1. nárok na odchodné (1 replies)
 2. DP A a zrazená daň z preplatku ZP (5 replies)
 3. Môže súkromný nákup platený z firemného účtu-kartou vrátiť do firmy v hotovosti? (2 replies)
 4. na aký účet účtovať spoznorský dar? (3 replies)
 5. materská výpočet (szčo) - máte niekto skúsenosti? (9 replies)
 6. Prenájom nákladného auta (0 replies)
 7. Potvrdenie o zdaniteľnom príjme z Belgicka a DP FO (0 replies)
 8. Nezaúčtovaný (ne) prijatý dobropis z minulého obdobia. (2 replies)
 9. daňový odpis motorových vozidiel (0 replies)
 10. Vrátia mi preddavky, ktoré mi boli strhnuté, ak som zarobila 2842 €? (6 replies)
 11. odpis pohľadávky v JÚ (3 replies)
 12. Osobná asistencia a skutočne vynaložené výdavky (4 replies)
 13. Konatelia a PN (6 replies)
 14. Záloha na obratový bonus v JÚ, je zdaniteľný príjem? (2 replies)
 15. potvrdenie z o prijme z nemecka + potvrdenie zo slovenska. (2 replies)
 16. danove priznanie na slovensku, práca v rakúsku (7 replies)
 17. hostessing - daňový výdavok? (1 replies)
 18. odovzdanie ročnej účtovnej závierky MUJ osobne na DÚ-neplatieľ dph (3 replies)
 19. Záloha za prístupový čip na plaváreň cez registračnú pokladňu a DPH (2 replies)
 20. Colno-deklaračné služby (0 replies)
 21. Ako spravne vybrať odpis.skupinu? (0 replies)
 22. Čo robiť v prípade zabudnutia vytvorenia dokladu o úhrade faktúry vo VRP? (1 replies)
 23. Preplatok faktúry - vysporiadanie v novom roku (1 replies)
 24. práca v ČR od 15.8.2016 a odpočítateľná položka na priznanie k dani z príjmov (8 replies)
 25. Je možné využívanie osob.motor.vozidla nezaradeného do podnikania FO aj vo vzťahu druh-družka ? (1 replies)
 26. Odpočitateľná položka? (8 replies)
 27. účtovanie darčekových poukážok - účt. prípad (13 replies)
 28. Ako zaúčtovať sponzorské poskytnuté športovému klubu? (0 replies)
 29. Daňové odpisy (2 replies)
 30. Faktúra v decembri 2016, príjem v januári 2017 (2 replies)
 31. prenájom bez DPH (2 replies)
 32. Akú NčZD môžem odpočítať (10 replies)
 33. Dovoz tovaru z 3Š (8 replies)
 34. opatrovateľka v Rakusku a DP za rok 2016 (6 replies)
 35. nepodane danove priznanie za 2014 a 2015 - co mi hrozi? (1 replies)
 36. kupa sro a účtovanie (1 replies)
 37. Ako zaúčtovať úhradu dobierky, ak v balíku nebola faktúra? (2 replies)
 38. faktúra za vyúčtovanie služieb - daňovo, nedaňovo? (0 replies)
 39. Aký účet mám použiť pri predaji vysokozdvižného vozíka? (2 replies)
 40. vystavená faktúra a DPH neodvedená (6 replies)
 41. Dodanenie životného poistenia z rokov 2006 - 2010? (0 replies)
 42. Daňový bonus-SZČO+zamestnanec (2 replies)
 43. Určenie stratného v predajni potravín (0 replies)
 44. Opatrovateľský na dcéru a dohoda o VP (0 replies)
 45. Započítava sa výhra do príjmu manželky na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku? (2 replies)
 46. Vklady konateľov a spoločníkov / s.r.o./ do pokladne (6 replies)
 47. Poistka profesná zodpovednosť (1 replies)
 48. ako pocitat prilohy k DP FO typ B? (2 replies)
 49. uplatnenie pausalnych a preukazatelnych vydavkov (1 replies)
 50. započítava sa do daňového priznania A aj jeden deň odrobený na zmluvu? (6 replies)
