PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 [339] 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. Paušálne vydavky len na jedno obdobie
 2. Odpis pohľadávok do nákladov.
 3. Majetkovo využiteľné práva
 4. Predaj auta a DPH
 5. Registrácia DPH
 6. automobil v podnikaní
 7. ako zaúčtovať pokutu
 8. faktura do ciech
 9. Zrážková daň
 10. oprava predaneho tovaru v zaruke
 11. Nákup tovaru do predajne za stravné lístky
 12. tvorba REZ FONDU-spoločnosť v strate
 13. záloha
 14. provízia za súhlas a DPH ????
 15. Zdokladovanie cesty
 16. BEZPEČNOSTNÉ KAMERY
 17. kurzy pri uhrádzaní faktur z madarského učtu
 18. faktura bez DPH
 19. sedačka
 20. Zaúčtovanie výhry
 21. nepodanie daňového priznania - pokuta, exexúcia
 22. rozne ceny...
 23. Postúpenie leasingu
 24. auto nezahrnute do majetku firmy
 25. zálohové faktúry ???
 26. Vrátenie preplatku z RZZP od poisťovni ku firme
 27. cestovné náhrady
 28. Návrh na vzájomnú kompenzáciu
 29. školenie
 30. Predaj bytu
 31. Aký kolok?
 32. Vzorkovňa
 33. Preregistrácia štvrťročného paltcu na mesačného.
 34. Používanie nových tlačív DPH.
 35. Prerušenie činnosti a odpočítanie dane
 36. Reklamný polep automobilu
 37. ako zaúčtovať - ešte raz - dôležité!!!!!!
 38. Odpisy nehmotného majetku
 39. Lekáreň prechod FO na SRO
 40. Registrácia zahraničnej osoby
 41. Zdaňovanie poistnej prémie
 42. Tovar zo zahranicia
 43. diety pri praci na dohodu
 44. FO /zamestnanec/ - prenájom bytu
 45. zauctovanie rodicovskeho prispevku
 46. viac zivnostnikov na 1 ERP
 47. Oprava ročného koeficientu DPH v priebehu nasledujúceho roku.
 48. Materiál - problemy s jeho inventurou
 49. daň z prijmov pod 100
 50. Kedy zdaniť príjem z predaja nehnuteľností.....
 51. PC a dokúpenie
 52. Ide o trojstranný obchod?
 53. Premiestnenie tovaru do skladu v Maďarsku
 54. zabudnutá DPH
 55. Prijatá platba za oslobodenú službu a dátum fakturácie
 56. Refakturácia služieb do zahraničia
 57. Ako zaučtovať ?
 58. socialne poistenie a ine 2 ...
 59. Doklady o nákupe PHM
 60. Nahlásenie nájomníka
 61. Fakturovanie netradičnej služby českému neplatcovi DPH
 62. fakturovať s dph či bez
 63. Ktory datum
 64. Daňová kontrola a dpočet dane.
 65. Zdvojený doklad
 66. Reklamný magazin, tlač v ČR
 67. ako zauctovat dobropis???
 68. povinnost overenia zavierky auditorom
 69. Refakturácia
 70. splátkový predaj
 71. Zaokrúhľovanie tuzemsjých fa v EURO
 72. Profesionalne vzdelavanie v oblasti PU
 73. faktura a objednavka su v rozdielnych menach
 74. technicke zhodnotenie
 75. Odpočítateľnosť úrokov pri zlúčení
 76. ostatný príjem a čo z toho plynie
 77. DPH v JÚ - dátumy.
 78. internetovy predaj
 79. Nákup kancelárskeho nábytku na inzerát
 80. Faktúra s DPH
 81. Nové kolky od 1.7.2007 - ako vymeniť staré za nové?
 82. Posledne zdanovacie obdobie
 83. Možnosti úveru pre malých podnikateľov
 84. účtovanie stravných lístkov v JU
 85. Paušálne výdavky a nákup tovaru
 86. vývoz ?
 87. 2 SZČO, 1 vozidlo
 88. Kúpa a predaj vysokozdvižného vozíka
 89. Nákup zaplatený súkromnou platobnou kartou
 90. komplexné cestovné poistenie
 91. jednoduche uctovnictvo u zivnostnika
 92. Povinnosť registrácie k DPH
 93. Firma a byt
 94. Archív daňových tlačív
 95. kurzove rozdiely
 96. výpočet stravného
 97. Učtovanie rastlinnej výroby-vyorávka zlého porastu
 98. DPH a EU
 99. Faktúra z 123dopyt
 100. stratená páska z registr.pokladne
 101. tvorba sociálneho fondu
 102. Môže ísť do nákladov?
 103. Bločik na meno inej firmy
 104. Plynofikácia-zaradenie,správnosť ceny
 105. Vyvoz alkoholu
 106. dan z prenajov bytov
 107. podlieha samozdaneniu či nie?
