PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 [34] 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454

 1. Slovenská SZČO pracuje na stavbách v Belgicku pre inú s.r.o.
 2. zauctovanie vydavku za reklamu do tretej krajiny
 3. SZČO využíva otcove auto na podnikanie - je to stále platné?
 4. Nárok na vrátenie daní z Nemecka
 5. Účtovanie správy bytového domu. Nevie nikto poradiť?
 6. Je treba podať daňové priznanie ak som bola zamestnaná + na PN + na úrade práce?
 7. Youtube videa (ADSENSE) ako s DPH ???
 8. Preplatok z DÚ
 9. odpisovanie nehnuteľnosti a jej zbúranie
 10. vystavené faktúry - účtovníctvo
 11. Dobrovoľne platené poistné a priznanie DzPFO
 12. Zaradenie garáže do OS
 13. plánujem prejsť na paušálne výdavky, zánik daňovej povinnosti ?
 14. predaj auta na leasing a odpisy
 15. DzPFO za rok 2016 - zásoby
 16. Ma byt najomne v danovom priznani??
 17. Montovaná garáž - DHIM ?
 18. evidencia UPSVaR -podmienky
 19. Auto v podnikani
 20. Neplatca DPH faktúruje platcovi DPH za stavebné prace v ČR
 21. Daňové priznanie - rozostavaná stavba
 22. Cestná daň
 23. Oprava alebo technické zhodnotenie? A kto odpisuje opravy a kto technické zhodnotenie na prenajatom majetku?
 24. potrebujem vzor pre inventarizáciu majetku v školskej jedálni
 25. Živnostníčka platca DPH a zauctovanie faktur pre neplatcu DPH
 26. Opravná faktúra - dobropis - lekár neplatca DPH
 27. Pohoda - automatické účtovanie výpisov
 28. Vydaná faktúra v našom mene od sprostredkovateľa.
 29. Výpočet rezervy na nevyčerpanú dovolenku zamc. k 12/2016
 30. Posedenie a kapustnica - nárok na odpočítanie DPH ....
 31. firma s.r.o., konateľ si kúpil pracovnú obuv /s dph/ ako to zaúčtovať? a ako dph? vďaka
 32. ? kurz treba použiť pri fa z 3.krajiny?
 33. Pohľadavky
 34. Dane a Zdravotne odvody z urokov vyplatenych fyzickej osobe v roku 2017
 35. Kniha jázd FO
 36. nové auto a vznik danovej povinnosti dane z motorovych vozidiel
 37. Stravné lístky za 12/2016
 38. Daň z motorových vozidiel r.2016
 39. SAP - aká je verzia tohto programu v štátnej sfére?
 40. Reklamácia tovaru
 41. Zaúčtovanie začiatočného vkladu pri zriadení bankového účtu.
 42. ako zaúčtovať prijatú províziu za sprostredkovanie služieb
 43. Je v odpovedi FRSR pri odpis.skupinách "len nebytové" dôležité?
 44. účtovanie vyfakturovanej škody od SPP
 45. Účtovanie navýšenia nepeňažného príjmu
 46. Zánik daňovej povinnosti
 47. faktura za uctovnictvo pripocitatelna polozka k ZD
 48. Aké je SK NACE na opravu a údržbu železničných koľajových vozidiel?
 49. Daň z motorových vozidiel 2016 a chyba v mesiacoch
 50. fa z Turecka preclena cez organiz.zložku na Slovensku
 51. Daň vyberaná zrážkou pri oprave stroja?
 52. mám povinnosť podať DP na SK?
 53. Max prijem SZCO pri min odvodoch 2017
 54. SZČO, auto nezaradené v majetku - daň z mot. vozidiel
 55. nedaňové vydavky pri zmluve o vypožičke
 56. Daň z mot.vozidiel
 57. Text dodaný elektronicky - miesto dodania
 58. zľava z poplatku v banke
 59. Softvér na účtovanie správy bytového domu správcom
 60. Dohoda o pracovnej cinnosti
 61. Stravné lístky a dohodár
 62. majetok - software?