 51. DPH pri obstaraní HM formou finančného lízingu (2 replies)
 52. celý rok pracoval v UK ako ZC - podáva DP aj na Slovensku? (1 replies)
 53. ako ukončiť PP so zamestnancom, ak firma nemá peniaze na výplatu? (1 replies)
 54. Daň.evidencia §6 odst. 11 pri prenájme a ZC nehnuteľnosti (1 replies)
 55. Stravné pri zahraničnej ceste (7 replies)
 56. príjem zo Slovenska i Dánska - daňové priznanie (2 replies)
 57. vyňaté príjmy (5 replies)
 58. Sporenie k osobnemu uctu (2 replies)
 59. Ako učtovať vydavky na firemny ples (0 replies)
 60. Stanovenie ceny auta (0 replies)
 61. Paušálne výdavky a evidencia (4 replies)
 62. účtovanie zľavy PU (0 replies)
 63. Vrátenie dane - dôchodca (6 replies)
 64. SZČO a vydaná Fa do zahraničia (1 replies)
 65. Doprava ako obstarávací náklad a následný predaj tovaru. (0 replies)
 66. Úroky z pôžičky na RČ (0 replies)
 67. Aká bude NčZD u živnostníka, ktorý bol aj zamestnancom? (3 replies)
 68. Príjem na základe "príkaznej zmluvy" (8 replies)
 69. FO ma živnosť od 1.6. (5 replies)
 70. Ako zaúčtovať začiatočné stavy v Pohode? (1 replies)
 71. na aký účet zaúčtovať stratu z účtu 431 v organizačnej zložke. Zisk účtujem na 379. (2 replies)
 72. organizačná zložka (0 replies)
 73. Musim podat danove priznanie? (4 replies)
 74. 431 VH (5 replies)
 75. DPH za ubytovanie poskytnuté v Českej republike (1 replies)
 76. ušlá mzda - daňové priznanie (2 replies)
 77. SZČO, ktorá využíva súkr. auto, účtuje cestovné náhrady ako peňažný alebo nepeňažný výdavok? (2 replies)
 78. Opravné položky, vyradenie pohľadávky - účtujú sa v priebehu roka alebo k 31.12 ?? (6 replies)
 79. Ako zauctovat spravne v Omege prijatu platbu kartou ? (2 replies)
 80. SZČO v Nemecku. pobyt dlhší ako 183dní- stravné a cestovné na vlastnom aute (7 replies)
 81. Kúpa ojazdeného vozidla z ČR neplatiteľom DPH (2 replies)
 82. Aky doklad musim predlozit na danovy urad ak pracujem v CR (1 replies)
 83. Daň. priznanie PO - Transakcie závislých osôb (0 replies)
 84. Obstarávacie náklady alebo náhradný diel? (0 replies)
 85. HIM alebo DHIM? (3 replies)
 86. Registrácia DPH na stavebné práce v Belgicku (3 replies)
 87. DP typu A a zmluva o dielo (12 replies)
 88. Ako zaúčtovať úhrady faktúr bez dokladu? (1 replies)
 89. ako učtovat v Pohode ked mam rozhadzane čisla položiek v učtovnom denniku? (4 replies)
 90. Ktoré DP podá FO živnosť bez príjmu,príjem zo záv. činn. (2 replies)
 91. uplatnovanie urokov z uveru - nehnutelnost v OM (0 replies)
 92. Záporné vlastné imanie-neuhradená strata minulých rokov (0 replies)
 93. Dobrovolne NP a DPvNZ kam do DP typu A? (5 replies)
 94. Paušálne výdavky SZČO - účtovník (1 replies)
 95. Účtovanie Stravných lístkov v JÚ z príspevku VÚC v občianskom združení (0 replies)
 96. Priznanie OZ (2 replies)
 97. Sociálny fond a mesačná mzda (1 replies)
 98. Odpočet na manželku v DP 2016 (2 replies)
 99. Účtovanie preplatku dane (1 replies)
 100. Odmena za vypracovanie znaleckého posudku na zriadenie záložného práva je daňový náklad alebo ide do obstarávacej ceny nehnuteľnosti? (0 replies)
 101. Sprostredkovanie bez určenia provízie v % (0 replies)
 102. Nezdaniteľná časť základu dane na manželku za rok 2016 (4 replies)
