1. Predaj nehnuteľnosti a registracia DPH (5 replies)
 2. Aky kurz pri zaplateni FA cez kartu? (4 replies)
 3. Prenajatý majetok (7 replies)
 4. Opravný výkaz DPH (2 replies)
 5. DPH z výdajníka vody (11 replies)
 6. dan z MV (7 replies)
 7. DPH+súhrnný výkaz (3 replies)
 8. nutnosť faktúry (10 replies)
 9. Úľava na sankčnom úroku (1 replies)
 10. žiadosť o vrátenie nadmer. odpočtu DPH (5 replies)
 11. oprava minulých rokov (9 replies)
 12. DPH a prenájom nebyt. priestorov (11 replies)
 13. DP k DPH (7 replies)
 14. POHOSTENIE JE TO VYDAVOK OZD? (1 replies)
 15. leasing - prevzatie (31 replies)
 16. Pocitanie doby pre oslobodenie od dane pri predaji nehnutelnosti (2 replies)
 17. Ziadost o odklad podania danoveho priznania (7 replies)
 18. evidencie podľa § 6 ods. 10 ZDzP (5 replies)
 19. s.r.o. kúpila osobné autov Rakúsku, ako na DPH? (1 replies)
 20. preplatok znamena upravu ZD DPH? (10 replies)
 21. Kde uchovavat zaznamy pre zahranicnu osobu? (1 replies)
 22. telefón (5 replies)
 23. Vymáhanie pohl.a DPH (9 replies)
 24. faktura z CR - tovar a služba (0 replies)
 25. Zauctovanie fakt. z tipov.spolocnosti (17 replies)
 26. Nové tlačivo DPH (4 replies)
 27. Kúpa domu, rekonštrukcia, predaj v JU (13 replies)
 28. darum dodania služby/tovaru - po nemecky (4 replies)
 29. Neplatca DPH - vystavená fa s DPH (8 replies)
 30. poskytnuty bonus pre odberatela -vplyv na DPH? (2 replies)
 31. kurz pri vystavenej FA a pri euro-ucte (1 replies)
 32. Prperava - zahraničný špeditér (3 replies)
 33. ako obhájit spotrebu PHL (2 replies)
 34. DPH od plátcu a koeficient (4 replies)
 35. DOHODA ATP (1 replies)
 36. Zdanenie pohľadávok po likvidácii (0 replies)
 37. dodanie služby zo zahraničia-literárny text (0 replies)
 38. OPRAVA AUTA A NAHRADA OD POISTOVNE (10 replies)
 39. ubytovanie pracovníkov (4 replies)
 40. DPH- samozdanenie? (25 replies)
 41. Zlaté stránky - náklad r.2008? (41 replies)
 42. Zklad dane a dan. doklad k prijatej zalohe (4 replies)
 43. Výherné automaty (1 replies)
 44. Daňový bonus a zmena odboru počas štúdia (1 replies)
 45. montážne práce v Číne (2 replies)
 46. Rezerva (27 replies)
 47. Inzercia - Hypotéka od Tatra banky - jednoducho, výhodne a rýchlo (0 replies)
 48. registrácia daňovníka (32 replies)
 49. Storno faktury program MRP (2 replies)
 50. Vývoz tovaru do Talianska (20 replies)
 51. Služba DHL-preprava propagačného materiálu. (2 replies)
 52. Príjem za obedy poskytnuté dohodárovi (2 replies)
 53. Nákup mobilného telefonu. (1 replies)
 54. Zrážková daň (14 replies)
 55. Kúpna zmluva podľa zákona 513/1991 Zb.z. (6 replies)
 56. Zakon o DPH-pomoc (3 replies)
 57. Zdanenie príspevku na stravu (3 replies)
 58. Pokladničné doklady, ktoré strácajú farbu (7 replies)
 59. uplatnenie odpisov (3 replies)
 60. Valutová pokladňa a kurz NBS (8 replies)
 61. Úver (9 replies)
 62. Daňová povinnosť (2 replies)
 63. Dovoz z Ameriky cez colný sklad v Holandsku (10 replies)
 64. vypĺňanie nového daňového priznania k DPH (204 replies)
 65. Registračná povinnosť DPH - Od? (11 replies)
 66. Zmena zo SZČO na SRO (1 replies)
 67. Čo s ERP? (1 replies)
 68. Služba - Rusko (2 replies)
 69. Marketingový poplatok (20 replies)
 70. leasing (odpočet DPH) (21 replies)
 71. Uplatňovanie paušálnej náhrady na vyradené doodpisované MV (3 replies)
 72. FA zo zahraničia za výherné prístroje (8 replies)
 73. Čo hrozí zamestnancovi?Pri nedodržaní 30 dňovky? (22 replies)
 74. podklady pre fin analyzu (0 replies)
 75. Odpočet DPH pri úvere (3 replies)
 76. urok z hypouveru v JU (1 replies)
 77. účtovanie výpisu z banky (4 replies)
 78. koeficient DPH (1 replies)
 79. Televízia a DPH (1 replies)
 80. Diety zamestnávateľ (5 replies)
 81. Účtovanie preplatku RZZP zápočtom v JU (0 replies)
 82. Zmätok v účtovaní v EUR (10 replies)