 63. Odvody a daň - Sociálny fond
 64. A nedalo by sa urobiť zmluvu medzi konateľom a sro o používaní bankového účtu konateľa pre firemné účely?
 65. Zakúpenie väčšieho množstva PC v 12/2016 - účtovanie?
 66. Dohoda o vykonaní práce /dôchodca/ a podanie DP A
 67. Stravne listky
 68. som SZCO a faktury za telefon mi chodia na meno. Môžem si ich dať do nákladov aj ked tam nemám uvedené ICO? Používam ho na pracovné účely.
 69. časové rozlišovanie na prelome rokov
 70. MRP-účtovanie VRP
 71. Novy vzor DPH 2017 ???
 72. Účtovanie dotácie z ÚP na zamestnanca § 50 - účtovanie v PU, aký dátum?
 73. auto prenajaté z inej krajiny EÚ
 74. SZCO a vyradenie MV z majetku
 75. Daň z motorových vozidiel 2016
 76. výška hodnoty pre zamestnancov
 77. Učtovanie záväzkov na prelome rokov v JU
 78. Dan z motorovych vozidiel
 79. Fa - MaĎarsko
 80. Vrátené preddavky na daň szčo
 81. Preddavky na dan z motorových vozidiel
 82. Odpisovanie plota
 83. Faktúra za vývoz smeti - Ako zaúčtovať v PU?
 84. danová evidencia
 85. Príjem materiálu na sklad
 86. Prenájom telocvične
 87. Účtovanie sociálneho fondu v príspevkovej organizácii - nemáme zriadený samostatný účet na sociálny fond
 88. ako sa pocitaju odvody zivnostnika po obnoveni zivnosti ?
 89. Moze si v SR uplatnit odpocitatelnu polozku na danovnika čech ?
 90. Auto v podnikani
 91. ma povinnost zivnostnik cez VRP evidovat vsetky inkasa faktur,alebo moze vystavit aj prijmovy pokl.doklad k fakture ?
