PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 [336] 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. Tlačivo v exceli diety a vreckové
 2. Česká faktúra a DPH
 3. Česká faktúra a DPH
 4. Účtovanie blokov zo služobných ciest ???
 5. preplácanie cestovného
 6. Platí zamestnávatel za mna dane?
 7. Predaj budovy a dan.
 8. zaúčtovanie kamery s príslušenstvom
 9. PHM pri použítí služ. automobilu na sukromný účel
 10. Prihlásenie BÚ na daňový úrad
 11. Vyúčtovanie cest.výdavkov- zahr.prac.cesta
 12. Opravená faktúra
 13. typ DPH a dobropis
 14. veľký problém
 15. CHyba v priznani dph
 16. DPH na výstupe?!?
 17. SZČO: daroval (sponzoroval) školu
 18. Vklady na účty v EUR
 19. postúpená pohľadávka a dph - opačný prípad
 20. fakturace služby od české firmy se slovenským DPH
 21. Smart karta???
 22. Dohoda bez zrazenia dane
 23. refakturácia nákladov zo SOI
 24. predaj jazdeného nákladného automobilu
 25. Prihlásenie zamestnanca na DÚ
 26. dph
 27. paušálne výdavky
 28. Odpis trvale nevymožiteľnej pohľadávky a záväzku
 29. Plemenný kôň
 30. Dodanie služby v ČR na jej území pre SK firmu cez SK sprostredkovateľa
 31. AKA ODMENA MOZTE MI PORADIT
 32. Pokuta za podanie dodatočného DPH priznania
 33. Nárok na odpočítanie dane
 34. vyradenie drobneho majetku z dlhodobeho majetku
 35. Splatnosť dane z príjmu
 36. zahraničná faktúra
 37. Ubytovanie zaplatené za SZČO
 38. rôzne príjmy
 39. Existuje premlčacia doba na penále od DÚ ?
 40. učtovanie notebooku trocha inak
 41. učtovanie notebooku trocha inak
 42. daňové priznanie áno - nie ?
 43. učtovanie na zahraničnom účte
 44. Je degustácia daňovo uznaný náklad:
 45. Zánik dane z mot. voz.
 46. kurz NBS pre dodanie tovaru z EU-dátum
 47. Účtovanie nájmu nebytových priestorov - kancelária
 48. Daňový výdavok - zvyšovanie kvalifikácie zamestnanca
 49. správne vypisovanie dokladov
 50. Ubytovanie na Ukrajine
 51. Zmena výšky stravného
 52. Odpočet DPH ?
 53. KS - úhrada colného dlhu
 54. autobazár
 55. Registračná povinnosť
 56. Prepravná faktúra
 57. samozdaniť?
 58. Registr.pokladňa
 59. Tovar alebo výrobok?
 60. Totálna škoda osob.auta/leasing
 61. Dobropis FA
 62. Očakávaný príjem - bonus
 63. zaokruhľovanie DPH
 64. NUTNOSŤ ZALOŽENIA ÚČTU
 65. pokuta po ukončení živnosti
 66. účtovanie mylnej platby
 67. Predpis DPH
 68. účtovanie FA zo zahraničia za služby + samozdanenie
 69. dátumy na faktúre
 70. dedičské konanie - zníženie odmeny pre notára
 71. krátenie stravného
 72. PU v pozemkovom spoločenstve
 73. Odpis os.auta na leasing
 74. Trojstranny obchod a styri strany???
 75. montáž materiálu
 76. Nákup z pokladni
 77. Socialny Fond
 78. faktúra za službu z čiech s dph
 79. Tovar alebo ost.príjem
 80. Zaradenie DHM
 81. Dobropis alebo storno?
 82. Dovoz tovaru z VB
 83. DPH pri dovoze tovaru z VB
 84. § 43 - dobropis
 85. Ako účtovať zemné práce
 86. Preplatok z RZZP
 87. Je to dodanie podľa §43 zákona o DPH?
 88. uctovanie vozidla SZCOm
 89. služba s místem plnění Slovensko
 90. PN a stravné
 91. Poistenie pri zahr.služ.ceste.
 92. súťaže uskutočňované firmou-výhry
 93. Súkromné vozidlo na služobné účely
 94. odborná prax
 95. Sankcny urok - odpustenie
 96. zúčtovanie rezervy na nevyčerpané dovolenky
 97. Účtovné nezmysly al. čo všetky sme dostali v podkladoch...