 83. Vývoz služieb (1 replies)
 84. odložená daň - zánik povinnosti tvoriť ju (4 replies)
 85. zvýšená fakturácia podnájmu (3 replies)
 86. Nadobudnutie tovaru (4 replies)
 87. miesto dodania (2 replies)
 88. Predaj nákl.auta a DPH (2 replies)
 89. Zaradenie TZ (1 replies)
 90. Odpočet DPH a FO (4 replies)
 91. Odstúpenie LZ - odpisy, ZC (2 replies)
 92. Prenajom casti priestorov (3 replies)
 93. Refakturácia nájomného (5 replies)
 94. Vyučtovanie diét po skončení PP (5 replies)
 95. Auto-Leasing-Havaria-Plnenie (2 replies)
 96. Odpočet DPH pri §43 (4 replies)
 97. Náklady na mimosúdne inkaso (2 replies)
 98. Posilovňa (1 replies)
 99. Ako do nákladov (4 replies)
 100. Obeh dokladov pri účtovaní skladu (5 replies)
 101. SZČO a DPH za služby do zahraničia (4 replies)
 102. postúpenie úveru (9 replies)
 103. zmluva o financovaní súdneho sporu a DPH (6 replies)
 104. dedičstvo ? (12 replies)
 105. Autorské honoráre,SZČO a Bankový účet (1 replies)
 106. faktúry na prevádzke ? (2 replies)
 107. Vrátenie DPH zo zahraničia (1 replies)
 108. koeficient pri prenájme nehnuteľnosti (7 replies)
 109. vklad podnikatela v PU (4 replies)
 110. Ojazdené auto a živnosť (3 replies)
 111. strata a odovody do zdravotky (1 replies)
 112. dobropis a DP DPH ako vyplnit (3 replies)
 113. zálohová platba a DPH (3 replies)
 114. nákup tovaru z Maďarska a DPH (4 replies)
 115. povinnost dodatocne odviest dph (2 replies)
 116. Oceňovanie majetku a záväzkov v cudzej mene podľa nadnárodnej úpravy (3 replies)
 117. poskytnutá vernostná zľava (1 replies)
 118. Tlačivá DPH (7 replies)
 119. Zaloha za stojan (6 replies)
 120. Tržby z predaja licencií (10 replies)
 121. DPH pri službách v ČR (2 replies)
 122. Tlačivo v exceli diety a vreckové (0 replies)
 123. Česká faktúra a DPH (4 replies)
 124. Česká faktúra a DPH (2 replies)
 125. Účtovanie blokov zo služobných ciest ??? (7 replies)
 126. preplácanie cestovného (0 replies)
 127. Platí zamestnávatel za mna dane? (3 replies)
 128. Predaj budovy a dan. (7 replies)
 129. zaúčtovanie kamery s príslušenstvom (7 replies)
 130. PHM pri použítí služ. automobilu na sukromný účel (2 replies)
 131. Prihlásenie BÚ na daňový úrad (2 replies)
 132. Vyúčtovanie cest.výdavkov- zahr.prac.cesta (1 replies)
 133. Opravená faktúra (2 replies)
 134. typ DPH a dobropis (6 replies)
 135. veľký problém (6 replies)
 136. CHyba v priznani dph (5 replies)
 137. DPH na výstupe?!? (4 replies)
 138. SZČO: daroval (sponzoroval) školu (4 replies)
 139. Vklady na účty v EUR (2 replies)
 140. postúpená pohľadávka a dph - opačný prípad (3 replies)
 141. fakturace služby od české firmy se slovenským DPH (3 replies)
 142. Smart karta??? (1 replies)
 143. Dohoda bez zrazenia dane (12 replies)
 144. refakturácia nákladov zo SOI (1 replies)
 145. predaj jazdeného nákladného automobilu (0 replies)
 146. Prihlásenie zamestnanca na DÚ (4 replies)
 147. dph (1 replies)
 148. paušálne výdavky (12 replies)
 149. Odpis trvale nevymožiteľnej pohľadávky a záväzku (18 replies)
 150. Plemenný kôň (5 replies)
 151. Dodanie služby v ČR na jej území pre SK firmu cez SK sprostredkovateľa (1 replies)
 152. AKA ODMENA MOZTE MI PORADIT (3 replies)
 153. Pokuta za podanie dodatočného DPH priznania (15 replies)
 154. Nárok na odpočítanie dane (12 replies)
 155. vyradenie drobneho majetku z dlhodobeho majetku (22 replies)
 156. Splatnosť dane z príjmu (1 replies)
 157. zahraničná faktúra (0 replies)
 158. Ubytovanie zaplatené za SZČO (6 replies)
 159. rôzne príjmy (10 replies)
 160. Existuje premlčacia doba na penále od DÚ ? (3 replies)
 161. učtovanie notebooku trocha inak (15 replies)
 162. učtovanie notebooku trocha inak (3 replies)
 163. daňové priznanie áno - nie ? (1 replies)
 164. učtovanie na zahraničnom účte (2 replies)
