PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 [333] 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454

 1. Nákup gastrolístkov
 2. Účtovanie fotoaparátu a DVD.
 3. Oslobodenie od dane - zamestnanci univerzit
 4. adresa doručenia
 5. Číslovanie došlých a odoslaných faktúr
 6. Vrátenie daňového bonusu
 7. urok za necerpanie
 8. hovor na charitatívnu linku
 9. Predaj tovaru v colnom sklade
 10. dátum dodania na faktúre
 11. Zrážkova daň z úrokov vyplacané materskej spoločnosti do EU
 12. poskytnutie ubytovania pracovníkom
 13. zrusenie uctu
 14. Platba kartou
 15. Kam zaúčtovať?
 16. Dodávka a montáž návestidla
 17. finančný príspevok
 18. autopoťahy
 19. Potvrdenie o podaní DPH
 20. Uctovnictvo zdravotnych poistovni
 21. vklad spoločníka do sro
 22. dodanie služby do iného členského štátu
 23. Paušálne výdavky
 24. Neexistujúca faktúra z dôvodu ukončenia činnosti firmy políciou
 25. elektrikár - začiatok živností
 26. Nakup nehnutelnosti z osobného úctu
 27. Začiatok s JÚ
 28. medzinárodná preprava tovaru do tretích štátov
 29. cestovné náhrady
 30. zmluva o proviziach
 31. Predaj darovanej nehnuteľnosti
 32. Obchodnik s cennymi papiermi
 33. poplatky za poistenie pohľadávok
 34. zabudla som uplatnit DPH z lízingu - co s tym?
 35. Prechod z JU na PU
 36. kúpa tvaru zo zahraničia
 37. Vyúčtovanie prevádzky služobného vozidla
 38. cena do tomboly
 39. vrátené postúpené pohľ.
 40. denna uzavierka na alkohol?
 41. Faktúra od dodávateľa bez čísla a IČO
 42. faktúra na fyzickú osobu
 43. Danove priznanie v zahranici a nezdanitelna cast na Sk
 44. predaj bytu zdedeneho v priamom(?) rade
 45. tlačivá
 46. emisia zamestnaneckých akcií
 47. Leasing
 48. emisia zamestnaneckých akcií
 49. Fakturácia poh.hmôt
 50. Interný príjem výdaj
 51. Prenájom svetelnej techniky.
 52. DPH zo zahra na software?!
 53. národný produkt
 54. DPH a predaj auta
 55. pokuta za nezaplatenie preddavku na daň FO
 56. vakcíny pre zamestnancov
 57. DPH v čechách
 58. TZ prenajatého pozemku
 59. Ojazdené auto na spotrebný úver
 60. predaj pod nákupnú cenu
 61. Dodatočné DP
 62. Účtovné a daňové odpisy
 63. automobil a uctovanie
 64. Bločky za benzín
 65. Prijatá záloha
 66. účtovanie komis. predaja
 67. DPH pri dovoze stvorkolky FO,nepodnikajucou
 68. Neúspešný projekt ESF
 69. Pozemok a polyfunkčný dom
 70. Uplatnenie ročného odpisu
 71. Výhra v súťaži
 72. odpisy postúpeného auta
 73. Zakladne imanie
 74. poistenie pohľadávok v EÚ
 75. Ubytovanie - miesto dodania
 76. Kúpa bytu a odpočet DPH
 77. Zaúčtovanie stravného...
 78. kedy sa stava vydrazitel vlastnikom
 79. Pôžička pre zamestnanca
 80. Predaj a prenájom vozidla
 81. Kurz úhrady splátky pri lízingu v JÚ
 82. splatenie ZI u a.s.
 83. Storno faktura a DPH
 84. Zvieratá - ošípané
 85. Odpisovanie nehnutelnosti
 86. Študijno-odborná cesta
 87. Vývoz tovaru na Kanárske ostrovy
 88. Sprostredkovanie prace v EU a DPH
 89. ukončenie účtovníctva pri smrti podnikateľa
 90. Stravne a zmeny uplatnovania pre SZCO
 91. cestovné náhrady
 92. Dovoz tovaru z clen. stat. EU
 93. výpis z daňového priznania za rok 2001 a 2002
 94. spatne zauctovanie poplatku
 95. uctovanie auta
 96. hedging
 97. Nákup v USA
 98. Rozdiel medzi 501 a 503
 99. DPH a leasing
 100. Zapracované aktualizácie DPH + Z. správe daní a poplatkov
 101. Daňová kontrola
 102. Prenájom bytu.
 103. Faktúra z EU v angličtine
 104. Príjem z predaja pozemku
 105. RZZP-nedoplatok
 106. THERMO OBLEČENIE - uznaný náklad?
 107. DOBROPIS - jeho odôvodnenie
 108. zahraničné faktúry
 109. Návrh zápisnice na schválenie UZ
 110. Účet 326 - tvorba a zučtovanie v EUR
 111. Vklad
 112. Dovoz tovaru z CR..
 113. SZČO a výdavky na cestovné
 114. Zaradenie meracej linky
 115. Softver pre podvojne uctovnictvo - ako zacat
 116. opatrovateľky
 117. Ako začať s vedením podvojného účtovníctva - prax
 118. Komponentárne odpisovanie majetku
 119. Prehodnotenie doby účtovného odpisu DM
 120. výdavkové pokladničné doklady
 121. Dátum úhrady z BU
 122. Neadresný predaj
 123. Zaúčtovanie zmluvy na reklamnú činnosť
 124. ciastkove zaklady dane
 125. Odpocitatelna polozka za rok 2007
 126. Preddavky na daň
 127. Uctovnictvo - kniha
 128. účtovanie majetku a DPH pri registracii
 129. refakturácia energií v OSBD
 130. Zaradenie PC, NTB, SW do majetku
 131. Účtovanie mylnej platby
 132. Zuctovanie zahranicnych platieb
 133. Čiastočná úhrada zahr.fa
 134. Kde sú peniaze tvoriace zakladne imanie?
 135. Čo všetko k evidencii?
