1. Udaje na fakturu (6 replies)
 2. dobropis k už predanému tovaru (1 replies)
 3. Cestovné náhrady v r. 2008 (16 replies)
 4. Penazny dar organizacii (3 replies)
 5. Nesprávne vyplatená náhrada za sviatok - neuznaný výdavok? (7 replies)
 6. KOMIS (22 replies)
 7. sklad (22 replies)
 8. Premlčané záväzky a paušál (0 replies)
 9. Prijata faktura zo zahranicia + vydana faktura na Slovensku (0 replies)
 10. Kniha jázd v PO (sukromne jazdy atd.atd.)? (41 replies)
 11. prepis auta z manžela na manželku (24 replies)
 12. Daňové priznanie (28 replies)
 13. DPH na výstupe z obalových meteriálov (1 replies)
 14. Dedicstvo (14 replies)
 15. akruálne účtovníctvo - prevodový mostík (2 replies)
 16. účtovníctvo obvodného úradu (0 replies)
 17. sociálny fond (1 replies)
 18. jednostranné započítanie (4 replies)
 19. prenájom leasingovaného vozidla treťej osobe (1 replies)
 20. zmluva o buducej zmluve - predaj nehnuteľnosti (8 replies)
 21. zrýchlený odpis majetku (18 replies)
 22. DPH v preprave (3 replies)
 23. účtovne odpísaný daňovo ešte nie (0 replies)
 24. čerpanie soc. fondu (11 replies)
 25. faktúra z cudziny (5 replies)
 26. Rádiolokátor - ako zaúčtovať? (3 replies)
 27. Vypísanie tlačiva (nárok na dávku v nezamestnanosti) (10 replies)
 28. Príjmový (6 replies)
 29. DzMV-použ. auta zahr. firmy (0 replies)
 30. Deputáty zamestnancom a uniformy (0 replies)
 31. pôžička zahraničnému konateľovi (4 replies)
 32. Odpis pohľadávky (0 replies)
 33. Tlačivá pre daňový úrad - prenájom nehnuteľnosti fyzickou osobou nepodnikateľom (3 replies)
 34. Zákon o audite a auditoroch - nový (10 replies)
 35. Neúplná úhrada faktúry (6 replies)
 36. účtovník=audítor=daňový poradca (1 replies)
 37. Dlhodoby majetok (2 replies)
 38. zapocet a doklady (15 replies)
 39. Predaj vstupeniek zamestn - DPH (7 replies)
 40. dodanie tovaru podľa §43 ods 5 b) (4 replies)
 41. záväzok (2 replies)
 42. preprava z maďarska do norska (2 replies)
 43. Číslovanie dokladov (20 replies)
 44. Dokladovanie čerpania SF (1 replies)
 45. trojstranný obchod Finsko-SR-ČR (3 replies)
 46. rekonštrukcia budovy FO a daň z príjmu (1 replies)
 47. cestovný lístok a DPH (9 replies)
 48. Odpredaj servera (2 replies)
 49. Klasifikácia produkcie- mikrovlná sieť. (0 replies)
 50. Oslobodenie od DPH (1 replies)
 51. Faktura - tovar z minuleho roka (7 replies)
 52. školenie (3 replies)
 53. dotacie z eurofondov a ich dopad na dan (9 replies)
 54. rozdiely účtovanie spôsob A a B (1 replies)
 55. odpis softwaru (1 replies)
 56. Odpis pohľadávky (26 replies)
 57. DPH a tovar zakúpený v ČR-registrač.pokl. (2 replies)
 58. Správne krátenie stravného (6 replies)
 59. darcekove poukazky a dan (5 replies)
 60. Prenájom nebytových priestorov - registrácia (8 replies)
 61. Nájom (1 replies)
 62. Registrácia pre DPH (0 replies)
 63. faktúra z ČR za služby (2 replies)
 64. Neplatca DPH a predaj s DPH (3 replies)
 65. samozdanenie-účtovná jednotka neskoro dodala faktúru (14 replies)
 66. dan zo stavby, dan z bytu (5 replies)
 67. Zmeny v živnostenskom registri (6 replies)
 68. Platca dph (5 replies)
 69. Cest. náhrady a spolucestujúci (6 replies)
 70. "nutene" poistenie (4 replies)
 71. firma spoločníkom inej firmy (3 replies)
 72. dohodnuty kurz s bankou a uctovanie (2 replies)
 73. JÚ alebo PÚ? (6 replies)
 74. 601 či 602? (27 replies)
 75. Nákup tovaru z nemecka českou firmou...končí na území SR (2 replies)
 76. DPH a letenky (1 replies)
 77. Odvody do zdravomej poisťovne (5 replies)
 78. TZ prenajatého majetku - ukončenie nájmu (7 replies)
 79. Podnikateľský hypot. úver a byt spoločníka (1 replies)
 80. Ako správne zaradiť majetok. (7 replies)
 81. zdanovanie 1% auta-prenajate vozidlo (14 replies)
 82. Sukromny mobil (7 replies)
 83. technické zhodnotenie DPH (10 replies)