 103. NČ ZD na manželku, koľko mesiacov si môže uplatniť? (3 replies)
 104. dohoda a RZD za rok 2016 (2 replies)
 105. Ako zaučtujem vrátenie poistky - zodpov. za škodu spôs. motor. vozidlom - auto ktoré bolo predané v JU ? (0 replies)
 106. Leasing v Money s3 PÚ (4 replies)
 107. príjmy zo SR aj ČR - ako? (0 replies)
 108. Depozit a prenajom bytu (2 replies)
 109. Rodičovský príspevok a DP v Rakúsku (0 replies)
 110. práca na DOVP, DOPČ (0 replies)
 111. ako vyplniť DP FO B pri závislej činnosti v Rakúsku + slovenská živnosť ? (1 replies)
 112. Zamestnanecká prémia (1 replies)
 113. vrátenie DPH zo zahraničnej FA (0 replies)
 114. Môžem si ako fyzická osoba odpočítať náklady na zveľadenie nehnuteľnosti v daňovom priznaní? (1 replies)
 115. Ako správne prijať hotovosť za tovar oslobodený od dane? (1 replies)
 116. Základné imanie pri zlúčení s.r.o. (1 replies)
 117. Ako mám v jednoduchom účtovníctve zaúčtovať tablet na splátky od mobilného operatóra? (0 replies)
 118. Skladová evidencia - kadernícke služby a oprava strojov (0 replies)
 119. Ako učtujete ekonomicke služby za rok 2016 nezaplatene ? (2 replies)
 120. Ako sa brániť pri neoprávnenej pokute za nepodanie priznania dane z nehnuteľnosti? (19 replies)
 121. Vystavenie faktúry po zrušení registrácie DPH (0 replies)
 122. musím podať danové v Nemecku ked som tam pracoval 250 dní? (2 replies)
 123. príspevok z úradu práce pri paušálnych výdavkoch som zahrnula do príjmu zo živnosti. je to dobré? (1 replies)
 124. účtovanie gastrolístkov-szčo (0 replies)
 125. Prepočet PHM podľa TP na konci roka- veľký rozdiel (4 replies)
 126. opatrovateľka a DP , aké prílohy ? (2 replies)
 127. Ako podať daňove za rok 2016, keď pracovala v Irsku 6 mesiacov? (1 replies)
 128. RZ preddavkov na daň (5 replies)
 129. autorská zmluva - daň (6 replies)
 130. podiely na zisku - účtovanie (4 replies)
 131. účet 381 (2 replies)
 132. Stravné na tuzemskej pracovnej ceste v roku 2017 (1 replies)
 133. Fa na prelome rokov za recyklaciu baterii, akumulatorov a obalov envi-pak - kedy náklad, kedy odpocet DPH. (1 replies)
 134. SZČO na SR, TPP v Nemecku a daňové (7 replies)
 135. Suma vyplateného DB za 2 mesiace (2 replies)
 136. Registračná pokladnica pre CZ firmu na Slovensku (0 replies)
 137. PHM v percentách verzus kniha jázd (1 replies)
 138. Prijata zaloha od obcana (1 replies)
 139. Vyradenie nedoodpisovaného HIM r.2016 (2 replies)
 140. Ako zaúčtovať výdaje firmy, platené z osobného účtu? (0 replies)
 141. Daň sa uplatňuje na základe prijatia platby (1 replies)
 142. Výpočet cestovných náhrad pri zahraničnej pracovnej ceste 2016 (0 replies)
 143. preplatok dodávateľ. FA na základe zle vystaveného dokladu a účtovanie (0 replies)
 144. Aky typ DP? (5 replies)
 145. zaplatili sme zálohu 2x, aky daňový doklad ? (3 replies)
 146. MU pre ostatné subjekty VS k ukladaniu IUZ do registra (0 replies)
 147. ako zaúčtovať došlú fa (1 replies)
 148. Ukončenie SHR a dane. (2 replies)
 149. Uvádza sa do daňového priznania transakcia medzi závislými osobami aj keď sa používa cena obvyklá? (1 replies)
