PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 [335] 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. Nahrady za použivanie osobného auta.
 2. Faktúra za mobilny telefon
 3. Fotoaparat - nechcem odpisovat
 4. Technicke zhodnotenie
 5. Zaradenie majetku získaného pred začatím podnikania
 6. SZCO a manzelka na PN, materskej
 7. Zásoby alebo spotreba?
 8. Auto vyradené z podnikania používané v sro - nárok na náhradu?
 9. Invalidny dôchodok a ukončenie PN
 10. čo s nákupom auta?
 11. kolko stoji vedenie podvojneho uctovnictva?
 12. televizor do nakladov?
 13. Zmena účtovnej osnovy od 1.1.2008
 14. dph z provizie za gastrol.,firma prijima gastrolistky v trzbe
 15. Odpis pohľadávok
 16. Prijem zo zahranicia bez vyuctovanej DPH
 17. Zaplatenie dane z príjmu po návrate zo zahraničia+vrátenie zaplatenej dane
 18. surne stravne listky
 19. Dovoz tovaru s dopravou z ČR
 20. PRIEBEŽNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA - TLAČIVÁ
 21. Novela Zák. o dani z príjmov.
 22. Daň z príjmu - zrážková daň, odpočítateľné položky, odpisy majetku
 23. evidencia a oznamovacia povinnosť v zmysle zákona 105/2004 z.z.
 24. Stravné, vreckové, automobil v zahraničí
 25. zníženie straty
 26. FA v EUR
 27. oznamovacia povinnosť registračnej pokladne
 28. sídlo s.r.o. - prenájom
 29. Predaj alebo dar
 30. Kalkulačka pre výpočet DPH
 31. Refakturacia prepravnych sluzieb
 32. mobilné telefóny
 33. Kotol aka odpisova skupina
 34. Ako zaučtovať dodaný tovar z krajiny EU
 35. UPLATNENÁ DPH z opráv BUDOVY - AKO PREDAŤ
 36. kontrola z obvodneho uradu
 37. DHM
 38. Daň z vysporiadania BSM
 39. Potrebujem poradit ohladom Poistovnictva
 40. Nájomná zmluva a rekonštrukcia
 41. Odmena za dohodenie zákazníka
 42. Predaj podniku a lízingy.
 43. dodatocne vs opravne
 44. 324 a dobropis
 45. písomné poradenstvo v EPI - ako na to?
 46. Vratná záloha za požičanie dokumentácie
 47. vyradenie dlhodobeho majetku srotovanim
 48. zvýšenie hodnoty DHM
 49. Geodet a predaj kolkov
 50. vývoz holandsko
 51. lehoty na zaplatenie pokuty
 52. Predaj inžinierskych sieti
 53. Kurzový rozdiel
 54. DPH pomerné odpočítanie dane
 55. Audit
 56. služobná cesta ČR
 57. DU BA V.
 58. pozitok za auto a PN
 59. Vytvorenie vlastného zariadenie na regeneráciu pracovnej sily
 60. účtovanie reklamácie
 61. Podnikanie v ČR
 62. Zmarená investícia
 63. normy prirodzených úbytkov
 64. Výh. hracie automaty- vplyv DPH -koeficient
 65. vydavok, nemam k nemu doklad, co stym?
 66. DPH z PHM hradená z účtu konateľa
 67. Ako zacat???
 68. Kde to napísať?
 69. štvrťročný výkaz DPH
 70. Stornofaktúra a DPH
 71. Prenajatý automobil a daň z MV
 72. preventívna zdravotná prehliadka - náklady
 73. Stravné lístky a fakturácia
 74. Milionárska daň
 75. Dobropis z Ciech a DPH
 76. Predplatné časopisu z Holandska
 77. Nevyčerpaný SF - firma už nemá zamestnancov
 78. reprezentačné?
