1. kurzy (1 replies)
 2. Polyfunkčný dom (3 replies)
 3. Nadobudnutie tovaru z EÚ a zálohová faktúra (3 replies)
 4. účet (2 replies)
 5. Zmenka (2 replies)
 6. stretnutie podnikatelov v Bruseli - letenka (20 replies)
 7. Predaj obchodného podielu (11 replies)
 8. Služobné vozidlo použité na súkr.účel (7 replies)
 9. Nákup PC od FO (4 replies)
 10. Daňové priznanie program MRP (5 replies)
 11. ustanovený zodpovedný zástupca (1 replies)
 12. článok v novinách a DPH (14 replies)
 13. tlačivo (6 replies)
 14. Odpis podľadávky (1 replies)
 15. nákup v zahraničí (2 replies)
 16. Prepočet spotreby PHM pri úžitkových vozidlách (13 replies)
 17. darovanie peňazi (11 replies)
 18. Preddavky na daň (11 replies)
 19. nutné dodatočné DP ?? (38 replies)
 20. Splatky (10 replies)
 21. ODPISY !!!! (5 replies)
 22. Predaj nehnutelnosti a odpisy (5 replies)
 23. Predaj pozemku a DPH (1 replies)
 24. Televizor do nakladov???? (4 replies)
 25. Odovzdaná faktúra z predchádzajúceho Q - teraz do DPH? (2 replies)
 26. Auto (4 replies)
 27. Dan z predaja nehnutelnosti (48 replies)
 28. Povinnosť fakturovať do 15 dní, alebo mesačne? (12 replies)
 29. Odpisy Auto (5 replies)
 30. Stravne listky (15 replies)
 31. Sankčný úrok (8 replies)
 32. Predaj drob.hmot.majetku (10 replies)
 33. Oblek (15 replies)
 34. Dobropis z dôvodu nesprávnej fakturácie (9 replies)
 35. musím platiť daň? (5 replies)
 36. spnzoring- resp. darovanie financií súkromemu zdravotníckemu zariadeniu (0 replies)
 37. Odpisy účtovné a daňové (42 replies)
 38. Hľadám auditora v KE (2 replies)
 39. Žiadosť o vrátenie dane z Maďarska (10 replies)
 40. Osobná spotreba (10 replies)
 41. skončenie živnosti a DPH (5 replies)
 42. prijem za prenájom (3 replies)
 43. zopar otazok (8 replies)
 44. Odpis majetku z USA (4 replies)
 45. DPH - nárok na odpočítanie dane (6 replies)
 46. zučtovanie nezákonnej rezervy (6 replies)
 47. Poistenie zodpovenosti za škodu. (26 replies)
 48. Vreckové do ČR (1 replies)
 49. SZČO a ubytovanie (1 replies)
 50. Dátum dodania služby/fakturácia v inom mesiaci (2 replies)
 51. DPH z nakladneho vozidla (4 replies)
 52. nájom po novom (5 replies)
 53. vrátenie preplatku dane z príjmu SZČO (1 replies)
 54. Notebook a odpisy (8 replies)
 55. autoškola (6 replies)
 56. Pracovná cesta-stravné (3 replies)
 57. Odpisy auta kupeneho v hotovosti (10 replies)
 58. Nákup os. automobilu (nový) v Rakúsku (4 replies)
 59. neprevzatie karty v banke (10 replies)
 60. Maliarske práce (3 replies)
 61. Vývoz tovaru mimo EÚ /JCD/ (4 replies)
 62. Úhrada straty minulých rokov (8 replies)
 63. Bioptron lampa (6 replies)
 64. Rehabilitácia zamestnanca (2 replies)
 65. zniženie dane z prijmu (11 replies)
 66. Plastové okná (8 replies)
 67. Kufrík - súčasť DHM (2 replies)
 68. účetní osnova ve slovenštině (2 replies)
 69. vyuctovanie a zauctovanie sluz. cesty (10 replies)
 70. cestovne nahrady (2 replies)
 71. zaradenie DHM (3 replies)
 72. Riadit sa datumom dodania sluzby alebo datumom bystavenia FA ? (15 replies)
 73. metoda percentualneho podielu na trzbach (3 replies)
 74. darovany ODHM (0 replies)
 75. Služba - daňová povinnosť (5 replies)
 76. prenájom priestorov (36 replies)
 77. Služobné auto prenajatému zamestnancovi (1 replies)
 78. Hľadám auditora (19 replies)
 79. Náklady do priamej spotreby. (13 replies)
 80. predaj akcii a.s. (2 replies)
 81. Motorka - DPH (6 replies)
 82. Príjem z predaja (0 replies)
 83. SZČO - rodičovský príspevok (4 replies)
 84. Auto na leasing- obstarávacia cena (0 replies)
 85. Paušálné výdavky a spoločník v s.r.o. (1 replies)
 86. Faktúra vystavená 4.6., opis došiel 2.10. (3 replies)
 87. Dovoz tovaru z EU, FA zo starého mesiaca (1 replies)
