1. základné sadzby stravného (3 replies)
 2. DPH a nezaplatene najomne (7 replies)
 3. dodatočne priz.DPH (15 replies)
 4. postup účtovanie miezd v podvojnom účtovníctve (16 replies)
 5. Daňový odpis - automobil (1 replies)
 6. fakturácia služobnej cesty od cestovnej kancelárii (0 replies)
 7. Zmena trvalého pobytu živnostníka znamená zmenu adresy firmy? (12 replies)
 8. upratovacie práce na majetku pred zaradením do užívania (13 replies)
 9. Čo za to pýtat, pošuškáte? (3 replies)
 10. Nezdaniteľná časť a cudzinec (2 replies)
 11. tabuľky v exceli (1 replies)
 12. Hodnota celkových aktív ????? (4 replies)
 13. účtovanie zmenárenská činnosť (2 replies)
 14. Faktura z ČR (1 replies)
 15. Účelové životné poistenie zamestnancov (4 replies)
 16. preklad dokladu (5 replies)
 17. SHR (0 replies)
 18. Prerušenie daňových odpisov (1 replies)
 19. oslobodenie podľa §41 zák. o DPH (3 replies)
 20. pokuta za oneskorené predloženie prehľadov ozrazenej dane zo ZĆ (36 replies)
 21. sídlo s.r.o. (14 replies)
 22. Mala by som odvadzat mesacne dan z brigadnickej zmluvy a v akej vyske? (29 replies)
 23. Nadobudnutie NIE noveho dopravneho prostriedku (4 replies)
 24. Prijmy z kapitaloveho majetku (4 replies)
 25. náhrada ušlého zisku (14 replies)
 26. DOBROPIS od COCA COLY (2 replies)
 27. ako zaučtovať refakturáciu (5 replies)
 28. Poučení pro vyplnění daňového přiznání k DPH (3 replies)
 29. Prijatá záloha a faktúra (40 replies)
 30. Prijmovy doklad (8 replies)
 31. Vrátený tovar dodávateľovi so stratou (2 replies)
 32. DPH pred úhradou dane z mot. vozidla (3 replies)
 33. DPH pri postúpení úveru? (2 replies)
 34. Zúčtovanie ročného zdravotného poistenia (3 replies)
 35. Nedoplatky na odvodoch (5 replies)
 36. sprostredkovanie služby do zahraničia (18 replies)
 37. Bezny ucet (8 replies)
 38. Kde mam zauctovat prijem ... (2 replies)
 39. FA ZO ZAHRANIČIA (1 replies)
 40. Poraďte,prosím (9 replies)
 41. Nepeňažný vklad (26 replies)
 42. Prenájom budovy a jej poistenie (2 replies)
 43. Faktúra zo zahraničia za výherné prístroje (1 replies)
 44. Dan z prijmu zamestnanca v ANglicku (4 replies)
 45. DPH a zmluva (1 replies)
 46. Obstaranie DHM (2 replies)
 47. dobrovolny pl. DPH (28 replies)
 48. postúpenie leasingu z pohľadu dane z príjmov (55 replies)
 49. nenávratný príspevok z ÚP - účtovanie (5 replies)
 50. Ťarchopis (1 replies)
 51. Ťarchopis (19 replies)
 52. podanie dodatočného daňového priznania (2 replies)
 53. Vecne bremeno (4 replies)
 54. zahr.faktúra (2 replies)
 55. nakup, zaradenie,a následný predaj auta (8 replies)
 56. Materiál alebo tovar? (8 replies)
 57. datum zdanitelneho plnenia (15 replies)
 58. kúpa rekreačnej chaty (7 replies)
 59. Inventarizácia zásob (1 replies)
 60. tuzemský dobropis v EUR (8 replies)
 61. Nákup tovaru a jeho vedlajšie náklady (5 replies)
 62. Stravovanie vo vlastnej prevádzke (2 replies)
 63. Hlavolam... (21 replies)
 64. Mesačné odpisy (2 replies)
 65. Odpisy financované z projektu (0 replies)
 66. Doklad z ČR s DPH (3 replies)
 67. Audit (12 replies)
 68. DPH z pokladničného dokladu (1 replies)
 69. Zasoby vyrobene vlastnou cinnostou (1 replies)
 70. Dobropis za rok 2006 (8 replies)
 71. konateľ - automobil (1 replies)
 72. Darčekové poukážky (5 replies)
 73. Materiál (2 replies)
 74. Rozdelenie tovaru na bločku (4 replies)
 75. Signalizačno - dorozum. systém - súčasť stavby ? (1 replies)
 76. DPH z lízingu (6 replies)
 77. Rekreačný pobyt zamestnancov (2 replies)
 78. Darované zásoby (6 replies)
 79. služby oslobodené od dph a registrácia (1 replies)
 80. Predaj pozemkov (5 replies)
 81. ZŤP - odpočet nákladov (2 replies)
 82. Zaradenie do odpisovej skupiny (0 replies)