 79. DPH Česká republika
 80. vznik s.r.o a stavba budovy
 81. vyššie výdavky ako príjmy
 82. Zrušenie firmy - odstupné
 83. zmena obch.mena a ERP
 84. Účtovanie prenájmu v JÚ
 85. Neúplná úhrada faktúry poisťovňou
 86. Predfaktúra a samozdanenie
 87. Nove tlacivo DPH
 88. vkladna knizka-dedenie
 89. Moped zakúpeny v Madarsku
 90. Opraviť alebo nechať tak
 91. Príspevok na stravovanie
 92. Tovar z Poľska
 93. Náklad na profesionálny certifikát
 94. Predaj alebo darovanie obchodných podielov
 95. DPH a služby v treťom štáte.
 96. lístek od šatny
 97. ŽIVNOSTNÍK + náklady
 98. Dodanie služby na nehnutelnosti v ČR
 99. PODVOJNE UCT.
 100. Daňové priznanie zo zahrniačia
 101. DPH
 102. prerušena živnosť a odpisy z MV
 103. Predaj nehnuteľnosti a registracia DPH
 104. Aky kurz pri zaplateni FA cez kartu?
 105. Prenajatý majetok
 106. Opravný výkaz DPH
 107. DPH z výdajníka vody
 108. dan z MV
 109. DPH+súhrnný výkaz
 110. nutnosť faktúry
 111. Úľava na sankčnom úroku
 112. žiadosť o vrátenie nadmer. odpočtu DPH
 113. oprava minulých rokov
 114. DPH a prenájom nebyt. priestorov
 115. DP k DPH
 116. POHOSTENIE JE TO VYDAVOK OZD?
 117. leasing - prevzatie
 118. Pocitanie doby pre oslobodenie od dane pri predaji nehnutelnosti
 119. Ziadost o odklad podania danoveho priznania
 120. evidencie podľa § 6 ods. 10 ZDzP
 121. s.r.o. kúpila osobné autov Rakúsku, ako na DPH?
 122. preplatok znamena upravu ZD DPH?
 123. Kde uchovavat zaznamy pre zahranicnu osobu?
 124. telefón
 125. Vymáhanie pohl.a DPH
 126. faktura z CR - tovar a služba
 127. Zauctovanie fakt. z tipov.spolocnosti
 128. Nové tlačivo DPH
 129. Kúpa domu, rekonštrukcia, predaj v JU
 130. darum dodania služby/tovaru - po nemecky
 131. Neplatca DPH - vystavená fa s DPH
 132. poskytnuty bonus pre odberatela -vplyv na DPH?
 133. kurz pri vystavenej FA a pri euro-ucte
 134. Prperava - zahraničný špeditér
 135. ako obhájit spotrebu PHL
 136. DPH od plátcu a koeficient
 137. DOHODA ATP
 138. Zdanenie pohľadávok po likvidácii
 139. dodanie služby zo zahraničia-literárny text
 140. OPRAVA AUTA A NAHRADA OD POISTOVNE
 141. ubytovanie pracovníkov
 142. DPH- samozdanenie?
 143. Zlaté stránky - náklad r.2008?
 144. Zklad dane a dan. doklad k prijatej zalohe
 145. Výherné automaty
 146. Daňový bonus a zmena odboru počas štúdia
 147. montážne práce v Číne
 148. Rezerva
 149. Inzercia - Hypotéka od Tatra banky - jednoducho, výhodne a rýchlo
 150. registrácia daňovníka
 151. Storno faktury program MRP
 152. Vývoz tovaru do Talianska
 153. Služba DHL-preprava propagačného materiálu.
 154. Príjem za obedy poskytnuté dohodárovi
 155. Nákup mobilného telefonu.
 156. Zrážková daň
 157. Kúpna zmluva podľa zákona 513/1991 Zb.z.
 158. Zakon o DPH-pomoc
 159. Zdanenie príspevku na stravu
 160. Pokladničné doklady, ktoré strácajú farbu
 161. uplatnenie odpisov
 162. Valutová pokladňa a kurz NBS
 163. Úver
 164. Daňová povinnosť
 165. Dovoz z Ameriky cez colný sklad v Holandsku
 166. vypĺňanie nového daňového priznania k DPH
 167. Registračná povinnosť DPH - Od?
 168. Zmena zo SZČO na SRO
 169. Čo s ERP?