 84. Odmeny členom dozornej rady (2 replies)
 85. Zdaňovacie obdobie - čo sa počíta do obratu (10 replies)
 86. Zdaňovacie obdobie - čo sa počíta do obratu (0 replies)
 87. Darovanie auta bez zmeny v TP (7 replies)
 88. prenajom nebytovych priestorov (7 replies)
 89. stravovanie a dph (3 replies)
 90. Uplatňovanie DPH pri kúpe auta, súvis s DzP (7 replies)
 91. nakúpený tovar za korunu (4 replies)
 92. Cestovné náhrady - živnostník (56 replies)
 93. Sprostredkovateľská činnosť (12 replies)
 94. OZ a dan z prijmu z reklamy (2 replies)
 95. Energetické dane (38 replies)
 96. Dan z bytu (2 replies)
 97. Dobropis z CR (1 replies)
 98. Kontajnér na odpad v podnikaní (8 replies)
 99. Služobného vozidlo bezplatne využívať na súkromné účely (7 replies)
 100. spatné podanie daňového priznania FO (1 replies)
 101. Odstupné pri odchode zo zamestnania (7 replies)
 102. Čo je obdobný pracovný pomer (4 replies)
 103. Inštalácia rozvodov (0 replies)
 104. Nákl. auto na leasing a príd. zar. (2 replies)
 105. Stravné pri pracovnej ceste (2 replies)
 106. zápočet pohľadávok a záväzkov (21 replies)
 107. KOVOVý šROT A JEHO PREDAJ (7 replies)
 108. paušálny príspevok na ošatné (5 replies)
 109. predaj liekov pod nákupnú cenu (9 replies)
 110. halierove rozdiely (20 replies)
 111. rozpustenie združenia a vplyv na daň (6 replies)
 112. účtovanie prác s dodávkou materiálu (9 replies)
 113. Nove tlačiva JCD? (2 replies)
 114. Nováčik (3 replies)
 115. Poistná udalosť (5 replies)
 116. Dobropis do EÚ-vrátený tovar (2 replies)
 117. Daň z motorového vozidla po novom (18 replies)
 118. Ubytovanie splnomocnenca konateľa (4 replies)
 119. DPH - vrátenie dane (7 replies)
 120. Dovoz tovaru z Izraela (3 replies)
 121. Aký kruz DPH a do akého mesiaca???? (0 replies)
 122. Samozdanenie zahraničnej služby (3 replies)
 123. predaj - 1 ks zdarma (10 replies)
 124. kurz z akého dátumu použiť pri výpočte diét? (5 replies)
 125. dátum pri vystavovaní VPD (1 replies)
 126. účtovanie stravných lístkov (118 replies)
 127. Zdanenie predaja dedicskych podielov (1 replies)
 128. Úroky na bežnom účte (2 replies)
 129. Zaučtovanie kúpy podielu (1 replies)
 130. dodanie služby - tovar z Číny (2 replies)
 131. valutova pokladna? (8 replies)
 132. preradenie auta zo združenia FO (16 replies)
 133. Obraty pre DPH v EUR (5 replies)
 134. stavanie drevodomov a zdaniteľné hľadisko (5 replies)
 135. Usporiadateľ pretekov (5 replies)
 136. Registrácia DPH (18 replies)
 137. základné sadzby stravného (3 replies)
 138. DPH a nezaplatene najomne (7 replies)
 139. dodatočne priz.DPH (15 replies)
 140. postup účtovanie miezd v podvojnom účtovníctve (16 replies)
 141. Daňový odpis - automobil (1 replies)
 142. fakturácia služobnej cesty od cestovnej kancelárii (0 replies)
 143. Zmena trvalého pobytu živnostníka znamená zmenu adresy firmy? (12 replies)
 144. upratovacie práce na majetku pred zaradením do užívania (13 replies)
 145. Čo za to pýtat, pošuškáte? (3 replies)
 146. Nezdaniteľná časť a cudzinec (2 replies)
 147. tabuľky v exceli (1 replies)
 148. Hodnota celkových aktív ????? (4 replies)
 149. účtovanie zmenárenská činnosť (2 replies)
 150. Faktura z ČR (1 replies)
 151. Účelové životné poistenie zamestnancov (4 replies)
 152. preklad dokladu (5 replies)
 153. SHR (0 replies)
 154. Prerušenie daňových odpisov (1 replies)
 155. oslobodenie podľa §41 zák. o DPH (3 replies)
 156. pokuta za oneskorené predloženie prehľadov ozrazenej dane zo ZĆ (36 replies)
 157. sídlo s.r.o. (14 replies)
 158. Mala by som odvadzat mesacne dan z brigadnickej zmluvy a v akej vyske? (29 replies)
 159. Nadobudnutie NIE noveho dopravneho prostriedku (4 replies)
 160. Prijmy z kapitaloveho majetku (4 replies)
 161. náhrada ušlého zisku (14 replies)
 162. DOBROPIS od COCA COLY (2 replies)
