1. platnosť zákonov (1 replies)
 2. Strata v PU (9 replies)
 3. Práca na dve dohody a daňové priznanie. (29 replies)
 4. Refakturácia úrokov (6 replies)
 5. odpis pohľadávky (1 replies)
 6. danove priznanie (47 replies)
 7. práca v Írsku a Daňové priznanie (28 replies)
 8. zle vypočítané odpisy osobného auta na leasing (1 replies)
 9. otazkz ohladom DPH, dane - bazar, fungovanie (5 replies)
 10. odstupné (8 replies)
 11. Predaj s.r.o. (8 replies)
 12. casove rozlisovanie (6 replies)
 13. DPH (0 replies)
 14. Kúpa lesa a daň z výnosu za predaj dreva (12 replies)
 15. regenerácia pracovnej sily (0 replies)
 16. zamestnanec, sprostredkovateľ a daňové priznanie (8 replies)
 17. odpoč.čiastka - manžel zomrel (2 replies)
 18. Bankový účet - kon.zostatok (4 replies)
 19. štátny príspevok a daň z príjmu (0 replies)
 20. Aký druh výdavkov pri nájme? (2 replies)
 21. Zaradenie haly-kedy? (4 replies)
 22. Vyradenie HIM (39 replies)
 23. FA. v SKK mene a zaplatená v CZK mene (1 replies)
 24. Ako zdaniť províziu? (33 replies)
 25. ako zauctovat stravne listky v JU? (21 replies)
 26. Autoreklama (0 replies)
 27. Odpočítateľná položka manželky (6 replies)
 28. Povinnosti pri predaji bytu. (4 replies)
 29. Daň z prenájmu nehnuteľnosti (42 replies)
 30. Príjem z autoreklamy (8 replies)
 31. Daňové priznanie typ B (1384 replies)
 32. Ako zúčtovať prevod z pod. účtu na osobný? (9 replies)
 33. Auto na leasing-nezaradené do majetku (9 replies)
 34. Jednorazový príjem 25000,- (4 replies)
 35. Kúpa-predaj cenných papierov a úrokový príjem zo zahraničia (9 replies)
 36. pausalné výdavky (17 replies)
 37. predaj bytu kúpeného na HU (0 replies)
 38. prechod z pauš. výdavk. na JU (2 replies)
 39. Podať daňové priznanie? (26 replies)
 40. povinnosť viesť účtovníctvo paušalistu (7 replies)
 41. platca dph a povinna registracia (6 replies)
 42. danové tlačivá (48 replies)
 43. Zrusenie zivotnej poistky v r. 2007 (6 replies)
 44. odpisy daňové, účtovné a predaj majetku (49 replies)
 45. Odstupenie od najomnej zmluvy na nebytove priestory (2 replies)
 46. úroky z omeškania (1 replies)
 47. Cestovné náhrady FO (4 replies)
 48. Auto a LPG (0 replies)
 49. DP a odpočitat.položka na manželku a deti (31 replies)
 50. daň z príjmu FO (5 replies)
 51. Interná smernica (2 replies)
 52. Interná smernica (1 replies)
 53. Daňové priznanie - predčasný dôchodok (9 replies)
 54. taxisluzba (2 replies)
 55. nespotrebované pohonné hmoty (10 replies)
 56. Dohoda o VP a Hlásenie (9 replies)
 57. Nadobudbutie tovaru z EU (5 replies)
 58. Kedy zapísať do knihy záväzkov? (2 replies)
 59. Mandátna zmluva a daň z prijmu (3 replies)
 60. Evidencia predpisu poistného (8 replies)
 61. Dodanie tovaru do EÚ a fakturácia (5 replies)
 62. GOOTWILL (4 replies)
 63. kúpa pozemku a odpočet DPH (16 replies)
 64. daňové priznanie a uplatnenie príjmu manželky(opatrovateľky) (1 replies)
 65. daňové priznanie-predaj nehnuteľnosti (90 replies)
 66. výber z DDP (1 replies)
 67. účtovanie dane (12 replies)
 68. Ročné zúčtovanie dane (5 replies)
 69. Uvažujem, že začnem s účtovníctvom (31 replies)
 70. ročné zúčtovanie poistného (1 replies)
 71. suvis medzi hlasenim a potvrdenim o zuctovani (3 replies)
 72. reklamacia je Zdan. prijem? (1 replies)
 73. leasing auta a prerušenie živnosti (2 replies)
 74. ako zaučtovať? (7 replies)
 75. Daň z príjmu (6 replies)
 76. penále (5 replies)
 77. Účtovnictvo v dvoch s.r.o. (2 replies)
 78. Majetok preradený do podnikania (1 replies)
 79. Daňové priznanie (1 replies)
 80. Rezerva z roku 2006 (3 replies)
 81. Online Daňové priznanie cez internet (9 replies)
 82. Ako vyhlásiť konkurz (1 replies)
 83. Prevod auta z OM a účtovanie náhrad (16 replies)
 84. Zrušenie účtu (5 replies)