 98. zmena EUR v zmenarni
 99. STAVBA HOTELA
 100. daňový bonus pre stredosškoláka
 101. SZCO a zároveň konateľ s.r.o.
 102. Vyber penazi z DDS
 103. Danová kontrola a §15ods.6 zak 511
 104. DPH zo zálohovej faktúry
 105. SOFTWÉR
 106. Krádež a DPH
 107. Riadky vo výkaze DPH pri dodaní služby
 108. Zahraničný leasing - DPH
 109. DF z ČR - samozdanenie?
 110. odhlasenie auta help
 111. Omyl v zaradení faktúry
 112. ako spatne uplatnit d.bonus
 113. smrť daňovníka
 114. Odovzdaný odpad
 115. fondy zdanenie
 116. učtovanie najomneho
 117. 9 ZJAZD ÚVKSČ
 118. Motorové vozidlo v obchodnom majetku a odpočet DPH
 119. kamiónova preprava
 120. stravné daňové náklady
 121. Účtovné odpisy - auto
 122. Zaúčtovanie mat. na opravu parkoviska
 123. Ako fakturovat pre zahraničie s DPH alebo bez???
 124. Reklamácia výberu z bankomatu
 125. Aktivacia tovaru
 126. Kazachstan-AlmaAta
 127. Služba fakturovaná do Číny
 128. Uctovanie o vyrobkoch, tovaroch - kedy prijat na sklad?
 129. Daň príjmu zdedenej nehnuteľnosti
 130. DPH
 131. krb - odpisy
 132. vyúčtovanie výdvkov platených platobnou kartou zamestnanca
 133. blokovaný kontokorentny uver
 134. nehnutelnost a predaj
 135. Spotreba liehu
 136. Stravné v PÚ
 137. Náhrada výdavkov spojených s doplnením šatníka
 138. Dátum vz. dan. pov. na faktúre
 139. Škoda na prenajatom aute a odpočet DPH
 140. rozlíšenie predávajúceho od spotrebiteľa
 141. Nedodané bločky PHM
 142. dan z prenajmu bytu
 143. Vedenie uctovnictva zahranicnej osoby na SVK.
 144. totálna škoda na aute v jednoduchom účtovníctve
 145. Vystavenie Faktúry za služby, v skutočnosti predaj tovaru.
 146. Refakturácia nákladov
 147. datum vystavenia vs. datum dodania na VF
 148. Sprostredkovanie - zahraničie
 149. Náklady na školné SZČO - časové rozlíšenie?
 150. PHM - odpočet ?
 151. zahraničná pracovná cesta
 152. Reprezentácia a DPH
 153. PO platca DPH?
 154. nevyfakturovane dodavky
 155. preprava osob pre CK
 156. postúpenie úveru
 157. kurzy
 158. Polyfunkčný dom
 159. Nadobudnutie tovaru z EÚ a zálohová faktúra
 160. účet
 161. Zmenka
 162. stretnutie podnikatelov v Bruseli - letenka
 163. Predaj obchodného podielu
 164. Služobné vozidlo použité na súkr.účel
 165. Nákup PC od FO
 166. Daňové priznanie program MRP
 167. ustanovený zodpovedný zástupca
 168. článok v novinách a DPH
 169. tlačivo
 170. Odpis podľadávky
 171. nákup v zahraničí
 172. Prepočet spotreby PHM pri úžitkových vozidlách
 173. darovanie peňazi
 174. Preddavky na daň
 175. nutné dodatočné DP ??
 176. Splatky
 177. ODPISY !!!!
 178. Predaj nehnutelnosti a odpisy
 179. Predaj pozemku a DPH
 180. Televizor do nakladov????
 181. Odovzdaná faktúra z predchádzajúceho Q - teraz do DPH?
 182. Auto
 183. Dan z predaja nehnutelnosti
 184. Povinnosť fakturovať do 15 dní, alebo mesačne?
 185. Odpisy Auto
 186. Stravne listky
 187. Sankčný úrok
 188. Predaj drob.hmot.majetku
 189. Oblek
 190. Dobropis z dôvodu nesprávnej fakturácie
 191. musím platiť daň?
 192. spnzoring- resp. darovanie financií súkromemu zdravotníckemu zariadeniu
 193. Odpisy účtovné a daňové
 194. Hľadám auditora v KE
 195. Žiadosť o vrátenie dane z Maďarska
 196. Osobná spotreba
 197. skončenie živnosti a DPH
 198. prijem za prenájom
 199. zopar otazok
 200. Odpis majetku z USA
 201. DPH - nárok na odpočítanie dane
 202. zučtovanie nezákonnej rezervy
 203. Poistenie zodpovenosti za škodu.
 204. Vreckové do ČR
 205. SZČO a ubytovanie
 206. Dátum dodania služby/fakturácia v inom mesiaci
 207. DPH z nakladneho vozidla
 208. nájom po novom
 209. vrátenie preplatku dane z príjmu SZČO
 210. Notebook a odpisy
 211. autoškola
 212. Pracovná cesta-stravné
 213. Odpisy auta kupeneho v hotovosti
 214. Nákup os. automobilu (nový) v Rakúsku
 215. neprevzatie karty v banke
 216. Maliarske práce
 217. Vývoz tovaru mimo EÚ /JCD/
 218. Úhrada straty minulých rokov
 219. Bioptron lampa
 220. Rehabilitácia zamestnanca
 221. zniženie dane z prijmu
 222. Plastové okná
 223. Kufrík - súčasť DHM
 224. účetní osnova ve slovenštině
 225. vyuctovanie a zauctovanie sluz. cesty
 226. cestovne nahrady
 227. zaradenie DHM
 228. Riadit sa datumom dodania sluzby alebo datumom bystavenia FA ?
 229. metoda percentualneho podielu na trzbach
 230. darovany ODHM
 231. Služba - daňová povinnosť
 232. prenájom priestorov
 233. Služobné auto prenajatému zamestnancovi
 234. Hľadám auditora
 235. Náklady do priamej spotreby.
 236. predaj akcii a.s.
 237. Motorka - DPH
 238. Príjem z predaja
 239. SZČO - rodičovský príspevok
 240. Auto na leasing- obstarávacia cena
 241. Paušálné výdavky a spoločník v s.r.o.
 242. Faktúra vystavená 4.6., opis došiel 2.10.
 243. Dovoz tovaru z EU, FA zo starého mesiaca
 244. Stravné lístky a nárok na odpočet DPH
 245. Zahraničná pracovná cesta
 246. Dobropis za vratenie tovaru z roku 2006
 247. provízia banky -účtovanie
 248. Kde môže byť chyba - 521,524 ?
 249. Fotokópia dokladu
 250. garancia - lotériové hry