PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 [342] 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. Lehota na žiadosť o vrátenie preplatku z DDP
 2. analytika k 343
 3. Invalidný dôchodca - spoločník
 4. invetarizácia
 5. Ako zaradiť spevnenú plochu z položených betónových panelov??
 6. cestovné náhrady pre správcu konkurz.podstaty
 7. dph sluzby v eu
 8. DF stravné
 9. Kontokorentný úver
 10. Letenka za rodinou
 11. Den vzniku dan. povinnosti pri zahr. fa
 12. Vrátenie DPH - nepodnikateľ
 13. prenájom občan - PO
 14. mam podať dodatočné DPH?
 15. skončenie podnikania
 16. Dohodár, školenia, stravné
 17. DPH
 18. prenájom hnutelného maj.s nasledným odkúpením
 19. DPH - reklama
 20. DPH
 21. margot
 22. Tovar a spotreba a Intrastat
 23. Faktúra
 24. Používanie vyradeného os.MV
 25. podnikateľský účet a zostatok na ňom
 26. Ziadost o vratenie DPH za tovar z ciny
 27. Nalezitosti faktur
 28. Ubytovanie - DPH
 29. Prijem od Google
 30. DPH -oprava auta v ČR
 31. DPH pri prezentačných materiáloch firmy
 32. dan z prenajmu chaty
 33. Nezaúčtované úhrada faktúry v minulom roku
 34. Dodatočné DPH
 35. brigada - zdanenie prijmu
 36. faktúra z EÚ
 37. Audit
 38. Zmena obchodného mena spoločnosti a faktúry
 39. Prenájom domu a DPH
 40. nedaňovo uznateľný náklad na pokladničnom doklade
 41. Intrastat - kód neviem nájsť
 42. Prenájom dodávky SZČO - SZČO
 43. maximalny mozny vyber z bankomatu v CR
 44. Faktúra do ČR - dph
 45. Zaúčtovanie darov pri príležitosti životného jubilea
 46. Založenie s.r.o.
 47. Osl. od DPH
 48. Rozdelenie zisku v a.s.
 49. Predaj nehnuteľnosti
 50. Obstaranie kanalizačnej prípojky
 51. Pôžička na zaobstaranie služ. auta SZČO platcu DPH
 52. Naklady na obstaranie
 53. Kto sa ma prihlasit?
 54. Pokuta za nedodržanie doby splatnosti
 55. POMOC - Mzda
 56. zaúčtovanie geodetických prác
 57. odvody pri prenájme
 58. Odpisuje sa???
 59. UCTOVNICTVO V IRSKU
 60. dodaci list
 61. Bankový účet
 62. Odvod DPH z plnenia od zahr. firmy
 63. Uctovne alebo danove odpisy v JU
 64. Kapitálový výdavok?
 65. Aká odpisová skupina DHM
 66. Stála prevádzkáreň
 67. Zražková daň EUR
 68. Zrušenie živnosti - DPH majetku + nadmerný odpočet
 69. DPH a refakturácia montáže lešenia v CZ
 70. zmluva
 71. Trojstranný obchod - dodávat. a odberat.mimo EU, objednávateľ.z EU
 72. nové tlačivo k DPH -platné od 1.10.2007
 73. spotreba energie alebo ostatné služby?
 74. povinnosť odviezť DPH zo str.lístkov?
 75. Spotrebný materiál alebo služby,údržba ?
 76. charita
 77. sklad tovaru v ČR a DPH
 78. výkopové práce v Poľsku
 79. DPH opravné daňové p.
 80. Nedokončená výroba
 81. Zrusenie zivnosti
 82. faktúra v EUR
 83. Zaradenie podľa KP
 84. viesť podvoj.účtovníctvo?
 85. Percentá
 86. LÍZING-zmena vstupnej ceny
 87. predaj automobilu nezaradeného do majetku
 88. darovanie alebo vymena bytu
 89. príjem z prenájmu nehnuteľnosti
 90. daňová kontrola
 91. uctovanie DPH pri nadmernom odpocte
 92. Cestovné náhrady - auto manžela
 93. PHM v s.r.o.
 94. fakturacia dobropisov
 95. Platba znalcov do sociálnej poisťovne
 96. Storno došlej faktúry
 97. Kurzové rozdiely úč.triedy 3
 98. Doklad z reg. pokladne nad 50 000,-
 99. Subdodávka a dph
 100. Znalci, advokáti, notári, poisťováci...od 1.1.2008 nemajú platiť odvody do SP
 101. Paušálné výdavky, súhrnný výkaz?
 102. Obchodné meno v daň. dokladoch
 103. overovanie uct. zavierky auditorom
 104. náklady vo firme, ktorá je v konkurze
 105. Môže uplaťňovať paušálne výdavky platca DPH ?
 106. rozpustenie rezerv z roku 2005
 107. Prefakturovanie PHM
 108. dokladová previerka osobného vozidla - DPH
 109. obstaravanie, aktivacia, vyradovanie HM
 110. réžia alebo nie??
 111. Zakonna poistka na auto
 112. Dovoz ojazdeného auta z mimo EU
 113. Faktúra za plyn
 114. daň z divident
 115. darovanie majetku z 2 %
 116. Prijmy zo zahranicia - offshore
 117. úhrada FA
 118. vyradenie havarovaneho vozidla.