 136. Platba kartou zamenstnanca
 137. občerstvenie - prezentácia tovaru
 138. Tlačivo kniha pohľadávok a záväzkov
 139. automobil v podnikaní
 140. účtovné odpisy
 141. Sponzorstvo
 142. dodanie služby pred fakturácia po registrácii DPH
 143. Kurz NBS - ak je výdaj-príjem vo sviatok?
 144. Vonkajšia terasa - podlaha
 145. aký dátum kurzu??
 146. Zmeny postupov účtovania
 147. fakturacia sluzieb do CR
 148. Dať alebo nedať DPH na fakturu pri predaji nehnuteľnosti ?
 149. Nový colný sadzobník
 150. Menej zavazne porusenie pacovnej discipliny §63 ods1 pism e
 151. Prerusenie odpisovania
 152. Skladové karty a výstup z pokladne
 153. Exekucia
 154. Príjem tovaru
 155. predčasne ukončený leasing
 156. SZČO a príspevok z NUP
 157. RE: http://www.sme.sk/c/3561543/Prijem-z-prenajmu-netreba-vzdy-zdanit.html
 158. Leasing
 159. príspevok zo soc.fondu-povinnosť?
 160. JU zalohova FA
 161. Prenájom tlačiarní
 162. úprava prenajatých priestorov
 163. zauctovanie zakazky
 164. Odpočítanie dane §49 ods.5
 165. Súbor hnuteľných vecí a leasing
 166. SZČO + naklady na PHM
 167. Nákup sim karty
 168. iný príjem
 169. fakturácia služby neplatcovi do EU
 170. Sociálny fond - príspevok na SL
 171. SZCO, DPH a fakturacia do zahranicia
 172. Nehnuteľnosť, hypotéka
 173. Neuhradené odberateľské faktúry
 174. Dorubenie DPH a vrátenie DPH od dodávateľa - uctovanie
 175. Merná jednotka vo faktúre
 176. práce na hnuteľnom majetku - doklad o preprave
 177. Zúčtovanie vstupeniek z výstavy
 178. 413 - do kedy? - ako čerpať
 179. Uplatnit DPH, ked tovar bol nakupeny v EU aj s DPH...
 180. analytické účty
 181. Platba za služby - odvod DPH
 182. DPH pri SC-preprava
 183. Platba cez bank.kartu
 184. TEXTILNÝ CERTIFIKÁT
 185. dan s prijmu predanej nehnutelnosti
 186. vstupenka na divadelne predstavenie SF
 187. Minimálna pomoc
 188. úprava okolia firmy
 189. Predaj bytu - rozdiel v
 190. bonus na benzín
 191. Slovenská fa v EUR a platba vopred-správne kurzy
 192. výdavky pri predaji nehnuteľnosti
 193. DPH pri faktúre z Čiech
 194. Nedoplatok ročného zučtovania ZP
 195. Nájom nehnuteľnosti
 196. Dan z predaja bytu
 197. Vstupná cena pri dovoze osobného auta
 198. Odkedy možem vyplácat danový bonus?
 199. Stravne pri zahranicnej prac.ceste
 200. lízing a odpočet DPH pri registrácií
 201. Predaj pozemku
 202. článok v SME-príjem z prenájmu netreba vždy zdaniť
 203. oneskorené doklady za nákup PHM - kedy uplatniť DPH
 204. Stravné lístky ešte raz-krátko
 205. Škoda na vozidle??
 206. Výpočet za náhradu dovolenky
 207. Pozastavenie živnosti a DzMV
 208. najomca neplatič
 209. Spotreba v TP neuvedena, firemne vozidlo s palubnym pocitacom
 210. platba platobn.kartou zo súkromného BÚ
 211. nezrovnalosť na účte 261
 212. Pôžička spoločníka v cudzej mene
 213. pokuta
 214. personálne poradenstvo a DPH
 215. oneskoreny PPD
 216. SZČO od 1.7.2007
 217. Zálohová faktúra FD + vyúčtovacia FD
 218. účtovanie podnájmu spätného leasingu
 219. Dodatočné daňové priznanie a daňový bonus
 220. Vystavenie faktúry
 221. nezaplatene FA ?
 222. Účtovanie dotácie
 223. oprava Daňového priznania DPH
 224. Predaj tovaru firma USA miesto dodania EU
 225. Tlačivo DPH
 226. Registračná povinnosť autorov
 227. Odpisovanie
 228. predaj bytu, ktory som prenajimala, platim dan z predaja?!
 229. Nájom auta
 230. DPH pri kúpe softwaru z tretích krajín - elektron.formou
 231. spotreba pri akciách
 232. Poskytnutie stravného vo vlastnej reštaurácii
 233. počítanie liehu
 234. Výroba
 235. nákup PHM kartou v zahraničí
 236. Oznámenie o liehu
 237. dodávateľ z ČR, DIČ SK - ako na DPH?
 238. Aktivácia software
 239. servisna prehliadka auta
 240. TOVAR Z USA
 241. ako zaučtovať príjem z relaxx listkou??
 242. Zaučtovanie bločku
 243. Garážové státie
 244. Nahrady za použivanie osobného auta.
 245. Faktúra za mobilny telefon
 246. Fotoaparat - nechcem odpisovat
 247. Technicke zhodnotenie
 248. Zaradenie majetku získaného pred začatím podnikania
 249. SZCO a manzelka na PN, materskej
 250. Zásoby alebo spotreba?