 108. Prenájom bytu
 109. tovar a doprava z krajin mimo EU - MRP
 110. Finančné služby
 111. Dan z prijmu
 112. Refakturácia nákladov spoločenstva a DPH
 113. zaradenie monitorovacieho systému
 114. DPH práce na budove
 115. Autorský honorár
 116. odvolávka ohľadne DPH
 117. Nove tlacivo DPH
 118. Úver zo ŠFRB
 119. Aké číslo uviesť na Vyst. faktúru?
 120. faktúra z eu s dph a jej prefakturácia do eu
 121. Potvrdenie o vyvoze tovaru z SR
 122. Daňový alebo nedaňový výdavok
 123. Súkromné auto aj na podnikanie SZČO
 124. zrazkova dan, formular
 125. uznany danovy vydavok
 126. zásoby v predajni
 127. Predaj za nižšiu cenu
 128. DPH a Vystavenie Faktúry
 129. úhrada cestnej dane
 130. kniha jazd
 131. Registrácia autora
 132. Kúpa zimných pneumatík v PU
 133. oprava odpisov finančný prenájom
 134. Kurzový rozdiel a koneic roka
 135. zaúčtovanie kúpy zimných pneumatík
 136. Ako účtovať zálohy
 137. Doklad z registračnej pokladne
 138. Daňový bonus a pracujúci študent
 139. prerusenie zivnosti a predaj erp
 140. prac.odevy
 141. Príkazná zmluva - dane, odvody ZP
 142. telefónne poplatky vrs. zmluvná pokuta
 143. zaradenie DHM
 144. Predpis poisťovne vs. kniha záväzkov
 145. samozdanenie faktúry
 146. Optická sieť - ako účtovať.
 147. krátkodobý hmotný majetok
 148. Skrytá daň
 149. faktúra z nemecka s DPH - notár
 150. platba uctovnicke
 151. dodanie darčekových poukazov
 152. platobné podmienky
 153. Vecná odmena zamestnancovi
 154. letné tábory-stravné
 155. auto s ceskou SPZ
 156. Odpočet DPH z kúpenych tovarov a služieb, ktoré sú poskytnutné ako nepeňažný príjem
 157. Registračná pokladnica
 158. usmernenia drsr
 159. co uvadza neplatca DPH na fakturu?
 160. Je potrebne zostavovat dualne vykazy ?
 161. služobná cesta - stravné
 162. ubytovacie sluzby
 163. účtovanie v stavebnej firme
 164. Predaj tovaru sam sebe
 165. ODPISY DHM - oceľový prístrešok
 166. prevod knihy jazd a spotreba
 167. s.r.o.
 168. DPH za minulé obdobie
 169. Prevod majetku do s.r.o.
 170. DDP znižujúce stratu a pokuta
 171. Pomoc so začatím - živnosník - neplatca
 172. Predaj podielu v dcer.uc.jednoke
 173. Intrastat- přijetí náhradního zboží
 174. Dodávka a montáž tovaru v ČR
 175. Odkoupení pohledávky
 176. Preprava tovaru z Ćiech na Slovensko a naopak
 177. pohladavky-trovy prav.zastupcu
 178. prechod na DPH
 179. Delaware - aplikacie zmluvy o zamedzeni dvojiteho zdanenia
 180. Faktúra z ČR a platba v Sk
 181. stravné lístky -uplatnenie výdavkov
 182. platba PK-odpočet nižšej sumy
 183. monitorovacie zariadenie
 184. Oblečenie na motorku a uznanie DPH
 185. Účtovanie KR
 186. odpisovanie know-how
 187. Zmluva bez faktúrovanej ceny-môže byť ?
 188. daňový doklad o prijatí platby
 189. Príspevok na prvonarodené dieta
 190. Overenie účtu
 191. Trojobchod a CMR
 192. Medzinárodná preprava medzi štátmi EÚ
 193. strava pre 2 závody
 194. mozem fakturovat?
 195. Clo na oblecenie
 196. Výdaj nápojov
 197. faktúra vopred
 198. Práce v zahraničí - ČR
 199. Paušálne vydavky a DPH
 200. auto na leasing a jeho používanie v podnikaní
 201. nariadenie 641/2006
 202. Faktúra z Čiech - ALFA JÚ
 203. nárok na odpočet dane
 204. Účtovné operácie - daň, zisk
 205. daňova kontrola
 206. splatka uverov
 207. Dotácia z Úradu práce na mzdy
 208. Pomoc s faktútou
 209. prepravné služby
 210. výdavk.pokl.doklad-vyplatené komu
 211. parkovné-súčasť cestnej náhrady?
 212. Provízia
 213. Alternatívne účty
 214. účtovanie zábezpeky
 215. Daň z pridanej hodnoty
 216. Cestovné náhrady, diéty
 217. Uhrada dane - chybný variabilný symbol
 218. Zvyšný tovar a jeho distribúcia.
 219. internet
 220. Registrácia a nezmenená registračná pokl.
 221. Kontačné lístky
 222. Medzinárodné zdaňovanie
 223. zmluva o podvojnom zdanení
 224. Dohoda o vzájomnom započítani pohľadávok
 225. daň z príjmu a opcia
 226. 323 verzus 326
 227. FA v skk
 228. odpis MV
 229. Zmluva o reklame-tlačivo
 230. Strata
 231. dilema
 232. Výrobná firma - aktivácia
 233. Kúpa stroja od FO-zaradenie do podnikania -JU
 234. Dodanie z EU a dátumy
 235. Pracujem v UAE co s danami na Slovensku
 236. Zmena účelu využitia nehnuteľnosti
 237. Daňový bonus - nárok
 238. poistenie prenajatého nehnuteľného majetku
 239. komunálny odpad za neobývaný byt
 240. Prenajom chalupy
 241. auto v podnikani
 242. FAKTUFACIA S DPH ALEBO BEZ DPH?
 243. poistenie podnikateľského úveru
 244. SZCO+TPP a cestovne/stravne
 245. DPH-stravné
 246. paušálny odpis na SZČO na rok 2007
 247. Zrušenie živnosti a drobný majetok do 30 000,-Sk
 248. účtovanie ceny venovanej do súťaže
 249. Služby z tretích krajín
 250. DPH v Nemecku