PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 [342] 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. Den vzniku dan. povinnosti pri zahr. fa
 2. Vrátenie DPH - nepodnikateľ
 3. prenájom občan - PO
 4. mam podať dodatočné DPH?
 5. skončenie podnikania
 6. Dohodár, školenia, stravné
 7. DPH
 8. prenájom hnutelného maj.s nasledným odkúpením
 9. DPH - reklama
 10. DPH
 11. margot
 12. Tovar a spotreba a Intrastat
 13. Faktúra
 14. Používanie vyradeného os.MV
 15. podnikateľský účet a zostatok na ňom
 16. Ziadost o vratenie DPH za tovar z ciny
 17. Nalezitosti faktur
 18. Ubytovanie - DPH
 19. Prijem od Google
 20. DPH -oprava auta v ČR
 21. DPH pri prezentačných materiáloch firmy
 22. dan z prenajmu chaty
 23. Nezaúčtované úhrada faktúry v minulom roku
 24. Dodatočné DPH
 25. brigada - zdanenie prijmu
 26. faktúra z EÚ
 27. Audit
 28. Zmena obchodného mena spoločnosti a faktúry
 29. Prenájom domu a DPH
 30. nedaňovo uznateľný náklad na pokladničnom doklade
 31. Intrastat - kód neviem nájsť
 32. Prenájom dodávky SZČO - SZČO
 33. maximalny mozny vyber z bankomatu v CR
 34. Faktúra do ČR - dph
 35. Zaúčtovanie darov pri príležitosti životného jubilea
 36. Založenie s.r.o.
 37. Osl. od DPH
 38. Rozdelenie zisku v a.s.
 39. Predaj nehnuteľnosti
 40. Obstaranie kanalizačnej prípojky
 41. Pôžička na zaobstaranie služ. auta SZČO platcu DPH
 42. Naklady na obstaranie
 43. Kto sa ma prihlasit?
 44. Pokuta za nedodržanie doby splatnosti
 45. POMOC - Mzda
 46. zaúčtovanie geodetických prác
 47. odvody pri prenájme
 48. Odpisuje sa???
 49. UCTOVNICTVO V IRSKU
 50. dodaci list
 51. Bankový účet
 52. Odvod DPH z plnenia od zahr. firmy
 53. Uctovne alebo danove odpisy v JU
 54. Kapitálový výdavok?
 55. Aká odpisová skupina DHM
 56. Stála prevádzkáreň
 57. Zražková daň EUR
 58. Zrušenie živnosti - DPH majetku + nadmerný odpočet
 59. DPH a refakturácia montáže lešenia v CZ
 60. zmluva
 61. Trojstranný obchod - dodávat. a odberat.mimo EU, objednávateľ.z EU
 62. nové tlačivo k DPH -platné od 1.10.2007
 63. spotreba energie alebo ostatné služby?
 64. povinnosť odviezť DPH zo str.lístkov?
 65. Spotrebný materiál alebo služby,údržba ?
 66. charita
 67. sklad tovaru v ČR a DPH
 68. výkopové práce v Poľsku
 69. DPH opravné daňové p.
 70. Nedokončená výroba
 71. Zrusenie zivnosti
 72. faktúra v EUR
 73. Zaradenie podľa KP
 74. viesť podvoj.účtovníctvo?
 75. Percentá
 76. LÍZING-zmena vstupnej ceny
 77. predaj automobilu nezaradeného do majetku
 78. darovanie alebo vymena bytu
 79. príjem z prenájmu nehnuteľnosti
 80. daňová kontrola
 81. uctovanie DPH pri nadmernom odpocte
 82. Cestovné náhrady - auto manžela
 83. PHM v s.r.o.
 84. fakturacia dobropisov
 85. Platba znalcov do sociálnej poisťovne
 86. Storno došlej faktúry
 87. Kurzové rozdiely úč.triedy 3
 88. Doklad z reg. pokladne nad 50 000,-
 89. Subdodávka a dph
 90. Znalci, advokáti, notári, poisťováci...od 1.1.2008 nemajú platiť odvody do SP
 91. Paušálné výdavky, súhrnný výkaz?
 92. Obchodné meno v daň. dokladoch
 93. overovanie uct. zavierky auditorom
 94. náklady vo firme, ktorá je v konkurze
 95. Môže uplaťňovať paušálne výdavky platca DPH ?
 96. rozpustenie rezerv z roku 2005
 97. Prefakturovanie PHM
 98. dokladová previerka osobného vozidla - DPH
 99. obstaravanie, aktivacia, vyradovanie HM
 100. réžia alebo nie??
 101. Zakonna poistka na auto
 102. Dovoz ojazdeného auta z mimo EU
 103. Faktúra za plyn
 104. daň z divident
 105. darovanie majetku z 2 %
 106. Prijmy zo zahranicia - offshore
 107. úhrada FA
 108. vyradenie havarovaneho vozidla.
 109. lekáreň
 110. Odpočet dph
 111. České ŠPZ
 112. Súkromná materská škola (s.r.o.)
 113. Fakturácia do Čiech
 114. DPH a + polozka
 115. SZČO
 116. Výpočet koeficienta
 117. darovane umelecke dielo
 118. Odberateľ,dobropis
 119. účtovanie spôsobom A
 120. Kredit karty
 121. Prenájom a DPH
 122. vybavenie zivnosti
 123. Prevzatie účtovníctva v priebehu roka
 124. daň zo závislej činnosti
 125. Ročné hlásenie r.2006
 126. dedenie
 127. kontrola DPH
 128. odpisy
 129. Stravné lístky a DPH
 130. ovplyvní rezerva vysku pokuty?