 150. Správne som formulovala oznámenie o predĺžení lehoty na podanie DP 16 - szčo, ktorá má iba príjmy zo Slovenska ? (0 replies)
 151. Tovar v colnom sklade (2 replies)
 152. Daňové priznanie B kombinácia záv.činnosť+živnosť (6 replies)
 153. hranica na vyplatenie /vratenie dane z prijmu (2 replies)
 154. Daňové priznanie - príjmy zo ZČ v ČR (7 replies)
 155. refakturácia do EU - služba? tovar? (10 replies)
 156. inventarizácia pohľadávok a závazkov - čo ak nerobí (2 replies)
 157. vyrovananie zavazkov - faktury od dodavatela (0 replies)
 158. Refakturácia (0 replies)
 159. Jednoduché účtovníctvo vs. Daňová evidencia (1 replies)
 160. Paušálny výdaj (3 replies)
 161. DP typ A, treba započítať aj príjem zo SP ? (6 replies)
 162. Použitie fin.prostriedkov z normatívu (0 replies)
 163. Stravné lístky pre SZČO zakúpené v 12/2016 - náklad (6 replies)
 164. Danove priznanie a nepenazny prijem (0 replies)
 165. Soc.fond účtovanie v jednoduchom účtovníctve (4 replies)
 166. Zmluva o predaji podniku (0 replies)
 167. danový bonus (2 replies)
 168. Danove priznanie FO za spotrebný úver? (2 replies)
 169. DZMV za minulé roky (1 replies)
 170. Predaj nehnuteľnosti a platenie daní... (2 replies)
 171. uctovanie SL v JU pohoda (0 replies)
 172. Daňové priznanie opatrovateľka v Rakúsku. (3 replies)
 173. Dodanie oslobodené od dane (3 replies)
 174. Daňové priznanie - príjem fyzickej osoby (3 replies)
 175. Paušálne výdavky SZČO (4 replies)
 176. Účtovníctvo občianskeho združenia (6 replies)
 177. predčasné ukončenie spotreb.úveru a následný nákup nového auta na lízing.štvrtinkové splátky... novinky v r. 2016 v účtovaní a odpisoch v JÚ? (0 replies)
 178. Pomôžte mi s nemeckým potvrdením o prijme (6 replies)
 179. paragraf 69 ako zaradit látkove rolety (0 replies)
 180. Ako zaúčtovať prípad, keď mám k dispozícii len bankový výpis, kde je výber z bankomatu v Čechách, ale nie je uvedená suma v CZK, len v eurách? (7 replies)
 181. Daňový doklad k dvom prijatým záloham. (2 replies)
 182. Stavebniny a nákup železa (1 replies)
 183. Vyúčtovacia fa za Elektrinu (3 replies)
 184. Odkúpenie traktora po ukončení prenájmu (0 replies)
 185. Príjem v zahraničí (0 replies)
 186. platobný poukaz (0 replies)
 187. Finančná správa - Pozor falošný web (1 replies)
 188. Odpočítateľná položka na manželku (4 replies)
 189. Kompenzačná platba od SPP (0 replies)
 190. uprava zakladu dane (0 replies)
 191. Darovanie zisku - odpoveď (0 replies)
 192. zostatok na účte 395 (1 replies)
 193. Odpis premlčaných pohľadávok (15 replies)
 194. Plyn v účtovníctve - odpojenie , pripojenie (3 replies)
 195. Dobrovoľné platené poistné v nezamestnanosti a DP FO (1 replies)
 196. SZČO - auto v obchodnom majetku - nárok na diety (0 replies)
 197. novozaložená sro komunikuje len elektronicky s danovým úradom (1 replies)
 198. Dobropis zo Shell - kontrolný výkaz (4 replies)
 199. nezaplatene uroky z poskytnutej pozicky (1 replies)
 200. DPFO - B - Zmluva uzatvorená na základe Občianskeho zákonníka (0 replies)
 201. Daňove priznanie SZČO s paušalnymi vydavkami (4 replies)
 202. Vysoký zostatok na účte 365 - úroky (6 replies)
 203. Daňová strata a jej odpočet (0 replies)