 92. TPP+SZCO ako zabranit "dvojitym" odvodom?
 93. Týka sa transferové oceňovanie aj prípadu keď manželka SZČO fakturuje za svoje služby manželovi SZČO?
 94. Predaj nestavebneho pozemku
 95. zapocitanie preddavkov na dan z prijmu FO
 96. Ako zauctovat zalohovu fakturu za osobny automobil + DPH v jednoduchom uctovnictve?
 97. Prenájom nehnuteľnosti, vystaviť či nevystaviť faktúru
 98. Technické zhodnotenie HM
 99. Zmeny pre firmy
 100. Preddavky právnická osoba /prepočet sadzbou 21%
 101. Inventúra zásob v cudzej mene
 102. Je finančný bonus na podporu predaja POZD?
 103. Krátkodobá pôžička
 104. Mozem si dat jazykovy kurz do nakladov v uctovnictve ?
 105. Daňové priznanie k predaju nehnuteľnosti - termín
 106. sro - nemá účet
 107. Ako zaúčtujem tú nesprávnu DPH pri tuzemskom samozdanení?
 108. je spoluúčasť na hav.poistení daňovým nákladom
 109. Je možné dať vianočné posedenie do nákladov?
 110. Platba na dobierku
 111. Podávať opravný Prehľad o príjmoch ...?
 112. podiely na zisku
 113. Musím podať dodatočné DP aj KV ak mám tuzemské samozdanenie celý rok nesprávne?
 114. Ukončenie živnosti a žiadosť o odpredaj skladových zásob liehu na colný úrad
 115. Ako zaúčtovať prevzatie bankového úveru na auto druhou spoločnosťou.
 116. ako účtovať nájom za január 2017, faktúra z 15.12.2016 uhradená v 2016
 117. Registracia k DPH Rakusko, Nemecko, Svedsko a Anglicko
 118. Čo s neuhradenou vyšlou zahr. faktúrou zo 7/2013 v JU
 119. SZČO - predaj odpísaného auta a daň z príjmov
 120. Tlačivá pre rok 2017
 121. Ako vyplniť r. 37 a 38 v DP k DPH dodatočné?
 122. Novoročenky z CZ, kam v DP k DPH?
 123. Zálohová a ostrá faktúra
 124. Môžem vyfakturovať pravidelnú mesačnú službu dňa 27.12., ak zdaniteľné plnenie je 31.12.. vystavenie fa 27.12.?
 125. Konateľ s.r.o. a materská dovolenka
 126. Súkromné auto spoločníka využívané v s.r.o.
 127. Odpis auta na lízing- časť splatená, SZCO
 128. Uctovanie cestovnych nahrad
 129. diety živnostník
 130. Faktúra organizačnej zložke
 131. konatel v s.r.o. bez naroku na odmenu - ako to riešite?
 132. Nárok na dávky v nezamestnanosti
 133. Predaj firemneho auta FO
 134. Má nárok na podiel na zisku?
 135. aký dátum dodania? kam v KV a riadky DP k DPH?
 136. nákup, odvoz a predaj - ako s DPH?
 137. Odložená daň za rok 2016 / sadzba
 138. 100% auto bez knihy jázd
 139. Ako správne zaúčtovať preplatok zo ZP???
 140. dodatečné priznanie DPPO rok 2013
 141. účet overenie podpisu na matrike
 142. Dodanie služby v tuzemsku zahraničnou osobou.
 143. Zálohové platby na prelome rokov
 144. Faktúry mailom a po splatnosti písomnou formou?
 145. Konateľ + spoločník a sídlo s.r.o. - treba nájomná zmluva?
 146. nadobudnutie služby z EU - kontrolný výkaz
 147. reklamácia tovaru dodaneho do 3. štátu mimo EÚ a čo s DPH??
 148. Preprava z PL do PL
 149. Riešili ste niekedy klienta, ktorý si odmietal prevziať svoje doklady ?
 150. Bezúročná pôžička od jediného spoločníka a konateľa vkladom na BU s.r.o.
 151. Casovy posun pri zahranicnej sluzobnej ceste
 152. Zaradenie IMA
 153. Nákup tovaru v hotovosti v 10/2016 - Môžem uplatniť odpočet DPH aj v 11/2016?
 154. Refakturácia dopravy tovaru do EU platcovi DPH.
 155. stavebné činnosti
 156. Ako zaúčtovať dobropis ktorý je vo vyššej sume ako vydaná fa ?
 157. Dodatočné priznanie kvôli exekúciou vymožený nedoplatok na zdravotnom poistení
 158. Patrí garáž do OS 5?
 159. Faktúra z EU za služby bez IČ DPH
 160. DPH pri zrušení registrácie
 161. Faktúra od českého dodávateľa s IČ DPH podľa §5
 162. preplatok za ročné zúčtovanie zo zdravotnej poisťovne
 163. Tvorba a čerpanie sociálneho fondu a jeho účtovanie v programe ALFA PLUS
 164. Prednostná exekučná zrážka zo mzdy - ako zaúčtovať v JU?
 165. 413 na úhradu straty minulych rokov??
 166. Ako uctujete osobne platby konatela z podn.uctu?
 167. Vystavenie dobropisu.
 168. Pohonne hmoty nakupovane v Rakusku
 169. Čo treba k virtuálnej registračnej pokladnici
 170. Môže sa zostatok na účte 364 preúčtovať na účet 428?
 171. Druhý dodatočný kontrolný výkaz
 172. DPH zo stravných lístkov - kam v Kontrolnom výkaze?
 173. výplatný termín 20-teho dokedy musí byť mzda na účte zamestnanca?
