1. Ubytovanie zaplatené za SZČO (6 replies)
 2. rôzne príjmy (10 replies)
 3. Existuje premlčacia doba na penále od DÚ ? (3 replies)
 4. učtovanie notebooku trocha inak (15 replies)
 5. učtovanie notebooku trocha inak (3 replies)
 6. daňové priznanie áno - nie ? (1 replies)
 7. učtovanie na zahraničnom účte (2 replies)
 8. Je degustácia daňovo uznaný náklad: (2 replies)
 9. Zánik dane z mot. voz. (4 replies)
 10. kurz NBS pre dodanie tovaru z EU-dátum (4 replies)
 11. Účtovanie nájmu nebytových priestorov - kancelária (13 replies)
 12. Daňový výdavok - zvyšovanie kvalifikácie zamestnanca (21 replies)
 13. správne vypisovanie dokladov (7 replies)
 14. Ubytovanie na Ukrajine (2 replies)
 15. Zmena výšky stravného (10 replies)
 16. Odpočet DPH ? (5 replies)
 17. KS - úhrada colného dlhu (2 replies)
 18. autobazár (2 replies)
 19. Registračná povinnosť (4 replies)
 20. Prepravná faktúra (2 replies)
 21. samozdaniť? (6 replies)
 22. Registr.pokladňa (1 replies)
 23. Tovar alebo výrobok? (3 replies)
 24. Totálna škoda osob.auta/leasing (4 replies)
 25. Dobropis FA (5 replies)
 26. Očakávaný príjem - bonus (2 replies)
 27. zaokruhľovanie DPH (10 replies)
 28. NUTNOSŤ ZALOŽENIA ÚČTU (1 replies)
 29. pokuta po ukončení živnosti (1 replies)
 30. účtovanie mylnej platby (11 replies)
 31. Predpis DPH (11 replies)
 32. účtovanie FA zo zahraničia za služby + samozdanenie (1 replies)
 33. dátumy na faktúre (2 replies)
 34. dedičské konanie - zníženie odmeny pre notára (5 replies)
 35. krátenie stravného (1 replies)
 36. PU v pozemkovom spoločenstve (0 replies)
 37. Odpis os.auta na leasing (7 replies)
 38. Trojstranny obchod a styri strany??? (21 replies)
 39. montáž materiálu (2 replies)
 40. Nákup z pokladni (21 replies)
 41. Socialny Fond (2 replies)
 42. faktúra za službu z čiech s dph (3 replies)
 43. Tovar alebo ost.príjem (3 replies)
 44. Zaradenie DHM (7 replies)
 45. Dobropis alebo storno? (5 replies)
 46. Dovoz tovaru z VB (0 replies)
 47. DPH pri dovoze tovaru z VB (1 replies)
 48. § 43 - dobropis (14 replies)
 49. Ako účtovať zemné práce (1 replies)
 50. Preplatok z RZZP (3 replies)
 51. Je to dodanie podľa §43 zákona o DPH? (3 replies)
 52. uctovanie vozidla SZCOm (5 replies)
 53. služba s místem plnění Slovensko (4 replies)
 54. PN a stravné (9 replies)
 55. Poistenie pri zahr.služ.ceste. (3 replies)
 56. súťaže uskutočňované firmou-výhry (8 replies)
 57. Súkromné vozidlo na služobné účely (4 replies)
 58. odborná prax (1 replies)
 59. Sankcny urok - odpustenie (3 replies)
 60. zúčtovanie rezervy na nevyčerpané dovolenky (1 replies)
 61. Účtovné nezmysly al. čo všetky sme dostali v podkladoch... (2 replies)
 62. zmena EUR v zmenarni (7 replies)
 63. STAVBA HOTELA (8 replies)
 64. daňový bonus pre stredosškoláka (1 replies)
 65. SZCO a zároveň konateľ s.r.o. (1 replies)
 66. Vyber penazi z DDS (2 replies)
 67. Danová kontrola a §15ods.6 zak 511 (2 replies)
 68. DPH zo zálohovej faktúry (14 replies)
 69. SOFTWÉR (1 replies)
 70. Krádež a DPH (12 replies)
 71. Riadky vo výkaze DPH pri dodaní služby (3 replies)
 72. Zahraničný leasing - DPH (7 replies)
 73. DF z ČR - samozdanenie? (2 replies)
 74. odhlasenie auta help (24 replies)
 75. Omyl v zaradení faktúry (9 replies)
 76. ako spatne uplatnit d.bonus (4 replies)
 77. smrť daňovníka (3 replies)
 78. Odovzdaný odpad (4 replies)
 79. fondy zdanenie (0 replies)
 80. učtovanie najomneho (3 replies)
 81. 9 ZJAZD ÚVKSČ (12 replies)
 82. Motorové vozidlo v obchodnom majetku a odpočet DPH (11 replies)
 83. kamiónova preprava (4 replies)
 84. stravné daňové náklady (3 replies)
 85. Účtovné odpisy - auto (2 replies)
 86. Zaúčtovanie mat. na opravu parkoviska (2 replies)