 170. Služba - Rusko
 171. Marketingový poplatok
 172. leasing (odpočet DPH)
 173. Uplatňovanie paušálnej náhrady na vyradené doodpisované MV
 174. FA zo zahraničia za výherné prístroje
 175. Čo hrozí zamestnancovi?Pri nedodržaní 30 dňovky?
 176. podklady pre fin analyzu
 177. Odpočet DPH pri úvere
 178. urok z hypouveru v JU
 179. účtovanie výpisu z banky
 180. koeficient DPH
 181. Televízia a DPH
 182. Diety zamestnávateľ
 183. Účtovanie preplatku RZZP zápočtom v JU
 184. Zmätok v účtovaní v EUR
 185. Vývoz služieb
 186. odložená daň - zánik povinnosti tvoriť ju
 187. zvýšená fakturácia podnájmu
 188. Nadobudnutie tovaru
 189. miesto dodania
 190. Predaj nákl.auta a DPH
 191. Zaradenie TZ
 192. Odpočet DPH a FO
 193. Odstúpenie LZ - odpisy, ZC
 194. Prenajom casti priestorov
 195. Refakturácia nájomného
 196. Vyučtovanie diét po skončení PP
 197. Auto-Leasing-Havaria-Plnenie
 198. Odpočet DPH pri §43
 199. Náklady na mimosúdne inkaso
 200. Posilovňa
 201. Ako do nákladov
 202. Obeh dokladov pri účtovaní skladu
 203. SZČO a DPH za služby do zahraničia
 204. postúpenie úveru
 205. zmluva o financovaní súdneho sporu a DPH
 206. dedičstvo ?
 207. Autorské honoráre,SZČO a Bankový účet
 208. faktúry na prevádzke ?
 209. Vrátenie DPH zo zahraničia
 210. koeficient pri prenájme nehnuteľnosti
 211. vklad podnikatela v PU
 212. Ojazdené auto a živnosť
 213. strata a odovody do zdravotky
 214. dobropis a DP DPH ako vyplnit
 215. zálohová platba a DPH
 216. nákup tovaru z Maďarska a DPH
 217. povinnost dodatocne odviest dph
 218. Oceňovanie majetku a záväzkov v cudzej mene podľa nadnárodnej úpravy
 219. poskytnutá vernostná zľava
 220. Tlačivá DPH
 221. Zaloha za stojan
 222. Tržby z predaja licencií
 223. DPH pri službách v ČR
 224. Tlačivo v exceli diety a vreckové
 225. Česká faktúra a DPH
 226. Česká faktúra a DPH
 227. Účtovanie blokov zo služobných ciest ???
 228. preplácanie cestovného
 229. Platí zamestnávatel za mna dane?
 230. Predaj budovy a dan.
 231. zaúčtovanie kamery s príslušenstvom
 232. PHM pri použítí služ. automobilu na sukromný účel
 233. Prihlásenie BÚ na daňový úrad
 234. Vyúčtovanie cest.výdavkov- zahr.prac.cesta
 235. Opravená faktúra
 236. typ DPH a dobropis
 237. veľký problém
 238. CHyba v priznani dph
 239. DPH na výstupe?!?
 240. SZČO: daroval (sponzoroval) školu
 241. Vklady na účty v EUR
 242. postúpená pohľadávka a dph - opačný prípad
 243. fakturace služby od české firmy se slovenským DPH
 244. Smart karta???
 245. Dohoda bez zrazenia dane
 246. refakturácia nákladov zo SOI
 247. predaj jazdeného nákladného automobilu
 248. Prihlásenie zamestnanca na DÚ
 249. dph
 250. paušálne výdavky