 119. lekáreň
 120. Odpočet dph
 121. České ŠPZ
 122. Súkromná materská škola (s.r.o.)
 123. Fakturácia do Čiech
 124. DPH a + polozka
 125. SZČO
 126. Výpočet koeficienta
 127. darovane umelecke dielo
 128. Odberateľ,dobropis
 129. účtovanie spôsobom A
 130. Kredit karty
 131. Prenájom a DPH
 132. vybavenie zivnosti
 133. Prevzatie účtovníctva v priebehu roka
 134. daň zo závislej činnosti
 135. Ročné hlásenie r.2006
 136. dedenie
 137. kontrola DPH
 138. odpisy
 139. Stravné lístky a DPH
 140. ovplyvní rezerva vysku pokuty?
 141. Sluzba poskytnuta z inej krajiny EU
 142. dobrý anjel
 143. uplatnenie dph
 144. Vodiči
 145. prepočet kurzu na konci roka
 146. DPH- 12 mesačný obrat
 147. Vystavena faktura do EU
 148. Vratenie DPH zo zasob nakupenych v Cechach
 149. ako zdanit prijem za akcie
 150. Opravná položka na brakovanie sliepok
 151. 1 %
 152. Prepočet a ukončenie leasingu v JU
 153. Podnikanie popri materskej
 154. prosim, poradte...
 155. nápoje
 156. VUB maestro debetna karta
 157. zákon o účtovníctve
 158. dotácie z úradu práce
 159. MV evidované v zahraničí (ČR)
 160. dph za telefón
 161. Dobropis
 162. DPH v CR
 163. Prechod z JÚ do PÚ
 164. Poistné + zriaďovacie náklady
 165. DPH pri čiastočnej platbe pri prevode nehnuteľnosti
 166. PHM
 167. Vystavenie faktúry pre českého občana.
 168. Odpis žacieho stroja
 169. je tato pokuta danovo uznany naklad?
 170. Daň z MV-oslobodenie
 171. Certifikaty
 172. Zľava z faktúry
 173. Predaj pohľadávky
 174. Vrátenie DPH pri dovoze auta zo Švajčiarska
 175. Dátum povinnosti a odpočtu dph - tovar z Čr
 176. Nákup v hotovosti v CM
 177. Nákup zariadenia pre zdravotníctvo
 178. faktúra
 179. Refakturácia súdneho poplatku
 180. Odpisovanie DHM
 181. zrážková daň - prenájom atrakcií z ČR
 182. aktivácia materiálu, spôsob B
 183. Vrátené peniaze za tovar-ako zaúčtovať
 184. odpisovanie darovaného majetku
 185. odpočet DPH pri čerpaní Soc.Fondu
 186. Pracovna cesta
 187. techn.zhodn. vs naklady
 188. Skladová evidencia reštaurácie
 189. faktura - Gibraltar
 190. Konateľ a cestovné náklady
 191. Vydanie diela
 192. minerálka v nákladoch
 193. PREDAJ POZEMKU - DPH
 194. poštovné inak
 195. Oceňovanie
 196. úžitková hodnota
 197. žiadna DPH za službu, účtovný doklad
 198. účtovanie preplatku a nedoplatu ZP
 199. časové rozlíšenie diaľ. známky
 200. 10% DPH na lieky ako účtovať?
 201. pokladňa
 202. navrhar a krajcirka
 203. predaj tovaru bez faktury na vstupe
 204. dodatočná DPH
 205. Datum uzavierky obcianskeho zdruzenia
 206. Nenávratný finančný príspevok z EU
 207. invalidný dôchodca a prenájom auta
 208. Dátum vzniku daň. povinnosti
 209. vnútropodnikové normy strát pri spotrebe potravín vo vlastnom stravovacom zariadení
 210. Predaj PC
 211. Cestovný príkaz
 212. Príkazná zmluva pre študenta
 213. predčasné ukončenie leasingu kontrola daň. úrad
 214. Kalibrácia vlhkomeru
 215. S.r.o. a zmluva o výpožičke
 216. daňová pokuta
 217. Preprava v ČR
 218. poistenie
 219. prijatá záloha a poskytnutá služba
 220. kurz účtovníctva
 221. Ukončenie živnosti a prechod na s.r.o.
 222. rozdiel pri vrátení preplatku, kurzové rozdiely
 223. leasing - totálna škoda
 224. DPH pri projektovaní stavby v zahraničí.
 225. auditor schválený VZ
 226. Preprava osôb tuzemsko-EU-tuzemsko
 227. DPH Kufre prvej pomoci
 228. Írsko
 229. prenajom auta
 230. prevod podielov
 231. Opakovaná dodávka plynu
 232. servisna prehliadka auta
 233. DPH par. 25 odst. 6 finančný bonus z predčasnej platby
 234. DPH - par.15 odst.2
 235. Tovar v ramci EU a DPH
 236. Zaučtovanie splátky
 237. neuvedná DPH na zmluve
 238. kapitalový účet
 239. učtovanie v cudzej mene-kurzy
 240. Daňová povinnosť
 241. Predaj separovaneho odpadu
 242. uniformy
 243. motocykel + oblecenie.....zamestnanec a sukromne jazdy
 244. Zamestnanec a živnostník
 245. Zle vypocitana DPH na fa
 246. účet 701
 247. kúpa a predaj DHM
 248. Provizie
 249. dokupenie kamery do kamertoveho systemu
 250. dodatočný súhrnný výkaz DPH