 163. ako zaučtovať refakturáciu (5 replies)
 164. Poučení pro vyplnění daňového přiznání k DPH (3 replies)
 165. Prijatá záloha a faktúra (40 replies)
 166. Prijmovy doklad (8 replies)
 167. Vrátený tovar dodávateľovi so stratou (2 replies)
 168. DPH pred úhradou dane z mot. vozidla (3 replies)
 169. DPH pri postúpení úveru? (2 replies)
 170. Zúčtovanie ročného zdravotného poistenia (3 replies)
 171. Nedoplatky na odvodoch (5 replies)
 172. sprostredkovanie služby do zahraničia (18 replies)
 173. Bezny ucet (8 replies)
 174. Kde mam zauctovat prijem ... (2 replies)
 175. FA ZO ZAHRANIČIA (1 replies)
 176. Poraďte,prosím (9 replies)
 177. Nepeňažný vklad (26 replies)
 178. Prenájom budovy a jej poistenie (2 replies)
 179. Faktúra zo zahraničia za výherné prístroje (1 replies)
 180. Dan z prijmu zamestnanca v ANglicku (4 replies)
 181. DPH a zmluva (1 replies)
 182. Obstaranie DHM (2 replies)
 183. dobrovolny pl. DPH (28 replies)
 184. postúpenie leasingu z pohľadu dane z príjmov (55 replies)
 185. nenávratný príspevok z ÚP - účtovanie (5 replies)
 186. Ťarchopis (1 replies)
 187. Ťarchopis (19 replies)
 188. podanie dodatočného daňového priznania (2 replies)
 189. Vecne bremeno (4 replies)
 190. zahr.faktúra (2 replies)
 191. nakup, zaradenie,a následný predaj auta (8 replies)
 192. Materiál alebo tovar? (8 replies)
 193. datum zdanitelneho plnenia (15 replies)
 194. kúpa rekreačnej chaty (7 replies)
 195. Inventarizácia zásob (1 replies)
 196. tuzemský dobropis v EUR (8 replies)
 197. Nákup tovaru a jeho vedlajšie náklady (5 replies)
 198. Stravovanie vo vlastnej prevádzke (2 replies)
 199. Hlavolam... (21 replies)
 200. Mesačné odpisy (2 replies)
 201. Odpisy financované z projektu (0 replies)
 202. Doklad z ČR s DPH (3 replies)
 203. Audit (12 replies)
 204. DPH z pokladničného dokladu (1 replies)
 205. Zasoby vyrobene vlastnou cinnostou (1 replies)
 206. Dobropis za rok 2006 (8 replies)
 207. konateľ - automobil (1 replies)
 208. Darčekové poukážky (5 replies)
 209. Materiál (2 replies)
 210. Rozdelenie tovaru na bločku (4 replies)
 211. Signalizačno - dorozum. systém - súčasť stavby ? (1 replies)
 212. DPH z lízingu (6 replies)
 213. Rekreačný pobyt zamestnancov (2 replies)
 214. Darované zásoby (6 replies)
 215. služby oslobodené od dph a registrácia (1 replies)
 216. Predaj pozemkov (5 replies)
 217. ZŤP - odpočet nákladov (2 replies)
 218. Zaradenie do odpisovej skupiny (0 replies)
 219. Termín zaplatenia DPH (8 replies)
 220. Kávovar za 30.000,- Sk (3 replies)
 221. Viac živností (8 replies)
 222. Spätná fakturácia (3 replies)
 223. Aký postup? (5 replies)
 224. Pripočitateľné položky (7 replies)
 225. odpisy striekací automat (3 replies)
 226. Kúpa a predaj garáže (1 replies)
 227. Kúpa auta na autoúver (38 replies)
 228. materiál lekárne? (15 replies)
 229. halierové vyrovnanie-zaúčtovanie (3 replies)
 230. DPH pri veľvyslanectvách SR (2 replies)
 231. registrácia v ČR ako platiteľ DPH neplatiteľ v SR (2 replies)
 232. DPH a SPOTREBNÁ DAŇ (17 replies)
 233. Obstaranie budovy -hotel (3 replies)
 234. POTVRDENIE (7 replies)
 235. Úhrada odvodov (15 replies)
 236. Provízia a DPH - 2 firmy SR a ČR (0 replies)
 237. Technické poradenstvo z ČR (5 replies)
 238. prijatá záloha z Poľska v EUR a DPH (3 replies)
 239. Nákup tovaru z tretích štátov (1 replies)
 240. Stravné lístky (5 replies)
 241. faktúra do Čiech (4 replies)
 242. prenajatý priestor (5 replies)
 243. Účtovanie cla a dph (6 replies)
 244. čiastočná úhrada FO (4 replies)
 245. motorové vozidlo N1 preklasifikované na N1 (6 replies)
 246. Kupa automobilu (1 replies)
 247. účty oprávok (11 replies)
 248. Je to trojstranný obchod? (1 replies)
 249. Cestovné náhrady u prenajatého súkromného vozidla (1 replies)
 250. ako spravne postupovat pri omyle (2 replies)