 165. Je degustácia daňovo uznaný náklad: (2 replies)
 166. Zánik dane z mot. voz. (4 replies)
 167. kurz NBS pre dodanie tovaru z EU-dátum (4 replies)
 168. Účtovanie nájmu nebytových priestorov - kancelária (13 replies)
 169. Daňový výdavok - zvyšovanie kvalifikácie zamestnanca (21 replies)
 170. správne vypisovanie dokladov (7 replies)
 171. Ubytovanie na Ukrajine (2 replies)
 172. Zmena výšky stravného (10 replies)
 173. Odpočet DPH ? (5 replies)
 174. KS - úhrada colného dlhu (2 replies)
 175. autobazár (2 replies)
 176. Registračná povinnosť (4 replies)
 177. Prepravná faktúra (2 replies)
 178. samozdaniť? (6 replies)
 179. Registr.pokladňa (1 replies)
 180. Tovar alebo výrobok? (3 replies)
 181. Totálna škoda osob.auta/leasing (4 replies)
 182. Dobropis FA (5 replies)
 183. Očakávaný príjem - bonus (2 replies)
 184. zaokruhľovanie DPH (10 replies)
 185. NUTNOSŤ ZALOŽENIA ÚČTU (1 replies)
 186. pokuta po ukončení živnosti (1 replies)
 187. účtovanie mylnej platby (11 replies)
 188. Predpis DPH (11 replies)
 189. účtovanie FA zo zahraničia za služby + samozdanenie (1 replies)
 190. dátumy na faktúre (2 replies)
 191. dedičské konanie - zníženie odmeny pre notára (5 replies)
 192. krátenie stravného (1 replies)
 193. PU v pozemkovom spoločenstve (0 replies)
 194. Odpis os.auta na leasing (7 replies)
 195. Trojstranny obchod a styri strany??? (21 replies)
 196. montáž materiálu (2 replies)
 197. Nákup z pokladni (21 replies)
 198. Socialny Fond (2 replies)
 199. faktúra za službu z čiech s dph (3 replies)
 200. Tovar alebo ost.príjem (3 replies)
 201. Zaradenie DHM (7 replies)
 202. Dobropis alebo storno? (5 replies)
 203. Dovoz tovaru z VB (0 replies)
 204. DPH pri dovoze tovaru z VB (1 replies)
 205. § 43 - dobropis (14 replies)
 206. Ako účtovať zemné práce (1 replies)
 207. Preplatok z RZZP (3 replies)
 208. Je to dodanie podľa §43 zákona o DPH? (3 replies)
 209. uctovanie vozidla SZCOm (5 replies)
 210. služba s místem plnění Slovensko (4 replies)
 211. PN a stravné (9 replies)
 212. Poistenie pri zahr.služ.ceste. (3 replies)
 213. súťaže uskutočňované firmou-výhry (8 replies)
 214. Súkromné vozidlo na služobné účely (4 replies)
 215. odborná prax (1 replies)
 216. Sankcny urok - odpustenie (3 replies)
 217. zúčtovanie rezervy na nevyčerpané dovolenky (1 replies)
 218. Účtovné nezmysly al. čo všetky sme dostali v podkladoch... (2 replies)
 219. zmena EUR v zmenarni (7 replies)
 220. STAVBA HOTELA (8 replies)
 221. daňový bonus pre stredosškoláka (1 replies)
 222. SZCO a zároveň konateľ s.r.o. (1 replies)
 223. Vyber penazi z DDS (2 replies)
 224. Danová kontrola a §15ods.6 zak 511 (2 replies)
 225. DPH zo zálohovej faktúry (14 replies)
 226. SOFTWÉR (1 replies)
 227. Krádež a DPH (12 replies)
 228. Riadky vo výkaze DPH pri dodaní služby (3 replies)
 229. Zahraničný leasing - DPH (7 replies)
 230. DF z ČR - samozdanenie? (2 replies)
 231. odhlasenie auta help (24 replies)
 232. Omyl v zaradení faktúry (9 replies)
 233. ako spatne uplatnit d.bonus (4 replies)
 234. smrť daňovníka (3 replies)
 235. Odovzdaný odpad (4 replies)
 236. fondy zdanenie (0 replies)
 237. učtovanie najomneho (3 replies)
 238. 9 ZJAZD ÚVKSČ (12 replies)
 239. Motorové vozidlo v obchodnom majetku a odpočet DPH (11 replies)
 240. kamiónova preprava (4 replies)
 241. stravné daňové náklady (3 replies)
 242. Účtovné odpisy - auto (2 replies)
 243. Zaúčtovanie mat. na opravu parkoviska (2 replies)
 244. Ako fakturovat pre zahraničie s DPH alebo bez??? (2 replies)
 245. Reklamácia výberu z bankomatu (6 replies)
 246. Aktivacia tovaru (0 replies)
 247. Kazachstan-AlmaAta (4 replies)
 248. Služba fakturovaná do Číny (10 replies)
 249. Uctovanie o vyrobkoch, tovaroch - kedy prijat na sklad? (7 replies)
 250. Daň príjmu zdedenej nehnuteľnosti (11 replies)