 85. fa s naskenovanym podpisom (6 replies)
 86. Ako rozpočítať cenu nehnuteľnosti (2 replies)
 87. manko na zasobach (2 replies)
 88. Prenajom bytu (1 replies)
 89. daňové priznanie z práce v Anglicku (1 replies)
 90. Zaradenie budovy v cene podľa znaleckého posudku (32 replies)
 91. Cestovné v JÚ (2 replies)
 92. paušálne výdavky a živnosť (2 replies)
 93. Účovanie kúpy auta v JÚ (9 replies)
 94. výdavky zo súkromného domu na podnikanie (2 replies)
 95. zákon č. 466/2002 Z.z. zákona SNR o audítoroch a Slovenskej komore audítorov (3 replies)
 96. DPH (1 replies)
 97. Tvorba opravnej položky k pohľadávke (1 replies)
 98. Nákup a predaj majetku (16 replies)
 99. Prehľad a hlásenie o zrazených preddavkoch (0 replies)
 100. Stravné lístky - účet 527 (4 replies)
 101. súkromné platby konateľa z BÚ s.r.o. (3 replies)
 102. Danove priznanie za prenajom bytu (2 replies)
 103. Dodanie služby do tretích krajín (1 replies)
 104. obnova dedicskeho konania (1 replies)
 105. daň- výmena pozemku za auto ? (1 replies)
 106. DPH (14 replies)
 107. DoBPŠ odvod dane (5 replies)
 108. ročný priemerný kurz ČK (7 replies)
 109. Alfa 333 (9 replies)
 110. Úhrada faktúry (11 replies)
 111. nezdaniteľná čiastka (3 replies)
 112. Evidencia (2 replies)
 113. Daňové priznanie (7 replies)
 114. faktura za nabytok (3 replies)
 115. pozastavenie zivnosti v podvojnom uct. (0 replies)
 116. Daňové priznania za staré roky (19 replies)
 117. Základné imanie v EUR (2 replies)
 118. Účtovná závierka pre podvojné účtovníctvo 2007 (13 replies)
 119. Príjem z Anglicka (19 replies)
 120. faktury v ramci konsolidovaneho celku (1 replies)
 121. danove priznanie - povinne poistne zo zahranicia (3 replies)
 122. Dary - FO (0 replies)
 123. účtovné odpisy (4 replies)
 124. Ročné zúčtovanie dane z príjmu + kapitalový príjem (3 replies)
 125. školenie zaplatené dopredu (2 replies)
 126. ako priznať, resp. uplatniť paušálne výdavky (20 replies)
 127. Vrátený tovar a neuhradená fa (5 replies)
 128. stravné (4 replies)
 129. Prechodný pobyt SZČO. (0 replies)
 130. Krížový kurzový lístok (2 replies)
 131. "Podpora z dostihov" (3 replies)
 132. Pokutové bloky (1 replies)
 133. daň z nehnuteľnosti (24 replies)
 134. účtovanie lízingu - kontrola (42 replies)
 135. Ako účtovať vyrovnací podiel. (0 replies)
 136. Vyradenie nepotrebných zásob (9 replies)
 137. Nákladný automobil a DPH (8 replies)
 138. Podsúvahové účty - komis. tovar (1 replies)
 139. cestná daň (4 replies)
 140. Daňové priznanie (2 replies)
 141. školská práca na VŠ (1 replies)
 142. Spotreba PHM v ČR (0 replies)
 143. Uplatnenie odpočtu na manžela a dohoda o VP do 5000,-Sk (3 replies)
 144. Ročné zúčtovanie dane - zamestnanci v SR z Rakúska (0 replies)
 145. SAP/R3 (4 replies)
 146. odpočítateľná položka živnostník - zamestnanec (12 replies)
 147. Zálohové platby a odúčtovanie (13 replies)
 148. DPH pre zahranicnych investorov (1 replies)
 149. letenka a SZČO (2 replies)
 150. prijem z ciech (4 replies)
 151. vykazana strata (1 replies)
 152. Mandátna zmluva (1 replies)
 153. Stravné v hotovosti (2 replies)
 154. paušálne výdavky (93 replies)
 155. Zivnost a podnikanie spolu z bratom (3 replies)
 156. platba sukromnych vydavkov z bank.uctu s.r.o. (6 replies)
 157. Vykaz o majetku a záväzkoch (13 replies)
 158. Prijem nezdaneny v Anglicku (4 replies)
 159. platenie preddavkov pri pozastavení živnosti (20 replies)
 160. Odpočet DPH pri cestovnom lístku a ubytovaní (1 replies)
 161. Uroky na bežnom účte (1 replies)
 162. nezdaniteľné minimum vs rodina (4 replies)
 163. Zrážková daň - štvrťročný prehľad (4 replies)
 164. Zdvojená faktúra (11 replies)
 165. chybajuce ICO (6 replies)
 166. Obrat pre DPH (4 replies)