 83. Termín zaplatenia DPH (8 replies)
 84. Kávovar za 30.000,- Sk (3 replies)
 85. Viac živností (8 replies)
 86. Spätná fakturácia (3 replies)
 87. Aký postup? (5 replies)
 88. Pripočitateľné položky (7 replies)
 89. odpisy striekací automat (3 replies)
 90. Kúpa a predaj garáže (1 replies)
 91. Kúpa auta na autoúver (38 replies)
 92. materiál lekárne? (15 replies)
 93. halierové vyrovnanie-zaúčtovanie (3 replies)
 94. DPH pri veľvyslanectvách SR (2 replies)
 95. registrácia v ČR ako platiteľ DPH neplatiteľ v SR (2 replies)
 96. DPH a SPOTREBNÁ DAŇ (17 replies)
 97. Obstaranie budovy -hotel (3 replies)
 98. POTVRDENIE (7 replies)
 99. Úhrada odvodov (15 replies)
 100. Provízia a DPH - 2 firmy SR a ČR (0 replies)
 101. Technické poradenstvo z ČR (5 replies)
 102. prijatá záloha z Poľska v EUR a DPH (3 replies)
 103. Nákup tovaru z tretích štátov (1 replies)
 104. Stravné lístky (5 replies)
 105. faktúra do Čiech (4 replies)
 106. prenajatý priestor (5 replies)
 107. Účtovanie cla a dph (6 replies)
 108. čiastočná úhrada FO (4 replies)
 109. motorové vozidlo N1 preklasifikované na N1 (6 replies)
 110. Kupa automobilu (1 replies)
 111. účty oprávok (11 replies)
 112. Je to trojstranný obchod? (1 replies)
 113. Cestovné náhrady u prenajatého súkromného vozidla (1 replies)
 114. ako spravne postupovat pri omyle (2 replies)
 115. porada mi velmi pomohla (17 replies)
 116. a zase tie hrozne kurzy! (3 replies)
 117. prijatie 3.spoločníka a navýšenie ZI (2 replies)
 118. nájom učebne (1 replies)
 119. overenie podpisov - ako účtovať? (2 replies)
 120. odpočítanie DPH zo SW pri registrácii (6 replies)
 121. Dane I - Suvaha s.r.o. (0 replies)
 122. Zdaňovanie vyrvnacieho podielu (4 replies)
 123. Sadzba dane (2 replies)
 124. Dovoz tovaru zo zahranicia (8 replies)
 125. Prenájom bytu - prihlásenie na DU (28 replies)
 126. Odpočet DPH (13 replies)
 127. Služby v zahraničí na nehnuteľnosti (12 replies)
 128. Stavba a prípojky (6 replies)
 129. predaj os.automobilu (3 replies)
 130. Byť či nebyť platiteľom DPH? (9 replies)
 131. seminár k PZS-Prešov 22.11.07 (0 replies)
 132. Vyplnenie tlačiva DPZ-riadky 27-32 (1 replies)
 133. Sankčný úrok (3 replies)
 134. DPH-vyplnenie tlačiva-riadky 27-32 (6 replies)
 135. fa za školenie v ČR a DPH (3 replies)
 136. Nákup budovy (2 replies)
 137. školenie (0 replies)
 138. Musi byt faktura (5 replies)
 139. Usmernenie/metodický pokyn pre vypĺňanie nového tlačiva priznanie DPH (5 replies)
 140. DPH-zDF za službu (3 replies)
 141. predaj stravov.poukážok zamestnancom (2 replies)
 142. Zaplatené DPH v EÚ - SZČO (1 replies)
 143. fa za telefon u neplatcu DPH, uhrada ako platca DPH (2 replies)
 144. odpočet DPH (3 replies)
 145. Dobrovoľne nezamestnaná osoba a predaj nehnuteľnosti (5 replies)
 146. DPH a spotrebná daň (4 replies)
 147. Daň z prenájmu (100 replies)
 148. daň vyberaná zrážkou (2 replies)
 149. Účtovanie leasingu (126 replies)
 150. Licencia a zrážková daň (1 replies)
 151. DPH ano ci nie (9 replies)
 152. splátkový kalendár pri postúpeni LZ (0 replies)
 153. Koeficient (1 replies)
 154. dividendy a KR (3 replies)
 155. Hmotny majetok a klasifikacia produkcie (9 replies)
 156. odpisy leasingu (3 replies)
 157. Zúčtovanie so sociál. poistením (5 replies)
 158. Odložená účinnosť lízingu. (2 replies)
 159. ostrá faktúra-pomoc (5 replies)
 160. Prvý krát rozdelenie zisku (3 replies)
 161. Predaj pozemku a DPH. (3 replies)
 162. Fakturovat na slov. alebo rakus. firmu?? (5 replies)
 163. Riadky 20,21 výkazu DPH (4 replies)
 164. Kolko % mozem nahodit pri predaji? (15 replies)
 165. Vyradenie auta z užívania (6 replies)
 166. tovar alebo služba (3 replies)
 167. Sklady - oceňovanie (6 replies)