 87. Ako fakturovat pre zahraničie s DPH alebo bez??? (2 replies)
 88. Reklamácia výberu z bankomatu (6 replies)
 89. Aktivacia tovaru (0 replies)
 90. Kazachstan-AlmaAta (4 replies)
 91. Služba fakturovaná do Číny (10 replies)
 92. Uctovanie o vyrobkoch, tovaroch - kedy prijat na sklad? (7 replies)
 93. Daň príjmu zdedenej nehnuteľnosti (11 replies)
 94. DPH (5 replies)
 95. krb - odpisy (2 replies)
 96. vyúčtovanie výdvkov platených platobnou kartou zamestnanca (2 replies)
 97. blokovaný kontokorentny uver (1 replies)
 98. nehnutelnost a predaj (2 replies)
 99. Spotreba liehu (3 replies)
 100. Stravné v PÚ (1 replies)
 101. Náhrada výdavkov spojených s doplnením šatníka (2 replies)
 102. Dátum vz. dan. pov. na faktúre (5 replies)
 103. Škoda na prenajatom aute a odpočet DPH (3 replies)
 104. rozlíšenie predávajúceho od spotrebiteľa (1 replies)
 105. Nedodané bločky PHM (4 replies)
 106. dan z prenajmu bytu (1 replies)
 107. Vedenie uctovnictva zahranicnej osoby na SVK. (27 replies)
 108. totálna škoda na aute v jednoduchom účtovníctve (2 replies)
 109. Vystavenie Faktúry za služby, v skutočnosti predaj tovaru. (5 replies)
 110. Refakturácia nákladov (0 replies)
 111. datum vystavenia vs. datum dodania na VF (4 replies)
 112. Sprostredkovanie - zahraničie (7 replies)
 113. Náklady na školné SZČO - časové rozlíšenie? (2 replies)
 114. PHM - odpočet ? (5 replies)
 115. zahraničná pracovná cesta (16 replies)
 116. Reprezentácia a DPH (12 replies)
 117. PO platca DPH? (3 replies)
 118. nevyfakturovane dodavky (2 replies)
 119. preprava osob pre CK (3 replies)
 120. postúpenie úveru (3 replies)
 121. kurzy (1 replies)
 122. Polyfunkčný dom (3 replies)
 123. Nadobudnutie tovaru z EÚ a zálohová faktúra (3 replies)
 124. účet (2 replies)
 125. Zmenka (2 replies)
 126. stretnutie podnikatelov v Bruseli - letenka (20 replies)
 127. Predaj obchodného podielu (11 replies)
 128. Služobné vozidlo použité na súkr.účel (7 replies)
 129. Nákup PC od FO (4 replies)
 130. Daňové priznanie program MRP (5 replies)
 131. ustanovený zodpovedný zástupca (1 replies)
 132. článok v novinách a DPH (14 replies)
 133. tlačivo (6 replies)
 134. Odpis podľadávky (1 replies)
 135. nákup v zahraničí (2 replies)
 136. Prepočet spotreby PHM pri úžitkových vozidlách (13 replies)
 137. darovanie peňazi (11 replies)
 138. Preddavky na daň (11 replies)
 139. nutné dodatočné DP ?? (38 replies)
 140. Splatky (10 replies)
 141. ODPISY !!!! (5 replies)
 142. Predaj nehnutelnosti a odpisy (5 replies)
 143. Predaj pozemku a DPH (1 replies)
 144. Televizor do nakladov???? (4 replies)
 145. Odovzdaná faktúra z predchádzajúceho Q - teraz do DPH? (2 replies)
 146. Auto (4 replies)
 147. Dan z predaja nehnutelnosti (48 replies)
 148. Povinnosť fakturovať do 15 dní, alebo mesačne? (12 replies)
 149. Odpisy Auto (5 replies)
 150. Stravne listky (15 replies)
 151. Sankčný úrok (8 replies)
 152. Predaj drob.hmot.majetku (10 replies)
 153. Oblek (15 replies)
 154. Dobropis z dôvodu nesprávnej fakturácie (9 replies)
 155. musím platiť daň? (5 replies)
 156. spnzoring- resp. darovanie financií súkromemu zdravotníckemu zariadeniu (0 replies)
 157. Odpisy účtovné a daňové (42 replies)
 158. Hľadám auditora v KE (2 replies)
 159. Žiadosť o vrátenie dane z Maďarska (10 replies)
 160. Osobná spotreba (10 replies)
 161. skončenie živnosti a DPH (5 replies)
 162. prijem za prenájom (3 replies)
 163. zopar otazok (8 replies)
 164. Odpis majetku z USA (4 replies)
 165. DPH - nárok na odpočítanie dane (6 replies)
 166. zučtovanie nezákonnej rezervy (6 replies)
 167. Poistenie zodpovenosti za škodu. (26 replies)
 168. Vreckové do ČR (1 replies)
 169. SZČO a ubytovanie (1 replies)