 88. Stravné lístky a nárok na odpočet DPH (8 replies)
 89. Zahraničná pracovná cesta (48 replies)
 90. Dobropis za vratenie tovaru z roku 2006 (2 replies)
 91. provízia banky -účtovanie (8 replies)
 92. Kde môže byť chyba - 521,524 ? (11 replies)
 93. Fotokópia dokladu (13 replies)
 94. garancia - lotériové hry (0 replies)
 95. Sadové úpravy (0 replies)
 96. opakovaná platba rovnakej faktúry (12 replies)
 97. Stravné (5 replies)
 98. oslobodenie od dane zMV (0 replies)
 99. Dodanie tovaru z iného členského štátu EU (8 replies)
 100. Vypis z term. uctu? (4 replies)
 101. kurz na fakture do Ciech (4 replies)
 102. Zaradenie MV do majetku firmy po ukončení leasingu (1 replies)
 103. Služba s miestom dodania v ČR od neplatiteľa (3 replies)
 104. Dobropis (40 replies)
 105. Predaj drobného majetku (4 replies)
 106. Odpis počítača (6 replies)
 107. doprava tovaru (1 replies)
 108. Odpočet DPH (17 replies)
 109. ŠPZ s voliteľnou logistikou (0 replies)
 110. ŠPZ s voliteľnou logistikou (1 replies)
 111. Naklady na sluzby pri zakladani dcerskej spolocnosti (0 replies)
 112. Kam zauctovat rozdiel z pohladavky (5 replies)
 113. dph pri fakturácií Kórejskej spoločnosti v Kórei (7 replies)
 114. Obchod s Čínou (7 replies)
 115. registrácia DPH v ČR (2 replies)
 116. Obraty na účte (2 replies)
 117. Trovy exekúcie (5 replies)
 118. Aký kurz pri náhradách stravného? (9 replies)
 119. Príjmy z kapitálového majetku (11 replies)
 120. Náhrada pri použivaní nákladného automobilu (0 replies)
 121. odpisová skupina (4 replies)
 122. dôchodok na podnikateľskom účte (3 replies)
 123. kúpa notebooku + softvéru (8 replies)
 124. preplatok z roč.zúčtovania zdravot.poistenia (12 replies)
 125. rocne uroky z omeskania (0 replies)
 126. cestovné náhrady (8 replies)
 127. Daň z MV - od 2008 (1199 replies)
 128. Ukončenie sprostredkovateľskej zmluvy a DIČ (10 replies)
 129. Autorádio k automobilu uz zaradenemu v majetku (15 replies)
 130. Likvidácia faktúr (9 replies)
 131. Viacrocna strata v s.r.o. (5 replies)
 132. oneskorená úhrada (1 replies)
 133. Polyfunkčný dom (2 replies)
 134. Darovacia zmluva (3 replies)
 135. Ktorym datumom zaradit auto do majetku? (3 replies)
 136. Dofakturácie ceny tovaru zo zahraničia (6 replies)
 137. Daňové priznanie DPH (6 replies)
 138. daňové priznanie k dani z príjmov PO v AJ (0 replies)
 139. Majú právo na audit? (2 replies)
 140. Ročné zúčtovanie a školné (0 replies)
 141. Diesel + AD Blue- čo stým? (2 replies)
 142. neexistujúce zásoby (8 replies)
 143. Faktura SHELL (18 replies)
 144. Súvaha - splatené ZI (15 replies)
 145. Reklamácia a daňový výdavok (2 replies)
 146. účtování leasingu na Slovensku (12 replies)
 147. účtovanie DHIM (23 replies)
 148. zavedenie internetu a náklad sro (3 replies)
 149. Odpisy auta na leasing (4 replies)
 150. nedoplatok z ročného zúčt.zdrav.poistenia (3 replies)
 151. Kontrola zo živnostenského odboru (22 replies)
 152. Tovar po záruke (20 replies)
 153. DPH pri registracii (1 replies)
 154. prijata platba na rok dopredu v JU (22 replies)
 155. Otazky na skusku pre financie z nenavratneho fondu ne zalozenie zivnosti (1 replies)
 156. Vernostná zľava pri nákupe benzínu. (16 replies)
 157. nákup úžitkového automobilu z autobazáru (2 replies)
 158. Licencie (4 replies)
 159. cestovný príkaz (8 replies)
 160. Tazba dreva (1 replies)
 161. Danovy doklad k zaplatenej zalohe (10 replies)
 162. § 78 a zákona o DPH (12 replies)
 163. refakturácia mzdy a DPH (3 replies)
 164. treba odpisovať? (2 replies)
 165. Doklad z reg. pokladne (3 replies)
 166. Zdravotní pojištění (1 replies)
 167. Môže byť problém ? (2 replies)
 168. Vrátenie platby (6 replies)
 169. Prenájom a leasing stroja (4 replies)