 168. opravné daňové priznanie 2006 (4 replies)
 169. dovoz tovaru z ČR (2 replies)
 170. Predaj bytu, oslobodenie od dane (0 replies)
 171. faktúra z USA (6 replies)
 172. účtovanie textilnej výroby (1 replies)
 173. ZC predaného DHM (2 replies)
 174. vyhra-student (1 replies)
 175. Paušálne výdavky (2 replies)
 176. stavby (1 replies)
 177. Dlhodoby majetok - odpisy (6 replies)
 178. Dodatočné DP PO r. 2005 (3 replies)
 179. cestovné lístky (12 replies)
 180. Zauctovanie fa TOPPRES (4 replies)
 181. nákup lode SR odberateľom (3 replies)
 182. DPH a nové tlačivo (2 replies)
 183. denne dochadzanie do prace do zahranicia (1 replies)
 184. SZČO PN a fakturácia + náklady počas PN (5 replies)
 185. Čerpanie soc. fondu (1 replies)
 186. Dodávka služby s materiálom z ČR (1 replies)
 187. výrobky cez sociálny fond (5 replies)
 188. Krádež prenajatej veci (3 replies)
 189. Kedy môžem uplatniť DPH. (7 replies)
 190. Zákonná poistka za automobil (1 replies)
 191. přefakturace PHM do Česka (1 replies)
 192. ubytovanie pri zahraničnej SC (0 replies)
 193. Záväzok alebo ID? (16 replies)
 194. vyplatenie zo soc.fondu vlastné výrobky (0 replies)
 195. nájomca (6 replies)
 196. Semestrálna práca :-( (7 replies)
 197. leasing a nasledne prepisanie auta? (2 replies)
 198. prepravné služby v Českej republike (4 replies)
 199. Daňové priznanie 2007 (3 replies)
 200. Obstaravacia cena (0 replies)
 201. Kurzový prepočet (2 replies)
 202. Kúpa stroja - spoluúčasť (2 replies)
 203. kúpa auta z Nemecka (0 replies)
 204. nové auto (24 replies)
 205. predaj pozemku s rozostavanou budovou (5 replies)
 206. A ešte raz cestovné príkazy (3 replies)
 207. cestovné príkazy (10 replies)
 208. Cestovný príkaz (0 replies)
 209. Tlačivo zaradenia HM (2 replies)
 210. Neplatca DPH - ako na služby a tovar platcovi DPH? (1 replies)
 211. Živnostník a auto (3 replies)
 212. zaloha (4 replies)
 213. Český zákon o DPH (2 replies)
 214. § 82 odst. 8 zákona o DPH (13 replies)
 215. Softver za 1 Sk - spoluvyvoj (0 replies)
 216. prenájom bytu (6 replies)
 217. cestovné príkazy (2 replies)
 218. Väčší doplatok FA, ako je zostatok (2 replies)
 219. Zúčtovanie chybnej platby (9 replies)
 220. prerusenie zivnosti a ake nasledky? (6 replies)
 221. zaciatok podnikania 1.1.2008 a je mozna kupa auta uz v r.20.12.2007? (1 replies)
 222. Odpustenie sankčného úroku fyzickej osobe (2 replies)
 223. Sprostredkovanie prepravy a DPH (3 replies)
 224. Odvody do sociálnej poisťovne (4 replies)
 225. Vklad a dph (2 replies)
 226. čo je výhodnejšie? (2 replies)
 227. Zahraničná faktúra (22 replies)
 228. nové daňové skupiny (2 replies)
 229. predaj pozemku z reštitúcie (2 replies)
 230. predaj os. automobilu vyradeneho - bez nutnosti platit dan (21 replies)
 231. preplatok odberateľskej faktúry (4 replies)
 232. oslobodenie od dane (1 replies)
 233. domena z USA (3 replies)
 234. Rozdiel medzi kúpno-predajnou a darovacou (2 replies)
 235. zdravím- prosím o radu súvisiacu s DDP (1 replies)
 236. odpocit. polozka -inval. dochodca (1 replies)
 237. rozdiel v sklade sposobeny outsorcingovou spolocnostou (0 replies)
 238. odkúpenie družstevného bytu - daň z príjmu (2 replies)
 239. DPH pri prenájme strojov zo zahraničia (0 replies)
 240. doprava a montáž (6 replies)
 241. Zmarená ivesticia (6 replies)
 242. nemám faktúru za prijatú službu (24 replies)
 243. ako odpisovat kozub (1 replies)
 244. predaj tovaru medzi manželmi-podnikateľmi (3 replies)
 245. Kúpna zmluva bez Fa (7 replies)
 246. typ dph (1 replies)
 247. Účtovná smernica v nemčine (0 replies)
 248. Dorubenie dane zo závislej činnosti (4 replies)
 249. odpočítanie dph (1 replies)
 250. účtovanie študijného pobytu???? (0 replies)