1. vyššie čerpanie SF (6 replies)
 2. Vystavovanie dobropisov (4 replies)
 3. Daňové priznanie za zomrelého (2 replies)
 4. Čo s dotáciou na zničený majetok???? (3 replies)
 5. Prenájom nehnuteľnosti (23 replies)
 6. Kurzový rozdiel (13 replies)
 7. najom os.automobilu z tretích krajín (4 replies)
 8. Dve pokuty za jedno porušenie zákona ? (12 replies)
 9. Nakup tovaru,jeho predaj-sprostredkovanie??? (2 replies)
 10. Inventarizačný zápis (12 replies)
 11. Vysvetlenie sumy za položku (9 replies)
 12. náklady budúcich období-nájom (6 replies)
 13. oprava na dodanom výrobku (1 replies)
 14. Daňová kontrola-DzP PO (0 replies)
 15. Nezdanitelne minimum - soc.davky (6 replies)
 16. Výroba (4 replies)
 17. preplatok podľa účtovníctva (2 replies)
 18. Výdavky neovplyvňujúce daň (7 replies)
 19. Pausalne vydavky 40% (7 replies)
 20. Účtovanie PHM a spotreby tovaru (2 replies)
 21. Predaj nehnuteľnosti (6 replies)
 22. Základ dane a životné poistenie (2 replies)
 23. Minimálna mzda po novom (16 replies)
 24. účtovanie hydiny (14 replies)
 25. Byvam v zahranicí (5 replies)
 26. Zrušenie rezervy v roku 2007 (1 replies)
 27. účet v EUR (5 replies)
 28. Vyradenie auta (6 replies)
 29. Odpis + technické zhodnotenie (22 replies)
 30. predaj auta a DPH (1 replies)
 31. Likvidácia obchodu (4 replies)
 32. Vysporiadanie pozicky konatela (1 replies)
 33. predaj pôdy (1 replies)
 34. Spotrebný materiál alebo technické zhodnotenie (1 replies)
 35. poradove cisla pokl. dokladov (3 replies)
 36. ako zaúčtovať osobnú spotrebu (3 replies)
 37. ako zaúčtovať službu (9 replies)
 38. uctovanie, forward (6 replies)
 39. Prenájom nebytových priestorov (9 replies)
 40. dodanie tovaru a fakturacia (19 replies)
 41. Sponzorstvo (4 replies)
 42. Predaj nehnuteľnosti = oslobodený príjem? (4 replies)
 43. Zamestnávanie (5 replies)
 44. Cestovné náklady - refakturácia (4 replies)
 45. Vývoz tovaru do colného pásma (3 replies)
 46. Reklamácia materiálu (4 replies)
 47. naradie-501 alebo 504? (7 replies)
 48. zdaniteľné príjmy (1 replies)
 49. oprava či zhodnotenie prenajatých priestorov (3 replies)
 50. Kancelársky nábytok ako výdavok (8 replies)
 51. odpocitatelna polozka -milionarska dan (4 replies)
 52. Súdne poplatky, exekučné trovy, úrok z dlžnej sumy (0 replies)
 53. Správne účtovanie (0 replies)
 54. Záväzok voči spoločníkovi (18 replies)
 55. Odvody DPH za živnostníkov, kt. nie sú platcami DPH a pracujú pre s. r. o. (2 replies)
 56. Predaj casti podniku a DPH (2 replies)
 57. vyradené technické zhodnotenie (20 replies)
 58. Nesedia priebežné položky (8 replies)
 59. Mzda za zamestnanca ako výdavok pre SZČO (3 replies)
 60. Daňové priznanie (3 replies)
 61. Výdavky pre SZČO (4 replies)
 62. Pestúnsky príspevok (1 replies)
 63. Nevyfakturovane dodavky (2 replies)
 64. úroky z omeškania (1 replies)
 65. úhrada faktúry (4 replies)
 66. uctovanie spediterskych firiem (13 replies)
 67. SZCO a automobil (14 replies)
 68. Príjem z nájmu PO a DÚ (7 replies)
 69. forma dokladu (4 replies)
 70. forma dokladu (2 replies)
 71. Prijatá faktúra -prerátanie kurzom (17 replies)
 72. opravná DPH (3 replies)
 73. Vianočné kolekcie (20 replies)
 74. Implementácia procesného riadenia - KP (2 replies)
 75. doplnenie soc.fondu (5 replies)
 76. DAN Z PRIJMU - NEMECKO (18 replies)
 77. rekonštrukcia budovy (3 replies)
 78. DAN Z PRIJMU - NEMECKO (3 replies)
 79. Dobrovoľné poistné Soc.poisť. (1 replies)
 80. Tlač výkazu DPH z internetu (6 replies)
 81. žiadosť o zrušenie platenia preddavkov (3 replies)
 82. sadzba základnejnáhrady a nákl. auto (5 replies)
 83. Odpis os.automobilu N1 zakúpeného v 12/07 (7 replies)
 84. praca v zahranici (0 replies)
 85. účtovanie auta (0 replies)
 86. Predaj stavebného pozemku a DPH (14 replies)
 87. nedoplatok na odvodoch (2 replies)