 174. VRP - úhrada nájmu v hotovosti
 175. Účtovanie motorového vozidla v JÚ SZČO platca DPH
 176. Zdanenie neuhradených záväzkov
 177. Vyplatenie mzdy v skoršom termíne
 178. Faktúra od českého prepravcu za dopravu a služby z Azie
 179. Zahraničný dobropis v sw Pohoda.
 180. neuložená výročná správa - sankcie
 181. kurz pri zahraničných faktúrach
 182. Fakturácia sanačných prác u živnostníka - murára
 183. Platba darcekovymi poukazkami
 184. Bločky za dobíjanie kreditu - od platcu DPH - bez uvedenej DPH
 185. zrušenie skladov v podniku/účtovnej jednotke
 186. Neplatca DPH a danova povinnost pri dovoze tovaru z EU kurierom
 187. Ku kúpnej zmluve na auto je potrebné vystaviť OF - sme platcovia DPH ?
 188. Úhrada dobropisu v hotovosti
 189. 413 ostatné kapitálové fondy a vyplatenie spoločníkom - áno či nie?
 190. Registrovaný SZCO pre dan v Českej republike(ale nie je platcom) a dodanie stavebnych služieb českemu platcovi za služby vykonané na SR
 191. Nadspotreba pri nákladných autách
 192. Zmena zdaňovacieho obdobia na DPH
 193. Darovanie zisku
 194. Zlúčenie spoločností - účtovníctvo
 195. Rezervný fond v nesprávnej výške
 196. Začiatok účtovania v novovzniknutej s.r.o.
 197. Ako uvádzať blok z Alzy v kontrolnom výkaze?
 198. povinnosť dane z mv
 199. Preddavky na daň z príjmov PO
 200. Úmrtie konateľa ako postupovať.
 201. projektová dokumentácia na nadstavbu budovy
 202. Bude musiet platit socialne poistenie?
 203. Ako zaúčtovať dobropis ku faktúre minuleho uct.obdobia?
 204. Schválenie účtovnej závierky - smrť spoločníka
 205. Advokatka - uctovanie
 206. Blocik za obed
 207. Ako správne účtovať preplatky zo ZP v škole?
 208. Predaj dlhodobého majetku do zahraničia
 209. Sukromne auto v podnikani
 210. Zdravotne odvody zo zisku
 211. Ako sa dávajú odpisy do účtovníctva na konci roka?
 212. Účtovanie autorských honorárov
 213. licenčna zmluva a dane
 214. spätný leasing
 215. prijatý dobropis v JU (neplatca DPH)
 216. zlúčenie a divdendy
 217. Inventarizačny prebytok zásob
 218. Zálohová platba - podvojné účtovníctvo vystaví, jednoduché príjme - pripoč. / odpoč. položka?
 219. Kúpa stavebného pozemku a DPH
 220. Kód SK NACE
 221. odpis pohľadávky u postupcu
 222. Zahraničná DF
 223. Refakturácia grafického návrhu a novoročných pozdravov do EU.
 224. Zrážková daň na náhrady cestovného - umelec z CZ ?
 225. preddavky na daň r.2017
 226. Je to prevádzkareň?
 227. Elektronická schránka aktivácia
 228. Ako zaúčtovať príjem?
 229. Kúpa auta a DPH
 230. SZČO od 1.7.2016 - odvody 2017
 231. SZCO a odvody 2017
 232. Poistenie zodpovednosti pri vykone povolania, havarijne poistenie a PZP môžem všetko účtovať na učte 548 ?
 233. Výplata dividend formou zápočtu?
 234. Zmluva o dielo podľa občianskeho zákoníka?
 235. Licencia SW a zrazkova dan
 236. 355 - účetovanie
 237. Účtovanie českej FA v MRP
 238. Fakturovanie služby za dve účtovné obdobia
 239. Paušálne výdavky od 1.1.2017 60%. Koho sa to týka?
 240. Zálohová faktúra a DPH
 241. Oznámenie o nezrážaní dane z príjmov
 242. Treba vykonať samozdanenie?
 243. Ako vyriešit zapornu hodnotu v pokladni?
 244. PZP čas. rozlíšenie
 245. MRP mzdy a čerpanie SF
 246. rastový bonus
 247. dan v divadle
 248. ake DP podat pri zmene registracie na DPH?
 249. Ako zaúčtujem úhradu neevidovanej faktúry?
 250. INFO - Finančná správa - Jednoduchšie odklady platenia dane a nedoplatkov