 131. Sluzba poskytnuta z inej krajiny EU
 132. dobrý anjel
 133. uplatnenie dph
 134. Vodiči
 135. prepočet kurzu na konci roka
 136. DPH- 12 mesačný obrat
 137. Vystavena faktura do EU
 138. Vratenie DPH zo zasob nakupenych v Cechach
 139. ako zdanit prijem za akcie
 140. Opravná položka na brakovanie sliepok
 141. 1 %
 142. Prepočet a ukončenie leasingu v JU
 143. Podnikanie popri materskej
 144. prosim, poradte...
 145. nápoje
 146. VUB maestro debetna karta
 147. zákon o účtovníctve
 148. dotácie z úradu práce
 149. MV evidované v zahraničí (ČR)
 150. dph za telefón
 151. Dobropis
 152. DPH v CR
 153. Prechod z JÚ do PÚ
 154. Poistné + zriaďovacie náklady
 155. DPH pri čiastočnej platbe pri prevode nehnuteľnosti
 156. PHM
 157. Vystavenie faktúry pre českého občana.
 158. Odpis žacieho stroja
 159. je tato pokuta danovo uznany naklad?
 160. Daň z MV-oslobodenie
 161. Certifikaty
 162. Zľava z faktúry
 163. Predaj pohľadávky
 164. Vrátenie DPH pri dovoze auta zo Švajčiarska
 165. Dátum povinnosti a odpočtu dph - tovar z Čr
 166. Nákup v hotovosti v CM
 167. Nákup zariadenia pre zdravotníctvo
 168. faktúra
 169. Refakturácia súdneho poplatku
 170. Odpisovanie DHM
 171. zrážková daň - prenájom atrakcií z ČR
 172. aktivácia materiálu, spôsob B
 173. Vrátené peniaze za tovar-ako zaúčtovať
 174. odpisovanie darovaného majetku
 175. odpočet DPH pri čerpaní Soc.Fondu
 176. Pracovna cesta
 177. techn.zhodn. vs naklady
 178. Skladová evidencia reštaurácie
 179. faktura - Gibraltar
 180. Konateľ a cestovné náklady
 181. Vydanie diela
 182. minerálka v nákladoch
 183. PREDAJ POZEMKU - DPH
 184. poštovné inak
 185. Oceňovanie
 186. úžitková hodnota
 187. žiadna DPH za službu, účtovný doklad
 188. účtovanie preplatku a nedoplatu ZP
 189. časové rozlíšenie diaľ. známky
 190. 10% DPH na lieky ako účtovať?
 191. pokladňa
 192. navrhar a krajcirka
 193. predaj tovaru bez faktury na vstupe
 194. dodatočná DPH
 195. Datum uzavierky obcianskeho zdruzenia
 196. Nenávratný finančný príspevok z EU
 197. invalidný dôchodca a prenájom auta
 198. Dátum vzniku daň. povinnosti
 199. vnútropodnikové normy strát pri spotrebe potravín vo vlastnom stravovacom zariadení
 200. Predaj PC
 201. Cestovný príkaz
 202. Príkazná zmluva pre študenta
 203. predčasné ukončenie leasingu kontrola daň. úrad
 204. Kalibrácia vlhkomeru
 205. S.r.o. a zmluva o výpožičke
 206. daňová pokuta
 207. Preprava v ČR
 208. poistenie
 209. prijatá záloha a poskytnutá služba
 210. kurz účtovníctva
 211. Ukončenie živnosti a prechod na s.r.o.
 212. rozdiel pri vrátení preplatku, kurzové rozdiely
 213. leasing - totálna škoda
 214. DPH pri projektovaní stavby v zahraničí.
 215. auditor schválený VZ
 216. Preprava osôb tuzemsko-EU-tuzemsko
 217. DPH Kufre prvej pomoci
 218. Írsko
 219. prenajom auta
 220. prevod podielov
 221. Opakovaná dodávka plynu
 222. servisna prehliadka auta
 223. DPH par. 25 odst. 6 finančný bonus z predčasnej platby
 224. DPH - par.15 odst.2
 225. Tovar v ramci EU a DPH
 226. Zaučtovanie splátky
 227. neuvedná DPH na zmluve
 228. kapitalový účet
 229. učtovanie v cudzej mene-kurzy
 230. Daňová povinnosť
 231. Predaj separovaneho odpadu
 232. uniformy
 233. motocykel + oblecenie.....zamestnanec a sukromne jazdy
 234. Zamestnanec a živnostník
 235. Zle vypocitana DPH na fa
 236. účet 701
 237. kúpa a predaj DHM
 238. Provizie
 239. dokupenie kamery do kamertoveho systemu
 240. dodatočný súhrnný výkaz DPH
 241. motocykel + doplnky, co ide do OC ?
 242. Koľko zarábate?
 243. Výška penále
 244. Splátkový kalendár - nájomné
 245. Daňový bonus - druh a družka
 246. Ktorá odpisová skupina?
 247. Spravovanie mestského majetku a DPH.
 248. účtovanie rezerv
 249. podnikateľský úver
 250. umytie vozidla