 88. Fakturácia telefónov do zahraničia (0 replies)
 89. Súkromný účet (8 replies)
 90. Pojmy ex ante a ex post (3 replies)
 91. bankový účet (7 replies)
 92. DPH v advokacii (5 replies)
 93. Automobil a živnosť (4 replies)
 94. zúčtovanie úbytku cenných papierov v dôsledku ich predaja (2 replies)
 95. zakazka 2007- uhrada 2008 (3 replies)
 96. peňažný denník (2 replies)
 97. Vzor zmluvy (0 replies)
 98. Odpisy výťahu (2 replies)
 99. Uplné základy (1 replies)
 100. Vedenie služobného mot.vozidla (8 replies)
 101. 548 - Ostatné náklady ... (4 replies)
 102. Milionarska dan pre zdanovacie obdobie 2007 (1 replies)
 103. výber školenia (4 replies)
 104. obraty (1 replies)
 105. Kupa ojazdeneho auta z Talianska (2 replies)
 106. prenájom (0 replies)
 107. náhrady za vozidlo - dilema (2 replies)
 108. Prechod z JU na PU (8 replies)
 109. Nákladné auto zo zahraničia a DPH (2 replies)
 110. rezia a sklad (3 replies)
 111. Paušalisti (3 replies)
 112. vstupná cena pri predčasnom ukončení lízingu (7 replies)
 113. Uctovanie odpisov (3 replies)
 114. Strata účtovných dokladov (2 replies)
 115. Nákup tovaru od nepodnikateľa (5 replies)
 116. zahraničné pracovné cesty (4 replies)
 117. hlasenie o vyuctovani dane v anglickom jazyku (0 replies)
 118. Overenie DIČ (2 replies)
 119. trovy právneho zástupcu (1 replies)
 120. evidencia dph (2 replies)
 121. DPH (6 replies)
 122. ÚHRADA FAKTÚRY= PRÍJEM + DPH (3 replies)
 123. Faktury slovenskej firmy vystavene po IC DPH registrovanym v inom clenskom state EU (2 replies)
 124. nadmerný odpočet (5 replies)
 125. uverenjenie prac.ponuky na profesii (2 replies)
 126. Účtovné odpisy (8 replies)
 127. Aký kurz DPH a do akého mesiaca??? ešte raz (0 replies)
 128. Daň z predaja nehnutelnosti (0 replies)
 129. bezodplatné dodanie tovaru/služby komplexne (8 replies)
 130. Dovoz z Chiny (2 replies)
 131. CP 1.Dôchodkovej (2 replies)
 132. okamzita vypoved (14 replies)
 133. Sociálny fon - čerpanie (2 replies)
 134. Skončenie živnosti a leasingove auto. (3 replies)
 135. kupna zmluva s manzelkou (3 replies)
 136. Súdne trovy, exekučné poplatky, úrok z dlžnej sumy (1 replies)
 137. úhrada zálohy lízingu zo súkromného účtu konateľa (1 replies)
 138. pôžička do nákladov? (7 replies)
 139. Odpisy (9 replies)
 140. Hodnota vozidla (1 replies)
 141. "Zrušenie" poskytnutých/prijatých preddavkov v JÚ - r. 2008? (0 replies)
 142. Žiadosť o pridelenie špecialnej odmeny pre zamestnanca (4 replies)
 143. Poplatek za platbu platební kartou (2 replies)
 144. Preplatok rocneho zdrav.zuctovania (68 replies)
 145. Udaje na fakturu (6 replies)
 146. dobropis k už predanému tovaru (1 replies)
 147. Cestovné náhrady v r. 2008 (16 replies)
 148. Penazny dar organizacii (3 replies)
 149. Nesprávne vyplatená náhrada za sviatok - neuznaný výdavok? (7 replies)
 150. KOMIS (22 replies)
 151. sklad (22 replies)
 152. Premlčané záväzky a paušál (0 replies)
 153. Prijata faktura zo zahranicia + vydana faktura na Slovensku (0 replies)
 154. Kniha jázd v PO (sukromne jazdy atd.atd.)? (41 replies)
 155. prepis auta z manžela na manželku (24 replies)
 156. Daňové priznanie (28 replies)
 157. DPH na výstupe z obalových meteriálov (1 replies)
 158. Dedicstvo (14 replies)
 159. akruálne účtovníctvo - prevodový mostík (2 replies)
 160. účtovníctvo obvodného úradu (0 replies)
 161. sociálny fond (1 replies)
 162. jednostranné započítanie (4 replies)
 163. prenájom leasingovaného vozidla treťej osobe (1 replies)
 164. zmluva o buducej zmluve - predaj nehnuteľnosti (8 replies)
 165. zrýchlený odpis majetku (18 replies)
 166. DPH v preprave (3 replies)
 167. účtovne odpísaný daňovo ešte nie (0 replies)
 168. čerpanie soc. fondu (11 replies)
 169. faktúra z cudziny (5 replies)
 170. Rádiolokátor - ako zaúčtovať? (3 replies)