 170. Vysporiadanie N/V nezahrnutých do ZD do roku 2007? (2 replies)
 171. Sluchátka (4 replies)
 172. dokument na povolenie uzivania bytu-nie prenajom (2 replies)
 173. Vystavená faktúra do Srbska (4 replies)
 174. Pokladničný doklad a uplatňovanie DPH (7 replies)
 175. Nadobudnutie od neplatcu DPH (9 replies)
 176. Rekondičný pobyt. (10 replies)
 177. rozúčtovanie bločku (3 replies)
 178. prijatá FA v EUR (39 replies)
 179. DPH pri dovoze z tretích krajín (3 replies)
 180. Zasadenie trávy na pozemku (1 replies)
 181. Dočasné účty pri účtovaní HIM (1 replies)
 182. Kreditný úrok a daň (3 replies)
 183. ZI navýš. na zákl. znaleckého posudku (3 replies)
 184. uznané výdavky za masážne služby (4 replies)
 185. výkon odbornej prehliadky (2 replies)
 186. Registračná povinnosť člena združenia? (2 replies)
 187. odpis ojazdeného vozidla (8 replies)
 188. SZČO-práca v zahraničí-DPH (2 replies)
 189. nezdaniteľná časť a odpočet na manželku (22 replies)
 190. Letak - reklama (6 replies)
 191. Lízingový bonus účtovanie (7 replies)
 192. Kto vypracuje DP k DPH? (3 replies)
 193. uctovnictvo a naklady v cudzej mene (11 replies)
 194. darcekova poukazka (0 replies)
 195. Poznámky k účtovnej závierke (97 replies)
 196. dan z prenajmu nehnutelnosti - oznam.povinnost (2 replies)
 197. Vrátenie tovaru a poštovného (6 replies)
 198. Platca DPH ano, alebo nie? (1 replies)
 199. blok na pokutu (5 replies)
 200. FA zo Slovak Telekomu telefón+Mágio (6 replies)
 201. Bioptron lampa (0 replies)
 202. krádež vyfaktúrovaného tovaru (1 replies)
 203. auto na úver (3 replies)
 204. Ako zauctovat platby na PayPal? (6 replies)
 205. predaj auta co sa naodpisovalo (5 replies)
 206. Cukríky (9 replies)
 207. konateľ a náklady s pracovnou cestou (7 replies)
 208. Uplatniť DPH? (5 replies)
 209. refundacia z ESF (0 replies)
 210. Účtovanie právnej pomoci (2 replies)
 211. DPH pri vyradení majetku (2 replies)
 212. Neuplatnené náklady za min. rok (4 replies)
 213. DPH - školenie (zahraničny odberateľ) (14 replies)
 214. Nákup dreva (2 replies)
 215. pausalizovane cestovne nahrady (3 replies)
 216. osobná platba (4 replies)
 217. Výmena starého auta za nové - SZČO (6 replies)
 218. Nerealizované kurzové rozdiely v roku 2004 (7 replies)
 219. Auto M1 a odpisy (8 replies)
 220. prenájom auta (7 replies)
 221. SZČO alebo s.r.o. (29 replies)
 222. Ako iniciovat danovu kontrolu na neseriozny subjekt ? (10 replies)
 223. stravné podnikateľa (1 replies)
 224. Nákup v EU (1 replies)
 225. dovoz SBL - colny sklad (7 replies)
 226. dovoz SBL - colny sklad (0 replies)
 227. preplatenie mehrwertsteuer pri oprave vozidla v at (19 replies)
 228. zrušenie organizačnej zložky (2 replies)
 229. Rozdiely medzi slovenským a českým účtovníctvom (0 replies)
 230. Zákonník práce- hľadám či je povinný zamestnávateľ zabezpečiť odvoz zamestnancov pri (3 replies)
 231. Zrážková alebo preddavková daň (15 replies)
 232. DPH v autodoprave (4 replies)
 233. Poistné v JU (4 replies)
 234. Zájazd a DPH (2 replies)
 235. preddavová faktúra (22 replies)
 236. Predaj vozidla (22 replies)
 237. Postúpenie finančného lízingu (1 replies)
 238. Prechod na paušálne výdavky. (2 replies)
 239. fakturant za koľko? (2 replies)
 240. Odpisovanie stavieb a DPH (2 replies)
 241. controlling v praxi (5 replies)
 242. predaj akcií (2 replies)
 243. Postupenie finančného lízingu (1 replies)
 244. Rozúčtovanie (1 replies)
 245. fa do talianska (16 replies)
 246. PHM pri tank.cez kartu SHELL v zahraniči (4 replies)
 247. daň z darovania nehnutelnosti (1 replies)
 248. Modelka - ako postupovať pri dani z príjmu (0 replies)
 249. evidencia záväzkov (2 replies)
 250. dar zamestnancovi (9 replies)