 204. Vystavenie faktúry pre s.r.o. za spracovanie účt. dokladov r. 2016 (3 replies)
 205. Paušálne výdavky (5 replies)
 206. Rezervný fond tvorený na účty 417 aj 421 sa pre účely posúdenia tvorby RF spočítava ? (0 replies)
 207. daňová evidencia (4 replies)
 208. peňažný príspevok na opatrovanie a DP (6 replies)
 209. musí mať szčo podnikatelský účet, ak nemá stačí účtovať len pohyby z podnikania? (13 replies)
 210. nesplnení povinného podielu zamestnávania občanov ZTP - účtovanie? (1 replies)
 211. Povinnosť podať daňové priznanie - daň z prevodu nehnuteľností (0 replies)
 212. Materská, rodičovká a DP (7 replies)
 213. zaúčtovanie dane z príjmu (0 replies)
 214. lehota pre vystavenie faktúry mimo EÚ (1 replies)
 215. FA do CZ DPH (4 replies)
 216. Odpisová skupina-6 (0 replies)
 217. Nezdanitelna cast zakladu dane (7 replies)
 218. Žiadosť o ošetrovné, čo s tým.. (3 replies)
 219. Danove vydavky pri byte v obchodnom majetku (7 replies)
 220. Ako v MRP PU WIN účtujete pri režime DPH "po úhrade platby" pri uzávierke? (2 replies)
 221. predaj firemného auta do zahraničia (5 replies)
 222. Ako účtovať prevádzkovanie automatu - kusového a nápojového? (2 replies)
 223. Otázka ohladne ZP pri dividendách a DPH pri platbe mimo EU (1 replies)
 224. Poštová karta v daňovej evidencii, ako správne evidovať? (2 replies)
 225. neplatené voľno daňové priznanie 2016 (2 replies)
 226. Nutnost zriadenia stalej prevadzkarne zahranicnym zamestnavatelom? (0 replies)
 227. Ako vyčísliť v eurách prínos zamestnanca, ktorý upravuje softvér pre ostatných, aby sa im lepšie robilo? (2 replies)
 228. výpočet úroku z úveru (4 replies)
 229. Musím platiť DPH pri nákupe zo zahraničia? (7 replies)
 230. Faktura za tovar bez prac (2 replies)
 231. Faktúra za prepravu z Macedónska (0 replies)
 232. DOlezite - kontrolny vykaz dph a zaporna faktura - uvadzam do faktur ? (4 replies)
 233. ako zdaniť poistné plnenie za ochorenie (0 replies)
 234. škoda na vlastných výrobkoch (1 replies)
 235. Do ktoreho stlpca PD vecne patrí uzávierková operácia pri skončení podnikania - VOZD z titulu závazku z poistného SZČO ? Do stlpca 17 alebo 15 ? (0 replies)
 236. Registracia DPH a nove skutocnosti na zamietnutie registracie (0 replies)
 237. Ako účtovať v JÚ odmenu mandatára z teminálov Junior Game "BETX"? (0 replies)
 238. Zaúčtovanie DPH zo zásob v JU (2 replies)
 239. Odpoveď finančnej správy k sankčnému poplatku za oneskorenú splátku (0 replies)
 240. zadrzana zasielka z Aliexpres - puskohlad ako na JCD? (3 replies)
 241. slovenské DIČ, české sídlo (6 replies)
 242. DP typ B a PN (2 replies)
 243. čiastočne uhradené faktúry (12 replies)
 244. Keď sme objednali pre zamestnancov pracovné mikiny s názvom firmy, môžem to zaúčtovať na 527? (0 replies)
 245. Nákup cez internet od českej firmy s českou DPH (1 replies)
 246. Môžem mať na prevádzke samostatné číslovanie faktúr? (4 replies)
 247. odpocitatelna polozka na danovnika (2 replies)
 248. Došlý dobropis týkajúci sa r.2016, ale evidovaný v r.2017 - účtovať cez 326 ?? (6 replies)
 249. Platba do SP a DP (1 replies)
 250. Valutová pokladňa - zrušenie (2 replies)