 171. Vypísanie tlačiva (nárok na dávku v nezamestnanosti) (10 replies)
 172. Príjmový (6 replies)
 173. DzMV-použ. auta zahr. firmy (0 replies)
 174. Deputáty zamestnancom a uniformy (0 replies)
 175. pôžička zahraničnému konateľovi (4 replies)
 176. Odpis pohľadávky (0 replies)
 177. Tlačivá pre daňový úrad - prenájom nehnuteľnosti fyzickou osobou nepodnikateľom (3 replies)
 178. Zákon o audite a auditoroch - nový (10 replies)
 179. Neúplná úhrada faktúry (6 replies)
 180. účtovník=audítor=daňový poradca (1 replies)
 181. Dlhodoby majetok (2 replies)
 182. zapocet a doklady (15 replies)
 183. Predaj vstupeniek zamestn - DPH (7 replies)
 184. dodanie tovaru podľa §43 ods 5 b) (4 replies)
 185. záväzok (2 replies)
 186. preprava z maďarska do norska (2 replies)
 187. Číslovanie dokladov (20 replies)
 188. Dokladovanie čerpania SF (1 replies)
 189. trojstranný obchod Finsko-SR-ČR (3 replies)
 190. rekonštrukcia budovy FO a daň z príjmu (1 replies)
 191. cestovný lístok a DPH (9 replies)
 192. Odpredaj servera (2 replies)
 193. Klasifikácia produkcie- mikrovlná sieť. (0 replies)
 194. Oslobodenie od DPH (1 replies)
 195. Faktura - tovar z minuleho roka (7 replies)
 196. školenie (3 replies)
 197. dotacie z eurofondov a ich dopad na dan (9 replies)
 198. rozdiely účtovanie spôsob A a B (1 replies)
 199. odpis softwaru (1 replies)
 200. Odpis pohľadávky (26 replies)
 201. DPH a tovar zakúpený v ČR-registrač.pokl. (2 replies)
 202. Správne krátenie stravného (6 replies)
 203. darcekove poukazky a dan (5 replies)
 204. Prenájom nebytových priestorov - registrácia (8 replies)
 205. Nájom (1 replies)
 206. Registrácia pre DPH (0 replies)
 207. faktúra z ČR za služby (2 replies)
 208. Neplatca DPH a predaj s DPH (3 replies)
 209. samozdanenie-účtovná jednotka neskoro dodala faktúru (14 replies)
 210. dan zo stavby, dan z bytu (5 replies)
 211. Zmeny v živnostenskom registri (6 replies)
 212. Platca dph (5 replies)
 213. Cest. náhrady a spolucestujúci (6 replies)
 214. "nutene" poistenie (4 replies)
 215. firma spoločníkom inej firmy (3 replies)
 216. dohodnuty kurz s bankou a uctovanie (2 replies)
 217. JÚ alebo PÚ? (6 replies)
 218. 601 či 602? (27 replies)
 219. Nákup tovaru z nemecka českou firmou...končí na území SR (2 replies)
 220. DPH a letenky (1 replies)
 221. Odvody do zdravomej poisťovne (5 replies)
 222. TZ prenajatého majetku - ukončenie nájmu (7 replies)
 223. Podnikateľský hypot. úver a byt spoločníka (1 replies)
 224. Ako správne zaradiť majetok. (7 replies)
 225. zdanovanie 1% auta-prenajate vozidlo (14 replies)
 226. Sukromny mobil (7 replies)
 227. technické zhodnotenie DPH (10 replies)
 228. Odmeny členom dozornej rady (2 replies)
 229. Zdaňovacie obdobie - čo sa počíta do obratu (10 replies)
 230. Zdaňovacie obdobie - čo sa počíta do obratu (0 replies)
 231. Darovanie auta bez zmeny v TP (7 replies)
 232. prenajom nebytovych priestorov (7 replies)
 233. stravovanie a dph (3 replies)
 234. Uplatňovanie DPH pri kúpe auta, súvis s DzP (7 replies)
 235. nakúpený tovar za korunu (4 replies)
 236. Cestovné náhrady - živnostník (56 replies)
 237. Sprostredkovateľská činnosť (12 replies)
 238. OZ a dan z prijmu z reklamy (2 replies)
 239. Energetické dane (38 replies)
 240. Dan z bytu (2 replies)
 241. Dobropis z CR (1 replies)
 242. Kontajnér na odpad v podnikaní (8 replies)
 243. Služobného vozidlo bezplatne využívať na súkromné účely (7 replies)
 244. spatné podanie daňového priznania FO (1 replies)
 245. Odstupné pri odchode zo zamestnania (7 replies)
 246. Čo je obdobný pracovný pomer (4 replies)
 247. Inštalácia rozvodov (0 replies)
 248. Nákl. auto na leasing a príd. zar. (2 replies)
 249. Stravné pri pracovnej ceste (2 replies)
 250. zápočet pohľadávok a záväzkov (21 replies)