies)
 166. Daňové priznanie (3 replies)
 167. Výdavky pre SZČO (4 replies)
 168. Pestúnsky príspevok (1 replies)
 169. Nevyfakturovane dodavky (2 replies)
 170. úroky z omeškania (1 replies)
 171. úhrada faktúry (4 replies)
 172. uctovanie spediterskych firiem (13 replies)
 173. SZCO a automobil (14 replies)
 174. Príjem z nájmu PO a DÚ (7 replies)
 175. forma dokladu (4 replies)
 176. forma dokladu (2 replies)
 177. Prijatá faktúra -prerátanie kurzom (17 replies)
 178. opravná DPH (3 replies)
 179. Vianočné kolekcie (20 replies)
 180. Implementácia procesného riadenia - KP (2 replies)
 181. doplnenie soc.fondu (5 replies)
 182. DAN Z PRIJMU - NEMECKO (18 replies)
 183. rekonštrukcia budovy (3 replies)
 184. DAN Z PRIJMU - NEMECKO (3 replies)
 185. Dobrovoľné poistné Soc.poisť. (1 replies)
 186. Tlač výkazu DPH z internetu (6 replies)
 187. žiadosť o zrušenie platenia preddavkov (3 replies)
 188. sadzba základnejnáhrady a nákl. auto (5 replies)
 189. Odpis os.automobilu N1 zakúpeného v 12/07 (7 replies)
 190. praca v zahranici (0 replies)
 191. účtovanie auta (0 replies)
 192. Predaj stavebného pozemku a DPH (14 replies)
 193. nedoplatok na odvodoch (2 replies)
 194. Fakturácia telefónov do zahraničia (0 replies)
 195. Súkromný účet (8 replies)
 196. Pojmy ex ante a ex post (3 replies)
 197. bankový účet (7 replies)
 198. DPH v advokacii (5 replies)
 199. Automobil a živnosť (4 replies)
 200. zúčtovanie úbytku cenných papierov v dôsledku ich predaja (2 replies)
 201. zakazka 2007- uhrada 2008 (3 replies)
 202. peňažný denník (2 replies)
 203. Vzor zmluvy (0 replies)
 204. Odpisy výťahu (2 replies)
 205. Uplné základy (1 replies)
 206. Vedenie služobného mot.vozidla (8 replies)
 207. 548 - Ostatné náklady ... (4 replies)
 208. Milionarska dan pre zdanovacie obdobie 2007 (1 replies)
 209. výber školenia (4 replies)
 210. obraty (1 replies)
 211. Kupa ojazdeneho auta z Talianska (2 replies)
 212. prenájom (0 replies)
 213. náhrady za vozidlo - dilema (2 replies)
 214. Prechod z JU na PU (8 replies)
 215. Nákladné auto zo zahraničia a DPH (2 replies)
 216. rezia a sklad (3 replies)
 217. Paušalisti (3 replies)
 218. vstupná cena pri predčasnom ukončení lízingu (7 replies)
 219. Uctovanie odpisov (3 replies)
 220. Strata účtovných dokladov (2 replies)
 221. Nákup tovaru od nepodnikateľa (5 replies)
 222. zahraničné pracovné cesty (4 replies)
 223. hlasenie o vyuctovani dane v anglickom jazyku (0 replies)
 224. Overenie DIČ (2 replies)
 225. trovy právneho zástupcu (1 replies)
 226. evidencia dph (2 replies)
 227. DPH (6 replies)
 228. ÚHRADA FAKTÚRY= PRÍJEM + DPH (3 replies)
 229. Faktury slovenskej firmy vystavene po IC DPH registrovanym v inom clenskom state EU (2 replies)
 230. nadmerný odpočet (5 replies)
 231. uverenjenie prac.ponuky na profesii (2 replies)
 232. Účtovné odpisy (8 replies)
 233. Aký kurz DPH a do akého mesiaca??? ešte raz (0 replies)
 234. Daň z predaja nehnutelnosti (0 replies)
 235. bezodplatné dodanie tovaru/služby komplexne (8 replies)
 236. Dovoz z Chiny (2 replies)
 237. CP 1.Dôchodkovej (2 replies)
 238. okamzita vypoved (14 replies)
 239. Sociálny fon - čerpanie (2 replies)
 240. Skončenie živnosti a leasingove auto. (3 replies)
 241. kupna zmluva s manzelkou (3 replies)
 242. Súdne trovy, exekučné poplatky, úrok z dlžnej sumy (1 replies)
 243. úhrada zálohy lízingu zo súkromného účtu konateľa (1 replies)
 244. pôžička do nákladov? (7 replies)
 245. Odpisy (9 replies)
 246. Hodnota vozidla (1 replies)
 247. "Zrušenie" poskytnutých/prijatých preddavkov v JÚ - r. 2008? (0 replies)
 248. Žiadosť o pridelenie špecialnej odmeny pre zamestnanca (4 replies)
 249. Poplatek za platbu platební kartou (2 replies)
 250. Preplatok rocneho zdrav.zuctovania (68 replies)