 170. Dátum dodania služby/fakturácia v inom mesiaci (2 replies)
 171. DPH z nakladneho vozidla (4 replies)
 172. nájom po novom (5 replies)
 173. vrátenie preplatku dane z príjmu SZČO (1 replies)
 174. Notebook a odpisy (8 replies)
 175. autoškola (6 replies)
 176. Pracovná cesta-stravné (3 replies)
 177. Odpisy auta kupeneho v hotovosti (10 replies)
 178. Nákup os. automobilu (nový) v Rakúsku (4 replies)
 179. neprevzatie karty v banke (10 replies)
 180. Maliarske práce (3 replies)
 181. Vývoz tovaru mimo EÚ /JCD/ (4 replies)
 182. Úhrada straty minulých rokov (8 replies)
 183. Bioptron lampa (6 replies)
 184. Rehabilitácia zamestnanca (2 replies)
 185. zniženie dane z prijmu (11 replies)
 186. Plastové okná (8 replies)
 187. Kufrík - súčasť DHM (2 replies)
 188. účetní osnova ve slovenštině (2 replies)
 189. vyuctovanie a zauctovanie sluz. cesty (10 replies)
 190. cestovne nahrady (2 replies)
 191. zaradenie DHM (3 replies)
 192. Riadit sa datumom dodania sluzby alebo datumom bystavenia FA ? (15 replies)
 193. metoda percentualneho podielu na trzbach (3 replies)
 194. darovany ODHM (0 replies)
 195. Služba - daňová povinnosť (5 replies)
 196. prenájom priestorov (36 replies)
 197. Služobné auto prenajatému zamestnancovi (1 replies)
 198. Hľadám auditora (18 replies)
 199. Náklady do priamej spotreby. (13 replies)
 200. predaj akcii a.s. (2 replies)
 201. Motorka - DPH (6 replies)
 202. Príjem z predaja (0 replies)
 203. SZČO - rodičovský príspevok (4 replies)
 204. Auto na leasing- obstarávacia cena (0 replies)
 205. Paušálné výdavky a spoločník v s.r.o. (1 replies)
 206. Faktúra vystavená 4.6., opis došiel 2.10. (3 replies)
 207. Dovoz tovaru z EU, FA zo starého mesiaca (1 replies)
 208. Stravné lístky a nárok na odpočet DPH (8 replies)
 209. Zahraničná pracovná cesta (48 replies)
 210. Dobropis za vratenie tovaru z roku 2006 (2 replies)
 211. provízia banky -účtovanie (8 replies)
 212. Kde môže byť chyba - 521,524 ? (11 replies)
 213. Fotokópia dokladu (13 replies)
 214. garancia - lotériové hry (0 replies)
 215. Sadové úpravy (0 replies)
 216. opakovaná platba rovnakej faktúry (12 replies)
 217. Stravné (5 replies)
 218. oslobodenie od dane zMV (0 replies)
 219. Dodanie tovaru z iného členského štátu EU (8 replies)
 220. Vypis z term. uctu? (4 replies)
 221. kurz na fakture do Ciech (4 replies)
 222. Zaradenie MV do majetku firmy po ukončení leasingu (1 replies)
 223. Služba s miestom dodania v ČR od neplatiteľa (3 replies)
 224. Dobropis (40 replies)
 225. Predaj drobného majetku (4 replies)
 226. Odpis počítača (6 replies)
 227. doprava tovaru (1 replies)
 228. Odpočet DPH (17 replies)
 229. ŠPZ s voliteľnou logistikou (0 replies)
 230. ŠPZ s voliteľnou logistikou (1 replies)
 231. Naklady na sluzby pri zakladani dcerskej spolocnosti (0 replies)
 232. Kam zauctovat rozdiel z pohladavky (5 replies)
 233. dph pri fakturácií Kórejskej spoločnosti v Kórei (7 replies)
 234. Obchod s Čínou (7 replies)
 235. registrácia DPH v ČR (2 replies)
 236. Obraty na účte (2 replies)
 237. Trovy exekúcie (5 replies)
 238. Aký kurz pri náhradách stravného? (9 replies)
 239. Príjmy z kapitálového majetku (11 replies)
 240. Náhrada pri použivaní nákladného automobilu (0 replies)
 241. odpisová skupina (4 replies)
 242. dôchodok na podnikateľskom účte (3 replies)
 243. kúpa notebooku + softvéru (8 replies)
 244. preplatok z roč.zúčtovania zdravot.poistenia (12 replies)
 245. rocne uroky z omeskania (0 replies)
 246. cestovné náhrady (8 replies)
 247. Daň z MV - od 2008 (1199 replies)
 248. Ukončenie sprostredkovateľskej zmluvy a DIČ (10 replies)
 249. Autorádio k automobilu uz zaradenemu v majetku (15 replies)
 250. Likvidácia faktúr (9 replies)