 167. leasing v cudzej mene (10 replies)
 168. Odpisy auta (6 replies)
 169. organizovanie skolenia s r.o. (0 replies)
 170. koeficient DPH - oznámenie daňovému úradu (0 replies)
 171. evidencia skladu - spotrebný materiál (4 replies)
 172. Diaľničná známka (2 replies)
 173. Miesto dodania služby (1 replies)
 174. časové rozlíšenie diaľničnej známky (8 replies)
 175. Lízing alebo nie? (2 replies)
 176. Vklad spoločníka (29 replies)
 177. Spotreba PHM bágra (2 replies)
 178. preprava osob (10 replies)
 179. dobropis a kurz (5 replies)
 180. Daň z predaja bytu. (0 replies)
 181. Podať alebo nepodať daňoné priznanie (5 replies)
 182. kurzové rozdiely podľa § 52 ods. 39 zákona o dani z príjmov (3 replies)
 183. príjem za sprostredkovanie (1 replies)
 184. Daň z MV a zamestnanec????? (5 replies)
 185. Dan z prijmu-Irska Republika (15 replies)
 186. DPH - priznanie a účtovanie? (8 replies)
 187. Koeficient v DP k DPH (4 replies)
 188. Nákup softvéru mimo EÚ (0 replies)
 189. Urok z hypoteky (1 replies)
 190. Rezervný fond (58 replies)
 191. Obstaranie materiálu (1 replies)
 192. napis na budove (3 replies)
 193. Nezaplatene najomne (3 replies)
 194. JU pokladňa (3 replies)
 195. preplatenie dokladu (2 replies)
 196. Protokol o odovzdaní nehnutelností (3 replies)
 197. Kúpa dáždnikov za body (1 replies)
 198. Prenájom rekreačného zariadenia (1 replies)
 199. Súdne poplatky - pohľadávka alebo náklad (5 replies)
 200. pokuty, penale (23 replies)
 201. Uctovanie nepodarkov (0 replies)
 202. Cudzinec a príjem z prenájmu (5 replies)
 203. odpočítateľná položka - životné poistky (141 replies)
 204. Cenník účtovných prác na rok: 2008 (730 replies)
 205. Bonzáky (21 replies)
 206. Živnostník a cesty do zahraničia (2 replies)
 207. Oznámenie príjmu/výdaja nad 100 000,-DÚ (3 replies)
 208. Rezerva na zmluvnú pokutu (1 replies)
 209. príjem za viac rokov (0 replies)
 210. oslobodenie od dane (6 replies)
 211. Obstaranie majetku (Notebook) (2 replies)
 212. Faktúry do EU - odvolávky na smernice ES (58 replies)
 213. firma si postavila panelak (2 replies)
 214. daň z motorového vozidla (2 replies)
 215. SZČO - pozastavená živnosť (4 replies)
 216. Kúpa nehnuteľnosti - prelom rokov (9 replies)
 217. Zdanitelny príjem??? (1 replies)
 218. Kde najst bonitu ornej pody,trvalych porastov.... (1 replies)
 219. čistenie odpadových vôd (1 replies)
 220. Dátum dodávky a dátum vystavenia fa (11 replies)
 221. Daňové priznanie "dvojitého" občana (15 replies)
 222. Podlieha predaj nehnuteľnosti DPH? (4 replies)
 223. musim podat danove priznanie (48 replies)
 224. Nárok na daňový bonus (2 replies)
 225. Aký účet?? (9 replies)
 226. Dotacia (11 replies)
 227. nezdaniteľná časť na daňovníka (23 replies)
 228. STK (2 replies)
 229. Rodičovská dovolenka + prenájom bytu (7 replies)
 230. DPH - vystavenie FA neplatcovi (4 replies)
 231. Redemácie (19 replies)
 232. Danove odpisy (1 replies)
 233. stravné lístky pre SZČO (1 replies)
 234. Materiál k 31.12. (9 replies)
 235. Autorský honorár (1 replies)
 236. Výpis z daňového priznania za roky 1996-2000 (2 replies)
 237. Zaúčtovanie dokladu (4 replies)
 238. nezdaniteľná časť DDS (2 replies)
 239. podať DP? (2 replies)
 240. Záväzky v PU (14 replies)
 241. Vysporiadanie uctu 365 (4 replies)
 242. Otazka na odvody a dane pri SZCO (0 replies)
 243. služobná cesta (3 replies)
 244. 501 a poplatky (32 replies)
 245. Nerezident a potvrdenie o príjme (0 replies)
 246. výnosy na prelome rokov (6 replies)
 247. poistná udalosť na prelome rokov (0 replies)
 248. Tank.pohn.hmot- 501, čo vy na to? (15 replies)
 249. zostavy v pís. forme alebo na PC (2 replies)
 250. Zle vyratane priznanie DPH v Q1 aQ2 zistene na konci roka (3 replies)